Tuesday, December 31, 2013

တစ္ႏုိင္ငံလုံး သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူေရး တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္မ်ား ပါ၀င္ကူညီၾကရန္ ၀န္ႀကီးဦးခင္ရီ ကမ္းလွမ္း

0 comments
31.12.2013

လာမည့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ေရးသည္ အမ်ဳိးသားေရးလုပ္ ငန္းစဥ္ျဖစ္၍ အားလံုးပါ၀င္ကူညီၾကရန္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီက တုိင္းရင္းသား လက္နက္ ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားလုိက္သည္။

ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္ ထုိင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕ရွိ Holiday Inn ဟုိတယ္တြင္ ၀န္ႀကီးဦးခင္ရီက သန္းေခါင္စာ ရင္းေကာက္ခံေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ လူထုအေျချပဳအ ဖြဲ႕ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ၃၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာဆုိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ သည္။

“၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ သန္ေခါင္းစာရင္းေကာက္ခံျခင္းဟာ အမ်ဳိးသားေရး လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္တယ္။ အဲေတာ့ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးအတြက္ သီးျခားေဆာင္ရြက္ေပးတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္ကေန ေဆာင္ရြက္ေပးတဲ့ ကိစၥျဖစ္တယ္။ တ ကယ္အက်ဳိးခံစားရမွာက အေကာက္ခံရတဲ့လူေတြက ခံစားရမွာပါ။ ေကာက္ခံတဲ့လူေတြ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေျဖေပးရင္ အက်ဳိးခံစား ရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒါကုိ တစ္ႏုိင္ငံလံုးက နားလည္ၿပီးေတာ့ ၀ုိင္း၀န္း ကူ ညီေပးဖုိ႔ လုိပါတယ္”ဟု ၀န္ႀကီးဦးခင္ရီက မဇိ္ၥ်မကုိ ေျပာသည္။

အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းသာျဖစ္ၿပီး အဓိက အခက္အ ခဲသည္ သန္းေခါင္းစာရင္းေကာက္ေရး သေဘာတရားကုိ နားမလည္ျခင္းသာ အခက္အခဲ ျဖစ္ေနသည္ ဟု ၎က ဆက္ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ရန္ လာမည့္ႏွစ္ ေမလ ၃၀ ရက္မွ ဧၿပီလ ၁၀ ရက္ေန႔ထိ ၁၂ ရက္ၾကာ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ မူလတန္းျပဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ အရန္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ၀န္ ထမ္းမ်ားအပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ၈၂,၀၀၀ ျဖင့္ ေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သုိ႔ေသာ္ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားဘက္မွ ႏုိင္ငံေရးအရ အခြင့္အေရး ဆံုးရံႈးသြားႏုိင္မလား၊ တုိင္း ရင္းသားလူဦးေရ ေလ်ာ့နည္းသြားလွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ လူဦးေရေလ်ာ့နည္းသြားမလားဟူသည့္ အခ်က္မ်ားကုိ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားဘက္မွ စုိးရိမ္မႈမ်ားရွိေနသည္ဟု ဆုိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၿပီးျပည့္စံုသည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရရွိေသးသျဖင့္ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ပစ္ခတ္မႈမ်ား ရွိေနသလုိ၊ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား၊ ျပည္ပတြင္ထြက္ခြာ၍ အလုပ္လုပ္ေနသည့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား ရွိေနသျဖင့္ ၎တုိ႔ က်န္ရစ္မွာကုိ စုိးရိမ္မႈမ်ား ရွိေနသည္ဟု ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုးမွ ပဒုိမန္းမန္းက ေျပာ သည္။

“အဓိကစုိးရိမ္ခ်က္က တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုေတြကုိ သတ္မွတ္တဲ့ေနရာမွာ မ်ဳိးႏြယ္စု၀င္ေတြကအမ်ားႀကီး ရွိေနေပမဲ့လည္း လူမ်ဳိးစုေတြက တစ္စုတည္းမွာျဖစ္တယ္။ ဒါမွမဟုတ္ရင္ မ်ဳိးႏြယ္စုအားလံုးက လူမ်ဳိးစု တစ္စု ျပန္ေပၚလာရင္ ႏုိင္ငံေတာ္က ေဖာ္ျပထားတဲ့ ၁၃၅ မ်ဳိး ရွိပါတယ္ဆုိတဲ့ အေနအထားေပၚမွာ ျဖစ္ သြားႏုိင္တယ္။ရွိေနတဲ့လူမ်ဳိးစု၀င္ေတြက လူမ်ဳိးစုတစ္စုတည္းမွာပဲ ထည့္သြင္းရမယ္ဆုိတဲ့အပုိင္းက ကၽြန္ ေတာ္တုိ႔ စဥ္းစားခ်က္ျဖစ္တယ္”ဟု ၎က ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခံျခင္းသည္ ျပည္သူလူထုဘက္မွ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခံမႈအေပၚ ယံုၾကည္မႈရွိရန္လုိအပ္ၿပီး အကယ္၍ ယံုၾကည္မႈမရွိပါက လူထုထံမွ အခ်က္အလက္မ်ား ရရွိရန္ အခက္ အခဲျဖစ္လာႏုိင္သည္ဟု ယေန႔ ရွင္းလင္းပြဲတက္ေရာက္ခဲ့သူ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ျမန္မာႏုိင္ငံ) WLB မွ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေဒၚတင္တင္ညိဳက ထည့္သြင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။

“တစ္ခု ကၽြန္မတုိ႔စုိးရိမ္တာက ကၽြန္မတုိ႔ႏိုင္ငံမွာ ခုခ်ိန္အထိ ျပည္တြင္းစစ္က မရပ္ေနေသးဘူး။ ႏုိင္ငံေရး တည္ၿငိမ္မႈ မရွိေသးဘူး။ ဒီလုိအေနအထားက ပဋိပကၡျဖစ္တဲ့ ျပည္သူေတြ၊ အျပင္ဘက္မွာရွိေနတဲ့ ျပည္ သူေတြက ဒီအေပၚမွာ ယံုၾကည္မႈ ဘယ္ေလာက္အထိ ရွိႏုိင္မလဲ၊ ယံုၾကည္မႈမရွိဘူးဆုိရင္ ေနာက္ပုိင္းမွာ လုပ္ငန္းေတြ အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့အပုိင္းေတြ စဥ္းစားတဲ့အခါမွာ လုိအပ္ခ်က္ေတြ ရွိလာႏိုင္တယ္” ဟု သူက မဇၩိမကို ေျပာသည္။

ယခုလ ၁၂ ရက္ကလည္း UNFPA က အြန္လုိင္းမွတစ္ဆင့္ သန္းေကာင္စာရင္းေကာက္ယူေရး လုပ္ငန္း စဥ္မ်ား ရွင္းျပခဲ့စဥ္ ၀န္ႀကီးဦးခင္ရီ တက္ေရာက္လာျခင္း မရွိသည့္အေပၚ အဆက္အသြယ္ လုိအပ္ခ်က္ ေၾကာင့္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ရသည္ဟု ေတာင္းပန္ ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ ဆက္လက္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ခံျခင္း သည္ ႏုိင္ငံေရးအရ စဥ္းစားရမည္ျဖစ္ကာ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ အာမခံေၾကာင္း ၀န္ႀကီးဦးေအာင္မင္းက ေျပာသည္။

သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူေရးအတြက္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ ၾသစေၾတးလ်၊ ေနာ္ေ၀း၊ ဆြိစ လန္၊ အဂၤလန္၊ ဖင္လန္၊ ဂ်ာမနီ၊ ဆြီဒင္ႏွင့္ အီတလီႏုိင္ငံမ်ားမွ အလွဴရွင္ ရွစ္ဦးက အလွဴ ၃၅ သန္း ရရွိ ေနၿပီျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္၊ ကေနဒါ၊ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားထံမွလည္း ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ဗဟုိ သန္းေခါင္ စာရင္းေကာ္မရွင္ကုိ အဓိက ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ United Nations Populations Fun d Activities-UNFPA မွ UNFPAမွ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ Ms Ms Janet Jacksonက ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။ သန္းေခါင္းစာရင္းေကာက္ခံမႈတြင္ လုိအပ္သည့္ ရန္ပံုေငြ ၄၅ သန္း သံုးစြဲမည္ ရည္ရြယ္ ထားသည္ဟု ဆုိသည္။

Mizzima - News in Burmese

Leave a Reply

 
Shan News © 2011 DheTemplate.com & Main Blogger. Supported by Makeityourring Diamond Engagement Rings

You can add link or short description here