Friday, November 15, 2013

ျဖစ္ႏိုင္ေသာ ကတိမ်ားေပးျခင္းႏႇင့္ ေပးထားေသာ ကတိမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း

0 comments

ႏို၀င္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္

လူမ်ားသည္ ခရီးတစ္ခု ထြက္လာသည့္အခါ ခရီး၏ ပထမထက္၀က္တြင္ ေရႇ႕သို႔သြားရမည့္ ခရီးအေၾကာင္း ေတြးေလ့ရႇိၿပီး ခရီးထက္၀က္ ေက်ာ္လာသည့္အခါ လာခဲ့သည့္ ခရီးကို ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ စဥ္းစားတတ္သည္ ဟူေသာ ဆို႐ိုး စကား ရႇိသည္။ ယခုအခါ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႕ သက္တမ္းသည္ သံုးႏႇစ္ျပည့္လုနီးၿပီျဖစ္ရာ ငါးႏႇစ္သက္ တမ္း၏ ထက္၀က္ေက်ာ္ကို ခ်င္းနင္းလာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ထိုအခါ ျဖတ္ေက်ာ္လာခဲ့ၿပီးသည့္ ခရီးအေၾကာင္း ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္ သံုးသပ္ရန္ လိုလာသည္။ ''ျပည္သူတို႔၏ ဆႏၵမ်ား မည္ေရြ႕မည္မွ် ျပည့္၀ခဲ့ၿပီးၿပီလဲ''၊ ''အစိုးရအဖြဲ႕က ေပးခဲ့သည့္ ကတိမ်ား ကို မည္ေရြ႕မည္မွ် ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့ ပါသလဲ''။

ႏိုင္ငံမ်ားစြာတို႔တြင္ အစိုးရသက္တမ္း ထက္၀က္က်ဳိးခ်ိန္တြင္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားႏႇင့္ စစ္တမ္းမ်ား ထြက္ေပၚေလ့ရႇိသည္။ ယင္းႏႇင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား၏ တရား၀င္ ထုတ္ျပန္မႈမ်ားလည္း ရႇိသည္။လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႇယ္မ်ား၏ ေမးခြန္းမ်ား၊ အဆိုမ်ားတြင္ ကတိက၀တ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ေမးခြန္းမ်ား၊ အဆိုမ်ားအေပၚ ၀န္ၾကီးဌာန အခ်ဳိ႕က ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေႏႇာင့္ေႏႇးျခင္း၊ ကတိက၀တ္ႏႇင့္ ကိုက္ညီမႈ မရႇိသည္မ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရႇိေၾကာင္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အစိုးရ၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏႇင့္ တာ၀န္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရး ေကာ္မတီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ႏို၀င္ဘာ ၁၄ ရက္က က်င္းပသည့္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလႇယ္မ်ား၏ ပထမအႀကိမ္မႇ သတၲမအႀကိမ္အထိ ေမးျမန္းခဲ့မႈမ်ား၊ အဆိုမ်ားအေပၚ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမႇ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ ေဆာင္ရြက္ရန္ က်န္ရႇိမႈမ်ားႏႇင့္ ပတ္သက္၍ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ပင္ဂြင္းစာအုပ္တိုက္၏ ကမၻာကို ေျပာင္းလဲေစခဲ့ေသာ စာအုပ္ ၁၀၀ စာရင္းတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည့္ Chinua Achebe ၏ The Trouble with Nigeria စာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္ကို အမႇတ္ရမိသည္။ ယင္းတြင္...
၁၉၇၉ ခုႏႇစ္ ဇြန္လတြင္ အေနာက္ဂ်ာမနီ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဟဲလ္မြတ္ရႇမစ္က ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ကမၻာ့အင္အားႀကီးႏိုင္ငံ ျဖစ္လာရန္ ဆႏၵမရႇိပါဟု ေျပာခဲ့သည္။ ယင္းႏႇစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေအာ္လူစီဂန္အိုဘာဆန္ဂ်ဳိက ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား ႏိုင္ငံသည္ ရာစုႏႇစ္အကုန္တြင္ ကမၻာ့အင္အားႀကီး ၁၀ ႏိုင္ငံ၌ ပါ၀င္လာမည္ဟု ဆိုခ့ဲသည္။ ယင္းေခါင္းေဆာင္ ႏႇစ္ဦးအၾကား မိမိတို႔ကိုယ္ကိုယ္ မိမိတို႔ ေဖာ္ထုတ္ျပသမႈကို ႏႈိင္းယႇဥ္ၾကည့္ႏိုင္သည္။ တစ္ဦးတြင္ မိမိကိုယ္မိမိ မညႇာမတာ ေ၀ဖန္ျခင္း သေဘာထားကို ေတြ႕ရၿပီး က်န္တစ္ဦးတြင္ စိတ္ကူးယဥ္ၿပီး ဟိတ္ဟန္မ်ားသည့္ သေဘာထားကို ေတြ႕ရသည္။ ယခုအခါ မည္သည့္ႏိုင္ငံက ကမၻာ့အင္အားႀကီးႏိုင္ငံ ျဖစ္လာသည္ ဆိုသည္မႇာ အမ်ားသိၾကၿပီးသည့္ အတိုင္းပင္။

'မင္းမႇာ သစၥာ၊ လူမႇာ ကတိ' ဟူသည့္အတိုင္း ေပးထားသည့္ ကတိမ်ားသည္ အမႇန္တကယ္ ျဖည့္ဆည္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးရန္ အစီအစဥ္မ်ား ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း စိတ္ကူးယဥ္ဆန္သည့္ မျဖစ္ႏိုင္ေသာ ကတိမ်ားအစား လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ျဖစ္ႏုိင္သည့္ ကတိမ်ားကိုသာ ေပးရန္လိုအပ္သည္။ ယခုအခါတြင္ ႏုိင္ငံႏႇင့္ ျပည္သူတို႔အတြက္ အဓိက လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္သည့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ပေပ်ာက္ေရး၊ အဂတိ လိုက္စားမႈ ကင္းစင္ေရး၊ ေရရႇည္ခိုင္မာေသာ စီးပြားေရးစနစ္ တည္ေဆာက္ေရးတို႔ႏႇင့္ ပတ္သက္၍ ေပးခဲ့သည့္ ကတိမ်ား မည္ေရြ႕မည္မွ် အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ပါသနည္းဟု သံုးသပ္ရန္ လိုလာသည္။ အစိုးရ အဖြဲ႕တစ္ရပ္ အေနျဖင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ ကတိမ်ားကိုသာေပးၿပီး ေပးထားသည့္ ကတိမ်ားအတိုင္း အမႇန္တကယ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven က ေရးသားအပ္ပါသည္။

Leave a Reply

 
Shan News © 2011 DheTemplate.com & Main Blogger. Supported by Makeityourring Diamond Engagement Rings

You can add link or short description here