Wednesday, November 6, 2013

ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တုိးတက္လာေသာ္လည္း စီးပြားေရးတုိးတက္မႈကို အေထာက္အကူမျပဳႏိုင္ဟု သုံးသပ္

0 comments
ထင္လင္းေအာင္|ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၆ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္

ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ကန္ေဒၚလာမီလီယံ သုံးေသာင္းေက်ာ္အထိရွိလာေသာ္လည္း ႏုိင္ငံသား ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးက႑တြင္ ၀င္ေရာက္လာမႈမရွိေသးျခင္းက တစ္မ်ိဳးသား လုံးႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ တိုင္းျပည္၏စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအား အေထာက္ အကူျပဳႏုိင္ ျခင္း မရွိေၾကာင္း စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားက ေထာက္ျပၾကသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလကုန္ပုိင္းအထိ လုပ္ကုိင္ေနေသာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏသည္ ကန္ေဒၚ ၃၃၆၇၁ မီလီယံအထိရွိလာေသာ္လည္း စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ေမြးျမဴေရးက႑ႏွစ္ခု၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစုစုေပါင္း လုပ္ငန္းမ်ား၏ သုညဒသမ ခုနစ္ရာခုိင္ႏႈန္းသာရွိေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီး ဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ပါရွိသည္။

ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ FDI လုပ္ငန္းေပါင္း ၃၅၅ ခုရွိေသာ္လည္း စုိက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းကိုးခုႏွင့္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းရွစ္ခုသာ ၀င္ေရာက္ထားျခင္းျဖစ္ရာ ငါးရာခုိင္ႏႈန္းနီးပါး သာရွိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ စီးပြားေရးတကၠသုိလ္ဘြဲ႕ရမ်ားအသင္းဥကၠ႒ ဦးတင္၀င္းေအာင္က “ FDI ေတြ၀င္လာေပ မယ့္ တုိင္းျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရးကုိဆြဲယူမ,တင္ႏုိင္မယ့္ စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးက႑လိုမ်ိဳးမွာ မ၀င္ပါဘူး။ တခ်ိဳ႕ ကိစၥေတြမွာ ကိန္းဂဏန္းနဲ႔ပဲေျပာရင္ မွားသြားပါလိမ့္မယ္။ ႏုိင္ငံအတြက္ အလားအလာရွိတဲ့ က႑ေတြ မွာ၀င္ဖုိ႔လုိပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

အစုိးရသစ္အေျပာင္းအလဲေနာက္ပုိင္း ၀င္ေရာက္လာသည့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားတြင္မူ အႀကီးစား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားတြင္ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔တူးေဖာ္ေရး၊ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး၊ ဟုိတယ္ ႏွင့္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းမ်ားသာ အမ်ားဆုံး၀င္ေရာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန မွ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ပါရွိသည္။

အဆုိပါရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကိန္းဂဏန္းတြင္ တုိးတက္လာေသာ္လည္း အစုိးရႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားသာ တုိက္႐ုိက္အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသည့္ က႑မ်ားျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား အတြက္ တုိက္႐ိုက္ အက်ိဳးရရွိႏုိင္ေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပုိမုိမ်ားျပာလာရန္ ႏုိင္ငံေတာ္မွေဆာင္ရြက္ ေပးရန္ လုိအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎တုိ႔ကဆုိသည္။

ထိုင္းႏွင့္ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ယင္းက႑မ်ားအား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ေဆာင္ႏုိင္မွသာ ႏုိင္ငံသား အားလုံး၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးက႑သည္ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္ျခင္း၊ စုိက္ပ်ိဳးေရရရွိေရး အခက္ အခဲ၊ လယ္ယာေျမျပႆနာမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းမူ၀ါဒမ်ားမွာ ယင္းက႑မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား အႏၱ ရာယ္ျဖစ္ေစႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ၀င္ေရာက္လာမႈနည္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံဆန္စပါးလုပ္ငန္း အသင္း ခ်ဳပ္ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာစုိးထြန္းကေျပာသည္။

ေဒါက္တာစုိးထြန္းက “စုိက္ပ်ိဳးက႑မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ၀င္တာက အႏၱရာယ္အရမ္းမ်ားတဲ့အတြက္ ႐ႈံး မွာ ေၾကာက္ၾကတယ္။ ဒီမွာက လုိအပ္ခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီးျဖစ္ေနတယ္။ မူ၀ါဒပုိင္းကလည္း အားနည္းေတာ့ ဒီဘက္မွာ ရင္းႏွီးဖို႔က စဥ္းစားရတာေပါ့။ အဓိကက အစုိးရအေနနဲ႔ စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ေမြးျမဴေရးက႑မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၀င္လာႏုိင္ေအာင္ တကယ္လုိအပ္တာေတြကုိ လုပ္ေပးမွျဖစ္မွာပါ” ဟု ေျပာသည္။

စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားအဆင္ေျပစြာ လုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္မွာ ထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား သယ္ယူ ပုိ႔ ေဆာင္ေရးလုပ္ႏိုင္ရန္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းအထိသြားလာႏုိင္ေသာ ကုန္ထုတ္လမ္းမ်ားမရွိေသးျခင္း၊ နည္း စနစ္တက်စုိက္ပ်ိဳးေမြးျမဴႏုိင္ရန္ေရသြင္းေရထုတ္ေျမာင္းမ်ားေကာင္းမြန္စြာမရွိေသးျခင္းႏွင့္လယ္ေျမႏွင့္ ေမြးျမဴေရး ကန္မ်ား မၾကာခဏေရနစ္ျမဳပ္ေနေသးျခင္းမွာလည္း အဓိကေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္သည့္ အခ်က္ မ်ားျဖစ္ေန ဆဲျဖစ္ေၾကာင္းေျပာသည္

Mizzima

Leave a Reply

 
Shan News © 2011 DheTemplate.com & Main Blogger. Supported by Makeityourring Diamond Engagement Rings

You can add link or short description here