Tuesday, May 28, 2013

ဘိုးဘိုးေအာင္ ဖန္ဆင္းတဲ့ ဝ လား...... (၃) ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ က်ဆံုးျခင္း (သို႕) UWSA ဝ စစ္တပ္ ေပၚေပါက္လာပံု

0 comments

ေမလ ၂၈ ရက္

ပဲခူးရိုးမမွ လြင့္စင္သြားခဲ့ေသာ ျမန္မာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (ခ) ဗကပဟာ ရွမ္းျပည္အေရွ႕ပိုင္း ပန္ဆန္းမွာ ဌာနခ်ဳပ္အျဖစ္ ဖြင့္လွစ္ပီး ဆက္လက္ လႈပ္ရွားေနပါတယ္…… ဗကပစစ္တပ္္၏ တပ္မွဴး အားလံုးနီးပါးဟာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု မ်ားစြာပါဝင္ပါတယ္…… တပ္မွဴးတခ်ဳိ႕ဟာ ဝ လူမ်ိဳးေတြျဖစ္ၿပီး အမ်ားစုကေတာ့ ကိုးကန္႔တ႐ုတ္၊ ကခ်င္၊ ရွမ္းႏွင့္ အျခားလူမ်ဳိးစုမ်ား ျဖစ္ပါတယ္…… ဗမာကေတာ့ မတ္(ခ)လီနင္ဝါဒီ၊ ပါတီေခါင္းေဆာင္ မ်ားႏွင့္ တပ္ဖြဲ႕အသီးသီးတြင္ တြဲဖက္တာဝန္ ယူထားေသာ ႏုိင္ငံေရးမွဴးေတြသာ ရွိပါတယ္….

တိုင္းရင္းသားေတြ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အလံေအာက္ ေရာက္လာၾကသည္ရတာကေတာ့ ဝါဒေရးရာ (Ideology) ယံုၾကည္မႈထက္ လူမ်ဳိးစုဆုိင္ရာ မေက်နပ္ခ်က္ေတြနဲ႕ ေယဘုယ် အစိုးရဆန္႔က်င္ေရး စိတ္အခံေတြေၾကာင့္ မ်ားပါတယ္….. ခန္႔မွန္းေျခအရ ဗကပ တပ္ရဲ႕ ေအာက္ေျခတပ္သားစု ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေအာက္မွာ တ႐ုတ္ - ျမန္မာ နယ္စပ္မွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့ ေတာင္ေပၚသား လူမ်ဳိးစု တစ္ခုျဖစ္ေသာ ဝ မ်ဳိးႏြယ္စုမွ ဝ လူမ်ိဳး အမ်ဳိးသားေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္….. ဒါေၾကာင့္ ဗကပက ခြဲထြက္လာခ်ိန္မွာ ဝ ေတြဟာ ကိုယ္ပိုင္စစ္တပ္ျဖစ္တဲ့ UWSA ဆိုတာ ျဖစ္လာပါတယ္…..

တရုတ္ျပည္ရဲ႕ အေထာက္အပံ့နည္းလာတဲ့အတြက္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗကပ ဟာ ၎အုပ္စိုးရာ နယ္ေျမအတြင္းမွာ ပါတီရံပံုေငြ ရေစရန္ ဘိန္းစိုက္သူ မ်ားႏွင့္ ဘိန္းေရာင္းဝယ္ ေဖာက္ကားသူမ်ားကို ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း အခြန္ေကာက္ခံၿပီး ခြင့္ျပဳထားခဲ့သည္။ ထိုမွစတင္ကာ ဗကပ အုပ္စိုးရာ လက္ေအာက္ခံ ေဒသေတြမွာ ဘိန္းလုပ္ငန္းေတြ တြင္က်ယ္လာပီး ဗကပ တပ္မွဴးမ်ားကိုယ္တုိင္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈေတြမွာ ပါဝင္ပါတ္သက္ခဲ့ၾကပါတယ္…. ဗကပ အုပ္စိုးမႈ ေဒသမွ ထြက္ရွိလာတဲ့ ဘိန္းေတြရဲ႕ ျပႆနာဟာ တရုတ္ျပည္အတြက္ ျပႆနာ အႀကီးအက်ယ္ျဖစ္လာပါတယ္….. ပို၍ ပို၍မ်ားလာတဲ့ ဘိန္းျဖဴ ျပႆနာဟာ ျမန္မာနဲ႕ တရုတ္နယ္ျခား ယူနန္ျပည္နယ္မွတစ္ဆင့္ ကူမင္းမွသည္ ေဟာင္ေကာင္သို႕တိုင္ ခရီးဆန္႕ေန ပါေတာ့တယ္….. ဒီအတြက္ ဗကပ လက္ေအာက္ခံ ေဒသမ်ားမွ ထြက္ရွိေနတဲ့ ဘိန္းျဖဴ ဘိန္းမဲမ်ားဟာ ဗကပ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသာမက တရုတ္ျပည္အတြက္ပါ ေခါင္းခဲစရာေတြ ျဖစ္လာလို႕ေနပါတယ္……

၁၉၆၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားမွသည္ ၁၉၇၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား အတြင္း ဗကပဟာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသတြင္းရွိ အျခားေသာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမ်ားလို တ႐ုတ္ျပည္မွ အလြန္ မ်ားျပားေသာ အေထာက္အပံ့မ်ား ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ပီကင္းအစိုးရရဲ႕ ၎တို႕ႏိုင္ငံစီးပြားေရးကို ေခတ္မွီေစဖို႕၊ ႏိုင္ငံျခားကုန္သြယ္မႈကို ျမွင့္တင္ဖို႕ ႀကိဳးပန္းတဲ့အခါမွာေတာ့ ၎တို႕ေပးေနတဲ့ အကူအညီေတြကို ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ရပါေတာ့တယ္…… ပီကင္း အစုိးရရဲ႕ အကူအညီေတြ ျဖတ္ေတာက္မႈေၾကာင့္ အထိနာသြားသူေတြကေတာ့ “မေလးရွား ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ” နဲ႕ “ထိုင္း ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ” တို႕ပဲ ျဖစ္ပါတယ္….. မေလးပါတီကေတာ့ ဗကပ ကဲ့သို႕ ေနာက္ဆံုးေန႕ရက္မ်ားကို ဦးတည္သြားပီး ထိုင္းပါတီကေတာ့ လံုးဝကို ၿပိဳလဲသြားခဲ့ရပါတယ္….

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႕ကေတာ့ ဗကပ ပါတီတြင္း ေတာ္လွန္ပုန္ကန္မႈေတြ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနခဲ့ပါတယ္…… ထိုအခ်ိန္မွာ တရုတ္ျပည္က ဗကပ ေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႕ အဆင့္ျမင့္ ေကဒါမ်ားကို ၎ႏိုင္ငံအတြင္းမွာ ခိုလံႈခြင့္ယူရန္ စတင္ ကမ္းလွမ္းခဲ့ပါတယ္… ၁၉၈၁ ခုႏွစ္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ အဆိုပါ ကမ္းလွမ္းမႈမွာ ႏိုင္ငံေရးခိုလႈံသူေတြကို တရုတ္အစိုးရမွ သင့္တင့္တဲ့ ပင္စင္ေပးဖို႕လည္း ပါဝင္ခဲ့ပါတယ္…… သို႕ေသာ္ ၾကပ္တည္းလာတဲ့ ဘ႑ာေရး အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ ဗကပ အဖြဲ႕မ်ား လက္နက္တပ္ဆင္ႏိုင္ရန္၊ ၎တို႕ အုပ္စိုးရာ နယ္ေျမအတြင္းရွိ စာသင္ေက်ာင္း၊ ေဆးရံုေတြကို ထိမ္းသိမ္းဖို႕ အခက္အခဲေတြ ရွိေနပါတယ္…. ဒီအခက္အခဲေတြကို ေျဖရွင္းဖို႕ ဗကပဟာ ဘိန္းကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈသာမက ေဒသခံ လူထုအေပၚမွာပါ အဆမတန္ အခြန္ေတြ တိုးျမွင့္ေကာက္ခံခဲ့ပါတယ္….. ထိုသို႕အခြန္တိုးျမွင့္ ေကာက္ခံလိုက္သည့္အတြက္ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း နယ္စပ္ေဒသရွိလူထုႏွင့္ ဗကပ ဗဟုိေကာ္မတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားၾကား အက္ေၾကာင္းမ်ား ႀကီးႀကီးမားမား ျဖစ္လာေစခဲ့ပါတယ္…..

သို႕ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဗကပ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ေတြဟာ တရုတ္ရဲ႕ ဖိအားေပးမႈေၾကာင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး ဆန္႕က်င္မႈကို လုပ္ေဆာင္ရပါေတာ့တယ္….. ထိုသို႕လုပ္ေဆာင္ျခင္းရဲ႕ အကိ်ဳးရလာဘ္ကေတာ့ ဗကပရဲ႕ မူဝါဒကို ျမတ္ႏိုးတဲ့ ပါတီရဲ႕ အေပၚပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႕ ဘိန္းကုန္ကူးရာမွာ အျမတ္အစြန္းမ်ားစြာ ရေနတဲ့ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတြအၾကား ျပင္းထန္တဲ့ ပဋိပကၡေတြ ဖန္တီးေပးလိုက္သလို ျဖစ္သြားပါတယ္….. သို႕ေသာ္ ေနာက္ကြယ္မွ တရုတ္ရဲ႕ ဖိအားေၾကာင့္ ပါတီေခါင္းေဆာင္ပိုင္းဟာ ဘိန္းတိုက္ဖ်က္ ေရးကို တစိုက္မတ္မတ္ လုပ္ခဲ့ရာမွာ ပါတီတြင္းအကြဲအၿပဲကို မလြဲမေရွာင္သာ ရင္ဆုိင္လိုက္ရပါေတာ့တယ္……

ဗကပ တပ္တြင္းပုန္ကန္မႈဟာ ေစာလ်င္စြာ ျဖစ္ဖို႕ရွိေပမယ့္ ေအာက္ေျခ ရဲေဘာ္မ်ားနဲ႕ ေဒသခံ တပ္မွဴးေတြဟာ အဆိုပါကိစၥအေပၚ တရုတ္ရဲ႕ တံု႕ျပန္မႈကို မခန္႕မွန္းႏိုင္တဲ့အတြက္ အခ်ိန္ယူ အကဲခတ္ေနခဲ့ၾကပါတယ္….. ထို႕အတူပဲ ဗကပ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားကို တရုတ္အရာရွိမ်ားက နယ္စပ္ကတစ္ဆင့္ မွန္လံုဇိမ္ခံကားႀကီးမ်ားနဲ႕ ေခၚေဆာင္သြားေလ့ ရွိတာကိုလည္း သိရွိထားတဲ့ သူတို႕အတြက္ ပုန္ကန္မႈဟာ လြယ္လြယ္ကူကူ စတင္ဖို႕ အခက္အခဲ ရွိေနခဲ့ပါတယ္……. ၁၉၈၉ ခု မတ္လ ၁၂ ရက္ေန႕မွာေတာ့ ဗကပ ဗဟိုေကာ္မတီရဲ႕ တိုင္းရင္းသားျခင္း ဖိႏွိပ္ဆက္ဆံမႈ၊ အခြန္မတရားေကာက္မႈေတြေၾကာင့္ မေက်မနပ္ျဖစ္ေနတဲ့ လက္ေအာက္ခံ ေဒသမ်ားထဲမွ ကိုးကန္႕အဖြဲ႕ဟာ ပထမဦးစြာ ဗကပရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မႈကို တရားဝင္ စိန္ေခၚလိုက္ ပါေတာ့တယ္……

ကိုးကန္႕ေဒသက စ လိုက္တဲ့ တပ္တြင္းပုန္ကန္မႈဟာ ဝ ေဒသကိုပါ ျပန္႕ႏွံ႕ခဲ့ၿပီး တရုတ္ ျမန္မာ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္မွာရွိတဲ့ ဗကပ အုပ္စိုးရာ ေဒသေတြ အားလံုးကို လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္နဲ႕ ပ်ံ႕ႏွံ႕သြားပါတယ္….. ဝ တပ္ေတြဟာ ပန္ဆန္းရွိ ဗကပတို႕ ရံုးစိုက္ရာေတာင္ကုန္းကို အေျမွာက္ႏွင့္ ပစ္ခတ္ျခင္းမွ စတင္ကာ ပန္ဆန္းရွိ ဗကပ ဌာနခ်ဳပ္က်ဆံုးသြားခဲ့ရၿပီး ဗကပ၏ အသံလႊင့္ရံုကိုလည္း သိမ္းပိုက္လိုက္ပါေတာ့တယ္…… ပါတီဌာနခ်ဳပ္တြင္ ခ်ိတ္ဆြဲထားေသာ မာ့ခ္၊ လီနင္၊ ေမာ္စီတုန္း အစရွိတဲ့ ကြန္ျမဴနစ္ ဝါဒပိုင္းဆုိင္ရာ နာမည္ႀကီး ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ ဓါတ္ပံုေတြဟာ ရိုက္ခ်ိဳးဖ်က္ဆီးခံလိုက္ရပါတယ္…. ပန္ဆန္းကို သိမ္းပိုက္အၿပီး ဧၿပီလ ၁၈ ရက္ေန႕မွာေတာ့ “ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ လူမ်ဳိးေရးေပၚလစီမ်ား” ဆိုသည့္ ပထမဆံုး ဗကပကို ႐ႈတ္ခ်ျပစ္တင္သည့္ အသံလႊင့္ခ်က္ ထြက္ေပၚလာပါတယ္။ ဧၿပီလ ၂၈ ရက္ ေန႕မွာေတာ့ ပိုမိုျပင္းထန္တဲ့ ေနာက္ထပ္ အသံလႊင့္ခ်က္ ထြက္ေပၚလာပါတယ္…. အသံလႊင့္ခ်က္ထဲမွာ ပါဝင္လာ တာကေတာ့

“ဗကပဟာ ဘာတိုးတက္မႈမွ မဖန္တီးႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲ ...။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အျမင္ကို ေျပာရရင္ ေခါင္းေဆာင္ တခ်ဳိ႕ဟာ အာဏာကို အေသဖက္တြယ္ ထားၾကလို႔ပဲ။ မွားယြင္းတဲ့လမ္းစဥ္ကို ေခါင္းမာမာ ဆက္ကိုင္ထားၾကလို႔ပဲ။ ဒီလူေတြဟာ တကယ့္အရွိတရားနဲ႔ ကင္းကြာေနၾကတယ္။ ငါတေကာဝါဒနဲ႔ ဂိုဏ္းဂဏဝါဒကို က်င့္သံုးေနၾက တယ္။ ျပည္တြင္းျပည္ပ အေျခအေနေတြကို ေလ့လာဆန္းစစ္ဖို႔ သ႐ုပ္ခြဲ စိစစ္ဖို႔ ပ်က္ကြက္ၾကတယ္။ တကယ့္အစစ္အမွန္ ႐ုပ္အေျခအေနကို ဥေပကၡာ ျပဳထားၾကတယ္ ...။ သူတို႔ဟာ ဝေဒသက လူထုကို လိမ္ညာခဲ့ၾကတယ္။ လိမ္လံုးညာလံုးေတြ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိေရး ေတြနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို သူတို႔ရဲ႕ အေယာင္ ေဆာင္ေတာ္လွန္ေရးထဲ ဆြဲေခၚခဲ့ၾကတယ္။”
“ေခတ္မီလက္နက္ေတြ တပ္ဆင္ထားတဲ့ ရန္သူကို ဗလာခ်ီ အိုင္ဒီအိုလိုဂ်ီဆိုတာနဲ႔ ဘယ္လိုလုပ္ အႏိုင္ယူႏိုင္မွာလဲ။ သေဘာတရားနဲ႔ လက္ေတြ႔မေပါင္းစပ္ႏိုင္တဲ့ စစ္ေရးနည္းနာ ေတြနဲ႔ ဘယ္လိုလုပ္ အႏိုင္တိုက္ႏိုင္မွာလဲ ...။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဝေဒသလူထု ႀကီးဟာ ျပည္တြင္းျဖစ္ေစ၊ ျပည္ပျဖစ္ေစ ဘယ္က်ဴးေက်ာ္ေရး တပ္ဖြဲ႕ကိုမွ လက္ညႇိဳးေထာင္ ေခါင္းညိတ္ မလုပ္ဘူး။ အလိုလိုက္ အႀကိဳက္မေဆာင္ဘူး။ ယဥ္ေက်းမႈအရာနဲ႔ စာေပအရာမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ ဆင္းရဲပါတယ္။ ေခတ္ေနာက္က်ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သႏၷိ႒ာန္ေတာ့ သိပ္ခိုင္တယ္။”
“အတိတ္က ကာလတစ္ခုမွာ ဗကပထဲက စိတ္ယုတ္၊ စိတ္ပုတ္ရွိတဲ့ သူတစ္ဦးရဲ႕ အာဏာလုပြဲေနာက္ လိုက္ခဲ့ရတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဝေဒသ ျပည္သူလူထုႀကီးရဲ႕ ဘဝေတြ ဘာေတြျဖစ္ခဲ့ရပါသလဲ ...။ သိပ္ကို ၾကမ္းတမ္း ခက္ထန္ခဲ့ရတယ္။ အခြန္အေကာက္ေတြ တိုးေကာက္ျပန္ေတာ့ လူထုအတြက္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးဟာ ပိုေလးလံ ႀကီးမားခဲ့ရတယ္။ သိပ္ကိုအႏၲရာယ္ႀကီးတဲ့ အခက္အခဲေတြနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရင္ဆိုင္ခဲ့ၾကရတယ္။ ဒီလိုအေနအထားမ်ဳိးမွာ လူထုအေနနဲ႔ ပုန္ကန္ထၾကြမႈအေျခအေနတစ္ခုကို ဘယ္မွာ ေရွာင္လို႔ရေတာ့မွာလဲ” အစရွိတာေတြ ပါဝင္ခဲ့ပါတယ္…..

ဗကပ တပ္တြင္းပုန္ကန္မႈ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ပိုင္း ပန္ဆန္းဟာ တစ္ျခားေသာ ၿမိဳ႕ေတြနဲ႕မတူေအာင္ တိုးတက္လာခဲ့ပါတယ္….. တ႐ုတ္ - ျမန္မာ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းရွိ နာမ္ချမစ္ေလး၏ ျမင္းခြာပံု အေကြ႕တစ္ခုမွာ တည္ရွိတဲ့ ပန္ဆန္းတြင္ တရုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ဘက္လံုးရဲ႕ အေကာင္းဆံုးေတြ စုစည္းေနသလို ရွိပါတယ္။ တ႐ုတ္ျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရး ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝမႈမ်ားရဲ႕ ရိုက္ခတ္မႈအျဖစ္ ပန္ဆန္းမွာ အသစ္ထြက္ေပၚလာတဲ့ ကြန္ကရစ္ အေဆာက္အအံုမ်ား၊ ဇိမ္ခံကားမ်ား၊ ပလက္ေဖာင္းကိုယ္စီ လမ္းမႀကီးမ်ား၊ ေနာက္ဆံုးေပၚ စားသံုးကုန္မ်ား အျပည့္တင္ထားသည့္ ေဈးဆိုင္မ်ားေပၚတြင္ အရိပ္ထင္လ်က္ ရွိသည္။ အဆိုပါေဒသမွာ တ႐ုတ္ ေငြေၾကးကိုသာ လက္ခံ သံုးစြဲၾကပါသည္။ တန္ဖိုးမရွိသေလာက္ ျဖစ္ေသာ ျမန္မာက်ပ္ေငြကို ဘယ္သူကမွ မလိုခ်င္ၾကပါ။ ဒါေပမယ့္ ဒီေနရာဟာ တ႐ုတ္ျပည္ေတာ့ မဟုတ္ပါ ျမန္မာျပည္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္…. (စကားျဖတ္ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ဝ အထူးေဒသ ၂ စီးပြားေရး ၿမိဳ႕ေတာ္ ပန္ဆန္းကလြဲၿပီး က်န္တဲ့ေဒသေတြမွာ ျမန္မာက်ပ္ေငြသာမက အေမရိကန္ေဒၚလာလည္း အသံုးျပဳလို႕ မရပါဘူး……..)

အဆိုပါေဒသမွာ တင္းၾကပ္တဲ့ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး အတြက္ စိုးရိမ္မကင္း ျဖစ္စရာမရွိပါဘူး….. ဗဟုိအစိုးရမွ ကန္႕သန္႕ထားတဲ့ အခ်ဳိ႕ေသာ ကုန္စည္အမ်ဳိးအစားမ်ား ကုန္သြယ္ျခင္း ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ျခင္းမ်ားအေပၚ ခ်မွတ္ထားသည့္ အထိန္းအခ်ဳပ္မ်ား အတြက္လည္း စိတ္ပူစရာမရွိပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေသာ္ ပန္ဆန္းႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ေဒသမ်ားမွာ ဗဟိုအစိုးရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ မရွိေသာတဲ့အတြက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္….. လူဦးေရး ၂၀,၀၀၀ ဝန္းက်င္ရွိ၍ စတုရန္းကီလိုမီတာ ၁၅,၀၀၀ ေက်ာ္က်ယ္တဲ့ ပန္ဆန္းၿမိဳ႕ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ပိုင္း ဝ ေဒသရဲ႕ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ပဲ ျဖစ္ပါတယ္… အဆုိပါေဒသကို ဝ ျပည္နယ္တပ္မေတာ္ UWSA က ထိမ္းခ်ဳပ္ထားပါတယ္…… အဆိုပါ UWSA ဟာ တစ္ခ်ိန္က ဗကပ ပါတီရဲ႕ တပ္ဖြဲ႕ေတြျဖစ္တဲ့ ဝ လူမ်ိဳးစုေတြကေန ဖြဲ႕စည္းထားတာျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ လူမ်ိဳးစု ေလးခုထဲမွာ အႀကီးဆံုး ျဖစ္ပါတယ္….

ဗကပ တပ္တြင္းပုန္ကန္မႈ အၿပီး လ အနည္းငယ္အၾကာမွာေတာ့ UWSA နဲ႕ ဗဟိုအစိုးရတို႕ၾကား အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္….. အဆိုပါ သေဘာတူညီခ်က္အရ UWSA ဟာ ယခင္ ဗကပ တုန္းကကဲ့သို႕ ၎တို႕လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ား ဆက္လက္ ထားရွိခြင့္ ရသကဲ့သုိ႕ အစိုးရမွလည္း ၎တုိ႕ အုပ္စိုးရာ နယ္ေျမေတြကို ဆက္လက္ထိမ္းခ်ဳပ္ခြင့္ ေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္…… အျပန္အလွန္အေနနဲ႕ UWSA မွ အစိုးရတပ္မ်ားအား မတိုက္ရန္၊ တိုင္းျပည္အတြင္းရွိ အျခားေသာ အစိုးရ ဆန္႕က်င္ေရး အဖြဲ႕မ်ား၊ လူမ်ိဳးစုမ်ားႏွင့္ မဆက္သြယ္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့ပါတယ္…

ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ နားလည္မႈယူထားတဲ့ အဆိုပါ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္အရ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဟာ ပန္ဆန္းတြင္ ဆက္ဆံေရး႐ံုး တစ္႐ံုး ထားခြင့္ရွိပါတယ္။ အဆိုပါ႐ံုးတြင္ အရာရွိအဆင့္ ဆယ္ေယာက္ခန္႕ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနပါတယ္။ သို႕ေသာ္ အဆိုပါအရာရွိမ်ားမွာ သူတို႔ေနထိုင္ရာ ဝင္းထဲမွ အျပင္သို႔ ထြက္ခဲပါတယ္။ ပန္ဆန္းရွိ တစ္ခုတည္းေသာ ျမန္မာအလံဆို၍ အစိုးရေဆးေပးခန္းတြင္သာ ရွိပါတယ္။ က်န္ ႐ံုးအေဆာက္အအံု အားလံုးတြင္ လႊင့္ထူထားသည္မွာ UWSA အလံႏွင့္ ဝ ျပည္နယ္ အလံသာျဖစ္သည္။ အျပာ၊ အနီ ေနာက္ခံထက္တြင္ ၾကယ္တစ္ပြင့္၊ ေနတစ္စင္း၊ ဓားေျမႇာင္ႏွင့္ လွံတံကန္႔လန္႔ျဖတ္ထားေသာ အမွတ္အသားတစ္ခု ပါဝင္သည့္ အလံေတာ္ ျဖစ္ပါသည္။

ဆက္ရန္..........

မွတ္ခ်က္ ။ ။ ျမန္မာ့အေရးကၽြမ္းက်င္သူ ဂ်ာနယ္လစ္ Bertil Lintner ေရး၍ ေက်ာ္ဝင္း ဘာသာျပန္သည့္ The Rise and Fall of the Communist Party of Burma မွ အခ်က္မ်ားအား စာဖတ္ရသူ အဆင္ေျပေစရန္ ျပန္လည္ စီပီး တင္ဆက္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္…..


ဓါတ္ပံု ဗကပ ေခါင္းေဆာင္ သခင္ဗသိန္းတင္ႏွင့္ တစ္ခ်ိန္က ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ ဖခင္ႀကီးမ်ား၏ ဓါတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ပဏာရေနသည့္ ပန္ဆန္းရွိ ဗကပ ဌာနခ်ဳပ္

http://www.facebook.com/james.mmt

Leave a Reply

 
Shan News © 2011 DheTemplate.com & Main Blogger. Supported by Makeityourring Diamond Engagement Rings

You can add link or short description here