Friday, September 27, 2013

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က သိမ္းဆည္းေျမဧက ၃ ေသာင္းေက်ာ္ ျပန္ေပး

0 comments


ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္က တႏုိင္ငံလုံးတြင္ စစ္တပ္ သိမ္းဆည္းထားေသာ ေျမဧက ၂သိန္း ေက်ာ္ အနက္မွ ေျမဧက ၃၈၀၀၀ ကို ျပန္လည္ေပးအပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ ဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္ဇံျမင့္က ေျပာသည္။
ေနျပည္ေတာ္တြင္ ယေန႔က်င္းပေသာ ေျမအသံုးခ်မႈ စီမံခန္႔ခြဲေရး ဗဟိုေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းမႈႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ အစည္း အေ၀း တြင္ စစ္တပ္က သိမ္းဆည္းထားေသာ ေျမဧကတခ်ဳိ႕ကုိ ျပန္လည္ေပးအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေက်ာ္ဇံျမင့္က ေျပာဆုိလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
“တပ္သိမ္းေျမေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အပိုင္း ၃ပိုင္း ေျပာလို႔ရပါတယ္။ အခု ဧက ၃ေသာင္း ေက်ာ္ ကေတာ့ လံုးဝ အရွင္း ေပးလို႔ ရတာေပါ့။ ေနာက္တခုက တစိတ္တေဒသ ေပးလို႔ရတယ္။ ေနာက္ကေတာ့ လံုၿခဳံေရး အရ လံုးဝ ျပန္ေပးလို႔ မရဘူးေပါ့။ တစိတ္တပိုင္း ေပးတာကေတာ့ တပ္လံုျခံဳေရးကိုမထိခိုက္တဲ့အပိုင္းကို ျပန္ေပးမွာပါ။ ျပန္မေပး ဘူး ဆိုရင္လည္း ဘယ္လိုေၾကာင့္ ျပန္မေပးလဲ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆို တာကို ေသခ်ာ ရွင္းလင္း ေျပာမွာပါ”ဟု ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေက်ာ္ဇံျမင့္ကဆုိသည္။
လတ္တေလာ စစ္တပ္က သိမ္းဆည္းထားေသာ ေျမဧက ၃ေသာင္း ၈ေထာင္ကို အစုိးရ ေျမအသံုးခ်မႈ စီမံ ခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီသို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္က လႊဲေျပာင္းေပးအပ္လုိက္ၿပီး က်န္ရွိေသာ ေျမဧကမ်ားကို လည္း ျပန္လည္ စစ္ေဆးလ်က္ရွိသည္ဟု တပ္မေတာ္က အစုိးရထံ အေၾကာင္းၾကားထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းခံရမႈ စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္က ႏုိင္ငံတြင္း ေျမယာ သိမ္းဆည္းမႈ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို အစီရင္ခံစာ ၃ ပုိင္းခြဲထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ အစီရင္ခံစာ အပုိင္း ၁ တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ သည့္ ေျမသိမ္းမႈမ်ား၊ အပုိင္း ၂ တြင္ ၿမိဳ႕ျပတုိးခ်ဲ႕မႈႏွင့္စက္မႈဇုန္တည္ေဆာက္ျခင္းအတြက္ ေျမသိမ္းမႈမ်ား၊ အပိုင္း ၃ တြင္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားက ေျမသိမ္းမႈမ်ား အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပခဲ့ေၾကာင္း၊ တႏုိင္ငံလုံးတြင္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ ၇၄၅ မႈရွိၿပီး အစုိးရက ေျမသိမ္းမႈမ်ားကုိ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ဒုတိယသမၼတ ဦးဥာဏ္ထြန္း ဦးေဆာင္ေသာ ေျမ အသုံးခ်မႈ စီမံခန္႔ခြဲေရး ဗဟုိေကာ္မတီကုိ ဖဲြ႕စည္းထားလုိက္ကာ မူလပုိင္ရွင္မ်ားထံ ေျမယာမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္သြား မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးဦးအုန္းသန္းက “တပ္မေတာ္က သိမ္းထားတဲ့ေျမမွာ တခ်ိဳ႕တဝက္ ျပန္ေပးမယ္ ဆိုတဲ့ အပိုင္းနဲ႔ လံုးဝျပန္မေပးတဲ့ အပိုင္းမွာ သူ႕စည္းမ်ဥ္း ေတြရွိပါတယ္။ ျပည္သူကို ဘယ္လို ေလ်ာ္မလဲ၊ ေျမအစားျပန္ေပးမလား။ ေငြေၾကးေပးမလားေပါ့။ အဲလိုေတြစီစဥ္မွာပါ။ ဒီကိစၥကို ခုလက္ရွိကေတာ့ စစ္ေဆး တုန္း ကေတာ့ေျပာရခက္ပါတယ္” ဦးအုန္းသန္းကေျပာသည္။
တပ္မေတာ္က တႏိုင္ငံလံုးတြင္ လယ္ယာေျမဧက ေပါင္း ၂သိန္းေက်ာ္ သိမ္းယူခဲ့ရာ ယခု ျပန္လည္ေပးအပ္မႈသည္ သိမ္းယူခဲ့သည့္ ေျမဧကစုစုေပါင္းပမာဏ၏ ၁၉ရာခိုင္ႏႈန္းကိုသာ ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး က်န္ရွိေနသည္႔ သိမ္းဆည္းေျမ ၈၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ျပန္လည္စိစစ္ေနဆဲဟုသာေျပာဆုိၿပီး မည္သို႔အေျဖထြက္ကိုမူ ေျမအသံုးခ်မႈ စီမံခန္႔ခြဲေရး ဗဟိုေကာ္မတီက အတိအက် ထုတ္ျပန္ေျပာဆုိျခင္းမျပဳေပ။

Leave a Reply

 
Shan News © 2011 DheTemplate.com & Main Blogger. Supported by Makeityourring Diamond Engagement Rings

You can add link or short description here