Sunday, January 12, 2014

** ဘာေၾကာင့္နီခ်င္္ၾကတာလည္း ***

0 comments
12.1.2014

ယေန႕အခ်င္းခ်င္း ေျပာဆိုေနၾကတာကို ၾကားသိေနရပါသည္။ သွ်မ္းဟာသ်ွမ္းပါပဲ။ဘာျဖစ္လို႕ ရွိျပီးတာ သွ်မ္းကို အေနာက္ကေန အနီဆိုတာၾကီးကို မလိုအပ္ဘဲ ဘာျဖစ္လို႔သ်ွမ္းနီ လုပ္ခ်င္ေနၾကတာလည္း ဘာေၾကာင့္ နီခ်င္ေနၾကတာလည္ ဆိုတာ သွ်မ္းညီအကိုေနွာင္ေနာ္မ်ား အၾကား ထင္ျမင္လြဲမ်ားမႈ တလြဲ အဓိပၸါယ္မ်ား သက္ေရာက္မႈေတြ ရွိေနတာဆိုတာ ေတာ္ေတာ္သိေနၾကပါသည္။ ဘာျဖစ္လို႕လည္းဆုိေတာ့ ပင္လံုျမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ေသာပင္လံုညီလာခံတြင္ အထက္ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ရွမ္းမ်ိဳးႏြယ္သ၀င္မ်ား၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခြင့္မရရွိခဲ့ၾကဘဲ ရွမ္းေတာင္တန္းေဒသမွ ရွမ္းေစာ္ဘြားနွင့္ ရွမ္းလူထု ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ကခ်င္ေတာင္တန္းမွ ကခ်င္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျမန္မာျပည္မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္ေသာျမန္မာကိုယ္စားလွယ္မ်ားသာ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ အထက္ျမန္မာျပည္ ေျမာက္ပိုင္း မွရွမ္းမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏ ကိုယ္စားတင္ျပမည့္ ကုိယ္စားလွယ္မရွိသျဖင့္ သမိုင္းမွာ မ်ားစြာ နွစ္နာခဲ့ျပီး ခါးသီးတ့ဲ ဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ ေၾကကြဲခဲ့ရပါသည္။

အဲ့ဒီတုန္းက ရွမ္းမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားဟာ မိမိတိုလူမ်ိဳးမ်ားသည္ သွ်မ္းဆိုတဲ့ တစ္ခုတည္းေသာ နာမည္ေအာက္မွာ ရွိေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ပင္လံုညီလာခံမွာ တက္ေရာက္ခြင့္ မရခဲ့ပါဘူး။ တကယ္လို႕မ်ား ယေန႕အခ်ိန္အခါကာလတြင့္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား တိုင္းရင္းသားေပါင္း စုံေသာ ညီလာခံမ်ား ျပဳလုပ္ျပီး မိမိတို႕ အခြင္႔အေရး မ်ားေတာင္းဆိုနုိင့္တဲ့ အခြင့္အေရးမ်ားရွိခဲ့ေသာ္ ဒီရွမ္းဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္ေအာက္ ကေန သွ်မ္းတစ္လံုး တည္းအျဖင့္ ခံယူျပီး ေတာင္းဆိုလို႕မရနိုင္ဘူးဆိုတာကို နားလည္ေပးၾကပါ။ ကမၻာေပၚမွာ ရွိတဲ့ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒတိုင္းမွာလဲ လူမ်ိဳးစု တစ္ခုရဲ့ နာမည္တစ္မ်ိဳထဲနဲ့ ျပည္နယ္ နွစ္ခု ေပးရိုးထံုးစံမရွိပါဘူး။ ဆိုလိုသည္မွာ သွ်မ္းလူမ်ိဳးမ်ား အတြက္ သွ်မ္းျပည္နယ္ နွစ္ခု (သွ်မ္းျပည္နယ္ နွစ္နယ္) ေပးလို႕မရပါဘူး။

ယေန႕ျပည္နယ္ရရွိျပီးေသာ သွ်မ္းျပည္နယ္မွ သွ်မ္းနွင့္ သွ်မ္းျပည္အျပင္ဖက္ က ျပည္နယ္မရ ရွိေသးေသာ္သွ်မ္းမ်ား ဟာ မိမိသ်ွမ္းမ်ိဳးကို ခ်စ္ၾကတာခ်ည္းပါဘဲ။ စိတ္ခံစားမႈေတာ့ အနည္းငယ္ကြာ ပါသည္။ ဘယ္ေနရာတြင္ စိတ္ခံစားမႈမ်ားကြာေနပါသလဲ ဆိုေတာ့ သွ်မ္းျပည္အျပင္က သွ်မ္းမ်ားသည္ မိမိတို႕တြင္ ကိုယ္ပိုေနရာ ေဒသမ်ားရွိရဲ့သားနွင့္ မိမိတို႕ မပိုင္ဆိုင္ေတာ့သလို ျဖစ္ေနပါသည္။ အိမ္အမည္
ရိွျပီး ဂရံေပ်ာက္သလို ျဖစ္ေနပါသည္။

ထုိ႕ေၾကာင့္ သမိုင္းအရ နီလာခ့ဲေသာ သွ်မ္းနီမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သွ်မ္းအေနာက္တြင္ နီဆိုေသာ စကားလံုကို ထည့္သြင္းျပီး မိမိတို႕ သွ်မ္းနီတိုင္းရင္းသားမ်ား အခြင့္အေရး မ်ားကို ဥပေဒ ေဘာင္ အတြင္းမွ ေတာင္းဆိုသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

*** ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒ အခန္း(၁) ပုဒ္မ (၁၅) တြင္ ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္ေသာ လူဦးေရရွိသည့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသၾကီး သို႕မဟုတ္ ျပည္နယ္ နွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ စီရင္စု ဥပေဒျပဳေရးတြင္ ထိုတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ခြင့္ရွိသည္ ။ ***ဟုေဖာ္ျပပါရွိပါသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ အင္အားရွိေသာ စုစည္းအားရွိေသာ ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္ေသာလူဦးေရ ရရွိနိုင္ရန္ အတြက္ အမ်ားစုလက္ခံေသာ ရွမ္းနီလူမ်ိဳးမ်ားဟု တစ္မ်ိဳးထဲသတ္မွတ္ျပီးမိမိတို႕အခြင့္အေရးမ်ားကို ေတာင္းဆို
ရန္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ နီ ရျဖင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း အတိုခ်ဳံး တင္ျပလိုက္ ျခင္းျဖစ္ ပါသည္။

သွ်မ္းနီသခင္ (သွ်မ္းနီလူငယ္ကြန္ယက္)

Leave a Reply

 
Shan News © 2011 DheTemplate.com & Main Blogger. Supported by Makeityourring Diamond Engagement Rings

You can add link or short description here