Wednesday, September 25, 2013

The Elders ႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွ ကုိမင္းကုိႏုိင္ တုိ႔ ေတြ႔ဆံု

0 comments


25.9.2013

The Elders (ကမၻာ့ရပ္မိရပ္ဖအဖြဲ႔)၏ ဒုဥကၠဌျဖစ္သူ ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဂရုိဟာလမ္ ဘရန္႔တ္လန္း၊ အေမရိကန္ သမၼတေဟာင္း ဂ်င္မီကာတာ၊ ဖင္လန္ႏုိင္ငံ သမၼတေဟာင္း မာတီအာတီ ဆာရီတုိ႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္း လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွ ကုိမင္းကုိႏုိင္ႏွင့္ ယေန႔ နံနက္(၁၁း၁၅) နာရီမွ(၁၂) နာရီအထိ Strand Hotel တြင္ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

The Elders (ကမၻာ့ရပ္မိရပ္ဖမ်ားအဖြဲ႔)ကုိ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ နယ္လ္ဆင္မန္ဒဲလားမွ စုစည္းေပး လုိက္ေသာ၊လြတ္လပ္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအဖြဲ႔ျဖစ္ၿပီး ကမၻာတစ္၀ွမ္းလံုးတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားမွ်တမႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ၎တုိ႔အားလံုး၏ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားႏွင့္ ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈ တုိ႔ကိုအသံုးျပဳေပးသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္ ဟုသိရသည္။

“ေဆြးေႏြးတဲ့ အေၾကာင္းအရာ ေတြကေတာ့ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြႏွင့္အတူ စစ္မွန္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုရယ္၊ ဘယ္လုိ တည္ေဆာက္မယ္ ဆုိတာရယ္၊ ပါ၀င္ရမယ့္ state Holders ေတြရယ္။ အဲဒီအတြက္အားလံုး ပါ၀င္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ တစ္ခု၊ ေဆြးေႏြးမႈတစ္ခုပါ ။ေဆြးေႏြးမႈဆုိတာ ဖြဲ႔စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံု ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး။ အဲဒီလုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ အသီးသီး သေဘာထား အျမင္ေတြ အျပန္ အလွန္ ေဆြးေႏြးတယ္။ ၿပီးေတာ့ ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ တုိင္းရင္းသားအေရးက ဒီမုိကေရစီေရးႏွင့္ အတူၿပိဳင္တည္း ေျဖရွင္းသြားရမယ့္ ကိစၥျဖစ္တယ္။

ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ ပဋိပကၡေတြကုိ ဘယ္လုိကုိင္တြယ္ ေျဖရွင္းမလဲ ဆုိတာေတြကုိ ေဆြးေႏြးျဖစ္ၾကတယ္။ ၿပီးေတာ့ လာမယ့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ တရားမွ်တၿပီး လြတ္လပ္သန္႔ရွင္းဖုိ႔ ဘယ္အခ်က္ေတြလုိ အပ္မလဲဆုိတာ ေဆြးေႏြးၾကတယ္။ အစုိးရက ေၾကျငာထားတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္၊ အဲဒီထဲမွာတစ္ျပည္လံုး အတုိင္းအတာနဲ႔ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးက မလံုေလာက္ေသးဘူး။ ဘာမလံုေလာက္ တာလဲဆုိေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္က အစုိးရေရာ၊ လႊတ္ေတာ္ေရာ၊ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပမွာရွိတဲ့ ႏုိင္ငံေရး အင္အားစုေတြ ၊တုိင္းရင္းသား အင္အားစုေတြ အဲဒီအင္အားေလး ခုေလာက္က ဟန္ခ်က္ညီမွ ရမယ္။ တစ္စုတစ္ဖြဲ႔က ေနၿပီးေတာ့ တစ္ဖက္သတ္ ဒီတုိင္းပဲ လုိက္ရမယ္။ မလုိက္ရင္ ထားခဲ့မယ္ဆုိတဲ့ အရင္အေမွာင္ေခတ္က အမ်ဳိးသားညီလာခံ ပံုစံမ်ဳိးနဲ႔ေတာ့ မရဘူး။ အားလံုး ပါ၀င္တဲ့ ကုိယ္စားျပဳမႈ ျပည့္စံုတဲ့ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာမႈ တစ္ခုျဖစ္ရမယ္။အဲဒီကေန ဖြဲ႔စည္း ပံုျပင္တာတုိ႔၊ ျပည္တြင္းမွာ အားလံုး ေတာင္းဆုိေနတဲ့ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တစ္ခုကုိ ဘယ္လုိ တည္ေထာင္ၾကမလဲဆုိတာကုိ ေဆြးေႏြးျဖစ္ခဲ့ၾကတယ္။

က်န္တာေတြကေတာ့ ေဒသအလုိက္ျဖစ္ေနတဲ့ ပဋိပကၡေတြကုိ ဘယ္လုိ ကုိင္တြယ္ ေျဖရွင္းၾကမလဲ၊ ႏုိင္ငံတကာက ဘယ္လုိ အကူအညီ ေပးႏုိင္မလဲ ဆုိ တာေတြ၊ ျပည္တြင္းမွာ ရွိတဲ့ ပဋိပကၡေတြကုိ ႀကီးထြား လာေ အာင္ ျပည္တြင္းက ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ျပည္ပ ကပဲျဖစ္ျဖစ္ ေသြးထုိး လံႈ႔ေဆာ္တာမ်ဳိး ၊ ပံုႀကီးခ်ဲ႕တာမ်ဳိး မလုပ္ၾကဖုိ႔နဲ ႔ျပႆနာရဲ႕တကယ့္အရင္းျမစ္ကုိ နားလည္ႏုိင္ၿပီးေတာ့ ပူးေပါင္းေျဖရွင္းႏုိင္တဲ့ အေလ့အက်င့္ ေကာင္းေတြ ရေအာင္ ႀကိဳးစားၾကဖုိ႔ သေဘာတူတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေဒသဆုိင္ရာ အိမ္နီးခ်င္းေတြကလည္း သေဘာထား ေပ်ာ့ေပ်ာင္းၿပီး မိသားစု တြင္းမွာရွိတဲ့ ကိစၥလုိ႔ သေဘာထားၿပီးေတာ့ ၀င္ေရာက္ကူညီၾကမယ္ ဆုိရင္ေတာ့ အားလံုးကလည္း ႀကိဳဆုိၾကပါလိမ့္မယ္။ ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရး တစ္ခုခု ကုိနာမည္ခံၿပီးေတာ့ ပံုႀကီးခ်ဲ႕တာမ်ဳိးဆုိရင္ လက္ေတြ႔မွာ ျပည္တြင္း ပဋိပကၡကို ပုိမုိႀကီးထြား ေစလိမ့္မယ္” ဟု ကုိမင္းကုိႏုိင္က ေျပာသည္။

The Elders(ကမၻာ့ရပ္မိရပ္ဖမ်ားအဖြဲ႔) သည္ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကုိ ပဋိပကၡအား ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ေစသည့္ ျပႆနာရင္းျမစ္ကို ကုိင္တြယ္ႏုိင္ရန္၊ တရားမမွ်တမႈကို စိန္ေခၚရန္ ၊ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈကုိ ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္ ကုိယ္က်င့္ သိကၡာျမင့္ မားေသာ ေခါင္းေဆာင္ မႈျဖစ္ လာေအာင္ တုိက္တြန္းလံႈ႕ေဆာ္ေပးရန္ ကူညီပံ့ပုိးေပးသည္ဟု ဆုိသည္။

The Myanma Age

Leave a Reply

 
Shan News © 2011 DheTemplate.com & Main Blogger. Supported by Makeityourring Diamond Engagement Rings

You can add link or short description here