Monday, November 4, 2013

ႏိုင္ငံျခားသားဆိုလွ်င္ အျမတ္တင္တတ္သည့္ အမူအက်င့္မ်ား ျပဳျပင္ရန္ လိုအပ္လာ

0 comments

4.11.2013

M-4-11
ႏုိ၀င္ဘာ ၁ ရက္မွ စတင္ေျပးဆြဲသည့္ အထူးရထားတြင္ လုိက္ပါစီးနင္းေနေသာ ႏုိင္ငံျခားသား ခရီးသြားမ်ား (ဓာတ္ပုံ- ၾကည္ႏုိင္)
ႏုိင္ငံတြင္းသို႔ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ၀င္ေရာက္လာေသာ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအေပၚ အျမတ္တင္တတ္သည့္ အမူအက်င့္မ်ား ကို ျပဳျပင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သံုးသပ္ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။
ထို႔ျပင္ အမ်ားျပည္သူ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာကဲ့သို႔ပင္ ႏုိင္ငံသားႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားသား ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ား မရွိဘဲ အခြန္အခမ်ားကို တစ္ေျပးညီ ေကာက္ခံမႈမ်ား ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္း အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားသား ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ား၏ ေျပာဆိုေထာက္ျပမႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။
သက္ဆုိင္ရာ အစိုးရ အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားကို အခြန္အခ ေကာက္ခံရာတြင္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ကြဲလြဲၿပီး အျမတ္တင္တတ္သည့္ ပံုစံမ်ိဳး ျဖစ္ေနမႈ အခ်ိဳ႕အေပၚ စိစစ္ရန္ လိုအပ္ၿပီး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ခ႐ိုနီမ်ား အေနႏွင့္လည္း ျပည္တြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္လာေသာ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအေပၚ အျမတ္တင္တတ္သည့္ အမူအက်င့္မ်ား၊ အျပဳအမူမ်ားကို ႏုိင္ငံအတြက္ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သံုးသပ္မႈမ်ား ရွိေနသည္။
ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား အေနျဖင့္ ၿမိဳ႕ပတ္ရထား စီးနင္းရာတြင္ ျဖစ္ေစ၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းကဲ့သို႔ေသာ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆုိင္သည့္ က႑မ်ားတြင္ အခြန္အခ ႏႈန္းထားမ်ားကို ႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ခြဲျခားေကာက္ခံ ရျခင္းမ်ိဳး ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမင္းသူက "ရန္ကုန္မွာ ၿမိဳ႕ပတ္အထူးရထားေတြကို ႏိုင္ငံသားေတြအတြက္ ၃၀၀ ေကာက္တယ္။ ႏိုင္ငံျခားသားေတြကို တစ္ေဒၚလာ (က်ပ္ ၁၀၀၀ နီးပါး) ေကာက္တယ္လို႔ သိရတယ္။ ႏိုင္ငံသားေတြအတြက္ ေငြက်ပ္ ၃၀၀ ဆိုတာ နည္းနည္းမ်ားေနတယ္ ထင္တယ္။ သာမန္ျပည္သူေတြ စီးႏိုင္မယ့္ႏႈန္း မဟုတ္ဘူး။ ႏိုင္ငံျခားသား ၁၀၀၀ ဆိုတာေတာ့ သိပ္မမ်ားဘူးလို႔ ဆိုခ်င္တယ္။ ဒါေပမဲ့ အျခားဖြံၿဖိဳးတဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာေတာ့ အခုလို ႏိုင္ငံသားတစ္မ်ဳိး၊ ႏိုင္ငံျခားသားတစ္မ်ဳိး ခြဲျခားေကာက္တာေတာ့ မရွိဘူး။ ေကာက္ပုံေကာက္နည္း ကြဲျပားေနတဲ့သေဘာ ရွိတယ္" ဟု ေျပာၾကားသည္။
ေဒသတြင္း အျခားႏုိင္ငံမ်ား၌လည္း အမ်ားျပည္သူ ပို႔ေဆာင္ေရး က႑မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားကို ႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္အတူ ေစ်းႏႈန္းတစ္ေျပးညီ ေကာက္ခံၿပီး ဆက္သြယ္ေရး က႑အတြက္လည္း အလားတူ လြယ္ကူ၍ ေစ်းႏႈန္းတစ္ခုတည္းျဖင့္သာ ႏုိင္ငံသား၊ ႏိုင္ငံျခားသား မခြဲျခားဘဲ ေပးေဆာင္ၾကရျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး က႑၌ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ တူညီမႈမရွိဘဲ စရိတ္စကႏွင့္ ႏႈန္းထားမ်ား ပိုမိုေပးေဆာင္ ေနၾကရသည္။
ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ႏုိင္ငံျခား၀င္ေငြ ရရွိေအာင္ ရွာေဖြရန္ လိုအပ္ေသာ္လည္း ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ပါက သင့္ေတာ္မႈ မရွိသည့္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအေပၚ ခြဲျခားေကာက္ခံမႈမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး တစ္ခုတည္းသာၾကည့္ၿပီး မေတာ္ေလာဘျဖင့္ ရယူလိုသည့္ . . . . .
"ခဏတျဖဳတ္ လာလည္တဲ့ ႏုိင္ငံျခားသား ဧည့္သည္ေတြကေတာ့ မိုဘိုင္းဖုန္း ငွားရမ္းမႈ မရွိသေလာက္ပါပဲ။ စီးပြားေရး ကိစၥနဲ႔ လာတဲ့သူေတြပဲ ငွားၾကတယ္။ ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ ယွဥ္ၿပီးေျပာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ငွားရမ္းခ ေစ်းမ်ားပါတယ္။ ဒီမွာ မျဖစ္မေန အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ေတြ႔ရမယ့္သူေတြ၊ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္မယ့္ သူေတြက်ေတာ့လည္း အင္တာနက္နဲ႔တင္ အလုပ္လုပ္ဖို႔ မလုံေလာက္တဲ့အတြက္ တယ္လီဖုန္းနဲ႔ ဆက္သြယ္ဖို႔အတြက္ ငွားရပါတယ္။ တခ်ဳိ႕လူေတြဆို ကြၽန္ေတာ္သိသေလာက္ မငွားေတာ့ဘဲ ဒီမွာလူခံရွိလို႔ရွိရင္ အဲဒီလူရဲ႕ တယ္လီဖုန္းကို ပိုက္ဆံေပးသံုးတာက ငွားရမ္းတာထက္ အမ်ားႀကီး သက္သာပါတယ္။ အဲဒါကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ တယ္လီဖုန္း အငွား၀န္ေဆာင္မႈက ဒီမွာသိပ္ အလုပ္မျဖစ္ဘူး။ ျပည္ပက မိုဘိုင္းဖုန္း ကုမၸဏီႏွစ္ခုကို ေအာ္ပေရတာအျဖစ္ ေရြးလိုက္ၿပီးမွပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ ရွိေနတဲ့ ဆက္သြယ္ေရးနဲ႔ ရတနာပံု တယ္လီပို႔တို႔က ဆင္းမ္ကတ္ေရာင္းေစ်းေတြကို ေလွ်ာ့မယ္တို႔ အလကား ေပးမယ္ဆိုတဲ့ အသံေတြ ထြက္လာၾကတယ္။ တကယ္ေတာ့ အစကတည္းက သင့္တင့္တဲ့ႏႈန္းထားနဲ႔ပဲ ျဖစ္သင့္ပါတယ္" ဟု Nature Lovers Travel and Tours မွ မန္ေနးဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ ဦးေအာင္ဒင္က ေျပာၾကားသည္။
ထို႔အျပင္ ႏုိင္ငံသားမ်ား အေနျဖင့္ အခြန္အခႏွင့္ စရိတ္စကမ်ား ႀကီးျမင့္မႈႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြေသာ ၀န္ေဆာင္မႈပိုင္း ျပန္လည္ရရွိမႈ မရွိျခင္းမ်ား အေပၚလည္း ေထာက္ျပေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိေနသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ခရီးသြား ၀င္ေရာက္မႈအေပၚ ထိခုိက္ႏုိင္ၿပီး ႏုိင္ငံ၏ စိတ္၀င္စားမႈႏွင့္ သိကၡာပိုင္း အတြက္ပါ နစ္နာမႈမ်ား ရွိလာမည္ ျဖစ္သည္။
"ေျမနီကုန္းက ျပည္သူ႔ရင္ျပင္ ပန္းျခံသြားေတာ့ ကြၽန္မက က်ပ္ ၃၀၀၊ ႏုိင္ငံျခားသား တစ္ဦးအတြက္ ပန္းျခံ၀င္ေၾကးကုိ ငါးေဒၚလာ ေကာက္ခံေနတာကုိ ေတြ႕ရတယ္။ ဒါဟာ ႏိုင္ငံျခားသားေတြကုိ ခြဲျခားၿပီး မတရား ေကာက္ခံသလုိ ျဖစ္ေနတယ္။ ႏုိင္ငံျခားသား ခရီးသြား ဧည့္သည္ေတြ အေပၚမွာ သင့္တင့္တဲ့  အခြန္ေလာက္ကုိပဲ ေကာက္ခံသင့္တယ္။ ပုိက္ဆံေတြ အမ်ားႀကီး ေပးရၿပီး ၀န္ေဆာင္မႈက်ေတာ့ ဘာမွျပန္မရဘူး ဆုိတာေတြ ၾကားေနရတယ္။ ထုိက္သင့္တဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈေတြ ျပန္ေပးဖုိ႔လုိတယ္။ ကြၽန္မတို႔ ထုိင္းကုိသြားရင္လည္း ျမဘုရားေတြမွာေတာ့ ၀င္ေၾကးေတြ ေပးရတယ္။ ဒါေပမဲ့ အမ်ားျပည္သူ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းေတြျဖစ္တဲ့ ရထားေတြ စီးတဲ့အခါမ်ဳိးမွာေတာ့ အားလုံးက အတူတူပါပဲ။ မတရား ေကာက္ခံတာမ်ဳိး မရွိပါဘူး" ဟု ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႕အဖြဲ႕အစည္းမွ မသက္သက္ေအာင္ကလည္း ေျပာၾကားသည္။
ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ႏုိင္ငံျခား၀င္ေငြ ရရွိေအာင္ ရွာေဖြရန္ လိုအပ္ေသာ္လည္း ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ပါက သင့္ေတာ္မႈ မရွိသည့္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအေပၚ ခြဲျခားေကာက္ခံမႈမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး တစ္ခုတည္းသာၾကည့္ၿပီး မေတာ္ေလာဘျဖင့္ ရယူလိုသည့္ ဓေလ့စ႐ုိက္မ်ားကိုမူ ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ယင္းကဲ့သို႔ ေကာက္ခံျခင္းမ်ားအေပၚ အစိုးရ(သို႔မဟုတ္) လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနျဖင့္ သက္ဆုိင္သည့္ က႑အသီးသီးအလိုက္ ျပန္လည္၍ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ ခ်ျပသင့္ေၾကာင္းလည္း သံုးသပ္မႈမ်ား ရွိေနသည္။
N-4-11
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစ်းသို႔ လာေရာက္ေသာ ႏုိင္ငံျခားသား ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ားအား ေတြ႔ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ဥာဏ္၀င္းရွိန္)
"ႏိုင္ငံျခားသားဆီက ပုိက္ဆံပုိလုိခ်င္တယ္။ ပုိေကာက္ခ်င္တယ္။ သူမ်ားႏုိင္ငံေတြမွာဆုိ မရွိပါဘူး။ ၿပီးေတာ့ အန္ေကာ၀ပ္မွာဆုိရင္ ၀င္ခြင့္အေနနဲ႔ ေဒၚလာ ၃၀ ေကာက္တယ္။ ဘာအတြက္လဲဆုိေတာ့ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းဖုိ႔ အတြက္ဆုိၿပီး ရွင္းတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာကေတာ့ ဘာလုပ္မွန္းမသိ၊ ဘယ္ကေကာက္မွန္းမသိ။ ေဒသအစုိးရက ေကာက္သလုိ၊ ဗဟုိအစုိးရက ေကာက္သလုိ၊ ၀န္ႀကီးဌာနက ေကာက္သလိုနဲ႔ ဘာမွန္းမသိျဖစ္တယ္။ ေနာက္တစ္ခု ေရႊတိဂုံဘုရားဆုိလည္း ကား၀င္ခြင့္ေတာင္ ေကာက္တယ္။ အရင္ကဆုိ ငါးေဒၚလာ၊ အခု ရွစ္ေဒၚလာ ေကာက္တယ္။ ၁၀ ေဒၚလာဆုိလည္း ၁၀ ေဒၚလာေပါ့။ ေကာက္ၿပီးရင္ ၀န္ေဆာင္မႈ တစ္ခုခု ျပန္ေပးလုိက္ေပါ့။ ခုဟာက လုိက္ေတာင္းေနတဲ့ ပံုစံမ်ိဳး ျဖစ္ေနတယ္။ နယ္ဘက္မွာဆုိရင္လည္း ခရီးသြား ေဒသေတြကုိသြားရင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ပဲ ေတာင္းဖို႔လုိတယ္။ သစ္ေတာဌာနကုိ ဘာပုိက္ဆံတစ္ျပားတစ္ခ်ပ္မွ ေပးစရာမလုိဘူး။ ဒါေပမဲ့ ခရီးစဥ္ေတြ အမ်ားႀကီးကမွ ပူတာအုိေဒသနဲ႔ နတ္မေတာင္ အရပ္ကုိ ႏုိင္ငံျခားသားတစ္ဦး တစ္ညတစ္ေသာင္း ေကာက္တယ္။ ဧည့္သည္က ၾကာၾကာေနေလ၊ ပုိက္ဆံက ပုိကုန္ေလပဲ။ ေနာက္တစ္ခ်က္က အဲဒီကုိ သြားတဲ့သူေတြက အေပ်ာ္ခရီး သြားၾကတာ မဟုတ္ဘူး။ အဲဒီေဒသမွာရွိတဲ့ သဘာ၀ကုိ ေလ့လာခ်င္တယ္။ အဲဒီက တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးကုိ တတ္ႏုိင္သမွ် ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခ်င္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ပဲ ရွိတယ္။ အဲဒါကုိ ဒီလုိပုိက္ဆံေတြေကာက္ၿပီး လမ္းျပင္ေပးတာလား ဆုိေတာ့လည္း လမ္းကလည္း သိတဲ့အတုိင္း စုတ္ျပတ္သပ္ေနတာပဲ။ မီးရွိလား ဆုိေတာ့လည္း အဲဒီမွာ လွ်ပ္စစ္မီးက ရွိတာမဟုတ္ဘူး။ ပုိက္ဆံသာ ေကာက္ေနတယ္ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဘယ္ေခါင္းစဥ္ေအာက္ ၀င္တာလဲ။ အဲဒါလည္း ရွင္းလင္းဖို႔ လိုပါတယ္" ဟုအမည္ မေဖာ္လိုသူ ခရီးသြား ကုမၸဏီ ပုိင္ရွင္တစ္ဦးက သုံးသပ္သည္။
ႏိုင္ငံတကာတြင္လည္း ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအံုမ်ား၊ သာသနိက အေဆာက္အအံုမ်ား၊ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံသားထက္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားကို ပိုမိုေကာက္ခံေသာ္လည္း အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆုိင္သည့္ ေနရာမ်ားႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈ က႑မ်ားတြင္ တစ္ေျပးညီသာ ကုန္က်မႈမ်ား ရွိသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအေပၚ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ား၌ အျမတ္တင္မႈမ်ား ရွိေနျခင္းအေပၚ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားကလည္း သံုးသပ္ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိေနသည္။
"ႏုိင္ငံျခားသားနဲ႔က အၿမဲတမ္း တစ္ေထာင္၊ ႏွစ္ေထာင္ေလာက္ ကြာတယ္။ ေနာက္ၿပီး အသားျဖဴတဲ့ သူေတြဆီကပဲ ေတာင္းတယ္။ တခ်ိဳ႕ ျမန္မာနဲ႔တူတဲ့ အာရွႏုိင္ငံ သားေတြက်ေတာ့ ပုိက္ဆံမေတာင္းတာေတြ ရွိတယ္။ အဲဒီလုိ မ်ိဳးေတြကိုျမင္ေတာ့ အရမ္းစိတ္မေကာင္း ျဖစ္ရတယ္။ ၿပီးေတာ့ ခရီးေတြသြားရင္လည္း ကားခေတြနဲ႔ ဟုိတယ္အခန္းခေတြလည္း ကြာပါတယ္။ ျမန္မာဆုိရင္ ေဒၚလာ ၃၅ နဲ႔ ႏုိင္ငံျခားသားဆုိရင္ ေဒၚလာ ၅၀ ေတာင္ ေပးရတယ္။ ၿပီးေတာ့ ကြၽန္မအမ်ိဳးသားက ျမန္မာပါ။ ဟုိတယ္ေတြမွာတည္းရင္ တစ္ခန္းတည္း တည္းလို႔မရဘူး။ ႏုိင္ငံျခား အခန္းတစ္ခန္း၊ ျမန္မာက တစ္ခန္းယူရတယ္။ စရိတ္စက အရမ္းကုန္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္မတုိ႔ ႏိုင္ငံေတြကဆုိရင္ ျမန္မာကုိ တစ္ခါလာၿပီးရင္ ေနာက္တစ္ခါလာဖု႔ိ ေတာ္ေတာ္စဥ္းစား ၾကပါတယ္။ ဒီမွာက အကုန္ေစ်းတအားႀကီးတယ္။ ထုိင္းႏုိင္ငံတုိ႔လုိ ႏိုင္ငံေတြ ႏွစ္ေခါက္ေလာက္သြားလုိ႔ ရပါတယ္။ ဂ်ာမနီက လူေတြကေတာ့ ႏုိ၀င္ဘာကေန မတ္လအထိ ခရီးေတြ သြားၾကပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာေတာ့ အထင္ကရေနရာေတြပဲ သြားတာမ်ားပါတယ္။ တခ်ိဳ႕လူေတြေလာက္ပဲ ေမာ္လၿမိဳင္လုိ ေနရာမ်ိဳးနဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္ဘက္ဆုိရင္ တာခ်ီလိတ္၊ လားရႈိးလုိ မ်ိဳးေတြ၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ ဘက္ေတြကုိလည္း အရင္က သြားၾကပါတယ္။ ကြၽန္မကေတာ့ ျမန္မာမွာဆုိရင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ကုိ အရမ္းသြားခ်င္ပါတယ္။ ေတာင္တက္ရတာ ၀ါသနာပါလုိ႔ပါ။ ခုထိေတာ့ မေရာက္ဖူးေသးဘူး" ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ခုနစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ေနထုိင္ေသာ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံသူ Ms. Daphne Wolf က ေျပာၾကားသည္။
လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားသား ခရီးသြား ၀င္ေရာက္မႈ ယခင္ကထက္စာလွ်င္ တုိးတက္မႈမ်ား ရွိလာၿပီး ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား အတြက္လည္း ျပင္ဆင္ေနသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္ရာ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ က႑မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံအတြက္ သိကၡာက်ဖြယ္ ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ အရာမ်ား၊ လက္ညိႇဳးထိုး ေ၀ဖန္စရာ ျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဂ႐ုစိုက္ ျပဳျပင္ရန္ လုိအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

EMG

Leave a Reply

 
Shan News © 2011 DheTemplate.com & Main Blogger. Supported by Makeityourring Diamond Engagement Rings

You can add link or short description here