Tuesday, October 1, 2013

စာအုပ္ဖတ္ျခင္းျဖင့္ လက္ေတြ႔ေလာကဘ၀ကို အေထာက္အကူျပဳေစမည့္ သိပံၸနည္းက်အခ်က္ ၁၀ ခ်က္

0 commentsလူအမ်ားစုေတြဟာ စာအုပ္ဖတ္ျခင္းကို ၀ါသနာအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဗဟုသုတရလုိေသာေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တစ္ကိုယ္တည္းသီးသန္႔ေနလုိေသာေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း စသျဖင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ဖတ္ရွဳၾကပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း စာဖတ္ျခင္းအားျဖင့္ သင့္ရဲ႕ ျပင္ပလူေနမႈဘ၀ကို အေပါင္းသေကၤတျဖစ္ေစမဲ့ အခ်က္ေတြကို သင္သိသြားမယ္ ဆိုလွ်င္ေတာ့ အံအားသင့္မွာပါ။

1. စာအုပ္ဖတ္ျခင္းဟာ အယ္ဇိုင္းမားေရာဂါကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။
ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္အရ တစ္ေန႔ကို စာအုပ္ ၂ နာရီခြဲခန္႔ဖတ္တဲ့သူေတြဟာ မဖတ္တဲ့သူေတြထက္ အသက္အရြယ္ႀကီးလာရင္ အယ္ဇိုင္းမားေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေျခနည္းပါတယ္။ စာဖတ္ျခင္းအားျဖင့္ ေရာဂါကို ကာကြယ္ႏိုင္မွာလုိ႔ ဆိုထားျခင္းမဟုတ္ေပမဲ့ စာဖတ္ျခင္း နဲ႔ ေရာဂါကာကြယ္ျခင္းတို႔ဟာေတာ့အနည္းငယ္ဆက္ႏြယ္ေနပါတယ္။ 

2. ေန႔စဥ္စာဖတ္ျခင္းအားျဖင့္ ေန႔စဥ္အေၾကာင္းအရာသစ္ေတြကို ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။
ေလ့လာသူမ်ားရဲ႕ သုေတသနမွတ္တမ္းမွာ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ စာဖတ္ျခင္းဟာ သင့္ကို ယခုထက္ပိုၿပီး အသိပညာေတြ တိုးပြားလာေစမွာျဖစ္တယ္လုိ႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ မွတ္ဥာဏ္ထဲမွ ဗဟုသုတေတြကို ျပန္လည္ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္စြမ္းရွိသလုိ အနာဂါတ္မွာ လည္း မေမ့ေပ်ာက္သြားေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိပါတယ္။ အာ႐ံုစိုက္သည္ျဖစ္ေစ မစိုက္သည္ျဖစ္ေစ စာမ်ားမ်ား ဖတ္ပါက သင့္ဦးေႏွာက္မွာ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ အသစ္ျဖစ္ေပၚလာမွာျဖစ္ပါတယ္။

3. စာဖတ္သူအမ်ားစုဟာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေရြးခ်ယ္မႈ၊ ေလ့က်င့္မႈ စသည္တုိ႔ကို မွန္ကန္စြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိပါတယ္။
National Endowment for the arts အဖြဲ႔မွ ေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္အရ စာဖတ္ျခင္းဟာ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္ အသံုး၀င္တဲ့ အမူ အက်င့္ေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ဘ၀တက္လမ္းတိုးတက္ဖို႔အတြက္လည္း အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြ ရယူႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

4. စာဖတ္ျခင္းဟာ ပင္ပန္းမႈကို ေျပေပ်ာက္ေစပါတယ္။
Cristel Russell ရဲ႕ အဆိုအရ စာဖတ္ျခင္းဟာ ဘ၀အေမာေတြျဖစ္တဲ့ စိတ္ဖိစီးမႈေတြ စိတ္႐ွဳတ္ေထြးမႈေတြကို ခဏတာ ကူညီေျဖေဖ်ာက္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သင္စိတ္ပင္ပန္း လူပင္ပန္း ျဖစ္ေနတဲ့ အခ်ိန္ သို႔မဟုတ္ အနားယူဖို႔ လုိအပ္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဘာမွမလုပ္ပါနဲ႔ စာအုပ္တစ္အုပ္ေကာက္ဖတ္ၿပီး ဘ၀အေမာေတြကိုေျဖေလွ်ာ့လုိက္ပါ။

5. စာဖတ္ျခင္းဟာ သင့္ရဲ႕ မွတ္ဥာဏ္ကို ပိုေကာင္းေစပါတယ္။
သင္ စာဖတ္တဲ့ အႀကိမ္တိုင္းမွာ သင့္ဦးေႏွာက္က အေၾကာင္းအရာအသစ္ေတြကို၀င္ဆန္႔ႏိုင္ဖို႔ အခန္းသစ္တစ္ခုဖြဲ႔ေပးပါတယ္။ ဒီေနရာလြတ္ဟာ သင္လုိအပ္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ သင္လုိခ်င္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို ျဖည့္စည္းေပးသြားမွာပါ။

6. စာဖတ္ျခင္းဟာ သင့္ကို ပိုမုိၿပီး စြဲေဆာင္မႈရွိေစပါတယ္ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးေတြကိုေပါ့။
ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္အရ စာဖတ္ျခင္းဟာ သင့္ကို ပိုၿပီး ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြးေကာင္းသူတစ္ေယာက္ အျဖစ္ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ အျမင္မွာ ထင္ျမင္ေစတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားေတြနဲ႔ အေနနဲ႔ စာဖတ္သည့္ဟန္က အမ်ိဳးသမီးေတြကို စြဲေဆာင္ႏိုင္ စြမ္းရွိေၾကာင္းေတြ႔ရွိရပါတယ္။

7. စာဖတ္ျခင္းအားျဖင့္ အေသးစိတ္က်က်ေတြးေခၚႏိုင္မႈအရည္အေသြးကို ျမွင့္တင္ေပးပါတယ္။
စာဖတ္ျခင္းအားျဖင့္ စာေရးရာမွာ အသံုးျပဳတဲ့ စကားလံုးအထားအသိုေတြကို မွတ္မိႏိုင္စြမ္းရွိလာေစပါတယ္။ ဒီအခ်က္ဟာ တခ်ိဳ႕ေသာ စာေရးျခင္းအားျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳသည့္ အလုပ္ေတြမွာျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္းအလုပ္မ်ားမွာျဖစ္ေစ အေရးပါ ပါတယ္။

8. စာဖတ္ျခင္းအားျဖင့္ ေ၀ါဟာရၾကြယ္၀လာေစပါတယ္။
စာမ်ားမ်ားဖတ္ေလေလ စကားလံုးအသစ္အဆန္းမ်ားမ်ားသိရွိေလျဖစ္ပါတယ္။ သိရွိထားတဲ့ စကားလံုးအသစ္အဆန္းေတြကို အမ်ားနဲ႔စကားေျပာသည့္အခါမွာျဖစ္ေစ စာေပေရးသားရာမွာျဖစ္ေစ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ ကိုယ့္ရဲ႕ တီထြင္ ဖန္တီးႏိုင္မႈအသစ္တစ္ခုကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။

9. စိတ္ကူးယဥ္၀တၳဳမ်ားဖတ္ျခင္းျဖင့္ လူသားျခင္း နားလည္ေပးသည့္ အေတြးမ်ိဳးရွိလာေစပါတယ္။
Buffalo တကၠသိုလ္မွ ပညာရွင္မ်ားရဲ႕ သံုးသပ္ခ်က္အရ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိတဲ့ စိတ္ကူးယဥ္၀တၳဳမ်ားကို ဖတ္ျခင္းအားျဖင့္ အသစ္အသစ္ေသာ ခံစားမႈမ်ား လွဳပ္ရွားမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္လာႏိုင္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ဟာ မတူကြဲျပားျခားနားတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ နဲ႔ လူမ်ိဳးမ်ားကို လက္ခံနားလည္လာေစပါတယ္။

10. ေယဘုယွ်အားျဖင့္ စာဖတ္အားေကာင္းသူတို႔ဟာ သူတို႔ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမွာ ထိပ္ဆံုးက ေနရာယူေလ့ရွိပါတယ္။
Honor Wilson-Fletcher မွ ေျပာၾကားခ်က္အရ “ တံခါးကို ဖြင့္လုိက္ပါ ဘ၀ကို ေအးေအးေဆးေဆးေန လုိက္ပါ။ ေနာက္ဆံုးေန႔ကို ေရာက္လာတဲ့ အခါမွာေတာ့ သင္ဘယ္စာကို ဖတ္ေနလဲဆိုတာ အေရးမႀကီးေတာ့ပါဘူး။ ဒီအရာသည္သာ မင္းကို အေကာင္းဆံုးေပးမဲ့ ေဖ်ာ္ေျဖမႈပဲ “ လုိ႔ ဘ၀မွာ ေအာင္ျမင္ခ်င္တဲ့ လူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ စာဖတ္ျခင္းဟာ ဘယ္ေလာက္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာေျပာဆိုထားပါတယ္။

၀င္းကို (MM Social Sky)

Leave a Reply

 
Shan News © 2011 DheTemplate.com & Main Blogger. Supported by Makeityourring Diamond Engagement Rings

You can add link or short description here