Thursday, January 9, 2014

ယေန႕ေခါင္းေဆာင္ နွင့္ ေနာက္လိုက္မ်ား ဘယ္လဲ ဘာလဲ?

0 comments
ယေန႕သွ်မ္းမ်ိဳးႏြယ္စု ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕မ်ားသည္ မိမိသွ်မ္းႏြယ္စု အက်ိဳးစီပြား ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္လာ ေစရန္အတြက္ အသင္းအဖြဲ႕ မ်ားကို လက္ရွိအေျခအေနလိုအပ္ခ်က္အရ ဖြဲ႕စည္းကာ အားက်ိဳးမာန္တက္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လာေနၾက တာကို ေတြ႕ျမင္ေန ရပါသည္။ အနာဂတ္ အတြက္ ျမဴတိမ္ကင္းစင္တဲ့ ေငြေသာ္တာလမင္းၾကီးေပၚထြက္လာမည့္အလား ေလးေလး နက္နက္ျဖင့္ သွ်မ္းနီေသြးရဲ့ ရင္ထဲက ေတာင္းတမိပါသည္။ ကံဆိုးမိုးေမွာင္က်ေနေသာ မိမိတ္ို႕သွ်မ္းမ်ိဳးႏြယ္ စုမ်ား၏ အဖိနွိပ္ခံ အညွင္းဆဲခံ အဖက္ဖက္က ေအာက္က်ေနာက္က် ျဖစ္ေနတာကို လည္း ေခါင္းေဆာင္ မ်ားက ကိုယ္က်ိဳးစြန္႕ အနစ္နာခံ ကာ မွန္ကန္ေသာ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ထမ္းေဆာင္ သြားမည္ဟုလည္း အထူးယံုၾကည္ပါသည္။ 

သို႕ေသာ္လည္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေန ျဖင့္ အမ်ားအက်ိဳးကို လုပ္ကိုင္ေနရင္းက ပုဂၢိဳလ္ေရးကိုးကြယ္မႈမ်ား ၊ရုပ္လကၡဏာအျမင္မွာ ရြင္လန္းတက္ၾကြေနေသာ္လည္း ေျပာင္းလည္းေနေသာ ေခတ္စနစ္ တြင္ လိုက္ေလွ်ာ ညီေထြစြာ မိမိ၏ အေတြးေခၚ အေျမာ္အျမင္ အယူအဆမ်ားကို အေသ ဆုတ္ကိုင္မထားဘဲျပဳျပင္ေျပာင္း လည္းရန္၊ သွ်မ္းမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအတြက္ မိမိရဲ့ မွားယြင္းေသာ သစၥာတရား ကို ဆုတ္ကိုင္ထားျပီး အမ်ားအျမင္မွာ သူရဲေကာင္းၾကီးဘ၀အျဖင့္ မခံယူရန္ အလြန္အေရးၾကီးပါသည္။ 

အေရးၾကီးမ်ားစြာထဲက ျပည္နယ္နွင့္တုိင္းေဒသၾကီး ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္မ်ားကို သမၼတ(ဗဟို)က ေရႊးခ်ယ္ခန္႕အပ္သည့္ပံုစံအမ်ိဳးအစား မဟုတ္ဘဲ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္ နွင့္ တိုင္းေဒသၾကီးမ်ားမွ တိုက္ရိုက္ေရႊးေကာက္တင္ေျမာက္သည့္ စနစ္ျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစား  ရပါမည္။ တကယ့္ ကိုယ္ပုိင္ျပဌာန္ခြင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ (real self-determination/autonomy) ရေအာင္လည္းျပဳလုပ္ေတာင္း ဆိုေပးရမည္။

၀ါရင့္နုိင္ငံေရးသိပၸံပညာရွင္(Larry Diamond)ေျပာသလို ‘’ လူမ်ိဳးစံု စုေပါင္းေနထုိင္ေသာ ျမန္မာနုိင္ငံမ်ိဳးတြင္ အမ်ိဳးသားနိုင္ငံ (Nation-Satate) ကိုျငိမ္းခ်မ္းစြာရရွိဖို႕ မျဖစ္နုိင္’’ ဟုမွတ္ခ်က္ေပးဘူးပါသည္။ ဆိုလိုသည္က အမ်ိဳးသားနိုင္ငံ ဆိုသည္မွာ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံ လူမ်ိဳးတစ္ခု ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုဘာသာစကားတစ္ခု ျဖစ္နုိင္လ်ွင္ ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာတစ္ခု ပံုစံမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္တိုင္းရင္းသားေခါေဆာင္မ်ားထဲမွ မိမိတို႕ သွ်မ္းမ်ိႏြယ္စု ေခါင္ေဆာင္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း မိမိစိတ္ဆႏၵ၏ ျဖစ္ခ်င္မႈကို ဦးစားေပျပီး အမ်ားျပည္သူမ်ား၏ စိတ္ဆႏၵမ်ားကို လစ္လ်ဴရႈ့ကာ တစ္ယူတန္ အစြဲျဖင့္ မိမိစာ မွ မိမိစာ ၊ မိိမိစကား မွ မိမိစကား မလုပ္မိေစရန္ အလြန္အေရးၾကီးပါသည္။ 

ဆိုလိုသည္မွာ စာကြဲတိုင္း စိတ္၀ွမ္းကြဲသည္မဟုတ္ စကားကြဲတိုင္း စိတ္၀ွမ္းကြဲသည္မဟုတ္ ေဒသကြဲတိုင္း စိတ္၀ွမ္း ကြဲသည္ မဟုတ္ပါ။ ေသြးနီးဖို႕ စိတ္နွလံုးသား ခ်ိ္ပ္ဆက္ထားဖို႕တာ အေရးၾကီးပါသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္ နဲ႕ အေျခအေန အရ ေျပာခ်င္းျဖစ္ပါသည္။ ေနာင္ မိမိတို႕လိုခ်င္ေသာ အတိုင္းအတာ တစ္ခုထိ ေရာက္ရွိ ရရိွလာမည္ဆို လ်င္ေတာ့ သွ်မ္းအားလံုး ေမွ်ာ္လင့္ ေတာင္းတေန ေသာ ‘’ One Tai’’ ‘’သွ်မ္းဆိုတာ တစ္မ်ိဳးထဲ ျဖစ္ရမည္။ စာေပ စကား တစ္မ်ိဳးထဲျဖစ္ရမည္။ ဒါေတြကို အျခားညီအကိုေတာ္ ေသြးရင္းသ်ွမ္း ညီးအကို ေမာင္နွမ မ်ားအေနျဖင့္ နားလည္ ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

By : သွ်မ္းနီေသြး(သွ်မ္းနီလူငယ္ကြန္ယက္)

Leave a Reply

 
Shan News © 2011 DheTemplate.com & Main Blogger. Supported by Makeityourring Diamond Engagement Rings

You can add link or short description here