Thursday, October 17, 2013

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံခရီးစဥ္အတြင္း ကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ ၿဗိတိန္အခြန္ထမ္းျပည္သူတို႔ မႏွစ္ၿမိဳ႕

0 comments
မဇၩိမသတင္းဌာန | ၾကာသပေတးေန႔၊ ေအာက္တုိဘာလ ၁၇ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၀၆ နာရီ ၀၅ မိနစ္

ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္သည့္ ခရီးအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ၿဗိတိန္အစိုးရက အကုန္အက်ခံခဲ့သည့္အေပၚ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံမွ အခြန္ထမ္းျပည္သူတို႔က ၿငိဳျငင္လ်က္ရွိသည္ဟု ၿဗိတိန္အေျခစိုက္ NGO တစ္ခုျဖစ္သည့္ Burma Campaign UK က ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိလိုက္သည္။

“လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြအတြက္ တာ၀န္ရွိတဲ့ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးအတြက္ တန္ဖိုးႀကီးတဲ့ ဟိုတယ္ေတြနဲ႔ ညစာေတြအတြက္ သူတို႔ရဲ႕ အခြန္ေငြေတြကို သံုးစဲြတာမ်ဳိး ၿဗိတိန္အခြန္ထမ္းေတြက မလိုခ်င္ၾကဘူး”ဟု Burma Campaign UK ၏ ဒါ႐ိုက္တာ Mark Farmaner က မဇၩိမကို ေျပာသည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လအတြင္း လန္ဒန္ၿမိဳ႕သို႔ ႏွစ္ရက္ၾကာ သြားေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့သည့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ခရီးစဥ္တြင္ လုိက္ပါသြားသူမ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္အေသးစိတ္ကို ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံျခားေရးႏွင့္ ဓနသဟာယ႐ံုး FCO သို႔ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္စြာ သတင္းအခ်က္မ်ား ရယူခြင့္ႏွင့္အညီ Mark Farmaner က ေမးျမန္း စံုစမ္းခဲ့သည္။

ထုိသုိ႔ေမးျမန္းရာမွ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ခရီးစဥ္အတြင္း ၿဗိတိန္အစိုးရက အကုန္အက်ခံခဲ့သည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား၊ ေျပစာမ်ားႏွင့္ ေငြေတာင္းခံလႊာမ်ား ရရွိခဲ့သည္ဟုလည္း Mark Farmaner က ေျပာသည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ားမွ အစိုးရ၏ လုပ္ငန္းမ်ားအား ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည့္ လြတ္လပ္စြာ သတင္းအခ်က္မ်ား ရယူခြင့္ႏွင့္ အလားသ႑ာန္တူေသာ အက္ဥပေဒမ်ဳိး မရွိေသးသည္ကိုလည္း ေထာက္ျပသြားသည္။

ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ ဦးသိန္းစိန္၏ ခရီးသြားလာစရိတ္အတြက္ FCO မွ ထုတ္ေပးခဲ့သည့္ ေငြေၾကးပမာဏာမွာ စတာလင္ေပါင္ ၂၆၇၂၄ ဒသမ ၆၅ ရွိသည္။ ထိုအထဲတြင္ ၾကယ္ငါးပြင့္ ဟိုတယ္တြင္ ေနထိုင္စားေသာက္ခဲ့သည့္ စရိတ္အတြက္ ၁၈,၀၀၀ ေပါင္၊ ခရီးစရိတ္အတြက္ ၄,၈၀၀ေပါင္ ႏွင့္ သိမ္းျမစ္ေပၚရွိ Golden Salamander ႏွင့္ အျခားအခမ္းအနားမ်ားအတြက္ တည့္ခင္းဧည့္ခံခဲ့သည့္စရိတ္ ၂,၅၀၀ ေပါင္ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္အား “အစိုးရဧည့္သည္ေတာ္”တစ္ဦးအျဖစ္ယူေကႏိုင္ငံသို႔ ဖိတ္ေခၚခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု FCO မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အေစာင့္မ်ားခ်ထားျခင္းအပါအ၀င္ စုစုေပါင္းကုန္က်စရိတ္မွာ စတာလင္ေပါင္ ၃၀,၂၅၀ ရွိသည္ဟု ပါလီမန္အတြင္း ေမးျမန္းမႈတြင္ ခန္႔မွန္းထားသည္။

အခန္းတစ္ခန္းႏွင့္ ညစာစာသံုးျခင္းအတြက္ စတာလင္ေပါင္ ၄၁၂ ေပါင္ ကုန္က်သည္ဟုလည္း Farmaner မွ ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ သမၼတႏွင့္အတူ လိုက္ပါလာသည့္သူ အေရအတြက္ကိုမူ မဇၩိမ သို႔ အတည္မျပဳႏိုင္ခဲ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ စားသံုးသူအေရအတြက္အား ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရေသးေပ။ ခရီးစဥ္အတြင္း သမၼတႏွင့္အတူ ၀န္ႀကီးအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ဥေရာပရွိ အျခားျမန္မာသံ႐ံုးမ်ားမွ ၀န္ထမ္းမ်ားလည္း လိုက္ပါသြားခဲ့သည္။

“ဒီပမာဏဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအမ်ားစု တစ္ႏွစ္အတြင္း ၀င္ေငြရဲ႕ သံုးဆေလာက္ရွိမယ့္ ပမာဏပါ”ဟု သမၼတ၏ ညစာစရိတ္ကို ရည္ၫႊန္းကာ Farmaner က ေျပာသည္။

ၿဗိတိန္အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားမွ ဂုဏ္သေရရွိသူမ်ားအား ဖိတ္ၾကားဧည့္ခံေလ့ရွိၿပီး ကုန္က်စရိတ္အား အခြန္ထမ္းမ်ား၏ ဘ႑ာေငြထဲမွ ထုတ္ေပးေလ့ရွိသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မၾကာေသးခင္က သြားေရာက္ခဲ့ေသာ ခရီးစဥ္ကိုလည္း FCO မွပင္ ေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ခရီးစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၿဗိတန္အစိုးရက ဇူလိုင္လတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ေၾကညာခ်က္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ သမၼတဦးသိန္းစိန္အား ခ်ီးက်ဴးေၾကာင္းႏွင့္ “ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဖခင္ျဖစ္သူႏွင့္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းမွ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးအား အာမခံသည့္ သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕သို႔လာေရာက္ခဲ့အၿပီး ၆၆ ႏွစ္အၾကာတြင္ ျမန္မာသမၼတ လာေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္”ဟုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ ခရီးစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ “ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ႀကိဳဆိုမႈေတြနဲ႔ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရတာပါ။ ဆႏၵျပမႈေတြနဲ႔ မဟုတ္ပါဘူး။ သူက ကုန္က်စရိတ္အေပၚမွာ အေတာ္ေလး စိုးရိမ္ခဲ့တာပါ။ သူနဲ႔အတူပါလာတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို သူတို႔ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္အ၀တ္ေတြ ေလ်ာ္ဖို႔အတြက္ ဟိုတယ္က ၀န္ေဆာင္မႈနဲ႔ ေလွ်ာ္မယ့္အစား သူတို႔ဘာသာသူတို႔ ေလွ်ာ္ဖို႔ေတာင္ ေျပာခဲ့ပါတယ္”ဟု Farmaner က ေျပာသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ခရီးစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍မူ “သမၼတဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ ခရီးစဥ္က အျငင္းပြားဖြယ္ရာပါ။ သူသြားတဲ့ ေနရာတိုင္းမွာ သူ႔ေနာက္ကေန ဆႏၵျပသူေတြက Wanted ပိုစတာေတြနဲ႔ လိုက္ေနပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ကုန္က်စရိတ္ကိုလည္း ပါလီမန္တြင္းမွာ ေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္”ဟု Farmaner က ေျပာသည္။

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံအတြင္း ဘ႑ာေရးအက်ပ္အတည္းမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္အခ်ိန္တြင္ အခြန္ထမ္းျပည္သူမ်ားက ဦးသိန္းစိန္၏ အလည္အပတ္ခရီးစဥ္အတြက္ အကုန္အက်ခံရျခင္းကို မႀကိဳက္ေၾကာင္းလည္း သူက ဆိုသည္။

ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး၏ အျငင္းပြားဖြယ္ အလည္အပတ္ခရီးစဥ္ ေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္းတြင္ ယခုတစ္ႀကိမ္မွာ ပထမဆံုးအႀကိမ္ မဟုတ္ေပ။ “ဒါဟာ ေတာ္ေတာ္ေလး စိတ္၀င္စားဖို႔ေကာင္းပါတယ္။ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ အလည္အပတ္ခရီးစဥ္ေတြ ရွိခဲ့ေပမယ့္ ဒီခရီးစဥ္ေတြအတြက္ ဘယ္သူက ကုန္က်ခံသလဲဆိုတာကို ေမးျမန္းတာ မရွိခဲ့ပါဘူး။ ၿဗိတိန္အစိုးရက ဒီလိုဟာမ်ဳိးေတြအတြက္ ကုန္က်ခံေနရတယ္ဆိုတာကို လူေတြ သိတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ မထင္ပါဘူး”ဟုလည္း သူက ေျပာသည္။

ၿဗိတိန္အစိုးရမွ သမၼတ၏ ခရီးစဥ္အား ေမွးမွိန္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္ဟုလည္း Farmaner ဆိုသည္။ “ဦးသိန္းစိန္ အေမရိကန္သြားတုန္းက အိမ္ျဖဴေတာ္မွာ အိုဘားမားနဲ႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြလုပ္သလုိမ်ဳိး ၿဗိတိန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒးဗစ္ကင္မရြန္းကေတာ့ မလုပ္ခဲ့ပါဘူး။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ အျငင္းပြားဖြယ္ရာျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ပါ”ဟုလည္း Farmaner က ေျပာသည္။

ၿဗိတိန္အစိုးရသည္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ အလည္အပတ္ခရီးစဥ္ကို စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားအတြက္ မထူးျခားသေယာင္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ အလည္အပတ္ခရီးစဥ္ကို မီဒီယာသတင္းတစ္ပုဒ္ ျဖစ္မလာေစရန္အတြက္ FCO အဖဲြ႔အတြင္း စုေပါင္းႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ၎တို႔အေနျဖင့္ ပံုမွန္စာနယ္ဇင္းဒိုင္ယာရီတြင္ အေသးစိတ္ အစီအစဥ္မ်ားအား ထည့္သြင္းခဲ့ျခင္း မရွိသည့္အျပင္ ပံုမွန္ လုပ္ေနက်အတိုင္း အစိုးရ၏ သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္လည္း အထူးတလည္ ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္မ်ားကိုလည္း မီဒီယာအမ်ားစု ေဖာင္ပိတ္သည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည့္ ညေနေစာင္းမွသာ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဦးသိန္းစိန္သည္ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားေနထိုင္သည့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားအျပင္ တရားဥပေဒမဲ့ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ႏွိပ္စက္ျခင္းႏွင့္ ေထာင္ခ်ျခင္းစသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ယခင္စစ္အစိုးရလက္ထက္က အေရးႀကီးေသာ ပုဂ္ၢိဳလ္တစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့သည္။

Leave a Reply

 
Shan News © 2011 DheTemplate.com & Main Blogger. Supported by Makeityourring Diamond Engagement Rings

You can add link or short description here