Sunday, September 29, 2013

တစ္ရက္လွ်င္ ေျမသိမ္းျပႆနာ ၂ မႈႏႈန္း ေျဖရွင္းေပးမည္ဟု အစိုးရ ကတိျပဳ

0 comments

29.9.2013

ဒု-သမၼတဦးဥာဏ္ထြန္းဦးေဆာင္ကာ အသစ္ဖြဲ႔စည္းလိုက္ေသာ ေျမအသံုးခ်မႈစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီက လယ္ယာေျမ
သိမ္းဆည္းခံရမႈ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္သို႔ တိုင္ၾကားထားသည့္ ေျမသိမ္းျပႆနာအမႈမ်ားအားလံုးကို တစ္ႏွစ္အတြင္း အၿပီးေျဖရွင္းေပးမည္ဟု ယင္းေကာ္မတီက ကတိျပဳေျပာဆိုလိုက္သည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကဖြဲ႔စည္းထားေသာ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းခံရမႈ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ထံ
ျပည္သူမ်ားတိုင္ထားသည့္ လယ္ယာေျမျပႆနာေပါင္း ၇၄၅ မႈ ရွိေနသည့္အတြက္ တစ္ရက္လွ်င္ ၂ မႈႏႈန္းေျဖရွင္းေပး
မည့္သေဘာျဖစ္ေနသည္။

"ဒီေန႔အထိရရွိလာတဲ့ ၇၄၅မႈ ကို တစ္ႏွစ္အတြင္းၿပီးျပတ္ေအာင္ ရည္မွန္းၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ေနတာ။ အတတ္ႏိုင္ဆံုးေတာ့ ၿပီးႏိုင္ဖို႔ေဆာင္ရြက္မယ္" ဟု  လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးအုန္းသန္းကေျပာသည္။

ေျမယာျပႆနာမ်ားကိုေျဖရွင္းရန္ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္တြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ ေျမအသံုးခ်မႈ စီမံခန္႔ခြဲေရး
ေကာ္မတီ၏ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာနရွိ အင္ၾကင္းခန္းမတြင္ မီဒီယာမ်ားကို ဖိတ္ၾကားၿပီး ထုတ္ျပန္ရွင္းလင္းစဥ္ အထက္ပါအတိုင္းေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေကာ္မတီတြင္အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္သည့္ သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝင္းထြန္းကလည္း "ၿပီးျပတ္ေအာင္ကၽြန္္ေတာ္တို႔လုပ္သြားမယ္။ ေနာက္ေနာင္လည္းဒီလိုမျဖစ္ရေအာင္ တစ္ခုခုလုပ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ လိုက္နာရမယ့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကို လိုက္နာမယ္။ မူလပိုင္ရွင္ေတြနဲ႔ ေက်လည္ေအာင္ညိႇႏႈိင္းမယ္"ဟု ကတိျပဳ
ေျပာဆိုသည္။

ေျမအသံုးခ်မႈစီမံခန္႔ခြဲ႔ေရးေကာ္မတီတြင္ ဗဟိုေကာ္မတီတစ္ရပ္အျဖစ္ ဒုသမၼတဦးဥာဏ္ထြန္းက ဥကၠဌ၊ ျပည္ထဲေရး
ႏွင့္ လယ္/ဆည္ဝန္ႀကီးႏွစ္ဦးက ဒုတိယဥကၠဌႏွင့္ ျပည္ထဲေရးဒုတိယဝန္ႀကီးက အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္မည္
ျဖစ္ၿပီး တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္အားလံုးရွိ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားက အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

ဗဟိုေကာ္မတီ၏ လက္ေအာက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္အပါအဝင္ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရပ္ကြက္/
ေက်းရြာအုပ္စုအားလံုးတြင္လည္း ေျမအသံုးခ်မႈစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီမ်ာကို  ဖြဲ႔စည္းထားသည္။

ေျမယာျပႆနာျဖစ္ပြားသည့္ေနရာသို႔ ခ႐ိုင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီတို႔က ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးရမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုကဲ့သို႔
လာေရာက္စစ္ေဆးပါက ထိုေျမမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စာရင္းဇယားအခ်က္အလက္မွန္ကန္ေစရန္  ရပ္ကြက္/
ေက်းရြာအုပ္စုေကာ္မတီက ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။

ေကာ္မတီေျဖရွင္းေပးမည့္ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းခံရမႈ စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ထံသို႔ တိုင္ၾကားထားသည့္ တိုင္ၾကားစာမ်ားတြင္ စစ္တပ္ကသိမ္းထားသည့္ လယ္ယာေျမမ်ား၊ အစိုးရစီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သိမ္းထားသည့္ လယ္ယာေျမမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားမွ သိမ္းထားေသာ လယ္ယာေျမတို႔ျဖစ္သည္။ တိုင္စာ ၇၄၅ မႈအနက္ စစ္တပ္သို႔ တိုင္ၾကားထားသည့္စာမွာ ၅၆၅ မႈ ရွိသည္။

တိုင္စာအမ်ားဆံုးျဖစ္သည့္ စစ္တပ္သိမ္းေျမမ်ားမွာ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ ဧကေပါင္း ၂၉၇၀၀၀ ေက်ာ္ရွိသည္ဟု ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဒု-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဝလြင္က ဝန္ခံေျပာဆိုထားသည္။

အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ သိမ္းဆည္းထားေသာေျမမ်ားကို ဆက္လက္သံုးစြဲရန္ မလိုအပ္ေတာ့ပါက အစိုးရက ပိုင္ရွင္လယ္သမားမ်ားအား အျမန္ျပန္ေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက သူရဦးေရႊမန္းက ဩဂုတ္ ၂၉ ရက္က  သမၼတထံသို႔ သဝဏ္လႊာပို႔ထားေသးသည္။

Mizzima - News in Burmese 

Leave a Reply

 
Shan News © 2011 DheTemplate.com & Main Blogger. Supported by Makeityourring Diamond Engagement Rings

You can add link or short description here