Monday, October 28, 2013

ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ တေပါင္းလျပည့္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေန႔သို႔ ဂုဏ္ျပဳသဝဏ္လႊာ

0 comments


ယေန႔ ခရစ္သကၠရာဇ္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၆ရက္၊ ေကာဇာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၄ခုႏွစ္ တေပါင္း လျပည့္ေန႔ သည္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားတို႔၏ သမိုင္းေကာင္းအစဥ္အလာ ဂုဏ္က်က္သေရအေပါင္းႏွင့္ ခ,ေညာင္းျပည့္စံု သည့္ တေပါင္းလျပည့္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေန႔ မဂၤလာအခါသမယ ျဖစ္ေပသည္။

‘သာသနာအစ သထံုက’ဟု မွတ္တမ္းတင္ျပဳရေလာက္ေအာင္ကင္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကို ပင့္ေဆာင္ ပူေဇာ္၍ သထံုုျပည္သူျပည္သားတို႔အား ဗုဒၶသာသနာေတာ္၌သက္ဝင္ယံုၾကည္ခြင့္ရေအာင္ စြမ္းေဆာင္ ခဲ့ေသာ၊ ပအိုဝ္းတမ်ိဳးသားလံုး၏ ဂုဏ္ေရာင္ကို ထြန္းေျပာင္ေစခဲ့သည့္ သူရိယစႏၱာမင္းႀကီး ၏ ဂုတ္ေက်းဇူးတို႔ိကုိ ေအာက္ေမ့ျခင္း မ်ားစြာျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ပေဒသရာဇ္စနစ္ အပါအဝင္ စနစ္ဆိုး အမ်ိဳးမ်ိဳးေအာက္မွ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားထုတရပ္လံုး လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေတာ္လွန္တိုက္ပြဲဝင္ ခဲ့ၾကသည့္ ပအိုဝ္းမ်ိဳးခ်စ္အာဇာနည္အေပါင္းတို႔၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးတို႔ကို ေအာက္ေမ့ျခင္းမ်ားစြာျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ မင္းႀကီးေမြးေန႔ေတာ္ကို ပကအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေန႔ျဖစ္ စတင္သတ္မွတ္က်င္းပ၍ အမ်ိဳးသားဇာတိမာန္ႏွင့္စည္းလံုးညီညြန္ေရးမ႑ိဳင္ကို ျပန္ည္စိုက္ထူေပးခဲ့ၾကေသာ အဘိုးအဘြားတို႔၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးတို႔ကို ေအာက္ေမ့ျခင္းမ်ားစြာျဖင့္လည္းေကာင္း၊ မိမိတို႔၏ သမိုင္းအစဥ္အလာ၊ ဓေလ့ ထံုးတမ္း၊ စကားစာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈအႏုပညာရိုးရာ အေမြအႏွစ္မ်ား အပါအဝင္ အမ်ိဳးဂုဏ္ဇာတိဂုဏ္ တို႔ကို ထိမ္းသိမ္းျမွင့္တင္ ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ တာဝဳန္သိသိ တာဝန္ရွိရွိျဖင့္ တေပါင္းလျပည့္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေန႔အခမ္းအနားကို က်င္းပေနၾကသည့္ ႏိုင္ငံတကာေရာက္ ပအိုဝ္းမ်ိဳးခ်စ္စိတ္မ်ား အပါအဝင္ ျပည္ေထာင္စုတဝွမ္းလံုးမွ ပအိုဝ္းျပည္သူမ်ားႏွင့္တကြ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေန႔အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ျပည္ေထာင္စုဘြားေသြးရင္းသားခ်င္း ညီကိုေမာင္ႏွမမ်ားအားလံုုး ကိုယ္စိတ္ ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာခ်မ္းသာ ပါေစေၾကာင္း ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNLO)က ဆုေတာင္းေမတတၱာ ပို႔သအပ္ပါသည္။

သူရယစႏၵာမင္းႀကီး၏ ေမြးေန႔ေတာ္ကို ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္က်င္းပခဲ့ျခင္း သည္ ပအိုဝ္းတိုု႔၏ အမ်ိဳးသားဇာတိမာန္ႏွင့္ စည္းလံုးညီညြတ္ေရးမ႑ိဳင္ကို အေျခခံ၍ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသား တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ရရွိေရးကို ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကျခင္း လည္းျဖစ္ေပသည္။ ဗမာအပါအဝင္ ဘဝတူညီေနာင္တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ညီညြတ္ေရးကို အစဥ္အၿမဲ အေလး ထားလွ်က္ ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲထြက္ေရးမူကို လံုးဝအားေပးမည္မဟုတ္ေသာ မိမိတို႔အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ပအိုဝ္းျပည္သူ မ်ား၏ အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးျဖင့္ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌန္းခြင့္ကို ရရွိရန္အတြက္ လည္းေကာင္း၊ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသား အလံေတာ္ေအာင္တြင္ ေဒသေပါင္းစံု နယ္ပယ္ေပါင္းစံုအလႊာေပါင္းစံုမွ ပအိုဝ္းျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူ ရပ္တည္၍ အမ်ိဳးသားေရးကို တစ္မူတည္းတစ္သံတည္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ရန္အတြက္လည္းေကာင္း အစဥ္တစိုက္ ႀကိဳးပမ္းေနလ်က္ရွိေပသည္။

ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (PNLO)၏ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႔စည္းေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကုိယ္စား လွယ္အဖြဲ႔ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖၚေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီတို႔သည္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၂၃)ရက္ေန႔တြင္ ႏွစ္ဖက္အေၾက အလည္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ေဆြးေႏြးပြဲ ကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပခဲ့ၿပီးျဖစ္ေပသည္။ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေသြးစည္းညီညြတ္ေရးကို ရယူႏိုင္မည့္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားညီလာခံ၊ ပအိုဝ္းလူငယ္ ညိလာခံ၊ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသၼီးညီလာခံ၊ ပအိုဝ္း အလုပ္သမားညီလာခံမ်ားကို တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္အညီ က်င္းပႏိုင္ေရး အပါအဝင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားရရွိၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြး မႈမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ ရန္ကို လည္း ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္ေပသည္။

အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအျခခံေပၚတြင္ ပင္လံုကတိကဝတ္ မ်ားႏွင့္အညီ တန္းတူ ရည္တူ ဖက္ဒရယ္မူ ျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္၍ ျပည္ေထာင္စုကို ထူေထာင္ႏိုင္မွသာလွ်င္ မိမိတို႔ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္မႈ ေတာ္လွန္ေရးသည္လည္း ၿပီးျပည့္စံုမည္ျဖစ္ေပသည္။ ထိုသို႔ ၿပီးျပည္စံုေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေျဖရွင္းႏိုင္ေရး၊ အဓိပၸါယ္ ျပည့္ဝေသာ ႏိုင္ငံေရးအရ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး အေျဖရွာေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပအိုဝ္းျပည္သူတစ္ရပ္လံုး ႏွင့္အတူ မိမိတို႔အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ပါဝင္သြားမည္ျဖစ္ေပသည္။ သိုျဖစ္ပါ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ အပါအဝင္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေကာင္ အထည္ေဖၚရာတြင္ မိမိတို႔အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ ပအိုဝ္းအမ်ိဳုးသားထုတရပ္လံုး တက္တက္ၾကြၾကြ ပူးေပါင္းပါဝင္ၾကပါရန္ ေလးနက္တည္ၾကည္စြာျဖင့္ တိုက္တြန္းလ်က္ ဤသဝဏ္လႊာကို ဂုဏ္ျပဳေပးပို႔အပ္ပါသည္။


ဗဟိုေကာ္မတီ
ရက္စဲြ- ၂၀၁၃ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၂၆)ရက္ေန႔။ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ PNLO

Leave a Reply

 
Shan News © 2011 DheTemplate.com & Main Blogger. Supported by Makeityourring Diamond Engagement Rings

You can add link or short description here