Monday, October 14, 2013

ယူနတီဂ်ာနယ္ အတြဲ-၂၊အမွတ္-၄၀ တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ လတ္တေလာ Hot Issue တစ္ခုျဖစ္ေနသည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အသစ္ေရးဆြဲ ေရးလား၊အေဟာင္းကိုပင္ျပင္ဆင္ အသုံးျပဳမည္လား ၀ိ၀ါဒကြဲျပားေနမႈအေပၚ Myanmar Peace Centre မွဥပေဒပညာရွင္ ေဒါက္တာဆလိုင္းငြန္က်ဳံးလ်န္ ၏ ေ၀ဖန္ေရးသုံးသပ္ေရးသားထားေသာ ေဆာင္းပါးျဖစ္သည္။

0 comments
14.10.2013

"သုံး၊ ျပင္၊ ပစ္"

ေဒါက္တာ ဆလုိင္း ငြန္က်ဳံးလ်န္

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္းမွာ အခုတေလာ အလြန္ေခတ္စားတဲ့ စကားမ်ားထဲက တစ္ခုကေတာ့ “၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး” သုိ႔မဟုတ္ “ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အသစ္ေရးဆြဲေရး” ဆုိတဲ့အခ်က္ႏွစ္ခ်က္လုိ႔ ေျပာရရင္ မွားမယ္လုိ႔ မထင္ပါ။ ကြ်န္ေတာ္လည္း ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပညာကုိ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သင္ယူလာခဲ့သူဆုိေတာ့ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆုိတဲ့ စကားကိုၾကားရင္ မေနႏုိင္မထုိင္ႏုိင္ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

လက္ရွိက်င့္သုံးေနတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ အမ်ဳိးသားညီလာခံေခၚ ယူက်င္းပၿပီးေတာ့ ၁၄ ႏွစ္ၾကာေအာင္ အခ်ိန္ယူေရးဆြဲခဲ့ၾကတာ အားလုံးအသိျဖစ္ပါတယ္။ ညီလာခံ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ကုိ ေရြးခ်ယ္ရာမွာလည္း ႏုိင္ငံေရး၊ လုံၿခံဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ လူမႈေရး နဲပ ဥပေဒေရးရာ ရႈေဒါင့္မ်ဳိးစုံမွ လူတန္းစားအလႊာ (၈)၊ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ေထာင္ေက်ာ္နဲ႔ တုိင္းရင္းသား ကုိယ္စားလွ်ယ္မ်ား ပါဝင္ေရးဆြဲခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ သိသေလာက္ဆုိရင္ လူအမ်ားဆုံး၊ အလႊာအမ်ားဆုံး ပါဝင္ေစၿပီး အခ်ိန္အၾကာဆုံးယူၿပီး ေရးထားတဲ့ အေျခခံဥပေဒ တခုျဖစ္ပါတယ္။

ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမွာ အေျခခံရမည့္မူ ၁၀၄ ခ်က္ကုိ အတည္ျပဳၿပီး ကတည္းက ကြ်န္ေတာ္လည္း တစုိက္မတ္မတ္ အားနည္းခ်က္ေတြကုိ ေဝဖန္ေထာက္ျပလာခဲ့သလုိ၊ အားသာခ်က္ေတြကုိလည္း ျပင္ပအေျခစုိက္ ႏုိင္ငံေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကားမွာ ေထာက္ျပခဲ့သလုိ ေဝဖန္ခဲ့ပါတယ္။ ညီလာခံလည္းၿပီး၊ မူၾကမ္းလည္းထြက္လာ၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပတဲ့ အခ်ိန္မွာလည္း (Vote-No) ဆုိတဲ့ လႈပ္ရွားမႈေတြမွာလည္း အားေပး ပါဝင္ခဲ့ျပန္ပါတယ္။ မဲမေပးျခင္းသည္ မဲေပးခြင့္ရွိသူ၏ ကုိယ္ပုိင္အခြင့္ အေရးျဖစ္သည္ဆုိၿပီး တဖက္ေစာင္းနင္းေျပာဆုိမႈေတြကုိ မဲေပးၿပီး ကန္႔ကြက္ျခင္း သည္လည္း ႏုိင္ငံသားမဲေပးခြင့္ရွိသူ၏ ကုိယ္ပုိင္ အခြင့္အေရးျဖစ္သည္ ဆုိၿပီး Voice of America ရဲ႕ အင္တာဗ်ဴးတခုမွာ ေျပာဆုိခဲ့လုိ႔ (No-Vote) လႈပ္ရွားသူေတြရဲ႕ အျမင္မၾကည္ျခင္းကုိလည္း ခံခဲ့ရပါတယ္။ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ (မူၾကမ္း) ကုိ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲမွာ အမ်ားျပည္သူသေဘာအရ အတည္ျပဳလုိက္ၿပီး လေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ အတြင္းမွာ ေတာ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒက သေဘာထားမတူတဲ့ ဂုိဏ္း ၃ ဂုိဏ္း ျဖစ္တဲ့ “သုံး ဂုိဏ္း” “ျပင္ ဂုိဏ္း” နဲ႔ “ပစ္ ဂုိဏ္း” တုိ႔ကုိ ေမြးဖြားေပးလုိက္ပါတယ္။

ပထမ ဂုုိဏ္းျဖစ္တဲ့ “သုံး ဂုိဏ္း” သားသမီးေတြက ေတာ့ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ နီးပါး အတုိက္ အခံမရွိတဲ့ အေနအထားကေန အတုိက္အခံေတြၾကား ဒီမုိကေရစီ နည္းအရ တုိင္းျပည္အေရး ျပည္သူအေရးေတြကုိ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေအာင္ အခြင့္အလမ္း ဖန္တီးေပးတဲ့ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကုိ သုံးစြဲၿပီး ဒီမုိကေရစီ စေလ့က်င့္စဥ္ေတြ၊ ထုံးတမ္းေတြကုိ ေဖာ္ေဆာင္လုိတဲ့ သူေတြျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒမွာလည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဟာ အေျခခံဥပေဒကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမယ္ ဆုိတဲ့အတြက္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ သားေတြကလည္း “သုံး ဂုိဏ္း” ဝင္ေတြကုိ ဦးေဆာင္ေနတဲ့ သူေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဤ “သုံး ဂုိဏ္း” ဝင္မ်ားအေနနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတခုလုံးကုိ ရာႏႈန္းျပည့္ ေထာက္ခံမယ္လုိ႔ မထင္ပါဘူး။ လက္မခံတဲ့ အပုိင္းေတြကုိ ယာယီေဘးခ်ိတ္ၿပီး အမ်ားသေဘာတူႏုိင္တဲ့ အခ်က္ေတြကေန ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကုိ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ သူေတြျဖစ္တယ္ လုိ႔ ယူဆပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုမျပိဳကြဲေရး၊ တုိင္းရင္းသား စည္းလုံး ညီညြတ္မႈ မျပိဳကြဲေရး၊ ျပည္သူလူထုထံမွ ဆင္းသက္လာတဲ့ အခ်ဳပ္ အျခာအာဏာ တည္ျမဲေရးကုိ အားလုံးက သေဘာတူၾကတယ္။ ဒီမုိကေရစီ စနစ္ဆီသုိ႔ အသြင္ကူးေျပာင္းရာမွာ ၾကံုေတြ႔ရမယ့္ အခက္အခဲေတြ စိန္ေခၚမႈေတြကုိ သေဘာေပါက္ၾကသူေတြျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္အျမင္ မွာေတာ့ သူတုိ႔တေတြဟာ ပကတိႏုိင္ငံေရး “Real Politic” ကုိ နားလည္သူမ်ားလုိ႔ ယူဆပါတယ္။

ဒုတိယ ဂုိဏ္းကေတာ့ စိတ္နည္းနည္းေလာေနၾကတဲ့ “ျပင္ ဂုိဏ္း” သားသမီး ေတြျဖစ္ၾကပါတယ္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒအရဆုိရင္၊ ဒီမုိကေရစီ စနစ္လည္း မရရွိႏုိင္ဘူး၊ ဖက္ဒရယ္စနစ္လည္းမရႏုိင္ဘူး၊ တုိင္းရင္းသားေတြ တန္းတူညီမွ်မႈလည္း ရရွိႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ ယူဆေနၾကသူေတြျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ အသက္ဝင္လာ ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ မွာ ျပည္ေထာင္စု၊ တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ေတြ ေပၚလာတယ္။ လႊတ္ေတာ္ အသီးသီးကေန ဥပေဒေတြ ျပဌာန္းလာၾကတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရး နဲ႔ ဥပေဒျပဳ ေရးစတဲ့ မ႑ိဳင္အသီးသီးက ကုိယ့္အလုပ္ သူ႔အလုပ္ေတြ လုပ္လာၾကတယ္။ စတုတၱမ႑ိဳင္လုိ႔ တင္စားၾကတဲ့ မီဒီယာေတြ လြတ္လပ္မႈေတြ ရရွိဘာၿပီး ဖတ္လုိ႔မကုန္ႏုိင္တဲ့ သတင္းစာနဲ႔ ဂ်ာနယ္ေတြ ထြက္လာတယ္။ အထူးသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေနြးတဲ့ ဟာေတြကုိ ျပည္သူေတြက အခ်ိန္နဲ႔တေျပးညီ တီဗီြကေန ၾကည့္ခြင့္လည္း ရခဲ့သလုိ၊ အိပ္ေမာက်ေနတဲ့ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြပုံေတြကုိလည္း ဓါတ္ပုံရုိက္ခြင့္ ေတြရရွိ႕လာပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ျပင္ဂုိဏ္းသားေတြ ဖြဲ႔စည့္ပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကုိသာ အာရုံစုိက္ေနတာ သူတို႔အမွားလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ျပည္တြင္းျပည္ပ ကေနၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေနတဲ့ အေနအထားကုိ မသုံးသပ္ပဲ၊ မ်က္မွန္ထူထူႀကီး တပ္ကာ အေျခခံဥပေဒကုိ ဖတ္ၿပီး အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ဖိအားေပး ေနသူေတြရဲ႕ ဒါဏ္ကုိ မလြန္ဆန္ႏုိင္လုိ႔ ျဖစ္မယ္လုိ႔ ယူဆပါတယ္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ အသက္မဝင္ခင္က ျပဌာန္းခဲ့တဲ့ ဥပေဒ၊ အက္ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ အမိန္႔၊ ေက်ညာခ်က္ ေတြမ်ားစြာဟာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံနဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေနတဲ့ ဟာေတြရွိပါတယ္။ ဒါေတြကုိ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ အညီ၊ ေခတ္ကာလနဲ႔အညီ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျပဌာန္းျခင္း၊ ျပုျပင္ျခင္းေတြ လုပ္စရာလုိပါတယ္။ ခက္တာကေတာ့ တည္ဆဲ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ အက္ဥပေဒ၊ အမိန္႔၊ ေက်ညာခ်က္ေတြကလည္း ေရႊလုိရွားေနေတာ့ မေတြ႔၊ မဖတ္၊ မသိသူက မ်ားေနပါတယ္။ ဒီေတာ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ကုိဖတ္၊ အျခားတုိင္းျပည္ ဥပေဒေတြကုိဖတ္ၿပီး ဟုိဟာ “မေကာင္းဘူး၊ ဒီဟာမေကာင္းဘူူး” ဖိအားေတြေၾကာင့္ “ျပင္ ဂုိဏ္း” သားေတြ အလုပ္မ်ားေန တယ္ လုိ႔ ယူဆပါတယ္။

တတိယဂုိဏ္းကေတာ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ တပ္မေတာ္ အစုိးရက လက္ထက္မွာ ေရးဆဲြထားျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္မွာ တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွ်ယ္ အမတ္ ၂၅% ပါဝင္ေနျခင္း၊ အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံျခဳံေရးေကာင္စီ ပါရွိေနျခင္း၊ ဇယား (၁) (၂) (၃) နဲ႔ (၅) ေတြ မွ်တမႈ မရွိျခင္း စသည့္ကိစၥမ်ားစြာကုိ အေၾကာင္းျပၿပီး ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒကုိ အမႈိက္ပုံးထဲ ပစ္ခ်၊ အသစ္ခ်ြတ္ခ်ြတ္ကုိ ေရးဆြဲလုိတဲ့ “ပစ္ ဂိုဏ္း” သားသၼီးမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂ ပတ္တုန္းက ဘန္ေကာက္မွာ ျမန္မာ့အေရး က်ြမ္းက်င္ သူ လုိ႔ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ သတ္မွတ္ၾကတဲ့ ႏုိင္ငံတကာ ပညာရွင္ “ပစ္ ဂုိဏ္း” သားတခ်ဳိ႕နဲ႔ ေတြ႔ခဲ့ပါတယ္။ သူတုိ႔အမ်ားစုဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အေျခခ် ေနထုိင္တဲ့သူေတြလည္း မဟုတ္ၾကပါဘူး။ လာလုိက္ထြက္လုိက္၊ ျမန္မာ့ အေရး မွာ စာတမ္းတခု၊ စာအုပ္တအုပ္ ထြက္လာႏုိင္ေရးအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေျပာင္းအလဲကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနသူေတြပါ။ ႏွစ္ရက္တာ ေဆြးေႏြးပြဲ ပထမေန႔မွာေတာ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံကုိ လႊင့္ပစ္ၿပီး အသစ္ေရးႏုိင္ေရး ကုိ ပဲ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္။

ဒုတိယေန႔ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္လည္း မေနႏုိင္ေတာ့လုိ႔ ေျပာလုိက္ပါတယ္။ ဆရာႀကီးတုိ႔ ဆရာမႀကီးတုိ႔ ပညာရွင္ေတြအေနနဲ႔ ကမာၻမွာ အေကာင္းဆုံး ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒလုိ႔ ဆုိရေလာက္ေအာင္ ေကာင္းတဲ့ အေျခခံဥပေဒကုိ ေရးၾကည့္ပါ။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာတပ္မေတာ္နဲ႔ “သုံး ဂုိဏ္း” သားသၼီးေတြ ေထာက္ခံမႈမရွရင္ေတာ့ ျပတုိက္ထဲ တန္းေရာက္လာမွာ လုိ႔ ေျပာလုိက္ ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး အေျခခံဥပေဒအသစ္ ေရးဆြဲမယ္ Media မွာေျပာေျပာေနတဲ့ အဆုိပါအစည္းအေဝးကုိ တက္လာတဲ့ United Nationalities Federal Council (UNFC) ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးကုိလည္း ေျပာလုိက္ပါတယ္။ အစည္းအေဝးအဆုံးပုိင္းမွာေတာ့ အသစ္ေရးျခင္း ကိစၥက မရွိေတာ့ပါဘူး။ လက္ရွိ ၂၀၀၈ ကုိ အခ်ိန္အခါ နဲ႔အညီ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ေရး အတြက္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ တခုကုိ အစည္းအေဝး တက္လာသူၾကားမွာ ရရွိခဲ့ပါတယ္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကုိ တည္ေထာင္ခဲ့သူဖခင္ႀကီးမ်ား “The Founding Fathers of America” ထဲက လူအမ်ားေလးစားၾကည္ညိဳၿပီး “Constitutional Convention” တက္သူေတြထဲမွာ အသက္အႀကီးဆုံးလည္းျဖစ္တဲ့ “Benjamin Franklin” က အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ ေဝဖန္ရာမွာ “ဒီအေျခခံဥပေဒ ထဲက အခ်က္အလက္မ်ားစြာကုိ ကြ်န္ေတာ္ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ လက္မခံေပမယ့္ ဘယ္ေတာ့မွ လက္မခံဘူး လုိ႔လည္း တပ္အပ္မေျပာႏုိင္ပါဘူး။ အသက္ရွည္ရွည္ ေနလာခဲ့တဲ့အတြက္ အေတြ႔အၾကံု မ်ားမ်ားရွိလာခဲ့သလုိ ကြ်န္ေတာ္ မွန္တယ္လုိ႔ထင္တဲ့ဟာေတြ ေနာက္ဆုံးမွာ မွားေနတာေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္” လုိ႔ ေျပာခဲ့တာရွိပါတယ္။
၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမွာ ႏိုင္ငံအတြက္ေကာင္းတဲ့အခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိသလုိ၊ ႏုိင္ငံသားေတြ မႏွစ္သက္တဲ့ အခ်က္ေတြလည္း ရွိတာ သဘာဝၾကပါတယ္။ ကမာၻမွာ အျပစ္ကင္းစင္ၿပီး ၿပီးျပည့္စုံတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ဆိုတာမရွိပါဘူး။ ျပင္ၾကတယ္။ ဆင္ၾကတယ္။ ျဖည့္ၾကတယ္။ စြက္ၾကတယ္။ ဒီလုိနဲ႔ ႏုိင္ငံမ်ားစြာကုိ မျပိဳကြဲေအာင္၊ ႏုိင္ငံသားေတြ စည္းလုံးမႈ မျပိဳကြဲေအာင္၊ ႏုိင္ငံသားေတြထံက ဆင္းသက္လာတဲ့ အခ်ဳပ္အျခာ တည္တံ့ခုိင္ျမဲေအာင္ လုပ္ခဲ့ၾကတာ အမ်ားစုက သိပါတယ္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲတုန္းကလည္း အခ်က္အလက္မ်ားစြာမွာ သေဘာကြဲမႈေတြ၊ အျမင္အတူညီမႈေတြ ရွိၾကလုိ႔ အႀကီးအက်ယ္ျပသနာတက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကုိ ထူေထာင္လုိၾကေတာ့လည္း တဖက္နဲ႔တဖက္ အေပးအယူ လုပ္ၾကရပါတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ စေရးဆြဲတုန္းက အေျခခံဥပေဒထဲကုိ ထည့္သြင္းလုိ႔ မရတဲ့ အခ်က္ေတြကုိ ၂၇ ႀကိမ္တုိင္တုိင္ ျဖည့္စြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတခုကုိ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္း ဆုိတာေတြဟာ အေမရိကန္ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ သမုိင္းကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာမယ္ ဆုိရင္ အခ်ိန္အခါ “Timing” က အေရးအႀကီးဆုံးပါ။ အခ်ိန္အခါ မသင့္တဲ့ အခ်ိန္မွာ အေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္း ျပဳမယ္ဆုိရင္ ေကာင္းက်ုိးထက္၊ ဆုိးက်ဳိးကပုိမ်ားႏုိင္ပါတယ္။ ပကတိျဖစ္ေနတဲ့ အေန အထားကုိ ၾကည့္ၿပီး၊ ေနာင္ ၅ ႏွစ္မွာ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ႏုိင္တဲ့ ပုဒ္မ၊ ေနာက္ ၁၀ ႏွစ္မွာ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ႏုိင္တဲ့ ပုဒ္မ၊ ေနာင္ ၁၅ ႏွစ္မွာ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ႏုိင္တဲ့ ပုဒ္မ၊ ေနာင္ အႏွစ္၂၀ မွာ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ႏုိင္တဲ့ ပုဒ္မ၊ ေနာင္ႏွစ္ ၅၀ ေက်ာ္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ တေတြ အသက္ ၁၀၀ ေက်ာ္တဲ့အခါ၊ ဒါမွမဟုတ္ တမလြန္ဘဝေရာက္တဲ့အခါ ျပင္သင့္တဲ့ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မေတြ နဲ႔ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္မွ ျပင္သင့္တဲ့ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ဆုိၿပီး ပုိင္းျခားထားသင့္တယ္လုိ႔ ယူဆပါတယ္။

အေမရိကန္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒသမုိင္းရဲ႕ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္မႈ သမုိင္းထဲက ထင္ရွားတဲ့ အခ်က္ ၅ ခုကုိ ေလ့လာေစလုိပါတယ္။

(၁) အေမရိကန္ အေျခခံဥပေဒေရးတုန္းက အေျခခံဥပေဒ အခြင့္အေရးမ်ား “Bill of Rights” ကုိ အေမရိကန္ ေျမာက္ပုိင္းက ေခါင္းေဆာင္ေတြက အေျခခံဥပေဒမွာ ထည့္သြင္းေရးသား လုိေပမယ့္ ေတာင္ပုိင္းက ေခါင္းေဆာင္ ေတြ သေဘာမတူလုိ႔ ေျမာက္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္ေတြ အေလွ်ာ့ေပးလုိက္ ပါတယ္။ ဒါေပမယ္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ စတင္အသက္ဝင္ၿပီးတဲ့ ေနာက္ ၄ ႏွစ္အၾကာ၊ ၁၇၉၁ ခုႏွစ္ မွာမွဘဲ ျဖည့္စြက္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။

(၂) ႏုိင္ငံသားျဖစ္ျခင္း၊ လူတုိင္း၏ ဥပေဒအရ ရပုိင္ခြင့္မ်ား ႏွင့္ ဥပေဒေရွ႕ေမွာက္တြင္ တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရးရွိျခင္း “Citizenship, Due Process Clause and Equal Protection Clause” စတဲ့အခ်က္ေတြကုိ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အေျခခံဥပေဒ အသက္ဝင္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ႏွစ္ေပါင္း ၈၁ ႏွစ္အၾကာ၊ ၁၈၆၈ ခုႏွစ္မွာမွဘဲ ျဖည့္စြက္ႏုိင္တာခဲ့တာေတြ႔ရပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ အေမရိကန္ တည္ေထာင္ၿပီးကတည္းက ႏွစ္ေပါင္း ၈၁ ေလာက္အထိ ႏုိင္ငံသား ျဖစ္ခြင့္နဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီး ျပသနာေတြ ၾကံုေတြ႔ခဲ့ၾကတာပါ။

(၃) ေက်းကြ်န္ပုိင္တဲ့ ေတာင္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္ေတြက သူတုိ႔စီးပြားေရး ဆုံးရႈံးမွာ စုိးရိမ္တဲ့အတြက္ ေက်းကြ်န္စနစ္နဲ႔ အတင္းအဓၶမေစခုိင္းတဲ့စနစ္ကုိ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမွာ ထည့္သြင္းလုိတဲ့ ေျမာက္ပုိင္းက ေခါင္းေဆာင္ေတြ ကုိ အာခံခဲ့ၾကလုိ႔ ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ အေမရိကန္ ျပည္တြင္းစစ္ ေတာင္ ျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အေျခခံဥပေဒ အသက္ဝင္ျပီးေနာက္ ၇၈ ႏွစ္ၾကာ၊ ၁၈၆၅ ခုႏွစ္မွာမွ ေက်းကြ်န္စနစ္ကုိ တားျမစ္တဲ့ ဥပေဒကုိ အေျခခံဥပေဒမွာ ျဖည့္စြက္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။

(၄) အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကုိ ထူေထာင္ၿပီးေနာက္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၃၃ ႏွစ္ၾကာ အမ်ဳိးသမီးေတြ မဲေပးခြင့္ရရွိေရးကုိ နည္းလမ္းမ်ားစြာနဲ႔ ႀကိဳးစားလာခဲ့ၿပီး ေနာက္ ၁၉၂၀ ႏွစ္မွဘဲ အေျခခံဥပေဒမွာ ျဖည့္စြက္ခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ေနရာတုိင္းမွာ ၃၀% ရရွိေရး ႀကိဳးပန္းလုပ္ေဆာင္သူေတြ အေနနဲ႔ ဒီကိစၥေတြကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္တယ္လုိ႔ ယူဆပါတယ္။

(၅) အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြဟာ သူတုိ႔ရဲ့ သက္တမ္းကာလအတြင္း သူတုိ႔လခ နဲ႔ ခံစားခြင့္ေတြကုိ မသတ္မွတ္ သင့္ဘူးဆုိတဲ့ အဆုိကုိ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၃ ႏွစ္ ၾကာျငင္းခုံလာၿပီး ၁၉၉၂ ခုႏွစ္မွသာ ျဖည့္စြက္အတည္ျပဳ ႏုိင္ခဲ့ ပါတယ္။

ကမၻာမွာ ျပင္လုိ႔မရတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ဆုိတာမရွိပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ၂၀၁၃ မွာ အသက္ရွင္ေနၾကတဲ့ လူေတြ အေမရိကန္လုိ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၃ ၾကာမွ ျပင္လုိ႔ရမယ့္ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မေတြလည္း ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒမွာ ရွိႏုိင္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္ကေန ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၃ ေပါင္းၾကည့္လုိက္ရင္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၂၁၆ ျဖစ္သြားပါၿပီ။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အသက္ရွင္ ေနထုိင္ၾကတဲ့ ေမြးကင္းစကေလးကအစ၊ အသက္အႀကီးဆုံး လူႀကီး ဘယ္သူမဆုိ သကၠရာဇ္ ၂၂၁၆ ထိရွိေနၾကမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံႀကီးကေတာ့ တည္ရွိ ေနအုံးမယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ ပါတယ္။

၁၉၄၈ ေနာက္ပုိင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသမုိင္းကုိ ျပန္ၾကည့္ရင္လည္း၊ သုံး ျပင္ ပစ္ စနစ္ေတြ က်င့္သုံးခဲ့တဲ့ အစဥ္အလာ ေကာင္းေတြရွိခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၄၇ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္မွာ အက္ဥပေဒအမွတ္ ၆၂/၅၁ နဲ႔ တစ္ႀကိမ္၊ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္မွာ အက္ဥပေဒအမွတ္ ၄ နဲ႔ ၁၀ တုိ႔ျဖင့္ တစ္ႀကိမ္၊ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္မွာ အက္ဥပေဒ အမွတ္ ၃၊ ၇၊ ၁၇၊ နဲ႔ ၂၀ တုိ႔ျဖင့္ ၄ ႀကိမ္ ျပင္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၇၄ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိလည္း ၁၁ ႏွစ္အၾကာ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္မွာ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၁ နဲ႔ ျပင္ဆင္ခဲ့ပါတယ္။ ရုိးရုိးရွင္းရွင္း ေျပာရရင္ ေတာ့ ျမန္မာဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ သမုိင္းကုိ ဆန္းစစ္ ၾကည့္ရင္၊ သုံးတဲ့အပုိင္းမွာလည္း အားနည္း၊ ျပင္တဲ့အပုိင္းမွာလည္း အားနည္း ခဲ့တာ သိရွိႏုိင္ပါတယ္။ ပစ္ခဲ့တာလည္း ႏွစ္ခါရွိပါၿပီ။ 

ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမရွိတဲ့ဘဝနဲ႔ ေနခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေတြလည္း မ်ားခဲ့ပါတယ္။
Myanmar Peace Center မွာ က်င္းပတဲ့ အစည္းအေဝးတခုမွာ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း ေျပာသြားတဲ့ စကားတခြန္း ရွိပါတယ္။ “၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ သုံးၾကည့္ပါ၊ သုံးလုိ႔မရရင္လည္း ျပင္ၾကည့္ပါ၊ ျပင္ဆင္ၿပီးေတာ့မွ သုံးမရရင္လည္း လႊင့္ပစ္လုိက္ပါ” ဆုိၿပီး ေျပာသြားတဲ့စကားရွိပါတယ္။ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ မေလွ်ာက္လွမ္းရေသးတဲ့ ဒီမုိကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚကုိ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားေတြ ေလွ်ာက္လွမ္းလာၾကတာ ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္ပဲ ရွိပါေသးတယ္။ ဒီမုိကေရစီ ခရီးလမ္းေၾကာင္းဆုိတာအစဥ္ေျဖာင့္ျဖဴးသာယာ ေနတာမဟုတ္ပါဘူး။ အခက္အခဲေတြ၊ စိန္ေခၚမႈေတြ၊ အဖုအထစ္ေတြ၊ အတက္အဆင္းေတြ၊ ဆူးေျငာင့္ခလုတ္ေတြ အျပည့္နဲ့ပါ။ ဒီလုိမ်ဳိး မသြားဘူး မလာဘူးတဲ့ ခရီးၾကမ္းကုိ အတူတကြေလွ်ာက္လွမ္းၾကတဲ့ အခ်ိန္မွာ ေစာင့္ထိန္းအပ္ေသာ က်င့္ဝတ္ေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ မိမိကုိယ္ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းမရွိ၊ သည္းခံစိတ္မထား ေျပာလုိရာေျပာ၊ ေရးလုိရာေရး၊ ေတြးလုိရာေတြး လုပ္ေနၾကရင္ ပန္းတုိင္ကုိ အတူေရာက္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။
ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း ေျပာခဲ့သလုိ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ သုံးလုိ႔ရတဲ့ နည္းလမ္းမ်ဳိးစုံကေန သုံးၾကည့္ရေအာင္လား။ သုံးလုိ႔မွ မရရင္လည္း နည္းလမ္းမ်ားစြာ သုံးၿပီး ျပင္ၾကည့္ ၾကေအာင္လား။ ျမန္မာႏုိင္ငံသား အားလုံးက ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒဟာ သုံးလုိ႔လည္းမရ၊ ျပင္လုိ႔လည္းမရ ဆုိတဲ့ ဆုံခ်က္ကုိ ေရာက္တဲ့အခါ အားလုံးသေဘာ တူညီ ခ်က္နဲ႔ လႊင့္ပစ္ၿပီး အသစ္ ေရးၾက ရေအာင္လား။ “သုံးဂုိဏ္း” သားသမီး ျဖစ္ျဖစ္၊ “ျပင္ဂုိဏ္း” သားသမီးျဖစ္ျဖစ္၊ “ပစ္ဂုိဏ္း” သားသမီး ျဖစ္ျဖစ္၊ စိတ္မေလာပဲ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကေန ထြက္လာႏုိင္တဲ့ ရလဒ္ေတြ အားလုံးကုိ အရင္ယူရတာ အေကာင္းဆုံးမ်ား ျဖစ္မလားလုိ႔ ယူဆမိပါေၾကာင္း....

ေဒါက္တာ ဆလုိင္း ငြန္က်ဳံးလ်န္သည္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ Indiana University School of Law မွ ဥပေဒ ပါရဂူဘ႔ြဲကုိ ရရွိခဲ့ၿပီး၊ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ Myanmar Peace Center ၌ ဥပေဒ အၾကံေပး တာဝန္ကုိ ထမ္းေဆာင္ေနသူ တစ္ဦးျဖစ္သည္။

Aung Thura Ko Ko Facebook စာမ်က္ႏွာမွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္

ၿမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေဆာင္းပါးမ်ား

Leave a Reply

 
Shan News © 2011 DheTemplate.com & Main Blogger. Supported by Makeityourring Diamond Engagement Rings

You can add link or short description here