Sunday, September 29, 2013

Global Leader ဦးသန္႔

0 comments


၂၉.၉.၂၀၁၃၊ တနဂၤေႏြေန႔

တနဂၤေႏြေန႔ထုတ္ The Voice Daily တြင္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကား ပုဂၢိဳလ္မ်ား အေၾကာင္း ေရးသည့္အခါ ပထမဆုံး ေခါင္းထဲ ေရာက္လာသူမွာ ဦးသန္႔ ျဖစ္သည္။ 

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ကို ေခါင္းေဆာင္မႈ ႐ႈေထာင့္မွၾကည့္အၿပီး ျမန္မာ့ေခါင္းေဆာင္စစ္စစ္ တစ္ေယာက္၏ ေခါင္းေဆာင္မႈအျဖစ္ ‘ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏ ေခါင္းေဆာင္မႈ ရွာပုံေတာ္’ စာတစ္အုပ္ ထုတ္ေဝၿပီးေသာအခါ ဦးသန္႔ဘက္သို႔ ကြၽန္ေတာ္လွည့္သည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္သည္က ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး၊ လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈ၊ ျပည္တြင္း။ ဦးသန္႔က ႏုိင္ငံတကာ စင္ျမင့္တြင္ ရပ္ေဝး ေျမျခား တိုင္းတစ္ပါးသားမ်ား၊ ထိပ္သီးမ်ား၊ ကမာၻကို ကိုင္လႈပ္ေနသူ မတစ္ေထာင္သားတို႔ကို ဦးေဆာင္သည္။ သမိုင္းတစ္ေကြ႕တြင္ သူတို႔ ဆုံခဲ့ၾကေသာ္လည္း သူတို႔၏ ဘဝလမ္းက ကြာျခားသည္၊ စ႐ိုက္ခ်င္းလည္း မတူ။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ထံမွ ေခါင္းေဆာင္မႈကို ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ သင္ယူႏုိင္လွ်င္ ဦးသန္႔၏ ေခါင္းေဆာင္မႈသည္လည္း ျမန္မာတို႔အတြက္ အက်ဳိးရွိမည္ဟု ကြၽန္ေတာ္ ယူဆေသာေၾကာင့္ ေရးလိုက္ရာ ေဆာင္းပါးမ်ား ေလးငါးဆယ္ပုဒ္ခန္႔ ျဖစ္သြားသည္။ သူ႕အေၾကာင္း၊ သူ႕ေခါင္းေဆာင္ရည္ကို အကဲျဖတ္ မွတ္ေက်ာက္တင္ရန္ သူက်င္လည္ခဲ့သည့္ ကုလသမဂၢ၊ ထိုစဥ္က ကမာၻ႔ႏုိင္ငံေရး စင္ျမင့္တို႔ကို ျပန္တူးဆြ၊ ခံစားယူရေသာအခါမွ ဦးသန္႔၏ ေခါင္းေဆာင္မႈ ႐ုပ္ပုံလႊာသည္ ပီသလာသည္၊ ၾကည္ျမလာသည္၊ တစ္လႊာခ်င္း တစ္လႊာခ်င္း ျမင္ကြင္းတို႔ ေပၚလာသည္။ ဦးသန္႔ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာဝန္ယူရသည့္ ကာလ ၁၉၆၁-၁၉၇၁ သည္ ကမာၻတြင္ အေမရိကန္ ဦးေဆာင္ေသာ အေနာက္အုပ္စုႏွင့္ ဆုိဗီယက္ ဦးေဆာင္ေသာ အေရွ႕အုပ္စုတို႔ သဲသဲမဲမဲ အားၿပိဳင္ေနၿပီး တစ္ခ်က္မွားလွ်င္ ကမာၻႀကီး တတိယကမာၻစစ္သို႔ ဦးတည္ေအာင္ အတိမ္းအေစာင္း မခံသည့္ အေျခအေန ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ Two Polars အေျခအေနတြင္ ကုလသမဂၢသည္ အေရးႀကီးသည့္ ေနရာတြင္ရွိျပီး ဦးသန္႔သည္လည္း VVIP Very Very Important Person ျဖစ္လာသည္။ ဦးသန္႔ စတင္တာဝန္ယူစက မေလးမခန္႔သူမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် သူ႔လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ႏွင့္ ေစတနာကို သေဘာေပါက္လာၿပီး ေလးစားလာၾကသည္။

ဦးသန္႔ ထမ္းေဆာင္ရေသာ ႀကီးေလးသည့္ တာဝန္ႏွင့္ ျပသခဲ့သည့္ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္တို႔ကို အံ့ၾသ ခ်ီးက်ဴးၿပီး ဦးသန္႔၏ ေက်ာင္းပညာေရးကို ၾကည့္လိုက္လွ်င္ ပိုၿပီး အံ့အားသင့္သြားႏုိင္သည္။ သူသည္ ဒုတိယႏွစ္ႏွင့္ ေက်ာင္းၿပီးခဲ့သည္။ ကုလသမဂၢတြင္ သူ၏ လက္ေထာက္မ်ားသည္ ပါရဂူဘြဲ႕ရ ပါေမာကၡမ်ား ျဖစ္သလို သူထိေတြ႕ ကိုင္တြယ္ရသူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံမ်ားမွ ထိပ္သီးမ်ား၊ ေဇာ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ထိုသူတို႔၏ ေလးစားျခင္း၊ ယုံၾကည္ျခင္းကို ဦးသန္႔ ရယူႏုိင္ျခင္းက သူ၏ ပညာအရည္အခ်င္းသည္ သူ႔အတန္းပညာထက္ သာလြန္ျခင္းကို ျပသည္။ ယေန႔ေခတ္ ဘြဲ႕လက္မွတ္မ်ား၊ သင္တန္းေအာင္ လက္မွတ္မ်ားကို ဝါသနာသဖြယ္ စုေဆာင္းေနသည့္ ဘြဲ႕ရ ပညာမတတ္မ်ား၊ လက္မွတ္စုသူမ်ား (Certificate Collector) မ်ားသည္ ဦးသန္႔၏ နမူနာကို ယူသင့္သည္။ ပညာဆိုသည္ တိုင္းတာရ လြယ္ေအာင္ တက္ခဲ့ေသာ ေက်ာင္းမ်ား၊ ေျဖခဲ့ေသာ စာေမးပြဲမ်ားႏွင့္ တုိင္းၾကေသာ္လည္း တကယ့္ပညာဆိုသည္ အတန္းပညာ၏ အလြန္တြင္ ရွိသည္။

ကုလသမဂၢသို႔ မေရာက္မီ ဦးသန္႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တာဝန္ႀကီးႀကီးမ်ားကို ယူခဲ့ရာတြင္လည္း ထိုတာဝန္မ်ားႏွင့္ မည္မွ်စိမ္းစိမ္း ေက်ပြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ သူသည္ စိတ္တံခါးကို ဖြင့္ထားပုံရသည္၊ စာအလြန္ဖတ္သည္၊ ေလ့လာသည္။ ထိုသုိ႔ စဥ္ဆက္မျပတ္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ သင္ယူျခင္းျဖင့္ ယူရေသာ တာဝန္တို႔ကို ဦးသန္႔ နားလည္႐ံုမက ေက်ညက္ေအာင္ ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္က ေက်ာင္းဆရာ ျဖစ္ခဲ့ေသာ ဦးသန္႔သည္ သင္ဆရာထက္ ျမင္ဆရာႏွင့္ ၾကားဆရာတို႔ကို အားထားသည့္ self-study သမား ျဖစ္သည္။

ဦးသန္႔ႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ အားတက္ရသည္မ်ား ရွိသလို စိတ္လက္ မေကာင္းစရာမ်ားလည္း ရွိသည္။ ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ ေနရာတစ္ေနရာ ရခဲ့ေသာ္လည္း ဦးသန္႔၏ နာမည္သည္ ဦးသန္႔ အေရးအခင္းႏွင့္ တြဲၿပီး ပါေနသျဖင့္ အႏုတ္လကၡဏာ၊ ဝမ္းနည္းစရာ ျဖစ္သည္။ ၂ ႏွစ္ သုံးႏွစ္ခန္႔အထိ ဦးသန္႔၏ အုတ္ဂူသည္ ခ်ဳံႏြယ္ ပိ္တ္ေပါင္းတို႔ျဖင့္ ဖုံးလႊမ္းေနခဲ့ေသးသည္။

ပိစိေကြး ႏုိင္ငံေလးျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ကမာၻက မသိ။ သို႔ေသာ္ ဦးသန္႔ကို ကမာၻက သိေသာအခါ ျမန္မာကို ကမာၻက သိလာသည္။ ဦးသန္႔သည္ ျမန္မာကို ကမာၻ႔ေျမပုံေပၚသုိ႔ ဗုံႏွင့္ ေမာင္းႏွင့္ ပထမဆုံး တင္ေပးခဲ့သူ။ ကမာၻ႔ထိပ္တန္း ျမန္မာတစ္ေယာက္ ျဖစ္သည့္ ဦးသန္႔ေၾကာင့္ ျမန္မာကို ကမာၻက သိေသာ္လည္း သူ႔ကို ျမန္မာတို႔ ဂုဏ္သတင္း ေမႊးပ်ံ႔ေရးတြင္ ေကာင္းစြာ အသုံးမခ်လိုက္ရ။ ဦးသန္႔ ေက်ာ္ေစာသည့္ အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသာ တံခါးဖြင့္ၿပီး ကုန္ထုတ္လုပ္ တင္ပို႔ရန္ ႀကိဳးစား၊ ကမာၻလွည့္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းျဖင့္ မီးခိုးမထြက္ဘဲ ဝင္ေငြရေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေနလွ်င္ ျမန္မာ့ထုတ္ကုန္မ်ားကုိ လူ ပိုစိတ္ဝင္စား၊ ျမန္မာသို႔ လာလည္ရန္ ပိုအားသန္ကာ ဦးသန္႔၏ ဂုဏ္သတင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ေဒၚလာ ဘီလီယံခ်ီ အက်ဳိးျပဳေပလိမ့္မည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ သမိုင္းတြင္ ‘အခြင့္အေရးေပၚလ်က္ႏွင့္ လက္လႊတ္ခဲ့ရသည့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ’ Lost Decades ထိုစဥ္က တံခါးပိတ္ ထားခဲ့သည့္၊ ပို႔ကုန္ပုိ႔ရန္ မႀကိဳးစားခဲ့သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဦးသန္႔ႏွင့္လည္း အလားတူပင္။ စင္ကာပူကဲ့သုိ႔ Marketing ကြၽမ္းက်င္သည့္ ႏုိင္ငံမ်ိဳးတြင္သာ ထိုသို႔ေသာ သူမ်ိဳးရွိလွ်င္ စင္ကာပူ ဂုဏ္သတင္း ပ်ံ႕ေမႊးေရး Country Marketing အတြက္ လွလွပပ ေဆာင္ရြက္ေပလိမ့္မည္။

ဦးသန္႔ႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ အံ့ၾသစရာမွာ သူ၏ စြန္႔လႊတ္ႏုိင္စြမ္းပင္။ လူအမ်ား တပ္မက္ေမာၾကသည့္ ရာထူးႀကီးတြင္ တတိယ သက္တမ္းကို ဆက္ယူပါရန္ ႏုိင္ငံတကာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေတာင္းေတာင္းပန္ပန္ တိုက္တြန္းေနသည့္ၾကားမွပင္ မယူဘဲ ျပတ္ျပတ္သားသား စြန္႔ခြာခဲ့သည္။ ေနရာေကာင္းေကာင္း ရလ်က္သားႏွင့္ ထိုေနရာကို ခြာႏုိင္ျခင္းသည္ ထိုေနရာကို ရေအာင္ လုပ္ႏုိင္ျခင္းထက္ပင္ ပိုခက္ခဲၿပီး လူထက္လူ ပုဂၢိဳလ္တို႔သာ စြမ္းႏုိင္သည္။ ရယူျခင္းထက္ စြန္႔လႊတ္ျခင္းက ခက္ခဲေသာ္လည္း ဦးသန္႔သည္ စြန္႔လႊတ္ျခင္းကိုပင္ လြယ္သေယာင္ ျပဳႏုိင္သူ ျဖစ္သည္။ ေနာင္တက္သည့္ ကုလအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ အခ်ဳိ႕၏ ေနာက္သက္တမ္း အေရြးခံရေရး ႀကီးစြာေသာ လုံ႔လျပဳၾကသည္ႏွင့္ ယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ ဦးသန္႔၏ စြန္႔လႊတ္ႏုိင္ျခင္းသည္ ပိုမိုေပၚလြင္လာသည္။

ယေန႔အခါ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအေၾကာင္း ေျပာဆိုေရး သားခြင့္ ျပန္ရလာသလို ဦးသန္႔အေၾကာင္း ကိုလည္း ျပန္လည္ ေဖာ္ထုတ္လာၾကသည္။ ဦးသန္႔၏ေျမး သမိုင္းပညာရွင္ ေဒါက္တာသန္႔ျမင့္ဦး ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ျပန္လာၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ကာလတြင္ အႀကံဉာဏ္ေပး ေပါက္ေရာက္ျခင္းသည္လည္း တိမ္ျမဳပ္ေနေသာ အဘုိးျဖစ္သူ ဦးသန္႔ ျပန္လည္ ရွင္သန္ေရး အားသစ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ဦးသန္႔ ျပတိုက္ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ဖြင့္ရန္ ႀကိဳးစားေနသည္။

တစ္ေခတ္တစ္ေယာက္ပင္ ေပၚရန္ ခဲယဥ္းသည့္ ဦးသန္႔ကဲ့သုိ႔ လူမ်ဳိးအေၾကာင္း ၾကားရသည္ႏွင့္ ျမန္မာ လူငယ္လူရြယ္ လူလတ္တို႔ အားက်ရသည္၊ အားခြန္သစ္တို႔ တိုးပြားရသည္။ ဦးသန္႔၏ နည္းနာမ်ားအတိုင္း လုပ္ႏိုုင္ကိုင္ႏုိင္ အတုယူႏုိင္လွ်င္ ကမာၻ႔စင္ျမင့္သို႔တိုင္ ေပါက္ေရာက္ေပလိမ့္မည္။ ဦးသန္႔ကို ျပန္ေဖာ္ထုတ္ ႏုိင္ျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပူေဇာ္ထိုက္သူ ပူေဇာ္ဟူေသာ မဂၤလာ ျပန္လည္ ေခါင္းေထာင္ထလာျခင္းကိုလည္း ျပသည္။ ယခင္ကဆိုလွ်င္ ခြၽန္သူဆိုလွ်င္ အသာ မွတ္ထားၿပီး ေခ်ာင္ထိုးသည့္ကာလမွ ယခုအခါ ေခ်ာင္ထိုးထားသူတို႔ကိုပင္ ဖုန္ခါကာ ေရွ႕တန္းသို႔ ပို႔လာရၿပီ။ ဘုရားကားေအာက္၊ ေမ်ာက္ကားအထက္ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ Meritocracy ေခၚ အရည္အခ်င္းအလိုက္ ဝါဒ အညြန္႔ျပန္လူလာသည့္ ကာလျဖစ္သည့္အတြက္ ယခင္က ေနရာမရ ခဲ့ေသာသူတို႔ ေနရာျပန္ရလာသည္။

Globalization ေခၚ ကမာၻျပဳျခင္းျဖစ္စဥ္ ေခတ္မစားခင္ အခ်ိန္ကတည္းက Global Leader ျဖစ္ခဲ့သည့္ ဦးသန္႔ထုံး ႏွလုံးမူကာ အားထုတ္လွ်င္ ကမာၻ႔ စင္ျမင့္ထက္တြင္ ျမန္မာတို႔ ပြဲလယ္တင့္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

The Voice Weekly

Leave a Reply

 
Shan News © 2011 DheTemplate.com & Main Blogger. Supported by Makeityourring Diamond Engagement Rings

You can add link or short description here