Thursday, October 10, 2013

ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕နယ္ ရြာေပါင္း ၄၂ ရြာမွ ရြာသားမ်ား အထူး စီးပြားေရးဇံု ကိစၥေဆြးေႏြး

0 comments

(နိရဥၥရာ- ၉ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၃) / ေမာင္ရမၼာ
စည္ေမာ္ေက်းရြာမွ ေက်ာက္ျဖဴ ေဒသခံမ်ား၏ ေဆြးေႏြးပြဲ။
စည္ေမာ္ေက်းရြာမွ ေက်ာက္ျဖဴ ေဒသခံမ်ား၏ ေဆြးေႏြးပြဲ။
ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕တြင္ တည္ေဆာက္မည့္ အထူးစီးပြားေရးဇံု တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေက်းရြာေပါင္း ၄၂ ရြာမွ ရြာသားမ်ား စုရံုးျပီး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ဟု သတင္းရရွိသည္။
၎ေဆြးေႏြပြဲကို ေအာက္တိုဘာလ ၈ ရက္ေန႕ က ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕နယ္ စည္ေမာ္ေက်းရြာ ဘုန္းေတာ္ၾကီး ေက်ာင္းတြင္ ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးေရး ေကာ္မီတီက ဦးေဆာင္ျပီး က်င္းပခဲ့ရာ ရြာေပါင္း ၄၂ ရြာက လူေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
ေဆြးေႏြးပြဲကို ျပဳလုပ္ရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အထူး စီးပြားေရး ပတ္သက္ျပီး အဆိုးအေကာင္းကို သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသဖြဲ႕ျဖိဳးေရး ေကာ္မီတီ ယာယီ ဥကၠဌ ကိုေမာင္ေအးက နိရဥၥရာသို႕ ေျပာသည္။
“ ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇံုနဲ႕ ပတ္သက္ျပီးေတာ့ ၀န္ၾကီး ဦးျမင့္သိန္းက ဒီလ ၂ ရက္ေန႕က စစ္ေတာေက်း ရြာမွာ အစည္းအေ၀းတခု လုပ္ပါတယ္။ အစည္းအေ၀းမွာ ၀န္ၾကီးက ရြာသားေတြ နားမလည္တဲ့ အသံုးအႏႈန္း ေတြသံုးျပီး ေျပာျပပါတယ္။ ရြာသားေတြက နားမလည္ေပမယ့္ ဆံုးတဲ့အခါ ၾသဘာလက္ခုတ္တီးၾကတယ္။ အဲဒါကို ၀န္ၾကီးက ေက်ာက္ျဖဴ ျမိဳ႕မိျမိဳ႕ဖေတြနဲ႕ ေတြ႕ဆံုတဲ့အခါ သူတို႕ခ်ျပခဲ့တာေတြကို ရြာသားေတြ လက္ခံတယ္ဆိုျပီး ေျပာပါတယ္။ အဲဒါ လက္ခုတ္တီးတဲ့ ဒီကိစၥကိုလည္း ေဆြြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္” ဟု ဆိုသည္။
ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ၀န္ၾကီး ဦးျမင့္သိန္း၏ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားကို နားလည္၊ မလည္ ေမးျမန္းခဲ့ၾကရာ ေက်းရြာအုပ္စု ၁၄ ခုရွိ ေက်းရြာ ၄၂ ရြာမွ ရြာသားမ်ားက နားမလည္ေၾကာင္း၊ ထံုးတန္းစဥ္လာအရ စကားေျပာ၍ အျပီးတြင္ လက္ခုတ္တီးၾကျခင္းသာ ေျပာဆိုခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။
သုိ႕အတြက္ ေက်းရြာသားမ်ားက ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ေဆာက္မည့္ အထူးစီးပြားေရးဇံုႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး အခ်က္ (၆) ခ်က္ကို ေတာင္းဆိုရန္ အစည္းအေ၀းတြင္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။
အဓိက အခ်က္ ၆ ခုကို သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ားမွ  သေဘာတူမွ အထူး စီးပြားေရးဇံု တည္ေဆာက္မူကို ေဒသခံမ်ား လက္ခံႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္ခဲ့သူ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕ ဘိုးဘြား ရိပ္သာေက်ာင္း ဆရာေတာ္က နိရဥၥရာသို႕ မိန္႕ၾကားသည္။
“ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ကို ထိခို္က္မယ့္ စက္မႈ လက္မႈ လုပ္ငန္းေတြကို လက္မခံဘူး၊ နံပတ္ (၂) အခ်က္က ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ လုပ္ေဆာင္တဲ့အခါ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ကို မထိခိုက္ေစတဲ့  လုပ္ငန္းေတြ ျဖစ္ရမယ္။ သိမ္း ဆည္းခံရတဲ့ လယ္ယာေျမေတြရဲ႕ ေလ်ာ္ေၾကးကို ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္ စံညႊန္းနဲ႕အညီ ေပးေဆာင္ ရမယ္။ အထူးစီးပြားေရးဇံု ျဖစ္တဲ့ အခါ   ေဒသခံမ်ားကို အဓိက အလုပ္ ခန္႕ထားရမယ္။ ယဥ္ေက်းမႈအရ ၀ါးမ်ိဳမခံရေအာင္နဲ႕ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာ မေပ်ာက္ပ်က္သြားရေအာင္ စီမံကိန္းေတြ ခ်မွတ္ျပီး ထိန္းသိမ္းေပးရမယ္၊ ေျပာင္းေရြ႕ခံရတဲ့  ေက်းရြာသားေတြကို စနစ္တက် ေနရာ ျပန္လည္ခ်ထားေပးရမယ္။ ဒါေတြကိုရမွ အဲဒီ စီးပြားေရးဇံုကို ေဒသခံေတြက သေဘာတူႏို္င္မယ္” ဟု ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ဆရာေတာ္က ဆိုသည္။
အစည္းအေ၀းသုိ႕ အုပ္စု ၁၄ စုမွ ေက်းရြာ ၄၂ ရြာက ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ပါတီေပါင္းစံုက ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ  တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။
ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တက္ေရာက္လာေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားစံု တည္ေဆာက္ေရး ကိစၥ၊ ၀န္ၾကီး ဦးျမင့္သိန္းေျပာဆိုသြားေသာ ကိစၥ၊ ေလ်ာ္ေၾကးကိစၥမ်ားအျပင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းၾကည္ ဆံုရႈံးမႈ ကိစၥရပ္မ်ား အေပၚ အေလးေပး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။
ေက်ာက္ျဖဴ အထူး စီးပြားေရးစံုအတြက္ သတ္မွတ္ ေျမဧက ၃၀၀၀ ခန္႕ရွိျပီး ၎ အထူးစီးပြားေရးဇံု သတ္မွတ္ ေနရာမ်ားတြင္ သိပ္ပုတ္ေတာင္၊ စည္ေမာ္၊ ၾကံခ်ိန္ႏွင့္ စစ္ေတာေက်းရြာမ်ား ပါ၀င္ေနသျဖင့္ ေဒသခံမ်ားက စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေျမမဲ့ ယာမဲ့ ျဖစ္သြားမည္ကို အထူးစိုးရိမ္ေနၾကသည္ဟု ဆိုသည္။
အစည္းအေ၀းကို နံနက္ ၁၁ နာရီမွ ၄၅ မိနစ္မွ စတင္ကာ  ညေန ၄ နာရီခြဲတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ရုတ္သိမ္းခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

Leave a Reply

 
Shan News © 2011 DheTemplate.com & Main Blogger. Supported by Makeityourring Diamond Engagement Rings

You can add link or short description here