Monday, November 11, 2013

ျပည္သူမ်ား ဝမ္းသာ (သို႔ေသာ္) မေပ်ာ္ႏုိင္ေသးပါ

0 comments
၂ဝ၁၃ ႏုိဝင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔ သတင္းစာ ေကာက္ဖတ္လုိက္ရာ ေက်းလက္ မီးလင္းေရး အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈ အေျခ အေနကို ေဖာ္ျပသည့္ သတင္း အခ်က္ အလက္ ဇယား တစ္ခု ပါလာပါသည္။ သာမန္ျပည္သူ အေနျဖင့္ေတာ့ အေတာ္ပင္ ဝမ္းသာခဲ့ရ ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ယခုကဲ့သို႔ပင္ ”၂ဝဝ၈ အေရာက္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး မီးလင္း ေတာ့မည္” ဟူေသာ စာတန္း ေခါင္းစီး ႀကီးျဖင့္ သတင္းစာ မ်က္ႏွာဖံုးတြင္ စာလံုး မဲမဲႀကီးျဖင့္ ဝင့္ၾကြားစြာ ေဖာ္ျပခဲ့ဖူးေပၿပီ။ ျပည္သူမ်ား ယခုထိ မေပ်ာ္ႏုိင္ ေသး ပါ။
ယခင္ တစ္ရက္ ကပင္ မီတာက် သင့္ႏႈန္းမ်ားကို တုိးျမႇင့္လုိက္ေၾကာင္း သတင္းပါလာသည္။ ၄င္းသတင္းေၾကာင့္ အေတာ္ပင္ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕မွာပင္ မီးမွန္မွန္ မရေသးေသာ ၿမိဳ႕နယ္ အမ်ားအျပား ရွိ ေသးသည္။ ရန္ကုန္သား တို႔စိတ္တြင္ ကိုယ္စီ အေတြး မ်ား ျဖစ္လာရေပၿပီ။

ယခု ေတြ႕ရွိရေသာ စာရင္းဇယား မ်ားအရ ေက်းရြာစုစုေပါင္း ၆၄၉၁၇ ရြာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ ဘ႑ာေရး ႏွစ္ အထိ မီးလင္း ၿပီး (သို႔) ေဆာင္ ရြက္ ၿပီးစီးသည့္ ေက်းရြာ ၂၁၆၇၅ ရြာ ဟု ေဖာ္ျပ ထားပါသည္။စာရင္း ဇယားတစ္ခုကို ေဖာ္ျပ ေၾကညာရာတြင္ တာဝန္ယူမႈ ရွိရန္ လို အပ္ပါသည္။ စာရြက္ေပၚတြင္ ေရာက္ရွိ လာေသာ စာရင္းတစ္ခု သည္ ၉ဝ ရာခိုင္ ႏႈန္း မွန္သလား။ မည္သည့္ အေျခခံ အခ်က္မ်ားေပၚ မူတည္၍ မွန္ကန္သည္ ဟု ေကာက္ခ်က္ ခ်ပါသနည္း။ ေမးခြန္း ထုတ္စရာျဖစ္လာပါသည္။
- အခ်ဳိ႕ေက်းရြာမ်ား ကိုယ္ပိုင္မီး စက္ႏွင့္ ထြန္းေနၾကတာကို ဒီစာရင္းထဲ မွာ ထည့္လိုက္ၿပီလား။
- တစ္ေန႔တြင္ မီးလင္းခ်ိန္ဘယ္ ေလာက္ရွိသလဲ။
- တစ္ေန႔ကို ၂ နာရီ ၃ နာရီ ညဦးပိုင္းမီးလင္းသည္ကို မီးလင္းၿပီဟု သတ္မွတ္ပါသလား။
- တစ္အိမ္ကို ၂ ေပမီးေခ်ာင္း တစ္ေခ်ာင္းသာထြန္းရၿပီး တီဗီပင္ ၾကည့္၍မရေသာ ရြာမ်ားအျဖစ္ ဘယ္ ေလာက္ရွိေနသလဲ။
- စက္ကို အစိုးရေပး၊ ဆီကိုကိုယ့္ နည္းကိုယ့္ဟန္ျဖင့္ဝယ္ထြန္းေနရေသာ ရြာ (သို႔) ၿမိဳ႕နယ္ဘယ္ေလာက္ရွိေနေသး သလဲ။ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးမွာပင္ ၂၄ နာရီ မီးရေသာ္လည္း (၁၅ဝ-၁၈ဝ V ) အၾကားသာ ရွိသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား ရွိေနပါ ေသးသည္။
- ေက်းရြာမ်ားတြင္ မီးထြန္းရ ေသာ္လည္း တစ္ယူနစ္ကို ၅ဝဝ က်ပ္ ၆ဝဝ က်ပ္ေပးေနရေသာ အေျခအေန ျဖစ္ေနသလား။
- မီးစက္ စနစ္ျဖင့္ေပးေနေသာ ေက်းရြာ ၁၂၇၈၃ ရြာဟု ေဖာ္ျပထား သျဖင့္ ထုိေစ်းႏႈန္းျဖင့္သာ ထြန္းၾကရ မည္ဟု ထင္မိပါသည္။စာရင္းဇယားထဲတြင္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားစနစ္ေပးေဝရရွိေသာရြာ ၄၇၈၅ ရြာရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။

- ဒီေက်းရြာေတြေရာ ၂၄ နာရီ မီးရၿပီလား။
-လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားလုိင္း ဆုိသည္ မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရအား လွ်ပ္စစ္ကို အဓိက အားကိုး၍ မီးလင္းေနရေသာ ေၾကာင့္ ေႏြရာသီ ၄ လခန္႔တြင္ ေရခမ္း မီးမလာ ရက္ေတြ ဘယ္ေလာက္ ရွိသလဲ။
- ေရျပတ္သည္ႏွင့္ မီးျဖတ္ခံရ ေတာ့သည္။
ဤကဲ့သို႔ပင္ ဌာနဆိုင္ရာ မ်ားတြင္ ျပည္သူမ်ားအား ခ်ျပသည့္ စာရင္းဇယား မ်ားကို ဂုဏ္ယူ ဝင့္ၾကြား စြာ ေဖာ္ျပတတ္ ၾကသည္။
၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ထုတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအားက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အေျချပ ဇယားတြင္လည္း ၂ဝ၁ဝ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္ေန႔ အထိ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အား ေပး စက္မ်ား ၏ စက္တပ္ ဆင္အားမွာ စုစုေပါင္း မဂၢါ ဝပ္ ၃၃၄၄ ဟုေဖာ္ျပထား ၿပီး စာရင္း တင္ခဲ့ဖူးပါၿပီ။ စက္တစ္လံုး၏ စတင္ ထုတ္လုပ္ေပးႏုိင္သည့္ ဗုိ႔အား ဂဏန္းမွာ ႏွစ္ ၃ဝ ၾကာအထိ ၄င္းဂဏန္း အမွတ္အသား ပ်က္ျပယ္ မသြားပါ။ သို႔ရာတြင္ စက္ကေတာ့ အမွန္တကယ္ အလုပ္ မလုပ္ႏုိင္ေတာ့ပါ။ ထို႔အျပင္ ေရအား လွ်ပ္စစ္ မွာ ေရ အျပည့္အဝ ရွိေန မွသာ ဓာတ္အား အျပည့္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ သြယ္တန္း ရေသာ ႀကိဳးရွည္လွ်င္ လမ္းတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အား ဆံုး႐ႈံးမႈ မ်ားစြာ ရွိႏုိင္ ပါေသးသည္။

ႏိုင္ငံငယ္ တစ္ခုအတြင္း ႏွစ္ေပါင္း ဆယ္စုခ်ီ၍ တည္ေဆာက္ တပ္ဆင္ လွ်ပ္စစ္ျဖင့္ ႏိုင္ငံကို ယေန႔အထိ အလွ မဆင္ႏုိင္ေသးသည္ကို ျပည္သူ တစ္ေယာက္ အေနျဖင့္ မေပ်ာ္ႏုိင္ေသးပါ။
ဤေဆာင္းပါး ေရးေနခ်ိန္တြင္ပင္ မီးက ျပတ္ေတာက္ သြားပါသည္။ ခဏ ဟုထင္မိ၏။ တစ္ရက္ခန္႔ ၾကာမွ မီးျပန္လာသည္။ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မရမ္းကုန္း ၿမိဳ႕နယ္ႏွစ္ ခု ျဖစ္ပါသည္။
ကြၽန္ေတာ္ အသက္ ၅ဝ ေက်ာ္ပါ ၿပီ။ မွတ္မိ သေလာက္ မိမိေမြးဖြား ရာဇာတိ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ မာန္ေအာင္ ၿမိဳ႕နယ္ ျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၇ဝ ခုႏွစ္ခန္႔ တြင္ ညေန ၆ နာရီမွ ည ၁၂ နာရီ အထိ မီးေပးခဲ့ ဖူးသည္။ ဒီဇယ္ျဖင့္ ထြန္းရေသာ မီးစက္ ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ ည ၁ဝ နာရီ အထိ သာမီးေပးေနေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
ကြၽန္ေတာ္တို႔ မူလတန္းေက်ာင္း သားဘဝ ၁၉၆ဝ ခန္႔က မိုးအလင္းမီး ေပးသည္ဟု ကြၽန္ေတာ့္ အေဖေျပာဖူး သည္ကို ကြၽန္ေတာ္ မယံုတစ္ဝက္ ယံုတစ္ ဝက္ျဖစ္ေနရ ပါသည္။ လွ်ပ္စစ္မီးကို အိမ္တုိင္းေစ့ ထြန္းၾကရန္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္မီတာကို အိမ္တိုင္ရာေရာက္ တပ္ဆင္ကာ Promotion လုပ္ခဲ့ရသည္ဟု ၿမိဳ႕နယ္ လွ်ပ္စစ္မွဴးလုပ္ခဲ့ဖူးသည့္ ကြၽန္ေတာ့္ အေဖ တစ္ေယာက္ သက္ရွိ ရွိေနဆဲပါ။ အသက္ ၈၅ ႏွစ္ခန္႔ ရွိေနပါၿပီ။ ရခိုင္ ျပည္နယ္၏ အခက္ခဲဆံုး ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခု တြင္ရွိေနဆဲပါ။
ဒီတစ္ေခါက္ အေဖ ရွိရာသို႔ သြား ေရာက္သည့္ အခါ အေဖ တို႔ရဲ႕ လွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း ပံုျပင္ တစ္ပုဒ္ကို ကြၽန္ေတာ္ မွတ္တမ္းတင္၍ ယံုတမ္းစကား ပံုျပင္ အျဖစ္ ကြၽန္ေတာ္ျပန္ လည္ေျပာျပပါဦးမည္။

ကိုလင္းမာန္ေအာင္
Popular Myanmar News Journal

Leave a Reply

 
Shan News © 2011 DheTemplate.com & Main Blogger. Supported by Makeityourring Diamond Engagement Rings

You can add link or short description here