Wednesday, October 30, 2013

ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္စိတ္၀င္စားသည့္ ႏုိင္ငံတကာကုမၸဏီ ၃၀ ေက်ာ္ရွိ

0 comments
30.10.2013

ေကဇင္ဦး

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ကုမၸဏီမ်ားကိုတင္ဒါ စနစ္ ျဖင့္ေခၚယူခဲ့ရာ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၆ ႏိုင္ငံမွ ကုမၸဏီေပါင္း၃၀ေက်ာ္က အဆိုျပဳကမ္းလွမ္း ထားသည္ ဟု ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ တင္ဒါေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ေက်ာ္သန္း က ေအာက္တိုဘာ ၂၉ ရက္တြင္ မဇၥ်ိမသို႔ ေျပာသည္။

ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ကုမၸဏီမ်ားကို စက္တင္ဘာ ၈ ရက္က စတင္ တင္ဒါေခၚယူခဲ့ၿပီး ေအာက္တိုဘာ ၂၉ရက္အထိ ျပည္ပကုမၸဏီေပါင္း သံုးဆယ္ေက်ာ္အဆိုျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္ သည္ဟုလည္း ၎ကဆိုသည္။

ဦးေအာင္ေက်ာ္သန္းက “ရခိုင္ပဋိပကၡေတြေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ၀င္ေရာက္မလာမွာ စိုးရိမ္မႈရွိခဲ့ေပ မယ့္ ႏိုင္ငံတကာကကမ္းလွမ္းလာၾကပါတယ္။ ႏို၀င္ဘာ၁၉ရက္မွာတင္ဒါပိတ္ၿပီး စိစစ္ေရြးခ်ယ္သြားမွာ ပါ”ဟု ေျပာသည္။

ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မည့္ အထည္ခ်ဳပ္၊ ဘိနပ္ခ်ဳပ္စက္႐ံုမ်ား၊ အီလက္ထရြန္နစ္ပစၥည္း တပ္ဆင္မႈ၊ အေအးခန္းစက္႐ံုအစရွိသည့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ စက္႐ံုမ်ားကိုအေျခခံ၍ တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္ဟုလည္း ဦးေအာင္ေက်ာ္သန္းက ေျပာ သည္။

ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ တင္ဒါေခၚယူေရးႏွင့္ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီ၀င္တစ္ဦး ျဖစ္သူ ဦးျမင့္ သိန္းက “ေဒသခံအလုပ္သမားေတြ အလုပ္အကိုင္ရရွိေရးအတြက္ လိုအပ္တဲ့သင္တန္းေတြေပးၿပီး ေဒသ ခံအမ်ားစုကိုပဲ ခန္႔သြားမွာပါ” ဟု မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒသခံေက်းရြာေလးဆယ္ေက်ာ္က ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ ကိုင္ေပးရန္၊ သိမ္းဆည္းခံရသည့္ လယ္ယာေျမမ်ား၏ ေလ်ာ္ေၾကးကို ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံၫႊန္း ႏွင့္ အညီ ေပးေဆာင္ရန္၊ ေဒသခံမ်ားကို အထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္း အလုပ္အကိုင္ ခန္႔ထားရန္၊ ေျပာင္းေရႊ႕ ခံထား ရေသာေက်းရြာမ်ားမွ အိမ္ေထာင္စုမ်ားကို စနစ္တက်ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးရန္စသည့္အခ်က္ မ်ား ကိုေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေၾကညာ ခ်က္ထုတ္၍ေတာင္းဆိုထားသည္။

ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒသခံမ်ားက ယင္းျပႆနာ မ်ား ေျဖရွင္းႏိုင္မွသာ ေဆာင္ရြက္ေစလိုသည္ဟု ေက်ာက္ျဖဴလူမႈကြန္ရက္မွ ဦးထြန္းလြင္က မဇၥ်ိမ ကို ေျပာသည္။

“ေဒသဖြြံ႕ၿဖိဳးမယ္၊ ေဒသခံေတြ အလုပ္အကုိင္ရရွိမယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေဒသခံေတြက ႀကိဳဆိုပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔ဘက္ကဒါေတြကိုေျဖရွင္းႏိုင္မႈ မရွိေသးတဲ့အျပင္ သိမ္းဆည္းထားတဲ့လယ္ယာေတြ ကို လည္းေလ်ာ္ေၾကးျပည့္၀ေအာင္ မေပးေသးပါဘူး။ ေရႊ႕ေျပာင္းရတဲ့ ေက်းရြာေတြလည္း ရွိပါတယ္”ဟု ဦး ထြန္းလြင္က ေျပာသည္။

ေက်ာက္ျဖဴတြင္တည္ေဆာက္မည့္အထူးစီးပြားေရးဇုန္သည္ ေရႊသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕စီမံကိန္း၊ ေက်ာက္ျဖဴ 

 ေရနက္ ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ဆက္စပ္ကာ ၁၂၀ စတုရန္ကီလုိမီတာ အက်ယ္အ၀န္းအတုိင္းအတာထိ ေဆာက္ လုပ္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။

စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံကေရးဆြဲလ်က္ရွိၿပီး ၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ကာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ပထမအဆင့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားၿပီးစီးရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ဟု စီမံကိန္းေရးဆြဲေနသည့္ JDI (Japan Development Institute) ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ၿပီးစီးမႈသည္ျမန္မာႏုိင္ငံေက်ာက္ျဖဴမွတ႐ုတ္ႏုိင္ငံေရႊလီသုိ႔ကားလမ္း

 ေဖာက္လုပ္ရန္ စီစဥ္ထားမႈ၊ ေက်ာက္ျဖဴ ေရႊသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပုိက္လုိင္း စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္လည္း ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည္။

Mizzima

Leave a Reply

 
Shan News © 2011 DheTemplate.com & Main Blogger. Supported by Makeityourring Diamond Engagement Rings

You can add link or short description here