Tuesday, December 3, 2013

ငါးဧကေအာက္လုပ္ကိုင္သည့္ လယ္သမားမ်ားအတြက္ ကာကြယ္ေပးရန္လုိအပ္

0 comments
ေမာင္သင္တုန္း| အဂၤါေန႔၊ ဒီဇင္ဘာ ၃ ရက္၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ 

ငါးဧကေအာက္ေလ်ာ့နည္းသည့္ လယ္သမားငယ္မ်ား၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္၊ ရပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ အကာအကြယ္ ေပးရန္လိုအပ္ေနသည္ဟု စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔ (FSWG) ၏ၫႊန္ၾကားေရး မွဴး ေဒါက္တာဥမၼာခုိင္က မဇၩိမကုိ ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္တြင္ ေျပာသည္။

မူ၀ါဒပိုင္းတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္လည္း ေကာင္း လယ္သမားငယ္မ်ားအတြက္ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္မႈ အားနည္းေနေသးသည့္အေပၚ အထက္ ပါအတုိင္း ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။ 

“ေတာင္သူလယ္သမား အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရးႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြားျမႇင့္တင္ေရး ဥပေဒမွာလည္း ေတာင္ သူငယ္ေတြအတြက္ေတာ့ ပါတယ္။ တိတိက်က်ႀကီး ေဖာ္ျပထားတာမရွိဘူး။ ျပန္ျပင္ပါလို႔ေတာ့ မေျပာ ခ်င္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဥပေဒမွာ ဒီထက္ပိုၿပီးစဥ္းစားဖို႔ လိုေသးတယ္”ဟု ေဒၚဥမၼာခိုင္က ေျပာသည္။

လယ္ငါးဧကေအာက္ လုပ္ကိုင္သည့္ လယ္သမားမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံလယ္သမားထု၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ခန္႔ရွိ၍ ၎တို႔၏ ထုက္လုပ္မႈစြမ္းအင္က တိုင္းျပည္အတြက္အေရးႀကီးေသာေၾကာင့္ ယခုထက္ ပိုမို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ရွင္းျပသည္။ 

Swiss aid မွ ကုိစုိင္းလံုက ေတာင္သူငယ္မ်ားအတြက္ အစိုးရစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး “ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ေနတယ္ဆိုေပမယ့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးနည္းပညာကိုပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေပၚလစီကုိပဲျဖစ္ျဖစ္ ၾကည့္လုိက္မယ္ဆုိရင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေအာင္ျမင္သင့္သေလာက္ မေအာင္ျမင္ဘူးဆုိတာ ေတြ႔ေနရတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ယင္းသို႔ ေတာင္သူငယ္မ်ားကို အကာအကြယ္မေပးႏိုင္ပါက လယ္သမားမ်ား လယ္ယာေျမကို စြန္႔လႊတ္ ေရာင္းခ်ရျခင္း၊ သီးႏွံေစ်းကြက္မရွိသည့္အတြက္ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈ ေလ်ာ့က်လာကာ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလံုေရးကို ထိခိုက္လာႏိုင္သည္ဟု ေဒါက္တာဥမၼာခိုင္က ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံတကာတြင္မူ ေတာင္သူငယ္မ်ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ႏွင့္ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ရန္ ေတာင္သူ ေက်ာင္းမ်ားထူေထာင္ၿပီး နည္းပညာမ်ားျဖန္႔ေ၀ေပးသည္ဟု ကိုစိုင္းလံုက ေျပာသည္။ 

“ေတာင္သူေက်ာင္းကုိလာၿပီး စပါးကိစၥတင္မဟုက္ဘဲ ေျမယာပိုင္ဆုိင္မႈကိစၥ၊ ေျမယာရပုိင္ခြင့္ကိစၥနဲ႔ ရပုိင္ခြင္ရွိတဲ့အခြင့္အေရးေတြကုိပါ ေဆြးေႏြးႏုိင္မယ္” ဟု ကုိစုိင္းလံုက ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ေတာင္သူမ်ားကုိ အကူအညီေပးရာတြင္လည္း တစ္ေနရာတြင္ အသံုးက်သည့္ နည္းပညာက အျခားေနရာတြင္ အဆင္မေျပသည္မ်ားရွိတတ္သျဖင့္ သတိျပဳသင့္သည္ကို “ေနရာေဒသမတူလို႔ မ ေအာင္ျမင္တာလည္းရွိတယ္။ မသင့္ေလ်ာ္တဲ့ေနရာမွာ ႏုိင္ငံေတာ္ ေပၚလစီက အမွားေတြလုပ္ခဲ့တာ ခုအခ်ိန္မွာ သင္ခန္းစာယူသင့္တယ္” ဟု ကိုစိုင္းလံုကဆက္ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္က ေတာင္သူလယ္သမား အခြင့္အေရးကာကြယ္ေရးႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြားျမႇင့္တင္ေရးဥပေဒအရ ေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႔စည္းေတာ့မည္ျဖစ္ရာ ၎ေကာ္မတီမ်ားက လယ္သမားမ်ား၏ အသံမ်ားကို ထည့္သြင္း ထားသည္ဆိုေသာ္လညး္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ကိုယ္တိုင္မပါ၀င္ေသာ ေကာ္မတီမ်ားက လယ္ သမားမ်ားကို မည္သို႔အကာအကြယ္ေပးႏိုင္မည္ဆိုသည္မွာ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ေနသည္ဟု ေဒါက္ တာဥမၼာခိုင္က ေျပာသည္။

ေတာင္သူလယ္သမား အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရးႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြားျမႇင့္တင္ေရးဥပေဒကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တို ဘာ ၁၂ ရက္က ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။

FSWG သည္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအဆင့္ အစုိးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္း ၄၇ ဖြဲ႕ ပါ၀င္သည့္ ကြန္ရက္အဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္သည္။


Mizzima

Leave a Reply

 
Shan News © 2011 DheTemplate.com & Main Blogger. Supported by Makeityourring Diamond Engagement Rings

You can add link or short description here