Wednesday, October 2, 2013

မူးယစ္ေဆးဝါးဥပေဒ

0 comments
ကိုျဖဴ။ ။ ကေန႔ေတာ့ အရပ္ထဲမွာေျပာေနၾကတဲ့ မူးယစ္ေဆးဝါးအမႈေတြအေၾကာင္း ေျပာျပပါဆရာ။

ယူတီေက ။ ။ “မူးယစ္မႈ”ဆိုတာ ဘိန္း၊ ဘိန္းျဖဴ၊ ေဆးေျခာက္၊ ကိုကင္း၊ စိတ္ႂကြေဆးျပား စတဲ့ပစၥည္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့အမႈ ေတြျဖစ္တယ္။ ၁၉ဝ၉ ခုႏွစ္မွာ ဘိန္းအက္ဥပေဒ၊ ၁၉၅ဝ ခုႏွစ္မွာမွ ဘိန္းခန္းႏွိပ္ကြပ္ေရးအက္ဥပေဒ၊ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္မွာ ဘိန္း႐ႈ စားသံုးသူမ်ား မွတ္ပံုမတင္မေနရအက္ဥပေဒေတြ ျပ႒ာန္းခဲ့တယ္။ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္မွာ မူးယစ္ထုံထိုင္း ေဘးျဖစ္ေစတတ္ေသာ ေဆးဝါးဥပေဒျပ႒ာန္းတယ္။ အခုေနာက္ဆံုး ဥပေဒက ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာေဆးဝါးမ်ားဆိုင္ ရာ ဥပေဒျဖစ္ပါတယ္။ ယခင္ဥပေဒေတြအားလံုး ႐ုပ္သိမ္းလိုက္တယ္။ အခုဥပေဒကို ေရွ႕ေနေတြက “မူးယစ္ဥပေဒ” “မူးစိတ္ဥပေဒ” လို႔ အတိုေကာက္ေခၚၾကတယ္။ ပုဒ္မ(၃၁)ခုရွိတယ္။

ျပည္သူမ်ား သိသင့္တာေတြကို အတိုခ်ဳပ္နဲ႔ အရွင္းဆံုး တင္ျပပါမယ္။

“မူးယစ္ေဆးဝါး”ဆိုတာ ဘိန္းပင္၊ ကိုကားပင္၊ ေဆးေျခာက္ပင္နဲ႔ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေၾကညာထားတဲ့အပင္ေတြ၊ အဲဒီအပင္ေတြက ထြက္တဲ့၊ ထုတ္လုပ္တဲ့အရာေတြ၊ ေဆးဝါးေတြျဖစ္တယ္။ (ဥပမာ-ဟီး႐ိုးအင္း၊ ေမာ္ဖင္း၊ ပက္သဒင္း)


“စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာေဆးဝါး”ဆိုတာ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ေၾကညာထားတဲ့ေဆးဝါးေတြျဖစ္တယ္။ (ဥပမာ- အင္ဖက္တမင္း၊ မက္သာကြာလံုး၊ ဘာဘီတယ္လ္၊ ရာမေဆးျပား၊ စိတ္ႂကြေဆးျပားေတြ)

ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္နဲ႔ ျပစ္ဒဏ္ေတြတင္ျပပါမယ္။

ပုဒ္မ ၁၅၊ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲရင္ (၃-၅)ႏွစ္။

ပုဒ္မ ၁၆(က) ဘိန္းပင္၊ ကိုကားပင္၊ ေဆးေျခာက္ပင္စိုက္ရင္ -

(ခ) မူးယစ္ေဆးဝါးထုတ္လုပ္ရာမွာ သံုးတဲ့ပစၥည္း၊ ဓာတုပစၥည္းလက္ဝယ္ထားရင္၊ သယ္ပို႔၊ ျဖန္႔ျဖဴးရင္၊

(ဂ) မူးယစ္၊ စိတ္ေျပာင္းေဆးဝါးမ်ားကို လက္ဝယ္ထားရင္၊ သယ္ပို႔၊ လႊဲေျပာင္းရင္ - (၅-၁ဝ)ႏွစ္။

ပုဒ္မ-၁၉၊ မူးယစ္၊ စိတ္ေျပာင္းေဆးဝါးကို (ေရာင္းခ်ရန္အလို႔ငွာ) လက္ဝယ္ထားရင္၊ သယ္ပို႔၊ လႊဲေျပာင္းရင္ (၁ဝ ႏွစ္ - ႏွစ္ အကန္႔အသတ္မရွိ ေထာင္ဒဏ္)

မွတ္ခ်က္ - ေအာက္ပါအေလးခ်ိန္၊ ပမာဏထက္ေက်ာ္လွ်င္ (ေရာင္းခ်ရန္အလို႔ငွာ)ဟု မွတ္ယူသည္။ (ပုဒ္မ-၂၆)

ဘိန္းျဖဴ (၃)ဂရမ္ထက္ေက်ာ္ရင္
ေမာ္ဖင္း (၃)ဂရမ္ထက္ေက်ာ္ရင္
ဘိန္းစိမ္း (၁ဝဝ)ဂရမ္ထက္ေက်ာ္ရင္
ေဆးေျခာက္(၂၅)ဂရမ္ထက္ေက်ာ္ရင္

ပုဒ္မ-၂ဝ ။ မူးယစ္၊ စိတ္ေျပာင္းေဆးဝါးကို ထုတ္လုပ္၊ ျဖန္႔ျဖဴး၊ ေရာင္းခ်၊ ျပည္ပကို တင္ပို႔၊ ျပည္ပမွ တင္သြင္းရင္

(၁၅ ႏွစ္မွ အကန္႔အသတ္မရွိ ေထာင္ဒဏ္၊ ေသဒဏ္)။

ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား သိထားသင့္တဲ့ မူးယစ္ေဆးဝါးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ တားျမစ္ခ်က္ေတြက မူးယစ္၊ စိတ္ေျပာင္း၊ ဓာတု၊ ေဆးဝါးေတြကို စိုက္ပ်ဳိးျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ လက္ဝယ္ထားျခင္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း၊ လဲႊဲေျပာင္းျခင္း မလုပ္ရဘူး။ (အတိုမွတ္ - စိုက္၊ ထုတ္၊ ထား၊ သယ္၊ ေျပာင္း)၊ ျပင္ဆင္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ျပည္ပကို တင္ပို႔၊ ျပည္ပမွ တင္သြင္းျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း မလုပ္ရ ဘူး။ (အတိုမွတ္ - ျပင္၊ ပို႔၊ ေရာင္း) ျပစ္ဒဏ္ပါတြဲၿပီး မွတ္ခ်င္ရင္ေတာ့ -

သံုး (၃-၅) ႏွစ္
စိုက္၊ ထား၊ သယ္၊ ေျပာင္း (၅-၁ဝ) ႏွစ္
ေရာင္းရန္ထား၊ သယ္၊ ေျပာင္း (၁ဝ-α) ႏွစ္
ျပင္၊ ပို႔၊ ေရာင္း (၁၅-α-ေသဒဏ္)လို႔သာမွတ္ပါ။

ကိုျဖဴ ။ ။ ဆရာ ရွင္းျပေတာ့မွ မွတ္ရလြယ္လိုက္တာ။ ဒါထက္ ဆရာလိုက္ခဲ့တဲ့ မူးယစ္မႈတရားခံေတြ လြတ္တာရွိသလား။ ဘယ္လို လြတ္ရာလြတ္ေၾကာင္း ထုေခ်ေလွ်ာက္လဲခဲ့သလဲ ေျပာျပပါဆရာ။

ယူတီေက ။ ။ (၁) ဘိန္းစိမ္း(၂၅)ပိႆာ လက္ဆြဲအိတ္ထဲကမိတဲ့အမႈ။

တရားခံက ဘူတာမွာ က်က္စားတဲ့သူခိုး။ ခါးပိုက္ႏႈိက္၊ အလစ္သုတ္သမားပါ။ လား႐ႈိးရထားဆိုက္ေတာ့ ရထားတြဲေပၚက အိတ္ႀကီးတစ္လံုးကို ဆြဲေျပးလာတယ္။ မီးရထားရဲက မသကၤာလို႔ဖမ္းတယ္။ အိမ္ဖြင့္စစ္ၾကည့္ေတာ့ ဘိန္းစိမ္း(၂၅)လံုးေတြ႕ တယ္။ သြားၿပီ။ (၁ဝ ႏွစ္၊ ႏွစ္အကန္႔အသတ္မရွိ) ေထာင္က်ေတာ့မယ္။ တရားခံ ခ်ဳံးခ်ဳံးခ် ငိုေတာ့တာေပါ့။ ေရွ႕ေနအေနနဲ႔ သက္ေသခံဘိန္းမဲေတြဟာ တရားခံပိုင္ပစၥည္းမဟုတ္ေၾကာင္း၊ ဘာပစၥည္းမွန္းမသိဘဲ ခိုးလာတာျဖစ္လို႔ ခိုးမႈနဲ႔သာ အျပစ္ေပးသင့္ ေၾကာင္း ထုေခ်ရတာေပါ့။ တရားခံရဲ႕မိဘ၊ ေဆြမ်ဳိး၊ မိတ္ေဆြေတြနဲ႔ ရပ္ကြက္လူႀကီးမ်ားကလည္း ဒီကေလးဟာ (သူခိုးစစ္၊ သူခိုးမွန္) ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဲဒီမနက္ကမွ ဒီကေလးဟာ စားစရာမရွိလို႔ ဘူတာဘက္ သြားခိုးဦးမယ္လို႔ ေျပာၿပီးထြက္သြားေၾကာင္း၊ မၾကာမီ အဖမ္းခံရေၾကာင္း သက္ေသလိုက္ေပးၾကပါတယ္ဗ်ာ။

(၂) ဘိန္းျဖဴပင္နယ္စလင္ပုလင္း(၂)လံုး စအိုထဲက ေတြ႕တဲ့အမႈ

တရားခံက အမႈအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ တရား႐ံုး(၅)႐ံုးမွာ အမႈရင္ဆိုင္ေနရတဲ့သူပါ။ တစ္ရက္မွာ ေထာင္အရာရွိေတြက ေထာင္ထဲကို ဘိန္းျဖဴသြင္းမယ္လို႔ သတင္းအတိအက်ရလို႔ ေစာင့္ေနၾကတယ္။ ေထာင္ဘူးဝမွာ တရားခံကို တလာစီကိုယ္တံုးလံုးခၽြတ္ၿပီး ရွာ တယ္။ မေတြ႕ဘူး။ ေလးဖက္ေထာက္ခိုင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးခိုင္းေတာ့ စအိုထဲက ႀကိဳးစထြက္လာတယ္။ ဆြဲထုတ္လိုက္ေတာ့ ႀကိဳးတန္း လန္းနဲ႔ ဘိန္းျဖဴအျပည့္ပါတဲ့ ပင္နယ္စလင္(၂)လံုးထြက္လာတယ္။ ဘိန္းျဖဴလက္ဝယ္ေတြ႕မႈနဲ႔ စြဲတယ္။ (ဆရာဘယ္လို ေလွ်ာက္လဲထုေခ်ခဲ့သလဲ ဆရာ) ဘိန္းျဖဴပုလင္းႏွစ္လံုးဟာ ကၽြန္ေတာ့္အမႈသည္ရဲ႕ လက္ဝယ္က ေတြ႕တာမဟုတ္ပါဘူး၊ လက္ဝယ္ကေတြ႕တာမဟုတ္ပါဘူး လို႔ (၂)ႀကိမ္တိတိ အသံက်ယ္က်ယ္နဲ႔ေလွ်ာက္ခဲ့ရပါတယ္ဗ်ာ။ တရားသူႀကီးေတြက သေဘာ က်လြန္းလို႔ ေခါင္းတညိတ္ညိတ္နဲ႔ ၿပံဳးၿပံဳးႀကီးပဲ။

(၃) ဘိန္းျဖဴထုပ္ ဘရာစီယာထဲက မိတဲ့အမႈ

႐ုပ္ရွင္႐ုံေရွ႕မွာ ဘိန္းျဖဴေရာင္းေနတယ္ သတင္းရလို႔၊ ရဲအရာရွိလာဖမ္းတယ္။ ေရာင္းတဲ့မိန္းမက ရဲလည္းလာေရာ ဘိန္းျဖဴထုပ္ကို သူ႔ရင္ဘတ္ ဘရာစီယာထဲထိုးထည့္ၿပီး ဝွက္လိုက္တယ္။ ရွာတဲ့လူကလည္း အထဲထိ ႏႈိက္ရွာတယ္။ မိသြားတယ္။ တရားခံရဲ႕ ထုေခ်ခ်က္က ဒီအထုပ္ေလးဟာသူ႔ပစၥည္းမဟုတ္ပါဘူး။ ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္က ေခၽြးနံ႔ေပ်ာက္ေဆးထုပ္ဆိုၿပီး လာေပးလို႔ ရင္ဘတ္ထဲ ထည့္ထားတာပါလို႔ ထုေခ်ခဲ့ရပါတယ္။ တရားေရး ဥကၠ႒ႀကီးကေတာ့ ၿပံဳးၿပံဳးႀကီးပဲ။

ကိုျဖဴ ။ ။ ဆရာ(၃)မႈစလံုးက တရားခံေတြ လြတ္သြားသလား။

ယူတီေက ။ ။ အဲဒီအမႈေတြျဖစ္ခဲ့တာက (၁၉၇၄-၁၉၈၈)ကာလဗ်။ တရားသူႀကီးေတြက အရပ္ထဲက တက္လာတဲ့ ျပည္သူ႔ တရားသူႀကီးဆိုတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြပါ။ ပညာတတ္၊ ဥပေဒသမားေတြ မဟုတ္ၾကဘူး။ သံုးေယာက္တစ္ဖြဲ႕ အဖြဲ႕နဲ႔႐ံုးထိုင္တယ္။ ဆိုရွယ္လစ္တရားစီရင္ေရး စနစ္သစ္ေပါ့ဗ်ာ။အဖြဲ႕ဝင္ေတြကဆိုက္ကားဘေအးပါတယ္။ ေသာ့ျပင္ကိုေခြး ပါတယ္။ ေရစက္ ေမာင္း ကိုေျပာင္းပါတယ္။႐ိုးသားၾကပါတယ္။ ဝိေသသထူးတဲ့ (မဆလ)ရဲ႕ “ျမန္မာ့တရားစီရင္ေရး ကမၻာကိုလႊမ္းရမယ္”ဆိုတဲ့ ကာလကေပါ့။ တရားသူႀကီးေတြဟာ အမိန္႔ခ်ဖို႔အတြက္ ပါတီယူနစ္႐ံုးကို လမ္းၫႊန္ခ်က္သြားၿပီး ခံယူၾကတယ္ဗ်။ ၿပီးေတာ့ အမိန္႔ခ်တယ္။ (၃)မႈစလံုး ေထာင္က်သြားတယ္။


ကိုျဖဴ ။ ။ တရားခံေထာင္မက်တဲ့အမႈမ်ား ရွိရင္ေျပာျပပါဦး။

ယူတီေက ။ ။ ဟုတ္ကဲ့၊ ေထာင္မက်တဲ့အမႈတစ္မႈ ရွိပါတယ္။ ကိုျဖဴေမးလြန္းလို႔ေျပာရတာပါ။ ကိုယ့္ဂုဏ္ကိုယ္ေဖာ္သလို၊ ႂကြား သလိုျဖစ္ရင္ သည္းခံပါဗ်ာ။ အမႈက ဘိန္းျဖဴ(၁၂)ကီလိုမိမႈပါ။ တရားခံအိမ္ေနာက္ေဖး မီးေသြးအိတ္ေတြၾကားထဲက မိသြားတယ္။ ထုေခ်ရတာက ဒီေနာက္ေဖး မလံုၿခံဳတဲ့အေၾကာင္း ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားမွာ လူသြားလူလာရွိေၾကာင္း၊ လူဝင္လို႔၊ ထြက္လို႔ရ ေၾကာင္း၊ တရားခံရဲ႕ပစၥည္းမဟုတ္ေၾကာင္း၊အျခားသူလာထားသြားတာျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ခုခံေခ်ပတဲ့လမ္းေၾကာင္းလိုက္ရတာေပါ့။ ႐ံုးခ်ိန္းရက္တိုင္းမွာ တရားခံက “အမႈအေျခအေန ဘယ္လိုလဲဆရာ၊ ေထာင္က်ႏိုင္သလား”လို႔ ခဏ ခဏ ေမးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ လည္း သက္ျပင္းခဏခဏခ်ၿပီး “မင္းေထာင္မက်ႏိုင္ပါဘူး”လို႔ ျပန္ေျဖခဲ့ရတယ္။ ေဘးကလူေတြက
 ေရွ႕ေနႀကီးဟာ အပိုင္ကို ေျပာတာပဲလို႔ အံ့ၾသေနၾကတယ္။

ကိုျဖဴ ။ ။ ကြင္းလံုးကၽြတ္ လြတ္သြားသလား ဆရာ။

ယူတီေက ။ ။ ေထာင္မက်ဘူး။ ေသဒဏ္က်သြားတယ္။ ဘိန္းျဖဴ(၁၂)ကီလိုဂရမ္ေရာင္းတဲ့အမႈဗ်။ ႀကိဳသိေနတယ္။ ေသဒဏ္ပဲ က်ႏိုင္တယ္ေလ။ ေဘးကလူေတြက ေရွ႕ေနႀကီး နိမိတ္ဖတ္တာမွန္လိုက္တာ၊ မွန္လိုက္တာနဲ႔။

ဓေမၼာဟေဝ ရကၡတိ ဓမၼစာရီ

UTK (မဟာဝိဇၨာ၊ သိပၸံ၊ ဥပေဒ)

Leave a Reply

 
Shan News © 2011 DheTemplate.com & Main Blogger. Supported by Makeityourring Diamond Engagement Rings

You can add link or short description here