Tuesday, October 1, 2013

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးတြင္ စိန္ေခၚခ်က္ ၁၀ ခ်က္ရႇိဟုဆို

0 comments
1.10.2013

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ကာလတြင္ ႀကီးမားသည့္ စိန္ေခၚခ်က္ ၁၀ ခ်က္ရႇိသည္ ဟု ႏိုင္ငံ တကာမႇ သုေတသီမ်ားႏႇင့္ ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသူမ်ားက ေျပာဆိုထားေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္၀င္ႏႇင္းဆီ ခန္းမ၌ စက္တင္ဘာ ၂၉ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အသြင္ ကူးေျပာင္းေရး ကာလတြင္ ရင္ဆိုင္ ရမည့္ အခြင့္အလမ္းႏႇင့္ စိန္ေခၚခ်က္မ်ား အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲ တြင္ ေဒါက္တာေသာင္း ထြန္း က ေျပာၾကားသည္။

ထိုစိန္ေခၚခ်က္မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္က ႏိုင္ငံေရးႏႇင့္ စီးပြားေရးတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ ေနျခင္းအား မည္သို႔ျပန္လည္ ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး စစ္ေရးစြမ္းရည္ အျပည့္အ၀ႏႇင့္ ကာကြယ္ေရး အတြက္ professional army အျဖစ္သာ ရပ္တည္ေစရန္ မည္ကဲ့သို႔ ထိန္းသိမ္းမည္၊ မည္ကဲ့သို႔ ကူးေျပာင္းမည္နည္း ဆိုသည္မႇာ အဓိက အေရးအႀကီးဆံုးေသာ စိန္ေခၚခ်က္ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

ဒုတိယ စိန္ေခၚခ်က္အျဖစ္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးျဖစ္ၿပီး တရားစီရင္ေရး က႑တြင္ သိသာျမင္သာ သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အနည္းဆံုးအျဖစ္ ယူဆေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ လူ႔အခြင့္အေရးႏႇင့္ ပတ္သက္သည့္ စိန္ေခၚခ်က္ျဖစ္ၿပီး လြတ္လပ္မႈ အခ်ဳိ႕ကို ေတြ႔ျမင္ ရေသာ္လည္း ကန္႔သတ္မႈမ်ားလည္း ရႇိေနေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ လြတ္လပ္ စြာ ေျပာဆိုခြင့္ ရရႇိေနမႈ သည္ နားလည္မႈႏႇင့္ ရရႇိသည့္ အဆင့္သာျဖစ္ၿပီး လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုမႈအား ကန္႔သတ္သည့္ ဥပေဒေဟာင္းမ်ားအား တရား၀င္ ဖ်က္သိမ္းျခင္း မရႇိေၾကာင္း ကို ေထာက္ျပေျပာ ဆိုသည္။

တိုင္းရင္းသား အခြင့္အေရးႏႇင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ရန္မႇာလည္း ႀကီးမားသည့္ စိန္ေခၚ မႈ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ပြားရျခင္း အေၾကာင္းရင္းထဲတြင္ သယံဇာတခြဲမႈ မညီမွ်ျခင္းမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ကိုယ့္ၾကမၼာ ကိုယ္ဖန္တီးခြင့္ မရႇိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

ပဥၥမေျမာက္ စိန္ေခၚခ်က္အျဖစ္ ဘာသာျခား သူမ်ားအၾကား ျဖစ္ပြားေနသည့္ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ၿပီး ဘာသာ မတူသူ တို႔ၾကား အတူယႇဥ္တြဲ ေနထိုင္ေရးမႇာ အလြန္အေရးႀကီးသည့္ ကိစၥရပ္ တစ္ခု ျဖစ္လာ သည္ဟု ဆိုသည္။

ထို႔ေနာက္ ဆ႒မ အေနႏႇင့္ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူမႈႏႇင့္ အဂတိ လိုက္စားမႈမ်ားျဖစ္ၿပီး ၎ျပႆနာသည္ ႀကီးမားစြာ အျမစ္တြယ္ ေနျခင္းလည္းျဖစ္ၿပီး တိုင္းျပည္တြင္း ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလ်ာ့ခ်ျခင္းကိုလည္း မ်ားစြာ ထိခိုက္မႈ ရႇိသည္ဟု ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ေအာက္ေျချပည္သူ လူထု၏ ေန႔စဥ္ ဘ၀ထဲသို႔ မေရာက္ ခဲ့ျခင္း ကလည္း အဓိက စိန္ေခၚမႈတစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

ေဒါက္တာေသာင္းထြန္းက ''ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ေနပါတယ္လို႔ သမၼတ ႀကီးကလည္း ေျပာတယ္။ သတင္းမီဒီယာ ေတြကလည္း ေရးၾကပါတယ္။ ေအာက္ေျခ ျပည္သူဆီကို အေျပာင္းအလဲ ေရာက္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲဆိုတဲ့ အပိုင္းကေတာ့ အားနည္းေနပါတယ္'' ဟု ေျပာၾကားသည္။

ဦးမင္းဇင္ကလည္း အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဖြဲ႕စည္းပံု ခိုင္မာသည့္ အင္စတီ က်ဴးရႇင္းအျဖစ္ စစ္တပ္သာ ရႇိေနၿပီး က်န္အင္စတီက်ဴးရႇင္းမ်ားမႇာ အားနည္းေန သည္ဟု ေထာက္ျပခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနသည္ အင္စတီးက်ဴးရႇင္းမ်ား မရႇိသည့္အျပင္ Divided Society ဟုေခၚေသာ မညီမညြတ္ ျဖစ္ေနသည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း တစ္ ခု ျဖစ္ေနေၾကာင္း လည္း ေျပာၾကားသည္။ ႏႇစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ကံၾကမၼာ တစ္ခု တည္း ရႇိသည္ဟု ျပည္သူမ်ား မခံယူၾက ေၾကာင္းႏႇင့္ ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနတြင္ လုပ္ရ ကိုင္ရ ခက္ခဲသည္ ဟုလည္း ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အျပင္ အင္စတီးက်ဴးရႇင္း တစ္ခုအား ပံုေဖာ္ရာတြင္ ႏိုင္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမႈ၊ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အား ေျပာင္းလဲရာတြင္ တပ္မေတာ္၏ လိုခ်င္တပ္မက္မႈမ်ားအား သိရန္ လို အပ္ၿပီး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ အေနႏႇင့္ ႏႇစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအား မႇီခိုအားထား ခဲ့ရေၾကာင္းႏႇင့္ တ႐ုတ္ကို မႇီခိုေသာနည္းျဖင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ေခတ္မီတပ္မေတာ္တစ္ခု မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းကို တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား နားလည္သည္ဟု ဦးမင္းဇင္က ေျပာၾကားသည္။ တပ္မေတာ္ အား ေခတ္မီေစရန္ ၁၉၉၃၊ ၉၄ ခုႏႇစ္မ်ားက ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မႈ မရႇိေသာေၾကာင့္ ယခု အခ်ိန္တြင္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏႇင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္ ႀကိဳးစားမႈမ်ား ရႇိေနခဲ့သည္ဟု ထည့္ သြင္း ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္စီးပြားေရး တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡေဟာင္း ဦးေမာ္သန္းက တိုင္းျပည္တစ္ျပည္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရမႇ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရန္ အလြန္ အေရးႀကီးသည္ ဟု ေျပာ ဆိုလိုက္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရမႇ ပတ္၀န္းက်င္ေကာင္း တစ္ခုကို ဖန္တီးႏိုင္ မႇာျဖစ္ၿပီး မည္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားအား အသံုးျပဳၿပီး ပတ္၀န္းက်င္ ေကာင္းမ်ားကို ဖန္တီးႏိုင္မည္နည္းဟု ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည္။

Eleven Media Group

Leave a Reply

 
Shan News © 2011 DheTemplate.com & Main Blogger. Supported by Makeityourring Diamond Engagement Rings

You can add link or short description here