Friday, January 10, 2014

ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္း ရွမ္းမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား အတြက္ ဦးစုိင္းေနာင့္ တင္ျပခ်က္

0 comments
10.1.2014

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း အထူးေဒသ(၃) မွကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းေနာင့္ က ထိုသို႕တင္ျပခဲ့ဘူးပါသည္။

‘’ '' စကိုင္းတိုင္းအထက္ပိုင္း နဲ႕ကခ်င္ျပည္နယ္ ေအာက္ပိုင္း ေဒသမ်ားမွာ စုစည္းေနထိုင္ၾကတဲ့ တိုင္းလွ်န္၊ တိုင္းေန၊ တိုင္းဆာ၊ တိုင္းခမ္းတီး၊တိုင္းကတူး(ဒူး)၊ တုိင္းကနန္း၊ တိုင္းခြမ္ စတဲ့ ရွမ္းမ်ိဳးႏြယ္၀င္မ်ားကိုလည္း ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း (သို႕) ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ စီရင္စုမ်ား သတ္မွတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆို တင္ျပလာပါက အဲ့ဒီ ရွမ္းမ်ိဳးႏြယ္၀င္ တိုင္းမ်ားဟာ ယခုကြ်န္ေတာ္တုိကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း ) သို႕မဟုတ္ (ကိုယ္ ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ စီရင္စု) ေပးသင့္တဲ့ လူမ်ိဳးစုမ်ားရဲ့ အဂၤါ နဲ႕လည္း ညီေနပါတယ္။ သူတုိ႕ဟာ ေလ်ာ္ကန္သင့္ ျမတ္သည့္ လူဦးေရရွိျပီး နယ္ေျမ တစ္ဆက္တစ္စပ္တည္းတြင္ စုစုစည္း စည္းေနထိုင္ၾကတဲ့ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႕ဟာ ဒီကေန႕ မွ မိမိမ်ိဳးႏြယ္စုအေပၚ မိမိကိုယ္တိုင္ စီမံလိုတဲ့ ဆႏၵရွိခဲ့တာမဟုတ္ပါဘူး။

ျမန္မာနိုင္ငံကို ျဗိတိသွ်တို႕ အုပ္စိုး စဥ္က တိုင္းလွ်န္(သွ်မ္းနီ) အမ်ိဳးသားတို႕ ေနထိုင္တဲ့ နယ္ေျမကို(၁၉၃၅) ခုနွစ္ျမန္မာနိုင္ငံ စီရင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဥပေဒဇယား (၂) အပိုင္းေဒသ အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ဲဲျပီး ကခ်င္ေတာင္တန္းေဒသမွာ ဇယား(၁) တြင္ ပါ၀င္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါတယ္။ ပင္လံုညီလာခံမွာ ယင္းအပိုင္း (၂) အပါအ၀င္ ဗန္းေမာ္နွင့္ျမစ္ၾကီနား ခရိုင္ နယ္ေျမမ်ားကို ကခ်င္ျပည္နယ္အျဖစ္ ပါ၀င္ ထည့္သြင္း သတ္မွတ္ဖို႕ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားဟာ (၁၉၃၅)ခုနွစ္ ဥပေဒနဲ႕ အံမ၀င္ ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ ပင္လံု ညီလာခံ ပ်က္လုနီးပါး ေရာက္သြားသည္အထိ ျဖစ္သြားခဲ့တာ သိရပါတယ္။ အေၾကာင္းအရင္းကေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္ က ေဒသ(၂)ဟာ ကခ်င္လူမ်ိဳးတို႕ရဲ့ ေဒသမဟုတ္၊ တိုင္းလွ်န္(သွ်မ္းနီ) တို႕ရဲ့ ေဒသ သာျဖစ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ သေဘာလံုး၀ မတူဘဲ ရန္ကုန္ျပန္ရန္ပင္ စီစဥ္ခဲ့ေၾကာင္း သိခဲ့ရပါတယ္။

(၂၁-၄-၁၉၄၇) ရက္ေန႕မွာ ဗန္းေမာ္ ခရိုင္ ေျမျပန္႕ေဒသမွ ေရႊးခ်ယ္ေစလႊတ္လိုက္တဲ့ ဦးဘိုးထီ ၊ ဦးေစာရီ ၊ ဦဘဆင္ တို႕က ေတာင္တန္းေဒသ စံုစမ္းေရး အဖြဲ႕ ကို သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုျပီး သူတုိ႕ရဲ့ ဆႏၵ သေဘာထားကို တင္ျပခဲ့ၾကပါတယ္။ အသင့္ေရးသားထားတဲ့ စာတမ္းကိုလည္းစံုစမ္းေရးအဖြဲ႕ ဥကၠဌ ထံေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ သူတို႕ရဲ့ ထြက္ဆိုခ်က္စာတမ္းထဲ မွာ ဗန္းေမာ္ရိွလူထုနဲ႕ေက်းရြာ(၂၂) ရြာကို ေပါင္းျပီး အစည္းအေ၀းတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း အစည္းအေ၀းမွာ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္မည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ သစ္ထဲသို႕ ဗန္းေမာ္နွင့္ ျမစ္ၾကီးနား ခရိုင္ ေျမျပန္႕ေဒသ ထည့္သြင္းဖို႕ အတြက္ ျဗိတိသွ် အာဏာပိုင္ တို႕ရဲ့ လွ်ိဳ႕၀ွက္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို ရႈတ္ခ်တယ္လို႕ ဆံုးျဖတ္ေၾကာင္း ၊ကခ်င္ျပည္နုယ္သစ္ ဖြဲ႕စည္းဖို႕ ေျမျပန္႕ေဒသမ်ားကို ဖဲ့ေပးရမယ္ဆိုတဲ့ အဆိုျပဳခ်က္ မွန္သမွ်ကို မိမိတို႕လက္ခံမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ၊ သေဘာတူနိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ထြက္ဆိုေဖာ္ျပထားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ အဲ့ဒီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ စာတန္းကို ဦးဖိုးထီ ၊ ဦးေစာရီ ၊ ဦးဘေအာင္၊ ဦးဘဆင္ တို႕က လက္မွတ္ေရးထိုး တင္ျပခဲ့တာ ေတြ႕ရပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ၁၉၄၇ ခုနွစ္ စက္တင္ဘာလ (၂၄) ရက္ေနမွာ ၁၉၄၇ခုနွစ္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ(၆) ကို ေအာက္ပါအတုိုင္း ျပဌာန္း အတည္ျပဳ ခဲ့ပါတယ္။ျမစ္ၾကီးနား နွင့္ ဗန္းေမာ္ခရုိင္ မ်ားဟူ၍ ယခင္က ေခၚတြင္ခဲ့ေသာ နယ္ေျမမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စု အဖြဲ႕၀င္ တစ္ခုျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းရမည္။ ထိုျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕၀င္ကိ ုဤ မွ ေနွာင္အဖို႕ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဟု ေခၚတြင္မည္လို႕ ျဖစ္လာတဲ့အတြက္ တိုင္းလွ်န္(ရွမ္းနီ) လူမိ်ဳစုမ်ားဟာ အခြင့္အေရး ဆံုးရႈံးနစ္နာ ခဲ့ရ ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာ ျမိဳ႕နယ္ ေဒသေတြမွာ ရိွတဲ့ ျပည္သူမ်ားရဲ့ လူဦးေရ စာရင္းနဲ့ လူမ်ိဳးစုေတြရဲ့ အမ်ိဳးအမည္ေတြကို တိတိက်က် မွန္မွန္ကန္ကန္ ရရွိေအာင္ ပထမ ဦးဆံုးလုိအပ္ပါတယ္။

ဒုတိယ အေနနဲ႕ ဆိုင္ရာေဒသေတြမွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့ ေဒသခံျပည္သူ လူထုေတြရဲ့ ဆႏၵသေဘာ ထားအမွန္ကို သိရွိဖို႕ လုိအပ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး နိုင္ငံေတာ္ရဲ့ အက်ိဳးကို ေမွ်ာ္ကိုး တဲ့ ေကာ္မရွင္ရဲ့ မွတ္ခ်က္ကို ရရွိဖို႕ လိုအပ္ပါမယ္။ ဒါဟာေတြ ျပည္စံုမွ ဘယ္တိုင္းရင္းသားေတြဟာျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ရသင့္တယ္ ဆိုတာနဲ႕ အဲ့ဒီရတင့္တဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြအတြက္ ဘယ္ေနရာ ဘယ္ေဒသ ေတြမွာ သတ္မွတ္ေပးသင့္တယ္ ဆုိတာကို မွန္ကန္စြာ သတ္မွတ္ေပးနုိင္ျပီး တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ားၾကည္နုုး၀မ္းေျမာက္မႈရျပီး တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္မႈကို ပိုမုိ က်စ္လစ္ခိုင္မာေစ မွာျဖစ္ပါတယ္။ '' 'လို႕တင္ျပခဲ့ပါသည္။

**မူလွစာပါအတိုင္းမဟုတ္ဘဲ လိုရင္းစာပိုဒ္ကိုတာ ျပန္လည္တင္ျပလိုက္ပါသည္။**

ဒါေၾကာင့္ ၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ခံသည့္အခါတြင္ မိမိတို႕ အမ်ိုဳးသားမွတ္ပံုတင္၏ လူမ်ိဳးေနရာတြင္ လူမ်ိဳးနာမည္ အမွန္ (ရွမ္းနီ)ုမွန္မွန္ကန္ကန္ ထည့္သြင္းေပးၾကပါရန္တိုက္တြန္းရင္း ရွမ္းနီ လူဦးေရစာရင္းမ်ား တိတိက်က် မွန္မွန္ကန္ကန္ ရရွိျပီး မ်ားမၾကာမွီ၌ ရွမ္းနီ လူမ်ိဳးမ်ား ေမွ်ာ္ လင့္ေတာင့္တေနေသာ အမိ ရွမ္းနီ အုပ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္မ်ား ရရွိ ပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းလုိက္ပါသည္။

By : သွ်မ္းနီေသြး (သွ်မ္းနီလူငယ္ကြန္ယက္)

Leave a Reply

 
Shan News © 2011 DheTemplate.com & Main Blogger. Supported by Makeityourring Diamond Engagement Rings

You can add link or short description here