Monday, December 2, 2013

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ သမၼတသံုးသပ္ခ်က္ လက္ေတြ႕ႏွင့္ကြဲျပားေနဟု တိုင္းရင္းသားအခ်ိဳ႕ဆို

0 comments
2.12.2013

ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေအာင္ျမင္သည့္ အဆင့္ကို ေရာက္ေနၿပီဟု ႏို၀င္ဘာ ၃၀ ရက္မိန္႔ခြန္းတြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ေျပာၾကားသည့္အေပၚ လက္ေတြ႕ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ကြဲျပားမႈရွိေနသည္ဟု တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕အခ်ိဳ႕ဘက္မွ တုံ႔ျပန္ေျပာဆိုလိုက္သည္။

ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တုိင္းရင္းသားတို႔ဘက္မွ လက္ရွိလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ဆက္ လက္ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းရန္ မ်ားစြာလိုအပ္ေနသည့္ အေနအထားတြင္ပင္ရွိေနၿပီး လတ္တေလာ ပထမ အဆင့္သာရွိေသးသည့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတိုင္းအတာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈ မူၾကမ္းတြင္ ပင္ ႏွစ္ဖက္စလံုး၏ မူၾကမ္းမ်ားမွာ အေျခခံအားျဖင့္ ကြဲလြဲေနသည္ဟု ဆိုၾကသည္။

“တိုင္းရင္းသားေတြဘက္က မူၾကမ္းက တန္းတူညီမွ်ေရးကို အေျခခံတာ၊ အစုိးရဘက္က မူၾကမ္းက မတူ ဘူးျဖစ္ေနတယ္၊ အခုဖြဲ႕စည္းပံုအရဆိုရင္ တပ္မေတာ္ကို သမၼတက အမိန္႔ေပးလို႔မရတဲ့ အေနအထားမ်ိဳး ဆိုေတာ့ အစုိးရက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ ဒီလိုအျမင္ရွိတယ္ ေျပာေပမယ့္ တပ္မေတာ္က ဘယ္ လိုသေဘာ ထားလဲဆိုတာေတြက လိုေနေသးတယ္” ဟု ကယန္းျပည္သစ္ပါတီမွ အေထြေထြ အတြင္းေရး မွဴး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေစာလြင္က ေျပာသည္။

သမၼတဘက္မွ ႏို၀င္ဘာလ ၃၀ ရက္တြင္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု စဥ္ ေျပာဆို ခဲ့သည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ သံုးသပ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာဆိုလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္က “အခု လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အရဆိုရင္ တိုင္းရင္းသား လက္ နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔လည္း ေတြ႕ဆံုေနတာ အေနအထားတစ္ခုအထိရွိၿပီ၊ ႏုိင္ငံေတာ္မွာ ေရွ႕ဆက္ သြားမယ့္ လမ္းစဥ္ေတြအတြက္ မူေဘာင္ေတြ ခ်မွတ္တဲ့ အေနအထား အနီးကိုလည္းေရာက္ေနၿပီ၊ ေျပာရ မယ္ဆို ရင္ ေနာက္ဆံုးညိႇႏိႈင္းတဲ့ အဆင့္ကို ေရာက္ေနၿပီ၊ ေအာင္ျမင္တဲ့ အဆင့္ကို ေရာက္ေနၿပီလို႔ ေျပာ ခ်င္တယ္” ဟု သူ၏မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

သမၼတ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအား တိုင္းရင္းသား အခ်ိဳ႕ဘက္မွ လက္မခံႏုိင္ေသးသည္မွာ ယံုၾကည္ခ်က္ မ်ား ေပ်ာက္ဆံုးေနသျဖင့္ ညိႇႏိႈင္းေနဆဲအေနအထားတြင္ ေအာင္ျမင္သည္ဟူသည့္ အေနအထား အား လက္မ ခံႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု မြန္ဒီမိုကေရစီလံုးဆိုင္ရာပါတီ ဥကၠ႒ ဦးႏုိင္ေငြသိမ္းက ဆိုသည္။

တိုင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ေခတ္ အဆက္ဆက္ အစုိးရႏွင့္ ယံုၾကည္မႈ ေပ်ာက္ဆံုးေနခဲ့ရသျဖင့္ ထိုကဲ့သို႔ ေျပာဆိုၾကျခင္းသာျဖစ္ၿပီး လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျပျခင္းမွာ ပိုမိုထိေရာက္ႏုိင္မည္ဟု ဆိုသည္။
တစ္ႏုိင္ငံလံုး အတိုင္းအတာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈရရွိရန္ မူၾကမ္းမ်ား ေရးဆြဲရာတြင္ လည္း အစုိးရဘက္မွ မူၾကမ္းအား တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ မူၾကမ္းေရးဆြဲေရးေကာ္မတီ NCCT မွ လက္မခံသကဲ့သို႔ အစုိးရဘက္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကလည္း တိုင္းရင္းသားတို႔ ေရးဆြဲဆဲျဖစ္သည့္ မူၾကမ္း ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆက္လက္ညိႇႏိႈင္းရန္ အခ်က္မ်ားရွိေနေၾကာင္း မဇိ္ၥ်မသို႔ ေျပာဆိုျပီး ျဖစ္သည္။

တိုင္းရင္းသားတို႔ဘက္မွ တင္ျပလာသည့္ အခ်က္မ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ညိႇႏိႈင္းရန္အခ်က္မ်ား အေပၚတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီမွ နည္းပညာအေထာက္အကူျပဳ အဖြဲ႕၀င္ ဦးမင္းေဇာ္ဦးက လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ညိႇႏိႈင္းေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကိုသာ ဦးစြာ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ၿပီး ညိႇႏိႈင္းရမည့္ အခ်က္မ်ားမွာ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျပာဆိုကာ ေနာက္ပိုင္း တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ျဖစ္သျဖင့္ အဆင့္ဆင့္သြားရန္ လိုအပ္သည္ဟု ဆိုသည္။ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္း မ်ားဘက္မွ ယခု ျပင္ဆင္လိုသည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု ျပင္ဆင္ေရး၊ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ ျဖစ္ေပၚ လာေရးတို႔မွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အဆင့္တြင္ရွိသျဖင့္ ဦးစြာႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြး ပြဲသို႔ သြားရန္ လိုအပ္ၿပီး ဖြဲ႕စည္းပံုအား ဦးစြာသြားမည္ဆိုပါက ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲအား ပယ္ဖ်က္ပစ္ရမည့္ အေနအထား ျဖစ္ေနသည္ဟု ရွင္းလင္းေျပာဆိုသည္။

အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ သမၼတေတြ႕ဆံုစဥ္တြင္လည္း သမၼတမွ ျပည္သူမ်ား အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ အစုိးရၾကားတြင္ ေပ်ာက္ဆံုးေနသည့္ ယံုၾကည္မႈမ်ား ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္မွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ ငန္းစဥ္ အရွိန္ျမႇင့္ လုပ္ေဆာင္ေနခ်ိန္တြင္ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုအေန ျဖင့္ရိွလာမည္ကို လက္ခံေၾကာင္း၊ယံုၾကည္ မႈ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ရာတြင္လည္း အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါ၀င္ရန္ ညိႇႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္ သြားရန္ ေျပာ ဆိုၿပီး ျဖစ္သည္။

၏အစိုးရသစ္ တက္လာၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္း သမၼတမွ အဓိကလုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ ရန္ ျပည္ တြင္း ျငိမ္း ခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ ႏုိင္ငံေတာ္ ၿမိဳ႕ရြာေက်းလက္ေဒသ မက်န္ ဖြ႕ံၿဖိဳး တိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္တို႔အား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ၿငိမ္္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၂၀၁၁ ၾသဂုတ္လမွ စတင္ကာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

Mizzima - News in Burmese

Leave a Reply

 
Shan News © 2011 DheTemplate.com & Main Blogger. Supported by Makeityourring Diamond Engagement Rings

You can add link or short description here