Sunday, September 29, 2013

အခြင့္အေရးပုိယူသူတို႔ေၾကာင့္ ေလာကႀကီး ပိုၿပီးအက်ည္းတန္

0 comments

လူသားမ်ားတြင္ အဓိကအားျဖင့္ အခြင့္အေရးႏွစ္ရပ္ရွိသည္ဟု ပညာရွင္ေတြက ယူဆၾကပါသည္။ တစ္ခုက သဘာ၀ တရားႀကီးကေပးသည့္ အခြင့္အေရးႏွင့္ ေနာက္ထပ္ အခြင့္အေရးတစ္ခုမွာ ႏိုင္ငံအလိုက္ ျပ႒ာန္းထားသည့့္ဥပေဒအရ ရရွိတဲ့ အခြင့္အေရးဟူ၍ ျဖစ္သည္။


သဘာ၀တရားႀကီးကေပးသည့္ အခြင့္အေရးဆိုသည္မွာ ဥပမာအားျဖင့္ ေလႏွင့္ ေရတို႔ကို မိမိတို႔လူသားမ်ား အသက္ရွင္
ေနထိုင္ဖို႔ လုိအပ္သေလာက္ ခြဲေ၀သံုးစြဲဖို႔ေပးထားသည့္အခြင့္အေရး ျဖစ္ပါသည္။ ဥပေဒအရ အခြင့္အေရးဆိုသည္မွာမူ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒအရ ျပ႒ာန္းထားရွိသည့္ ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံသားတိုင္း အညီအမွ် ခံစားခြင့္ရွိ သည့္ အခြင့္အေရး ျဖစ္သည္။

ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း မိမိတို႔တိုင္းျပည္ ယခင္အစိုးရ လက္ထက္အတြင္း အဆမတန္ ႀကီးပြားခ်မ္းသာ လာခဲ့ၾကသူ တခ်ဳိ႕က သူတို႔သည္ သဘာ၀ကေပးထားသည့္ ပစ္ၥည္းမ်ားကို လြန္ကဲစြာ အသံုးခ်ခဲ့သည့္အတြက္ ယင္းအမွားကို ကုစားသည့္ သေဘာအားျဖင့္ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အားေပးေဆာင္ရြက္သြားမည့္ အေၾကာင္း ေျပာဆိုသံကို မိမိတို႔ အားလံုး ၾကားၾကရ၏။ ဥပမာအားျဖင့္ဆိုလွ်င္ သစ္ေတာမ်ားကို အဆမတန္ ခုတ္လွဲေရာင္းခ်ခဲ့သည့္ လုပ္ရပ္မ်ဳိးပင္
ျဖစ္သည္။

အမွန္အားျဖင့္ဆိုလွ်င္ သဘာ၀တရားႀကီးက မိမိတို႔လူသားမ်ားအတြက္ ေပးထားသည့္ ယင္း ေရ၊ ေလ၊ အစရွိသည့္ ပစၥည္းမ်ားမွာ မိမိတို႔လူသားမ်ား အညီအမွ် သံုးစြဲပိုင္ခြင့္ရွိသည္ဟူေသာ မဟာကိုယ္က်င့္ တရား အေပၚ လူတစ္စုသည္
ေဖာက္ဖ်က္ခဲ့သည့္ သေဘာဟု ေျပာလို႔ရပါသည္။ ယင္းလုပ္ရပ္မွာ မေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ဆိုးရြားသည့္ ဆိုးက်ဳိး မ်ားကိုလည္း ဖိတ္ေခၚရာေရာက္သည့္အျပင္ လူသားအခ်င္းခ်င္းၾကား မလြဲမေသြထားရွိအပ္သည့္ အင္မတန္မြန္ျမတ္ သည့္ ကိုယ္က်င့္သိက္ၡာ ထိန္းသိမ္းဖို႔ လိုအပ္သည့္ အခ်က္ကိုလည္း ေခ်ာင္ထိုးထားလိုက္သလို ျဖစ္ခဲ့သည္ဟုပင္ ဆိုႏိုင္ပါသည္။

ယခုအခါ မိမိတို႔တိုင္းျပည္တြင္ ႏိုင္ငံေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားအျခားေသာ နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ လူတခ်ဳိ႕သည္ အခြင့္အေရး ပိုမိုယူခဲ့ၾကသျဖင့္ မိမိတို႔ တိုင္းျပည္ ေျဖရွင္းရခက္ေသာ ျပႆနာ မ်ားျဖင့္ ၀န္ပိေနၾကရသည္ဟု ဆိုရပါမည္။ မမွ်တမမွန္ကန္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ား ပိုၿပီးယူခဲ့ အသံုးျပဳခဲ့ၾကသျဖင့္ မိမိတို႔ တိုင္းျပည္မွာ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မယံုသကၤာျဖစ္ၾကရျခင္း၊ ရန္ၿငိဳးႀကီးၾကရျခင္း အစရွိသည့္ အနိ႒ာ႐ုံမ်ားကို မ်က္ေမွာက္ျပဳ
ေနၾကရ၏။ ထို႔ျပင္ သဘာ၀၏ အရင္းအျမစ္မ်ား သဘာ၀၏ အမ်ားဆိုင္လက္ေဆာင္မ်ားကို အလြန္အက်ဴး အခြင့္အေရး ပိုယူကာ အသံုးခ်ခဲ့ၾကျခင္းအတြက္လည္း သဘာ၀ႀကီး၏ ဒဏ္ခတ္မႈကို မိမိတို႔ ျပည္သူမ်ား ခံစားၾကရေတာ့မည္သာ
ျဖစ္သည္။

တိုင္းျပည္တစ္ျပည္ ႂကြယ္၀ခ်မ္းသာေရး၊ စည္းလံုးညီညြတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔ ရွိဖို႔ဆိုလွ်င္ အထက္ကဆိုခဲ့ေသာ လူသား၏ ခံစားပိုင္ခြင့္ႏွစ္ခုစလံုးတြင္ မိမိတို႔ ျပည္သူမ်ား မည္သည့္ပံုစံျဖင့္ ခြဲေ၀ခံစားရယူၾကသနည္းဆိုသည့္ အခ်က္ အေပၚ မူတည္ေနသည္မွာလည္း မည္သူမွ် မျငင္းႏိုင္ေခ်။ ထိုနည္းတူစြာ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္အဖို႔ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ၊
ေသြးကြဲမႈႏွင့္ စစ္ပြဲမ်ားျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ျပဳေနၾကရမည္ဆိုပါကလည္း ယင္းလူသား၏ ရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရး ႏွစ္ခုစလံုး တြင္ မိမိတို႔ျပည္သူ မ်ား မွားယြင္းစြာ ခြဲေ၀ခံစားမႈေၾကာင့္သာ မ်က္ေမွာက္ျပဳၾကရျခင္းဟု ဆိုရပါမည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေလာကႀကီး သာယာလွပေစေရး၊ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္ သာယာၿငိမ္းခ်မ္း၀ေျပာေရးအတြက္ဆိုလွ်င္ လူသားတို႔ သို႔မဟုတ္ မိမိႏိုင္ငံသားတို႔ ကံအားေလ်ာ္စြာ ရရွိထားသည့္ ယင္းအခြင့္အေရးႏွစ္ရပ္အား မွန္ကန္စြာ ခြဲေ၀ခံစားႏိုင္ေရးမွာ အဓိကက်ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

Mizzima

Leave a Reply

 
Shan News © 2011 DheTemplate.com & Main Blogger. Supported by Makeityourring Diamond Engagement Rings

You can add link or short description here