Tuesday, October 1, 2013

လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ေျပလည္ရန္ သမၼတက ဆပ္ေကာ္မတီမ်ား ထပ္ဖြဲ႕

0 comments


Tuesday 1st October 2013

ႏိုင္ငံတ၀န္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ား ထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေရး၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရ အၾကား ဆက္ဆံ မႈ ပိုမို ေကာင္း မြန္ေစေရး အတြက္ဟု ဆိုကာ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ဒု ၀န္ႀကီး ၂၃ ဦး ဦးေဆာင္ သည့္ ဆပ္ေကာ္မတီ ၂၆ ခုကုိ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ က ဖြဲ႔စည္း တာ၀န္ေပးလိုက္သည္။

ထိုဆပ္ေကာ္မတီ ဥကၠ႒မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ အထူးတာ၀န္ေပး(Taskforce) လက္႐ုံးမ်ားအျဖစ္ တာ၀န္ေပး ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေအာက္ေျခအထိ ကြင္းဆင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ ျဖစ္သည္ဟု သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ က ေျပာေၾကာင္းႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ုံး၏ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုေကာ္မတီ မ်ားကုိ စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ တာ၀န္ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႔စည္း တာ၀န္ေပးအပ္ရျခင္းမွာ အစိုးရ အဖြဲ႔၀င္တခ်ဳိ႕သည္ မိမိတို႔ အစိုးရဌာနမ်ား၏ လုပ္ငန္းက႑မ်ားအား လႊတ္ေတာ္သို႔ သြားေရာက္ေဆြးေႏြးရာတြင္ တခ်ဳိ႕သာ သြားေရာက္ ေဆြးေႏြးေျဖ ရွင္းၿပီး ျပန္လည္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အပိုင္းတြင္ လည္း အားနည္းေနေၾကာင္း သမၼတ က ဆိုသည္။

ဦးသိန္းစိန္က“အခု ဖြဲ႔စည္း တာ၀န္ေပးလိုက္တဲ့ ဆပ္ေကာ္မတီေတြ အေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီေတြက ဖိတ္ၾကားတဲ့အခါမွာ သြား ေရာက္ ေျဖရွင္းလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ အစိုးရနဲ႔လႊတ္ေတာ္ၾကားမွာ ဆက္ဆံေရး ပိုမို အဆင္ေျပလာမွာ ျဖစ္တယ္”ဟု ဆိုသည္။

ျပည္ေထာင္စု အဆင့္၀န္ႀကီးမ်ားသည္ မိမိတို႔ဌာန၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္၌ လာေရာက္ေျဖဆို ရွင္း လင္း မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အဆင္မေျပမႈမ်ားႏွင့္ မၾကာခဏ ႀကဳံေတြ႔ရ၍ ကုိယ္တိုင္ လာေရာက္ရွင္းလင္း ေျဖဆိုရန္ ဆႏၵမရွိၾက ဟု သိရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ျပည္သူလူထု အၾကား ျဖစ္ပြားေန သည့္ ျပႆနာ မ်ား ကုိေျဖရွင္းေပးႏိုင္မႈ ေႏွးေကြးေန သည္ဟု အမ်ား က ေျပာဆိုမႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။

ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္ အမ်ားအျပားကုိ ဖြဲ႔စည္းတာ၀န္ေပး အပ္ခဲ့ေသာ္ လည္း ထိေရာက္မႈ မရွိသည့္အတြက္ လူအမ်ား၏ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ခံေနရသည္။ ထို႔အတူ လႊတ္ေတာ္ မ်ားတြင္လည္း ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္ အမ်ားအျပားဖြဲ႔စည္း ထားေသးသည္။

ယခုဖြဲ႕စည္းမႈသည္ ၀န္ႀကီးမ်ား ကုိယ္စား ၾကားခံေျဖရွင္းရန္ ဆပ္မေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႔စည္းျခင္း ျဖစ္၍ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္အစုိးရ အၾကား ဆက္စပ္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ထိေရာက္ ျမန္ဆန္ လာမည္ဟု ယူဆေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာသည္။

“၀န္ႀကီးေတြက သူတို႔ကုိယ္တိုင္လာေျဖရင္ အရွက္ကြဲတာတို႔၊ သိကၡာက်ေစတာတို႔ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိေတာ့ လႊတ္ေတာ္ထဲ မလာခ်င္ ၾကေတာ့ဘူး၊ အဲဒီလို အဆင္မေျပမႈေတြကုိ ဆပ္ေကာ္မတီေတြကပဲ
ေျဖရွင္းမယ့္ သေဘာရွိတယ္၊ ဒါေပမယ့္ သူတို႔အေပၚမွာ ၀န္ႀကီး ေတြရဲ႕ လႊမ္းမိုးမႈေတြ ရွိေနေသးရင္ေတာ့ သိပ္ၿပီး အလုပ္မျဖစ္ေလာက္ဘူး”ဟုျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးရဲထြန္း က ဧရာ၀တီ ကုိ ေျပာသည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ၏ ၅ ႏွစ္ သက္တမ္း ထက္၀က္ေက်ာ္ကာလ၌ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ တခ်ဳိ႕ရွိ ခဲ့ေသာ္လည္း၊ စီးပြားေရး တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈ၊ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား၌မူ သိသာထင္ရွားသည့္ ေျပာင္းလဲမႈ မရွိေသးေပ။

လက္က်န္သက္တမ္း လ ၃၀ တြင္ ႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အစြမ္းကုန္ လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ မၿပီးစီးသည့္ အလုပ္မ်ားကုိ ေနာက္ တက္လာမည့္ အစိုးရက ဆက္လက္ တာ၀န္ယူသြားမည္ဟုလည္း ဦးသိန္းစိန္က ေျပာဆိုထားသည္။

လစဥ္ေျပာၾကားသည့္ မိန္႔ခြန္း အစီအစဥ္တြင္ ဦးသိန္းစိန္၏ လူမႈ စီးပြားဘ၀ ပိုမိုတိုး တက္ ေကာင္းမြန္ လာရန္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ ေနသည္ဟူေသာေျပာဆုိခ်က္ကိုလည္း ယေန႔ထုတ္ အစိုးရ သတင္းစာ မ်ား၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အေနျဖင့္ လယ္ယာေျမ သိမ္းဆည္းမႈမ်ားအျပင္ တျခားေသာ ကိစၥမ်ား ကုိ ေျဖရွင္းေပးရန္ ျပည္သူ လူထုႏွင့္ထိေတြ႔ရာတြင္ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္တို႔၏ အေလးထား ဆက္ဆံ မႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ထိေရာက္မႈမရွိေၾကာင္း၊ ဒု ၀န္ႀကီး မ်ား ဦးေဆာင္သည့္ ဆပ္ေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႔စည္း လိုက္ၿပီ ျဖစ္၍ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔ ေဆာင္ရြက္လိုသည့္ အရာမ်ား ကုိ ေကာ္မတီ မ်ားက လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္၍ ထိုဆပ္ေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႔စည္းျခင္းကုိ ႀကိဳဆိုေၾကာင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးလွေဆြ က ေျပာသည္။

“ဒု ၀န္ႀကီးေတြ ကုိယ္တိုင္ဦးေဆာင္ၿပီး ေအာက္ေျခအထိကြင္းဆင္း လုပ္ရမယ္ဆိုေတာ့ ေကာင္းတာေပါ့၊ သူတို႔နဲ႔က်ေနာ္တို႔ ေပါင္းၿပီး လုပ္ရမယ္ဆိုရင္ ပိုၿပီး အဆင္ေျပမယ္၊ က်ေနာ္တို႔ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စား လွယ္ေတြကုိ ရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးကေတာင္ မေလးစားဘူး ဗ်”ဟု ဦးလွေဆြ က ဆိုသည္။

ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ဌာန ဆိုင္ရာမ်ားသည္ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ေအာက္ေျခအထိ ကြင္းဆင္းရန္ သီးျခားအခ်ိန္ မေပး ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ အစိုးရ၏ ႐ုံးစနစ္ လုပ္ငန္း မ်ားကုိ ေခတ္ႏွင့္အညီ ျမန္ဆန္သြက္လက္စြာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ သမား႐ိုးက် လုပ္နည္း လုပ္ဟန္မွ ခြဲထြက္၍ ဆပ္ေကာ္ မတီမ်ား ဖြဲ႔စည္း တာ၀န္ေပးရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတ က ဆိုသည္။

ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ၏ ပထမ သက္တမ္း၀က္တြင္ ၀န္ႀကီးဌာန အေျပာင္းအလဲမ်ား၊ ၀န္ႀကီးမ်ားကုိ ဌာနေျပာင္းေရႊ႕တာ၀န္ေပးျခင္း၊ အနားေပးျခင္းမ်ား၊ အသစ္ခန္႔အပ္ျခင္းမ်ား ကုိလည္း အမ်ားအျပား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္တိုင္ ထိေရာက္ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္မရွိ သည့္အတြက္ ဆပ္ေကာ္မတီ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈ အျဖစ္လည္းတခ်ဳိ႕က ႐ႈျမင္ၾကသည္။

ဆပ္ေကာ္မတီမ်ား အေနျဖင့္ က်န္ရွိသည့္ လ ၃၀ အတြင္း၌ သိသာထင္ရွားသည့္ တိုးတက္မႈ အက်ဳိး ရလဒ္မ်ား ရရွိေရး ေဆာင္ ရြက္ၾကရန္၊ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ဆက္စပ္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား တြင္ ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားကုိ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစမည့္ ျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ မိမိတို႔၏ လုပ္ ရပ္ေၾကာင့္ အစိုးရ အဖြဲ႔တခုလုံး၏ ဂုဏ္သိကၡာ မထိခိုက္ ေစေရးတို႔ကုိလည္း သမၼတ က လမ္းညႊန္ထားသည္။

အသစ္ဖြဲ႔စည္းလိုက္သည့္ ဆပ္ေကာ္မတီ ၂၆ ခုတြင္ ႏိုင္ငံျခားေရးရာ၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ လယ္ ယာ၊ သားငါး၊ သစ္ေတာ၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း၊ ဘ႑ာေရး၊ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းညွိႏႈိင္းေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံမႈ၊ အာဆီယံ စီးပြားေရး အသိုက္ အ၀န္း ဆိုင္ရာ၊ အေသးစားႏွင့္အလတ္စား လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အေထာက္ အကူျပဳ ေက်းလက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဆိုင္ရာ စသည့္တို႔ ပါ၀င္သည္။

အလားတူ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္လူမႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ ေတာင္သူလယ္သမား၊ အလုပ္သမားႏွင့္ လူငယ္ေရးရာ၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္း သာ ယာ ေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ဥပေဒၾကမ္း ဆိုင္ရာ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရး၊ ဒီမိုကေရစီအေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး၊ တိုင္းရင္း သား ေရးရာႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ၊ ကေလးသူငယ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး၊ ေျမအသုံးခ်မႈ ဆိုင္ရာ စသည့္ ဆပ္ေကာ္ မတီ တို႔လည္း ပါ၀င္သည္။

ဧရာ၀တီ

Leave a Reply

 
Shan News © 2011 DheTemplate.com & Main Blogger. Supported by Makeityourring Diamond Engagement Rings

You can add link or short description here