Wednesday, October 30, 2013

သံလြင္ျမစ္တစ္ေလွ်ာက္ေရကာတာစီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာမႈ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အစိုးရမ်ားထံေတာင္းဆိုမည္

0 comments
30.10.2013

သံလြင္ျမစ္ျဖတ္သန္းစီးဆင္းရာ ျပည္တြင္းေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ ေရကာတာစီမံကိန္းေျခာက္ခု တည္ေဆာက္ ရန္ရွိၿပီး အဆုိပါစီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ား၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵသေဘာထား ေကာက္ယူရန္စသည့္ အခ်က္မ်ားပါေသာ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အစိုးရမ်ားထံေတာင္းဆိုသြား မည္ျဖစ္သည္ဟု ေအာက္တိုဘာ ၂၉ တြင္ အဆိုပါ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေျပာသည္။

၎တို႔ကယင္းသို႔ေျပာၾကားျခင္းမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပည္လမ္းရွိဒိုင္းမြန္းကြန္ဒိုတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ စာနယ္ဇင္း ရွင္းလင္းပြဲတြင္ျဖစ္ၿပီး ေရကာတာေဆာက္လုပ္မည့္ေဒသမ်ားျဖစ္သည့္ မြန္၊ ကရင္၊ ကယားႏွင့္ ရွမ္းျပည္ နယ္ရွိ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက စီမံကိန္းေဆာက္လုပ္ရာတြင္ပါ၀င္ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံမွအစိုးရမ်ားႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတို႔အျပင္ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ကုမၸဏီမ်ားထံသို႔ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားျပဳလုပ္သြားမည္။

စီမံကိန္းမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သံလြင္ခ်စ္သူအဖြဲ႕မွ နန္းခမ္းလိႈင္က “ကယားျပည္ နယ္ကရြာသစ္ေရကာတာေၾကာင့္ စစ္ပြဲေတြျဖစ္ေပၚလာရတယ္၊ ရပ္ရြာကို စြန္႔ခြာခဲ့ ရတဲ့ ေဒသ ခံေတြ ေဒသ မွာအတည္တက်ျပန္ ေနလုိၾကတယ္၊ ေရကာတာ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္တဲ့ အက်ိဳးဆက္ ေတြကိုအစုိးရက ပြင့္လင္းျမင္သာစြာထုတ္ေဖာ္ၿပီး လူထုကခြင့္ျပဳမွစီမံကိန္းကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္သင့္ ပါတယ္၊ စီမံကိန္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ စစ္တမ္းတြကိုလူသိရွင္ၾကား ထုတ္ျပန္ေပးေစခ်င္ပါတယ္” ဟုေျပာ သည္။

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေတာင္းဆိုရာတြင္ သံလြင္ျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ေရကာတာမ်ား၏ အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ား၊ ေရကာတာ စီမံကိန္းမ်ားတည္ရွိရာ ျပည္နယ္ မ်ားရွိေဒသခံမ်ားကို စီမံကိန္းမွရသည့္အက်ဳိးရလဒ္မ်ားကို ခြဲေ၀ေပးရန္၊ စီမံကိန္းမ်ား တည္ေဆာက္ လွ်င္ ေဒသခံမ်ားထံမွၿခိမ္းေျခာက္မႈကင္းေသာ သေဘာဆႏၵကိုရယူေပးရန္၊ ေဒသခံရပ္ရြာ အေျချပဳ အဖြဲ႕စည္း မ်ားကိုအစုိးရမွ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားျခင္းမရွိရန္၊ ေဒသခံမ်ားပါ၀င္သည့္ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို လြတ္ လပ္စြာဖြဲ႕ခြင့္ေပးရန္တုိ႔ ပါ၀င္သည္။

သံလြင္ျမစ္တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ေရကာတာစီမံကိန္းျဖစ္သည့္ ကယားျပည္နယ္ရြာသစ္ေရကာတာ စီမံကိန္း ေၾကာင့္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွစ၍ ေဒသခံႏွစ္သိန္းေက်ာ္သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံသုိ႔ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနၾကရသည္ ဟုကယားျပည္နယ္ ေဒသခံမ်ားပါ၀င္ေသာ သံလြင္ခ်စ္သူအဖြဲ႕မွ နန္းခမ္းလိႈင္ကေျပာသည္။

သံလြင္ျမစ္ ျဖတ္သန္းစီးဆင္းရာတစ္ေလွ်ာက္ရွိ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကရင္ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္တုိ႔တြင္ ေရကာ တာေျခာက္ခုကို တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ရာ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ကြမ္းလံုေရကာတာ၊ ေနာင္ဖေရကာတာ၊ မန္ေတာင္ေရကာတာ၊ တာဆန္း(၀ါ) မိုင္းတံုေရကာတာႏွင့္ ကယားျပည္နယ္တြင္ ရြာသစ္ေရကာတာ၊ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ဟတ္ႀကီးေရကာတာတုိ႔ကို အစိုးရကထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရွိ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္သည္။

ရွမ္းျပည္နယ္တြင္တည္ေဆာက္မည့္ ေရကာတာေလးခုေၾကာင့္ ေက်းရြာေပါင္း ၁၉၇ ရြာ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ရၿပီး တာဆန္းေရကာတာ တစ္ခုတည္းေၾကာင့့္္ မိုင္းပန္ႏွင့္ မိုင္းတံုၿမိဳ႕နယ္အပါအ၀င္ တာဆန္းေရကာတာအနီး တ၀ိုက္ရွိေက်းရြာကိုးရြာ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ရသည္ဟုလည္း ရွမ္းသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႕က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ယင္းအဖြဲ႕၏ တာ၀န္ခံစိုင္းေခးဆုိင္က “ကြမ္းလံုေရကာတာနားမွာရွိတဲ့ ရြာေတြေရႊ႕ေပးခဲ့ရတယ္၊ မေရႊ႕ရင္ ရြာေတြေရေအာက္ျမဳပ္သြားႏိုင္တယ္လုိ႔ စီမံကိန္းတည္ေဆာက္သူေတြက ေျပာတယ္” ဟု ေျပာသည္။

အဆိုပါ စီမံကိန္းေဆာက္လုပ္မည့္ေနရာမ်ားသည္ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းတြင္ မရွိေသာ္လည္း ထိုေရကာ တာမ်ားေဆာက္လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ မြန္ျပည္နယ္ရွိ လူထုမွာဆိုးက်ိဳးမ်ားႀကံဳေတြ႕ႏုိင္သည့္ အတြက္လည္း ယင္းသို႔ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရျခင္း ျဖစ္သည္။


Mizzima

Leave a Reply

 
Shan News © 2011 DheTemplate.com & Main Blogger. Supported by Makeityourring Diamond Engagement Rings

You can add link or short description here