Tuesday, December 3, 2013

NLD ပါတီရဲ႕ ပါ၀ါႏိုင္ငံေရး ဘာေတြ မွားခဲ့သလဲ

0 comments
သူရဦးေရႊမန္း-ေဒၚစု ၀င္ရိုးတန္း ဘာ့ေၾကာင့္ ျပဳိကြဲသြားသလဲ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ႀကီးေလးႀကီး ေလးပြင့္ဆိုင္ ဒိုင္ယာေလာ့ေတာင္းဆိုမႈသည္ သူရသူရဦးေရႊမန္း- ေဒၚစု မဟာမိတ္ အတြဲ ျပဳိကြဲသြားျပီဟု အဓိပၸါယ္ ေဖာ္ႏိုင္မည္လား။ သူရသူရဦးေရႊမန္းသည္ စစ္အစိုးရတြင္ နံပတ္(၃)ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၀၇-၂၀၀၈-၂၀၀၉ ႏိုင္ငံေရးကိစၥမ်ားကို ကိုင္တြယ္ ခဲ့သူဟု သမၼတ ေျပာခြင့္ရပုဂၢဳိလ္ ဦးရဲထြဋ္က ဆိုပါသည္။ ၂၀၀၇ တြင္ ေရႊ၀ါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ ျဖဳိခြင္းမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ သည္။ မၾကာေသးခင္ကပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဦးျမင့္ေဆြက သူရဦးေရႊမန္းကို သက္ေသထား၍ ေရႊ၀ါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္စဥ္ကို ရွင္းလင္းခဲ့ပါသည္။ 

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္နာယက ဦးခင္ေအာင္ျမင့္သည္ အတိုက္အခံႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ လာလွ်င္ အျမင္စူးရွ သူျဖစ္ေၾကာင္း၊ အတိုက္အခံႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားအေပၚ သူရဦးေရႊမန္းဦးစီး၍ ဆုံးျဖတ္ ေသာ ႏိုင္လုံ ဟု ေခၚသည့္အစည္းအေ၀း မ်ားတြင္ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ အစဥ္အျမဲတက္ေရာက္ ပါ၀င္ခဲ့ေၾကာင္း လည္း ဦးရဲထြဋ္က ေျပာျပသည္။ ဤသည္တို႕ကို ဆက္စပ္လိုက္လွ်င္ ထြက္ေပၚလာေသာ ပုံရိပ္သည္ သတိထားဖြယ္ရာေကာင္းေသာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ(၂)ဦးစလုံး၏ အရိပ္မ်ား ျဖစ္ေနပါသည္။ ပထမအခ်က္ အေနျဖင့္ ဤသည္တို႕ကို သိရွိသြား၍ မဟာမိတ္ ၀င္ရိုးတန္း ျပဳိကြဲသြားျခင္းေလာ စဥ္းစားစရာ ျဖစ္ေန ပါသည္။

ဒုတိယအခ်က္ကို ဆက္လက္ တင္ျပလိုပါသည္။ သူရဦးေရႊမန္းသည္ စစ္အစိုးရ၏ နံပတ္(၃)ေခါင္း ေဆာင္၊ ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီ၏ လက္ရွိေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးတြင္ အေရးႀကီး ေသာ လႊတ္ေတာ္တြင္း ခ်ိန္ခြင္လွ်ာကို ထိန္းထားႏုိင္သူ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္က သူရဦးေရႊမန္း၏ အားကိုယူ၍ ျပင္ဆင္ႏုိင္ေရး ႀကဳိးပမ္းခဲ့ဖြယ္ ရွိသည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ႏုိင္ ပါသည္။ ယခုအခ်ိ္န္တြင္ သူရဦးေရႊမန္း၏ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္လိုသည့္ အလားအလာကို ရိပ္စားမိ၍ သမၼတ၊ တပ္ခ်ဳပ္တို႔ ႏွင့္ တိုက္ရိုက္ေတြ႕ဆုံရန္ ေတာင္းဆို လိုက္ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ ပါသလား ။ ေသခ်ာသည့္အခ်က္မွာ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးအတြက္ သူရဦးေရႊမန္းအား အားကိုး၍ မရႏိုင္ေတာ့ ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ယုံၾကည္လာသျဖင့္ ယခုကဲ့သို႕ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

တတိယအခ်က္ကို ဆက္လက္ တင္ျပလိုပါသည္။ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေလ့လာသုံးသပ္ေရး ၁၀၈ ဦး ေကာ္မတီ၏ အရိပ္အကဲကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရိပ္စားမိျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ၁၀၈ ဦးေကာ္မတီက တင္ျပလာေသာအခ်က္မ်ားတြင္ ၅၉(စ) မပါႏိုင္၊ သူရဦးေရႊမန္းကလည္း လႊတ္ေတာ္ေဆာင္ရြက္မႈ စနစ္ အရ ေကာ္မတီ၏တင္ျပခ်က္ကို ေထာက္ခံမည္၊ လႊတ္ေတာ္တြင္း မဲခြဲလွ်င္ NLD ရႈံးမည္၊ ထို႕ေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့။ သူရဦးေရႊမန္း တစ္ဦးတည္းအေနျဖင့္ ၅၉(စ)ကို ျပင္ဆင္ ေပးလိုပါေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္က ဤသို႕ ျဖစ္ေနသည္ ကို တတ္ႏိုင္မည္မဟုတ္။ ယခု အတိုင္း အေျဖထြက္လာမည့္ အေနအထားကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႀကဳိတင္သိရွိ လာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ 

စတုတၳအခ်က္ကို ဆက္လက္တင္ျပလိုပါသည္။ သမၼတ ျဖစ္လိုေသာ သူရဦးေရႊမန္းဘက္ကၾကည့္လွ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ သည္ ယွဥ္ျပဳိင္စရာ မဟုတ္ေသာ ျပဳိင္ဘက္ႀကီး ျဖစ္ေနသည္။ သူရဦးေရႊမန္း သမၼတျဖစ္ေရးအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို စင္ေပၚတက္မလာေစရန္သာ ႀကဳိးပမ္းရမည့္ အေန အထားမ်ဳိး ျဖစ္ေနသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို စနစ္တက် တားႏိုင္ ဆီးႏိုင္သည္မွာ ၅၉(စ)သာ ျဖစ္သည့္အတြက္ မိမိကိုအလဲထိုးမည့္ ေထာက္လက္သီးကို သိသိႀကီး ရင္ဆိုင္တိုးပါမည္ေလာ။ စစ္တိုက္ ေနၾကေသာ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ဓေလ့စရိုက္မွာ ရည္မွန္းခ်က္ကို ဦးစြာသတ္မွတ္ျပီးမွ ပန္းတိုင္ ေရာက္ ရွိေရး ေဖာ္ေဆာင္တတ္ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သူရဦးေရႊမန္း၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ သမၼတ ျဖစ္ေရး ဟု အတိအလင္း သတ္မွတ္ ထားျပီး ျဖစ္ရာ ယင္းပန္းတိုင္ရရွိေရးအတြက္ အစြမ္းကုန္ႀကဳိးပမ္းမည္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း သတိျပဳသင့္ပါသည္။ စစ္ေအာင္ႏုိင္ေရး အတြက္ တရားမွ်တမႈတို႕ ရွိမည္ မဟုတ္ ဟူေသာ စကားပုံကိုလည္း သတိ ရဖြယ္ရာပင္။ 

ပဥၥမအခ်က္ကို ဆက္လက္ တင္ျပပါမည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ ဆက္ဆံ ေရးျမွင့္တင္ကာ လိုလားခ်က္မ်ားကို ပုံေဖာ္ခဲ့ပါလိမ့္မည္။ ရင္းႏွီးေသာ ဆက္ဆံေရးကို ထူေထာင္ခဲ့ရေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ၏ ႏိုင္ငံေရးကစားကြက္ အလဟႆ ျဖစ္သြားျပီဟု သိရွိလာရျခင္းေၾကာင့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ဘက္ကို ဦးလွည့္လိုက္ျခင္းေလာ စဥ္းစားစရာ ျဖစ္ေနပါသည္။ 

ေဒၚစု ဘာမွားခဲ့သလဲ

ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ သူရဦးေရႊမန္းကို အားကိုး၍မရႏိုင္ေတာ့၊ လႊတ္ေတာ္ကို အားကိုး၍မရႏိုင္ေတာ့ ဟု ဆုံးခ်က္လိုက္ျခင္းကေတာ့ ေသခ်ာေနပါသည္။ ဤသို႕ ဆိုလွ်င္ (၂)ႏွစ္ခန္႕အခ်ိန္ကာလ အတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အခ်ိန္ေပးေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ သူရဦးေရႊမန္း ႏွင့္ မဟာမိတ္၀င္္ရိုးတန္း တည္ေဆာက္ေရး ဗ်ဴဟာေၾကာင့္ မည္သည့္အက်ဳိးအျမတ္မ်ား ထြက္လာခဲ့ပါသနည္း။ ဤသည္ကို ျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ လိုအပ္ေနျပီ ျဖစ္ပါသည္။ 

သူရဦးေရႊမန္းအေနျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေထာက္ခံမႈကို အက်ဳိးရွိရွိ အသုံးခ်၍ အစိုးရႏွင့္ ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆုံမႈမ်ားတြင္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္သည္ သူရဦးေရႊမန္းဘက္က ရပ္တည္ေပးခဲ့ပါသည္။ တစ္ဘက္သတ္ဆန္ေသာ၊ အာဏာရွင္ ဆန္လာေသာ လႊတ္ေတာ္၏ အုံႏွင့္က်င္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သူရဦးေရႊ မန္း ဘက္က ရပ္တည္ေပးခဲ့ပါသည္။ အျမင္သာဆုံး ဥပမာ ျပရလွ်င္ သူရဦးေရႊမန္း၏ သားမ်ား ၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ မိုဘိုင္းဖုန္းေအာ္ပေရတာလိုင္စင္ ခ်ထားေပးေရးကိစၥတြင္ အေရးႀကီးအဆို တင္သြင္း၍ ၾကား၀င္ရန္ ႀကဳိးပမ္းခဲ့ရာ၌ NLD ပါတီသည္ သူရဦးေရႊမန္းဘက္က ရပ္တည္ေပးခဲ့ျပီး NLD အမတ္ ဦး၀င္းျမင့္ (ပုသိမ္)က တက္ၾကြစြာ တိုက္ပြဲ၀င္ေပးခဲ့ပါသည္။ တရား ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ဦးေဆာင္ ရမည့္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD ပါတီ သည္ အေျခခံဥပေဒခုံရုံးအား စြပ္စြဲျပစ္တင္ခဲ့ ရာတြင္ သူရဦးေရႊမန္းဘက္က မားမားမတ္မတ္ ရပ္တည္ေပးခဲ့ၾကပါသည္။ 

မဟာမိတ္၀င္ရိုးတန္း စိတ္ကူးျဖင့္ လႊတ္ေတာ္၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ မွားယြင္းမႈမ်ားကို တစ္စုံတစ္ရာ ေထာက္ျပ ေျပာၾကားျခင္း မျပဳခဲ့ဘဲ အစိုးရအား အတိုက္အခံျပဳမႈမ်ားတြင္ တက္တက္ၾကြၾကြ ပူးေပါင္းပါ၀င္ ခဲ့ပါသည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရအား အေကာင္းမျမင္ၾကရန္၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ ပြဲေစာင့္ၾကည့္ျပီးမွ ၀င္ေရာက္ၾကရန္ ႏိုင္ငံ တကာကို ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ တိုက္တြန္းခဲ့ျပီး အစိုးရနာမည္ပ်က္ေစရန္ ကန္ပိန္း ခ်ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ တပ္မေတာ္သားမ်ား ႏိုင္ငံေရးတြင္ ၀င္ေရာက္ပါ၀င္ျခင္း မျပဳသင့္ေၾကာင္း ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ၀ါဒျဖန္႕ခ်ိခဲ့ပါ သည္။ 

အခ်ိန္လြန္ ဒိုင္ယာေလာ့


ယခုအခ်ိန္တြင္ ၀င္ရိုးတန္း အလုပ္မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ ဟု သိရွိလာေသာအခါ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဘာဆက္လုပ္ခဲ့ပါသနည္း။ သူရဦးေရႊမန္းသည္ လႊတ္ေတာ္ကို ထိန္းထားသူ ျဖစ္၍ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရး တြင္ အခရာက်ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ သူရဦးေရႊမန္းဖက္ကို ပုံေအာရမည္ ဟု ေတြးေတာခဲ့ေသာ အေတြးအျမင္မ်ား တက္တက္စင္ေအာင္ လြဲေခ်ာ္ခဲ့ျပီ ဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။ တစ္ဖက္ဖက္ကို ေရြးခ်ယ္မႈ ျပဳရာတြင္ သူရဦးေရႊမန္း တစ္ဖက္တည္းကိုသာ ပုံေအာလိုက္ေသာ အေလာင္းအစားကို မွားသည္ဟု မေျပာလိုပါ။ သို႕ေသာ္လည္း ပါ၀ါႀကီး(၂)ခုအၾကား သမမွ်တေအာင္ လိမၼာပါးနပ္စြာ ကစားရန္ လိုအပ္ သည္ကို သိရွိခဲ့ပါလ်က္ တစ္ဖက္တည္းကို ပုံေအာခဲ့ျခင္း၏ ရလဒ္သည္ ယခုျမင္ေတြ႕ေနရသည့္အတိုင္း အခ်ည္းႏွီး သာ ျဖစ္ေနပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေတြးေခၚယူဆမႈ၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈ တို႕သည္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူအတြက္ အထူးပင္ အေရးႀကီးပါသည္။ အမ်ားကလည္း အားကိုးတႀကီး ယုံၾကည္ မႈႀကီးစြာျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ေနခဲ့ၾကပါသည္။ သို႕ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ ျပည္သူမ်ား ၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ေၾကမြေစခဲ့ေသာ ေျခလွမ္းမွားမ်ား လွမ္းခဲ့ျပီး ျဖစ္ ပါသည္။

ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ေရာ၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ပါ နီးကပ္မလာဘဲ ပို၍ပို၍ ေ၀းကြာခဲ့ရျခင္း၏ တရားခံ သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တုိင္သာလွ်င္ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္တို႔ ၏ အကြက္ မွားေရႊ႕မႈမ်ား ကို ျပန္လည္ဘြာခတ္၍ မရႏိုင္ပါ။ စေတးလိုက္ရသည္မွာ ျပည္သူမ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္မ်ားအထိ ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ ယခုကဲ့သို႕ သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္က အားကိုးအားထား ျပဳ၍ မရႏိုင္ေသာ အခ်ိန္လြန္ကာမွ ဦးသိန္းစိန္ထံ စာေရးေတာင္းဆိုျခင္းသည္ သင့္ေလ်ာ္ပါ၏ေလာ ဟု ေမးခြန္း ထုတ္လိုပါသည္။ ဒိုင္ယာေလာ့လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္တြင္ ေရွးဦးစြာ နားလည္မႈ တည္ေဆာက္ျခင္း ရွိပါ သည္။ ဒုတိယအဆင့္အေနျဖင့္ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္းသို႕ ကူးေျပာင္းရပါသည္။ ယင္းေနာက္ တတိယအဆင့္တြင္မွ ေစ့စပ္ညွိႏႈိင္းျခင္း အမႈကို ျပဳရပါသည္။ ဤအခ်က္မ်ားကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တိုင္ ေရးသား ထားသည့္ “ဟင့္အင္းကို ေက်ာ္ျဖတ္ျခင္း” စာအုပ္တြင္ ပါရွိျပီး ျဖစ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ သည္ ႏိုင္ငံေရးသီအိုရီမ်ားကို လက္ေတြ႕အသုံးခ်ႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ 

သူရဦးေရႊမန္းဖက္ကို ပုံေအာခဲ့ေသာ အေလာင္းအစားျဖင့္ နားလည္မႈမ်ား ပိုမိုလြဲမွားေစရန္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ပါသည္။ ယုံၾကည္မႈမ်ား ျပဳိကြဲေစရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ အေနေ၀းကြာေစရန္လည္း ေ၀ဖန္တိုက္ခိုက္ မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႕ ဆက္ဆံေရးအေျခအေန ဆိုးဆိုးရြားရြား ျဖစ္ေစရန္ အခ်ိန္ယူ၍ တည္ ေဆာက္ခဲ့ျပီးမွ ဒိုင္ယာေလာ့ လုပ္လိုေသာ သေဘာမွာ နားလည္ရခက္ေနပါသည္။ သူရဦးေရႊမန္းဖက္သို႕ အခ်ီႀကီး ပုံေအာထားသူ တစ္ေယာက္ကို သမၼတႏွင့္ တပ္ခ်ဳပ္က မည္သို႕ သေဘာထားမည္ ဟူသည္ကို လည္း အထူးတလည္ စဥ္းစားေနစရာ မလိုပါ။ 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သာ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ ႏိုင္ငံတကာအလယ္တြင္ အမွတ္ေလ်ာ့ေအာင္ မလုပ္ခဲ့ဘဲ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဖိတ္ေခၚေပးခဲ့ပါက ယခုထက္ပိုမိုသာလြန္ေသာ စီးပြားေရးအေျခအေနတစ္ ရပ္ရပ္ကို ရရွိခ်င္ ရရွိေနပါလိမ့္မည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပိုမိုေ၀းကြာေစမည့္ တြန္းအားကို မသုံးခဲ့ဘဲ ဆြဲအားကို သုံးခဲ့ပါလွ်င္ ယခုထက္ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးကို ရရွိခ်င္ ရရွိေနပါလိမ့္မည္။ နားလည္ရခက္ေန သည္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဖြဲ႕စည္းပုံျပင္ဆင္ေရးအတြက္ သူရဦးေရႊမန္း ဘက္ကို ပုံေအာ ႏုိင္ခဲ့သလိုမ်ဳိး မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ သမၼတႏွင့္ တပ္မေတာ္ကို စည္းရုံးရမည္ ဟု မေတြးေတာ ႏိုင္ ခဲ့ပါသနည္း။ ပါ၀ါႀကီးမ်ားအၾကား ကစားႏုိင္လွ်င္ ကစားႏုိင္သေလာက္ အက်ဳိးအျမတ္ထြက္ႏိုင္သည့္ ၾကားခံပါ၀ါႀကီး တစ္ရပ္ ဟူေသာ ပါ၀ါႏုိင္ငံေရးကို မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အရႈံးထြက္ေအာင္ ကစားခဲ့ ပါသနည္း ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူကို ဦးေဆာင္ေနေသာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး အတြက္အခ်က္ မွား၍ မရပါ။ မွားခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေရး ကစားကြက္ကို ျပန္ျပင္၍ မရႏိုင္ပါ။ 

ယခုအခ်ိန္တြင္ မည္သူ ရႈံး၍ မည္သူႏုိင္သနည္း တြက္ခ်က္ၾကည့္ႏိုင္ျပီ ျဖစ္ပါသည္။ သမၼတလည္း မရႈံးပါ၊ တပ္မေတာ္လည္း မရႈံးပါ။ သူရဦးေရႊမန္းလည္း မရႈံးပါ။ တစ္ကယ္တမ္း အရႈံးျပခဲ့သည္မွာ (၂)ႏွစ္နီးပါး အခ်ိန္မ်ား ရင္း၍ မည္သည့္အက်ဳိးအျမတ္မွ် မထြက္ေအာင္ ဟိုလိုလိုဒီလိုလို လုပ္ခဲ့ေသာ NLD ပါတီသာ လွ်င္ ျဖစ္ေနပါသည္။ ေဒၚစုႏွင့္ NLD ၏ ရည္မွန္းခ်က္ ျပည့္၀ရန္ မည္သည့္ပါ၀ါကို မည္သို႕ကစားသင့္သည္ ဟူေသာ အနိမ့္ဆုံးေရြးခ်ယ္မႈကိုပင္ မွန္ကန္ေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္ကို ယခုေနာက္ဆုံး ေလးပြင့္ဆိုင္ ေတာင္းဆိုခ်က္က သက္ေသျပေနပါသည္။ ဤသို႕ မွားယြင္းေသာ ပါ၀ါႏုိင္ငံေရး ကို ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ေရြးခ်ယ္ကစားလာခဲ့ေစရန္ ၀ိုင္း၀န္းပံ့ပိုးကူညီေပးခဲ့ၾကေသာ NLD ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အႀကံ ေပးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္တြင္းရွိ ဦး၀င္းျမင့္(ပုသိမ္)ဦးေဆာင္ေသာ NLD အမတ္မ်ား အားလုံးတြင္ တာ၀န္ ရွိသည္ ဟုသာ လက္ညဳိးတည့္တည့္ ထိုးလိုပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးဆုံးရႈံးမႈႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးကစားကြက္ အမွား အတြက္ ဒီထက္မက ထိုးသင့္သည္ ဟုသာ ထင္ျမင္မိပါေတာ့သည္။ 

The Messenger ဂ်ာနယ္ အတြဲ(၄) အမွတ္(၂၈) မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္

Leave a Reply

 
Shan News © 2011 DheTemplate.com & Main Blogger. Supported by Makeityourring Diamond Engagement Rings

You can add link or short description here