Tuesday, November 5, 2013

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ၁၅ သိန္း၊ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒မ်ား ၁၂ သိန္း လစဥ္ခံစားခြင့္ရႇိမည့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ခ်ီးျမႇင့္ေငြ၊ အေဆာင္အေယာင္မ်ား ဆိုင္ရာဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအား အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးမည္

0 comments
ဦးေစာေမာ္ထြန္းက ဥပေဒၾကမ္းႏႇင့္ ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္၌ ရႇင္းလင္းစဥ္

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ က်ပ္ ၁၅ သိန္း၊ ဒုတိယသမၼတမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု တရားသူၾကီးခ်ဳပ္ က်ပ္ ၁၂ သိန္း စသည္ျဖင့္ လစဥ္ခ်ီးျမႇင့္ေငြမ်ား ခံစားခြင့္ရႇိမည့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ခ်ီးျမႇင့္ေငြ၊ အေဆာင္အေယာင္မ်ား ဆိုင္ရာဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအား အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္တြင္ လက္ခံေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ႏို၀င္ဘာ ၄ ရက္က က်င္းပသည့္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္တြင္ ဘ႑ာေရး ၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဒုတိယ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာလင္းေအာင္က အဆိုတင္သြင္းခဲ့ရာ ကန္႔ကြက္သူ မရႇိသည့္အတြက္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးရန္သေဘာတူခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ခ်ီးျမႇင့္ေငြ၊ စရိတ္ႏႇင့္ အေဆာင္အေယာင္မ်ား ဆိုင္ရာဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ မူလဥပေဒ ပုဒ္မမ်ားတြင္ ျပ႒ာန္းထားမႈမ်ားအစား ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတသည္ လစဥ္ခ်ီးျမႇင့္ေငြ က်ပ္ ၁၅ သိန္း၊ ဒုတိယသမၼတ က်ပ္ ၁၂ သိန္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႏႇင့္ ျပည္ေထာင္စု တရားသူၾကီးခ်ဳပ္ လစဥ္ခ်ီးျမႇင့္ေငြ က်ပ္ ၁၂ သိန္း ခံစားခြင့္ ရႇိသည္ဟု သတ္မႇတ္ရန္ အဆိုတင္သြင္းျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

''လက္ရႇိအခ်ိန္မႇာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပုဂၢိဳလ္ေတြ၊ တိုင္းေဒသႀကီး(သို႔) ျပည္နယ္အဆင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း(သို႔)ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသဥကၠ႒ႏႇင့္အလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္
 ေကာင္စီဥကၠ႒နဲ႔ ေကာင္စီ၀င္ေတြရဲ႕ လစဥ္ခ်ီးျမႇင့္ေငြကို ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတရဲ႕ လမ္းညႊန္ခ်က္နဲ႔အညီ ျပည္ေထာင္ စု အစိုးရအဖြဲ႕၏ သေဘာတူညီခ်က္အရ ေလွ်ာ့ၿပီးခံစား ေနၾကပါတယ္။ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္အတိုင္း မခံစားဘဲ ေလွ်ာ့ျပီးဆက္လက္ ခံစားမည္ ဆိုပါက သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျပင္ဆင္ ျပ႒ာန္းေပးျပီး လက္ေတြ႕က်က် ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုပါတယ္။ အစိုးရ သက္တမ္းတစ္၀က္ ေက်ာ္လာၿပီျဖစ္လို႔ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒေတြကို ျပင္ဆင္ဖို႔အခ်ိန္ က်ေရာက္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္ရရႇိပါတယ္'' ဟု အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ၀င္ ဦးေစာေမာ္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ဥပေဒၾကမ္းအား အဓိက ျပင္ဆင္ရသည့္ အေၾကာင္းအရာမႇာ ၀င္ေငြခြန္ ဥပေဒအရ အခြန္ေကာက္ ခံ ႏိုင္ရန္အတြက္ ခ်ီးျမႇင့္ေငြ၊ စရိတ္ႏႇင့္ အေဆာင္အေယာင္မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒ အသီးသီးတြင္ '၀င္ေငြခြန္ ေကာက္ ခံျခင္းမႇ ကင္းလြတ္ေစရမည္' ဆိုသည့္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ျပ႒ာန္းခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္ရန္ အတြက္ ေဆာင္ ရြက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မည္သူမဆို လစာေခါင္းစဥ္မႇ ၀င္ေငြအေပၚ သတ္မႇတ္ထားေသာ သက္သာခြင့္မ်ား ခုႏႇိမ္ၿပီးေနာက္ က်န္လစာ၀င္ေငြ အေပၚတြင္ ၀င္ေငြခြန္ ေပးေဆာင္ရန္ႏႇင့္ ၀င္ေငြခြန္ ေပးေဆာင္ရာတြင္ လည္း ျပန္တမ္း၀င္ အရာရႇိအဆင့္ ျဖစ္မႇသာ ေပးေဆာင္ရန္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားသျဖင့္ အက်ဳံး၀င္သူအားလံုး အခြန္ေပးေဆာင္ ႏိုင္ေရးအတြက္ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

၀င္ေငြခြန္ ဥပေဒပုဒ္မမ်ားတြင္ လစာေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အခြန္ထမ္းေဆာင္ရမည့္ ၀င္ေငြအမ်ဳိးအစား၌ ခ်ီးျမႇင့္ေငြ ဟု ျပ႒ာန္းထားျခင္း မရႇိေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္ ၀င္ေငြခြန္ ဥပေဒတြင္ ျဖည့္စြက္ျပ႒ာန္း(သို႔) အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုျခင္း ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္၊ မလိုအပ္ကို သက္ဆိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏႇင့္ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၈၉ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ ဥပေဒ အရ ေပးေဆာင္ရမည့္ အခြန္အေကာက္မ်ားကို ေပးေဆာင္ရန္ တာ၀န္ရႇိသည္ႏႇင့္အညီ ျပည္သူ႔ ကိုယ္စားလႇယ္ အားလံုးသည္ အခြန္ေပးေဆာင္ရန္ အသင့္ရႇိေၾကာင္း၊ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ျပည္သူ႔ ကိုယ္စားလႇယ္မ်ား၏ တာ၀န္ႏႇင့္ ခံယူခ်က္မ်ားအရ ႏိုင္ငံေတာ္အေပၚ ေပးဆပ္ရန္ ရႇိသည္မ်ားကို ေပးဆပ္ရန္ နားလည္ထားေၾကာင္း၊ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားတြင္ ပယ္ဖ်က္ရန္ သာမက ျဖည့္စြက္ရန္ ရႇိသည္မ်ားကို ျဖည့္စြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ဦးေစာေမာ္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

စရိတ္ခံစားခြင့္ႏႇင့္ ပင္စင္ခ်ီးျမႇင့္ေငြမ်ား တြင္လည္း ဥပေဒၾကမ္း၌ မူလပုဒ္မ ၁၀ တြင္ ျပ႒ာန္းထား သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႏႇင့္ဇနီး၊ ဒုတိယ သမၼတမ်ားႏႇင့္ဇနီး စာပိုဒ္ေနာက္တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႏႇင့္ဇနီး၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႏႇင့္ဇနီး၊ ျပည္ေထာင္စု တရားသူၾကီးခ်ဳပ္ႏႇင့္ ဇနီးဟု ထည့္ သြင္း ေဖာ္ျပသင့္ေၾကာင္း ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႏႇင့္ ဒုတိယ သမၼတတို႔၏ မိသားစု စာသားေနာက္တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႏႇင့္ မိသားစု၊ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏႇင့္ မိသားစု၊ ျပည္ေထာင္စု တရားသူၾကီးခ်ဳပ္ႏႇင့္ မိသားစုဟု ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ သင့္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီက အၾကံျပဳထားသည္။

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ခ်ီးျမႇင့္ေငြ၊ စရိတ္ႏႇင့္ အေဆာင္အေယာင္မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအား ေဆြးေႏြးမည့္ ကိုယ္စားလႇယ္မ်ားသည္ ႏို၀င္ဘာ ၇ ရက္ ေနာက္ဆံုးထားျပီး စာရင္းေပး သြင္း ႏိုင္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

EMG

Leave a Reply

 
Shan News © 2011 DheTemplate.com & Main Blogger. Supported by Makeityourring Diamond Engagement Rings

You can add link or short description here