Thursday, October 10, 2013

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ဆရာ၀န္လုပ္အားလိုအပ္ေနခ်ိန္ ဆရာဝန္တစ္ေထာင္ေက်ာ္ကို Black List စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္

0 comments

Thursday, October 10, 2013

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဆရာ၀န္မ်ားစြာလိုအပ္ေနခ်ိန္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ Black List သတ္မွတ္ထားသူမ်ားအနက္ ဆရာဝန္ (၁၀၁၀) ဦးအား Black List မွ ပယ္ဖ်က္ေပးလိုက္သည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး၀ဘ္ဆိုက္ဒ္မ
ွ ေအာက္တိုဘာလ(၁))ရက္ေန႔က ပူးတြဲပါအမည္စာရင္းမ်ားႏွင္႔တကြသတင္းထုတ္ၿပန္သည္။

အဆိုပါ Black List မွ ပယ္ဖ်က္ျခင္းခံရေသာ M.B.,B.S ႏွင္႔ B.D.S ဆရာ၀န္မ်ား၌ ႏိုင္ငံတကာသို႕တရားမ၀င္ ထြက္ခြာသြားသူမ်ားပါ၀င္ျပီး အဆိုပါဆရာ၀န္မ်ားႏွင္႔ သြားဆရာ၀န္မ်ားအေနျဖင္႔ ဆမ/သခ မွတ္ပံုတင္လက္မွတ္မ်ားအတြက္ ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္သည္ဟု ဆရာ၀န္အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ ဆိုသည္။

“ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဆရာ၀န္ တအားလိုအပ္ေနခ်ိန္မွာ အခုလိုလုပ္လိုက္တာ အရမ္းေကာင္းပါတယ္၊ ဆမေတြ သခေတြေတာ႔ ျပန္ေလွ်ာက္ရမယ္ ထင္တယ္၊ အခ်ဳိ႕ဆရာ၀န္ႀကီးေတြဆို M.B.,B.S သာမက အျခားဘြဲ႕အမ်ဳိးမ်ဳိးရထားတဲ႔ ဆရာ၀န္ႀကီးေတြလည္း ပါေတာ႔ ႏိုင္ငံအတြက္ အက်ဳိးမ်ားေစမွာပါ” ဟုမႏၱေလးေဆးရံုႀကီးမွ အေထြေထြေရာဂါကုဆရာ၀န္ေဒါက္တာ၀ဏၰက ေျပာသည္။

အဆိုပါ ဆရာ၀န္မ်ား၌ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးျဖစ္ေသာ္လည္း အေရးေပၚေမြးလူနာကို သက္ဆိုင္ရာေဆးရံုမပို႔ဘဲ မိမိေဆးခန္း၌ လက္ခံ ေမြးဖြားျခင္း(ယခုအထိ တိုင္စာမရွိ)၊ ႏိုင္ငံ႔၀န္ထမ္းက်င္႔၀တ္စည္းကမ္းမ်ား ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း၊ တိုင္စာအရ၀န္ထမ္းတစ္ဦး၏ က်င္႔ ၀တ္ စည္းကမ္း လိုက္နာမႈမရွိျခင္း၊ ေဆး၀ါးပစၥည္းတန္ဖိုး က်ပ္ ၄၀၁သိန္းေက်ာ္ မသမာမႈျပဳလုပ္ထားျခင္း၊ လက္ေအာက္ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးႏွင္႔ လူမႈေရး ေဖ်ာက္ဖ်က္မႈ က်ဴးလြန္ျခင္း၊ ခြဲစိတ္လူနာမ်ားထံမွ ေငြေၾကးေတာင္းခံျခင္း၊ ေဆးရံုစီမံခန္႔ခြဲမႈ ညံ႕ဖ်င္း ျခင္း၊ အက်ဥ္းေထာင္တြင္း မသမာမႈကိစၥမ်ားႏွင္႔ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္း၊ စီမံခ်က္ေငြကို ကိုယ္က်ဳိးအတြက္သံုးစြဲျခင္း၊ တာ၀န္၀တၱရား မ်ား ေက်ပြန္ေအာင္ထမ္းေဆာင္မႈမရွိျခင္းအစရွိသည္႔ အမႈမ်ား က်ဴးလြန္သည္႔ ဆရာ၀န္မ်ားပါ၀င္လာသလို ေျပာင္းေရႊ႕ရာသို႔ မ၀င္ ေရာက္ျခင္း၊ ခန္႔ထားရာသို႔ မ၀င္ေရာက္ျခင္း၊ တရား၀င္ခြင္႔ျပဳခ်က္မရပဲ ျပည္ပထြက္ခြာျခင္းစသည္႔ အေၾကာင္းအရာ မ်ားေၾကာင္႔ Black List သတ္မွတ္ခံရသူမ်ားႏွင္႔ ဌာနမွခြင္႔မဲ႔ ပ်က္ကြက္သူအမ်ားဆံုး ပါ၀င္သည္။

“ ဆရာ၀န္တစ္ဦးက သံုးႏွစ္တစ္ခါ သက္တမ္းတိုးေနရေတာ႔ အခုလို Black List ပယ္ဖ်က္ၿပီးတယ္ဆိုေပမယ္႔ လိုင္စင္ေတာ႔ ျပန္ ေလ်ာက္ ရမွာပါ၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးမွတဆင္႔ ေဆးေကာင္စီ ေရာက္မယ္၊ အဲ႔ဒီကေနတစ္ ဆင္႔ ျပန္စီစစ္ၿပီး ပယ္ဖ်က္ေပးၿပီး ေတာ႔မွ လိုင္စင္ျပန္ေလွ်ာက္ရမွာပါ၊ အခုလို လုပ္ေပးတဲ႔အတြက္ ၀မ္းသာပါတယ္၊ သူတို႔ ဆရာ၀န္လုပ္ငန္းျပန္လုပ္မယ္ ဆိုရင္ႏိုင္ငံအတြက္လည္း အက်ဳိးရွိတာေပါ႔” ဟုျမန္မာႏိုင္ငံသြားႏွင္႔ခံတြင္းဆရာ၀န္အသင္းအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာေဌးျမင္႔ဦးက ၄င္းအျမင္ကို သံုးသပ္သည္။

ထိုကဲ႔သို႔ ဆရာ၀န္ Black List စာရင္းကို ေဖာ္ျပရာ၌ ဆရာ၀န္မ်ား၏ ဆမ/သခ အမွတ္၊ ပညာအရည္အခ်င္း၊ ေမြးသရာဇ္၊ မွတ္ပံုတင္ အမွတ္၊ လိပ္စာ၊ ကင္းကြာရျခင္း အေၾကာင္းအရင္း၊ ေလ်ာ္ေၾကးရွိမရွိ စသည္႔အေၾကာင္းအရာမ်ားပါ၀င္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္မွအမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ၿခင္း အလို႔ငွာ ကုမၸဏီမ်ား၊ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ လူပုဂၢိဳလ္ မ်ားအား အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ယခင္က Black List သတ္မွတ္ေရးသြင္းၿပီး ကန္႔သတ္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားရွိခဲ့ေသာ္ လည္း ယခုအခါ ေၿပာင္းလဲလာေသာ ေခတ္စနစ္ႏွင့္အညီ က်န္းမာေရးက႑၌ ပညာရွင္ေၿဖေလွ်ာ့ေပးျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

Myit Ma Kha Media Group

Leave a Reply

 
Shan News © 2011 DheTemplate.com & Main Blogger. Supported by Makeityourring Diamond Engagement Rings

You can add link or short description here