Thursday, October 31, 2013

စက္မႈဇုန္လုပ္သားမ်ား ေခတ္သစ္ကြၽန္ျပဳခံေနရဟု အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္

0 comments


31.10.2013

ဆႏၵျပေတာင္းဆိုမႈမ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ပြားေလ့ရွိသည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရွိ စက္မႈဇုန္မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေန သည့္ လုပ္သားမ်ားမွာ ေခတ္သစ္ကြၽန္ျပဳမႈ ခံေနရေၾကာင္း လုပ္သားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ေရးရာ အတိုင္ပင္ခံ စင္တာ (LRC) က အစီရင္ခံ စာတစ္ေစာင္ကို ေအာက္တိုဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ လိုက္သည္။

လုပ္သားမ်ားသည္ လုပ္အားခ နည္းပါးစြာျဖင့္ အလုပ္ခ်ိန္ နာရီေပါင္းမ်ားစြာ လုပ္ကိုင္ေနရၿပီး ပုံမွန္အလုပ္ခ်ိန္အတြင္း ရရွိသည့္ လုပ္အားချဖင့္ ေႂကြးၿမီမ်ားပင္ မဆပ္ႏိုင္သျဖင့္ လုပ္သား အမ်ားစုမွာ အခ်ိန္ပို မျဖစ္မေန လုပ္ကိုင္ေနရေၾကာင္း၊ လုပ္သားတစ္ဦး၏ အခ်ိန္မ်ားစြာကို အလုပ္ထဲတြင္ ေပးဆပ္ေန ရျခင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ဆုံး႐ႈံးေနရျခင္းမ်ားသည္ ေခတ္သစ္ ကြၽန္ျပဳမႈ ခံေနရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း LRC ႐ုံးခြဲ (၂) မွ တာဝန္ခံျဖစ္သူ ဦးေနလင္းေထြးက ေျပာၾကားသည္။

ေခတ္သစ္ကြၽန္သေဘာက္ အမည္ရ အဆိုပါ အစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေအာက္တိုဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္ ေတာ္ဝင္ႏွင္းဆီးခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ၎က ယင္းသို႔ ေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။

လုပ္သားမ်ားသည္ လုပ္ငန္းခြင္ကို ၇ နာရီေရာက္ ရန္ ႏွစ္နာရီခန္႔ ေစာျပင္ဆင္ရၿပီး ည ၁၁ နာရီခန္႔အထိ ပ်မ္းမွ်အလုပ္ လုပ္ေနရေၾကာင္း၊ အလုပ္ခ်ိန္ အလြန္အကြၽံ လုပ္ကိုင္ေနရသျဖင့္ လုပ္သားအမ်ားစု၏ ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရး၊ ဘဝလုံၿခံဳမႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရး မ်ားစြာဆုံး႐ႈံးေနေၾကာင္း ဦးေနလင္းေထြးက ဆိုသည္။
“အလုပ္သမားေတြက ရွစ္သုံးလုံး (ရွစ္နာရီလုပ္၊ ရွစ္နာရီနား၊ ရွစ္နာရီေပ်ာ္) ဆို အိပ္မက္ေတာင္ မမက္ရဲဘူး” ဟု ၎က ထပ္မံေျပာၾကားသည္။

ကြၽန္စနစ္ ထြန္းကားခဲ့သည့္ အခ်ိန္ကာလကဲ့သို႔ ေငြေၾကးျဖင့္ ဝယ္ယူကာ ကြၽန္ျပဳျခင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း လုပ္သားမ်ားသည္ သြယ္ဝိုက္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ေငြေၾကးျဖင့္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ကာ အလုပ္ရွင္မ်ား ၏ ေခတ္သစ္ ကြၽန္ျပဳျခင္း ခံေနရေၾကာင္း ဦးေနလင္းေထြးက သုံးသပ္သည္။“ေရာမေခတ္ ကလို ကြၽန္ေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ေခတ္သစ္ကြၽန္” ဟု ၎ကဆက္လက္ ေျပာဆိုသည္။

အစီရင္ခံစာတြင္ လုပ္သားအမ်ားစုသည္ ရရွိသည့္ လုပ္အားချဖင့္ မလုံေလာက္ျခင္း၊ လုပ္ခမ်ား ကို ေခါင္းစဥ္အမ်ဳိးမ်ဳိး တပ္ကာ ခိုင္းေစျခင္း၊ ညဥ့္နက္သည္အထိ လုပ္ကိုင္ရသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးလုပ္သား အမ်ားစု သြားလာေရးတြင္ လုံၿခံဳမႈမရွိျခင္း၊ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရျခင္း၊ စက္႐ုံအမ်ားစု လုပ္ငန္း ခြင္ ေဘး အႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရး၊ က်န္းမာေရး စံႏႈန္းမ်ား (ေလဝင္ေလထြက္ေပါက္၊ အေရးေပၚ ထြက္ေပါက္ စသည့္) ႏွင့္ မညီညြတ္ျခင္း၊ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားတြင္ အလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ဟန္႔တားေန သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ပါဝင္ေနမႈမ်ားကို ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းအစီရင္ခံစာကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ စက္မႈဇုန္ေပါင္း ၁၃ ခု ရွိ လုပ္သားအမ်ားစုကို ကိုယ္စားျပဳႏိုင္သည့္ လုပ္သား ၁၀၀၀ ေက်ာ္ကို ေမးျမန္းထားခ်က္မ်ား၊ စစ္တမ္းမ်ားကို အေျခခံေရး သားထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း LRC ထံမွသိရွိရသည္။

လုပ္သားေတြကို တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအရလည္း အကာအကြယ္ ေပးထားၿပီး အခ်ိန္ပို အလုပ္ခ်ိန္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း မျဖစ္မေန လုပ္ကိုင္ရမည္ဟု တင္းက်ပ္ထားျခင္းမရွိဘဲ လုပ္သားမ်ား၏ စိတ္ဆႏၵ အရသာ လုပ္ကိုင္ေနၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းရွင္အသင္း ဥကၠ႒ ဦးျမင့္စိုး က ေျပာၾကားသည္။“ဆႏၵမပါဘဲ လုပ္တာမွ ေက်းကြၽန္လို႔ ေျပာတာ။ အခုဟာက ႏွစ္ဦးသေဘာတူ လုပ္ၾကတာ။ ေခတ္သစ္ေက်းကြၽန္ လို႔ ေျပာလို႔မရဘူး” ဟု ၎ကဆက္လက္ ေျပာဆိုသည္။

ေခတ္သစ္ကြၽန္သေဘာက္ အစီရင္ခံစာတြင္ လုပ္သားမ်ား အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား၊ အလုပ္သမား အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လုပ္သားအေရး ေဆာင္႐ြက္ သူမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားကို အႀကံျပဳထားသည့္ အခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ လြတ္လပ္စြာ ေလွ်ာက္လွမ္းခြင့္ ေဖာင္ေဒးရွင္း (Walk Free Foundation) က ထုတ္ျပန္သည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ ေက်းကြၽန္ ညႊန္းကိန္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လူေပါင္း ၃ ဒသမ ၅သိန္းမွ ေလးသိန္းအထိ ေခတ္သစ္ ေက်းကြၽန္ ဘဝကို ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

LRC ကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ အလုပ္သမားအေရး ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား၊ အလုပ္သမား အေရး ေဆာင္ရြက္သူ မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ႐ုံးႏွစ္႐ုံး ဖြင့္လွစ္ထားသည္။

The Voice Weekly

Leave a Reply

 
Shan News © 2011 DheTemplate.com & Main Blogger. Supported by Makeityourring Diamond Engagement Rings

You can add link or short description here