Sunday, December 29, 2013

ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ သမၼတ ျပင္ဆင္မည္မဟုတ္ဟုဆို

0 comments
29.12.2013

ရန္ကုန္- သမၼတဦးသိန္းစိန္က ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကုိ ၎၏ သမၼတ သက္တမ္းအတြင္း ဆိုင္းငံ့ထားမည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ ျပင္ဆင္မည္မဟုတ္ဘဲ တစ္ဖက္ကုမၸဏီက ဥပေဒေၾကာင္းအရ စဲြဆုိလာပါကလည္း ျပည္ သူ႔ဆႏၵကုိမူတည္၍ ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ား၊ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ အစိုးရက တံု႔ျပန္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူ ဦးရဲထြဋ္က ေျပာၾကားသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ရက္က CPI ကုမၸဏီက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကုိ ယခင္အစိုးရႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ စာခ်ဳပ္မ်ားအား ေလးစားသင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခ်က္အေပၚ တံု႔ျပန္ ေျပာၾကားျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ျပည္သူ႔ဆႏၵကုိ အေလးထားသည့္အေနျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြ အတြက္ အက်ိဳးေမွ်ာ္ကုိး ျပဳလုပ္ထားျခင္းလည္းမဟုတ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

“ကုမၸဏီကေတာ့ သူ႔ဆႏၵကုိ သူေျပာတာေပါ့။ သမၼတႀကီး အႀကိမ္ႀကိမ္ေျပာၾကားထားသလုိပဲ သူ႔အစိုးရ သက္တမ္းမွာေတာ့ ဒါကုိ ဆုိင္းငံ့ထားမွာ။ ဘယ္လုိအေၾကာင္းနဲ႔မွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ျပင္မွာမဟုတ္ဘူး။ တစ္ဖက္ကုမၸဏီက ဥပေဒေၾကာင္းအရ လုပ္လာလုိ႔ ေျပာဆုိေျဖရွင္းလာရရင္ေတာင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အစိုးရ သက္တမ္းအတြင္းမွာ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒစံႏႈန္းေတြနဲ႔ စာခ်ဳပ္ပါ စည္းမ်ဥ္းေတြအတုိင္းပဲ ရင္ဆုိင္ တုံ႔ျပန္သြားမွာပါ”ဟု ဦးရဲထြဋ္ကေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာက အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပခဲ့သည့္ ဆီးဂိမ္းအားကစား ပိတ္ပဲြ၊ ဖြင့္ပဲြတြင္ တ႐ုတ္အစိုးရ၏ အဓိက ပံ့ပုိးကူညီမႈရိွခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကုိ ျပန္လည္စတင္လို၍ တ႐ုတ္က ထုိသို႔ ကူညီခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆီးဂိမ္းကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းျပန္စရန္ ဖိအားေပး လာႏိုင္ဖြယ္ ရိွေၾကာင္း ေ၀ဖန္မႈမ်ား ေပၚထြက္ေနခ်ိန္တြင္ ဆီးဂိမ္းအၿပီး ေလးရက္အၾကာတြင္ CPI ကုမၸဏီက ယင္းသို႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဧရာ၀တီျမစ္အထက္ပိုင္းရိွ ျမစ္ဆံုတြင္ ေရကာတာ ခုနစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္က စစ္အစိုးရႏွင့္ China Power Investment Corporation (CPI) တုိ႔ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ရန္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာေရးထိုးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းစီမံကိန္းကုိ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ၎၏အစိုးရသက္တမ္းအတြင္း ဆုိင္းငံ့ထားခဲ့သည္။စစ္အစိုးရႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆုိထားသည့္ စာခ်ဳပ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရိွသမၼတဦးသိန္းစိန္မွာ စစ္အစိုးရမွ အရပ္၀တ္သို႔ ေျပာင္းလဲ ထားေသာ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္ေနၿပီး ျမစ္ဆံုကိစၥမွာ ေနာင္က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပဲြအရ ေပၚေပါက္လာမည့္ အစိုးရအတြက္ အက်ပ္အတည္းျပႆနာတစ္ခုျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ယင္းကိစၥကုိ အၿပီးတုိင္ ရပ္စဲပစ္ေစ လုိေၾကာင္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔အေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွား သူမ်ား က ေ၀ဖန္ေျပာၾကားသည္။

ထုိစဥ္က စီမံကိန္းအတြက္ ျမန္မာဘက္က တာ၀န္ယူလက္မွတ္ေရးထိုးထားသူအခ်ိဳ႕မွာ လက္ရိွအစိုးရ အတြင္း ဆက္လက္ပါ၀င္ေနဆဲျဖစ္ရာ ယခုျမစ္ဆံုစီမံကိန္းအၿပီးရပ္စဲရန္မွာ လက္ရိွအစိုးရ၌ပါ တာ၀န္ ရိွေၾကာင္း ဥပေဒပညာရွင္အခ်ိဳ႕ကလည္း ေထာက္ျပၾကသည္။

ထုိ႔အျပင္ ယခုႏွစ္စက္တင္ဘာက စင္ကာပူႏိုင္ငံသုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေရာက္ရိွခဲ့စဥ္ စင္ကာ ပူေရာက္ျမန္မာ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခိုက္ ျမစ္ဆံုကိစၥ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခုကဲ့သုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“အစိုးရမ်ားကုိ တာ၀န္ယူမႈရိွေစခ်င္ရင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွရမယ္။ ကၽြန္မတို႔ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းအတြက္ ဘာလုပ္မလဲဆိုတာက ဘယ္လုိ Contract မ်ိဳး ေရးဆဲြထားလဲ။ ဘယ္လုိလက္မွတ္ထုိးထားလဲဆုိတာ မသိဘဲနဲ႔ ကၽြန္မ ေျပာလို႔မရဘူး။ ကၽြန္မ ေမးခ်င္တယ္။ လက္မွတ္ထိုးတဲ့လူေတြက ဘာလို႔ တာ၀န္ ယူၿပီးေတာ့ မရွင္းသလဲဆုိတာ ကၽြန္မသိခ်င္တယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ ခ်ဳပ္ဆိုထားတဲ့ စာခ်ဳပ္ေတြမွာ အျငင္းပြားမႈေတြျဖစ္ လာရင္ ႏုိင္ငံတကာ ခံု႐ုံးေတြတက္ရတာေတြ ရိွႏုိင္တယ္။ တ႐ုတ္ကုမၸဏီကေတာ့ ခုထိ ဒါမ်ိဳးလုပ္မယ္လို႔ ထုတ္ေတာ့ မေျပာေသးဘူး။ အခုဦးပုုိင္နဲ႔ F&N ျဖစ္ေနတဲ့ ျပႆနာလိုေပါ့။ ခံု႐ံုးတက္တဲ့အခါ စာခ်ဳပ္မွာပါတဲ့ အခ်က္ေတြက အသက္ပဲ။ ဒါေတြကုိ အစုိးရက ႀကိဳၿပီးျပင္ဆင္ထားဖုိ႔လိုတယ္”ဟု ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ အျငင္းပြားမႈျပႆနာမ်ားတြင္ အေတြ႕အႀကံဳရိွသည့္ ဥပေဒပညာရွင္တစ္ဦး ကေျပာၾကားသည္။

7Day News Journal

Leave a Reply

 
Shan News © 2011 DheTemplate.com & Main Blogger. Supported by Makeityourring Diamond Engagement Rings

You can add link or short description here