Thursday, October 31, 2013

အစြယ္လိုသူ ခ႐ိုနီ၊ ေစခိုင္းသူူ မင္းတရားႀကီး၊ ျမားပစ္သူ EPC... ေသေပေတာ့ ျပည္သူေတြ

0 comments

w1-30-6
ျပည္သူေတြရဲ႕ ေနေရးစားေရး ပိုက်ပ္၊ အေသးစား အလတ္စားလုပ္ငန္းရႇင္ေတြ ပိုအခက္ေတြ႕ေစမယ့္ အသိေပးခ်က္တစ္ခုကို ေအာက္တိုဘာ ၂၉ ရက္က ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။ အဲဒီထုတ္ျပန္ခ်က္က ဘာလဲ။ အဲဒီရဲ႕ေနာက္ကြယ္မႇာ ဘာေတြရႇိေနသလဲ။အကန္႔အသတ္ႏႇင့္သာ မီးရေနေသာ၊ လွ်ပ္စစ္မီး အျပည့္အ၀ မရရိႇေသာ စက္မႈဇုန္မ်ားက ဇာတ္လမ္းစသည္ဟု ေျပာလုိက္ခ်င္ေတာ့သည္။ မီးမရ တစ္ခ်က္၊ ရတစ္ခ်က္ စက္မႈဇုန္မ်ားကို အစိုးရအေနျဖင့္ အစိုးရေစ်းျဖင့္ မီးမေပးဘဲ ပုဂၢလိက အေနျဖင့္သာ ေပးရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္၀န္ႀကီးဌာနက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အစြယ္လိုသူ ခ႐ိုနီတို႔ ျပံဳးၿပီ

စက္မႈဇုန္မ်ား မီးအျပည့္အ၀မရ၊ အစိုးရကလည္း မေပး၊ ပုဂၢလိကသို႔ လုပ္ခြင့္ျပဳမည့္ သတင္းသည္ အစြယ္လိုသူ ခ႐ိုနီတို႔အတြက္ ေငြတြင္းအျဖစ္ျမင္ေစမည့္သတင္း ျဖစ္သြားသည္။ အေၾကာင္းက ရႇင္းသည္။ လွ်ပ္စစ္မီး အေျမာက္အျမားသံုးရၿပီး မီတာခ က်ပ္ဘီလ်ံေပါင္းမ်ားစြာ ေပးေဆာင္ေနရမႈက ခ႐ိုနီတို႔ကို သြားရည္ယိုေစသည္။ခ်က္ခ်င္းပင္ စက္မႈဇုန္မ်ားကို ပုဂၢလိကအေနနဲ႔ မီးေပးခြင့္ရဖို႔ ခ႐ိုနီကုမၸဏီမ်ားက ဇုန္တာ၀န္ရႇိသူမ်ားႏႇင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြး ကမ္းလႇမ္းၾကေတာ့သည္။ ကိုယ့္အတြက္လည္း အျမတ္ အစြန္းႀကီး၊ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္လည္းမီသည့္ (ရမည့္အတြက္ဆို ႏိုင္ငံတကာ ေစ်းအမီ တက္ေတာင္း ၾကသည္) တစ္ယူနစ္ က်ပ္ ၂၅၀ ေလာက္အထိျဖင့္ ကမ္းလႇမ္းခဲ့ၾကသည္။ စက္မႈဇုန္ဆိုသည္မႇာ လွ်ပ္စစ္မီး ေပးခြင့္ရိႇသူတို႔အတြက္ ေငြတြင္းႀကီး ျဖစ္ေနရာ တစ္ယူနစ္ က်ပ္ ၂၅၀သာ ရလိုက္လ်င္ၿပီးၿပီဟု တြက္ထားပံုရသည္။

ခ႐ိုနီတို႔ ေခတၲ အက်ပ္႐ိုက္ျခင္း

သို႔ေသာ္ စက္မႈဇုန္မ်ားက ယေန႔အထိ လံုး၀ လက္မခံေပ။ အစိုးရေစ်းျဖင့္ အစိုးရမီး ရရႇိရန္အတြက္ စက္မႈဇုန္မ်ားက ထရန္စေဖာ္မာဖိုးမႇအစ မီးႀကိဳးအဆံုး အစစအရာရာအတြက္ က်ပ္သိန္းေပါင္းမ်ားစြာ အကုန္အက်ခံထားၾကၿပီးျဖစ္ရာ ခ႐ိုနီမ်ားေပးသည့္ ေစ်းျဖင့္ လုပ္ကုိင္လိုျခင္းမရႇိသည္က အဓိက အခ်က္ ျဖစ္ေနသည္။ခ႐ိုနီမ်ားေတာင္းသည့္ တစ္ယူနစ္ က်ပ္ ၂၅၀ ဆိုသည္မႇာ စက္မႈဇုန္မ်ား၏ လက္ရႇိ အေနအထားေပၚတြက္ကာ ရႏိုင္သမွ် ဆြဲတင္ေတာင္းထားၾကျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။မီးအျပည့္ မရသည့္အတြက္ စက္မႈဇုန္မ်ား မီးစက္ျဖင့္ လည္ပတ္သည့္အခါတြင္ တစ္ယူနစ္ က်ပ္ ၃၀၀ မႇ က်ပ္ ၃၅၀ အထိ ကုန္က်ေနမႈအေပၚ ခ႐ိုနီတို႔က အကြက္ျမင္ကာ ထပ္နင္းလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ေစခုိင္းသူ မင္းတရားႀကီးနဲ႔ ျမားပစ္သူ EPC  ျဖစ္ေနမလား

ခ႐ိုနီဟူသည္ မင္းေပါက္စိုးေပါက္ အိမ္ေတာ္ေပါက္ေတြ ျဖစ္ေလေတာ့ ခ႐ိုနီတို႔၏ ေခတၲအက်ပ္႐ိုက္ေနမႈ သည္ မင္းတရားႀကီးမ်ား (လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ အပ္ႏႇင္းျခင္း ခံထားရသူမ်ား) ေရႊနားေတာ္ သို႔ ေရာက္ ကာ ေစခုိင္းလိုက္ေလသည္လား မသိပါ။


တည့္တည့္ဆိုရေသာ္ မီးမႇန္မႇန္မရတဲ့ စက္မႈဇုန္ေတြကို ခ႐ိုနီေတြက က်ပ္ ၂၅၀-က်ပ္ ၃၀၀ နဲ႔ ဓာတ္အားေရာင္းႏိုင္ေအာင္ က်ပ္ ၁၅၀ အထိ ေစ်းဆြဲတင္ၿပီး ၀င္ခုေပးလိုက္သလားလို႔
ေမးခြန္းထုတ္ရမလိုပင္  .  .  .

ေအာက္တိုဘာ ၂၉ ရက္။ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး အဖြဲ႕သည္ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္ႏႇင့္ ဓာတ္အား၀ယ္ယူမႈ ကုန္က်စရိတ္မ်ား တတ္ႏုိင္သမွ် ကာမိေစရန္အတြက္ ၂၀၁၃ ခုႏႇစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ ဓာတ္အားသုံးစြဲမႈအေပၚမႇ စ၍ ဓာတ္အား ခႏႈန္းထား မ်ား ျပင္ဆင္သတ္မႇတ္လုိက္သည္ဆိုကာ မတိုးမီ ႏႇစ္ရက္အလိုကပ္၍ ျပည္သူသို႔ အသိေပးလိုက္သည္။ အမ်ားျပည္သူသံုးအတြက္ ယခင္ကထက္ ၄၂ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ စီးပြားေရးသံုးအတြက္ ယခင္ကထက္ ႏႇစ္ဆ တိုးျမႇင့္လိုက္သည့္ သတင္းကို ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္။မင္းတရားမ်ား စကား ေရႇ႕ေနာက္မညီတာလား ခ႐ိုနီတို႔ဘက္ ယိမ္းတာလား၂၀၁၁ ခုႏႇစ္ ႏႇစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ လွ်ပ္စစ္၀န္ႀကီးဌာနမႇ တာ၀န္ရႇိသူမ်ားကိုယ္တိုင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးစရိတ္ႏႇင့္ ျပန္ရသည့္ ဓာတ္အားခ မကာမိ၍ ကိုက္ညီေစရန္အတြက္၊ အ႐ံႈးမေပၚေစရန္အတြက္ မီတာခမ်ားကို ၂၀၁၂ ခုႏႇစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္မႇစကာ ႏႇစ္ဆတက္မည္ဟု အသိေပးခဲ့သည္။

အိမ္သံုး တစ္ယူနစ္ ၂၅ က်ပ္မႇ က်ပ္ ၅၀၊ လုပ္ငန္းသံုး တစ္ယူနစ္ က်ပ္ ၅၀ မႇ က်ပ္ ၁၀၀ သို႔ တိုးျမႇင့္မည္ျဖစ္ၿပီး ၀န္ႀကီးဌာနကိုယ္တုိင္ တြက္ခ်က္ျပထားသည့္ ေစ်းျဖစ္သည္။သို႔ေသာ္ တိုင္းျပည္၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေျခအေန၊ အမ်ားျပည္သူ၏ ၀င္ေငြအရပ္ရပ္တို႔ကို ျပန္လည္တြက္ခ်က္ၿပီး အိမ္သံုးအား တစ္ယူနစ္ ၃၅ က်ပ္၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ၇၅ က်ပ္အထိသာ တိုးျမႇင့္ခဲ့သည္။
ယခု အိမ္သံုးအား က်ပ္ ၅၀ ဟုဆိုသည့္အတြက္ ေရႇ႕စကားေနာက္စကား ညီေသာ္လည္း အမ်ားျပည္သူ ကို ျပန္လည္ ၀န္ပိေစမည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚတြင္မူ က်ပ္ ၁၅၀ အထိ ခုန္တိုးလိုက္ျခင္းမႇာမူ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္လည္း စဥ္းစားစရာ ျဖစ္ေနသည္။မကိုက္လ်င္ တိုးရမည္ ။ သို႔ေသာ္ ေရႇ႕စကား ေနာက္စကားညီေစရန္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းသံုးအား က်ပ္ ၁၀၀ အထိ တိုးမည္ဆိုက လက္ခံစရာရႇိသည္။ယခင္ မီတာခမ်ား တိုးျမႇင့္စဥ္က ျပည္သူလူထုအား အေသးစိတ္ တြက္ခ်က္ျပျခင္း၊ တစ္လနီးပါး ႀကိဳတင္ အသိေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးမႇ တိုးျမႇင့္ျခင္းျဖစ္သည္။ယခုတြင္မူ ဆိုင္းမဆင့္ ဗံုမဆင့္ ႏႇစ္ရက္အလိုမႇ ကပ္၍အသိေပးကာ ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္းမႇာလည္း ယခင္လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားျဖင့္ ကြဲလြဲေနရာ သတင္းထြက္လာသည့္အတုိင္း ခ႐ိုနီမ်ားဘက္ ယိမ္းသလားဟုပင္ ထင္စရာျဖစ္လာသည္။

ခ႐ိုနီတို႔ ေပ်ာ္ေလၿပီ

တစ္ဖက္မႇ စဥ္းစားလ်င္ ယခု EPC ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ ခ႐ိုနီတို႔ ေပ်ာ္ေစမည့္ထုတ္ျပန္ခ်က္လို ပင္ ျဖစ္ေနသည္။ ရႇင္းရေသာ္ အစိုးရက တစ္ယူနစ္ ၇၅ က်ပ္ျဖင့္ ဆက္ေကာက္လ်င္ ခ႐ိုနီတို႔ စက္မႈ ဇုန္မ်ားျဖင့္ ဆက္ညႇိႏိႈင္း၍ ရမည္မဟုတ္ေပ။ ယခင္ တရား၀င္ တိုးျမႇင့္ရန္ အေသးစိတ္တြက္ခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ က်ပ္ ၁၀၀ အထိ တိုးျမႇင့္သည့္တိုင္ စက္မႈဇုန္မ်ားက အစိုးရ လွ်ပ္စစ္မီးျဖင့္သာ ထုတ္လုပ္ၾကဦးမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ခ႐ိုနီတို႔ အနားကပ္၍ ရဦးမည္ မဟုတ္ေသးေပ။ တစ္ယူနစ္ က်ပ္ ၁၅၀ သို႔ တိုးျမႇင့္လိုက္သည့္အခါတြင္မူ ခ႐ိုနီတို႔ လက္၀ယ္ စက္မႈဇုန္ လွ်ပ္စစ္မီးျဖန္႔ျဖဴးခြင့္ႀကီး ရႏိုင္စရာ လမ္းစႀကီး ေပၚလာၿပီျဖစ္သည္။မီးစက္သံုးရသည့္အခါတြင္ တစ္ယူနစ္ က်ပ္ ၃၀၀ မႇ က်ပ္ ၃၅၀ အထိ ကုန္က်မည္ျဖစ္ၿပီး မရတစ္ခ်က္ရတစ္ခ်က္ အစိုးရမီးကိုသံုးလ်င္ က်ပ္ ၁၅၀ ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ မီတာခတိုးျမႇင့္ရာတြင္ သတိခ်ပ္သင့္သည့္စကားျဖင့္ ထုတ္ျပန္လာသည္ကို ေတြ႕ရၿပီး ၎မႇာ မီးအျပည့္အ၀ေပးမည္ဟု အာမမခံႏိုင္ဟု ေျပာ၍ တိုးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။စက္မႈဇုန္မ်ားကို အစိုးရအေနျဖင့္ မီးမေပးဘဲ ပုဂၢလိကလႊဲရန္ ေလသံပစ္ထား၍ ေရႇ႕ဆက္မီးရရႇိရန္ မေသခ်ာမႈ၊ ယခုအစိုးရမႇ တိုးလုိက္သည့္ ေစ်းမႇာလည္း ပုဂၢလိကမႇ လိုခ်င္ေနသည့္ က်ပ္ ၂၀၀-၂၅၀ေစ်းမ်ားႏႇင့္ မကြာမႈ၊ ကိုယ္တိုင္ မီးစက္ေမာင္းသံုးရလ်င္ က်ပ္ ၃၀၀ မႇ က်ပ္ ၃၅၀ အထိ ကုန္က်ႏိုင္မႈမ်ားအရ စက္မႈလုပ္ငန္း ရႇင္မ်ားအားလံုး မျဖစ္မေန ဦးတည္ရမည္က ပုဂၢလိက မီးေပးလိုသူ အစြယ္လိုသူ ခ႐ိုနီ မ်ားျဖင့္ ေစ်းဆက္ညႇိကာ လုပ္ကုိင္ခြင့္ေပးလိုက္ရန္သာ ရႇိေတာ့ရာ အစြယ္လိုသူမ်ား ေပ်ာ္ၾကေလ ၿပီဟုပင္ ေျပာရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ တည့္တည့္ဆိုရေသာ္ မီးမႇန္မႇန္မရသည့္ စက္မႈဇုန္ေတြကို ခ႐ိုနီေတြက က်ပ္ ၂၅၀ - က်ပ္ ၃၀၀ ႏႇင့္ ဓာတ္အားေရာင္းႏိုင္ေအာင္ က်ပ္ ၁၅၀ အထိေစ်းဆြဲတင္ၿပီး ၀င္ခုေပးလိုက္သလားလို႔ ေမးခြန္းထုတ္ရမလိုပင္ ျဖစ္ေနသည္။

ေသေပေတာ့  ျပည္သူေတြ

အမ်ားျပည္သူသံုးအတြက္ က်ပ္ ၅၀ သို႔ ဓာတ္အားခတိုးျမႇင့္လိုက္ျခင္းသည္ ေယ ဘုယ်အားျဖင့္ လက္ခံႏုိင္စရာျဖစ္သည္။(လက္ရႇိ ျပည္သူ႕မ်က္ႏႇာၾကည့္လ်င္မူ အခ်ိန္မတန္ေသး)။စီးပြားေရး လုပ္ငန္းသံုးမ်ားကို တိုးျမႇင့္ရမည့္ က်ပ္ ၁၀၀ အစား က်ပ္ ၁၅၀ အထိ တိုးလုိက္ျခင္းက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရႇင္အေပၚသာ က်မည္ဟု စဥ္းစား၍ တိုးလုိက္ျခင္းဆိုလ်င္ လြန္စြာ လြဲမႇားသည္ဟု ေျပာရမည္။စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရႇင္က အဆိုပါ မီတာခကို ၀င္ထမ္းမည္မဟုတ္ေပ။ ထုတ္ကုန္ႏႇင့္ လုပ္အားခ အပါအ၀င္ ကုန္ထုတ္လုပ္စရိတ္ ကာမိမည့္နည္းလမ္းကိုသာ ေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္ရာ အေျခခံလုပ္သားမ်ားကိုပံုမႇန္တိုးေပးေနသည့္လုပ္အားခမ်ားရပ္သြားႏိုင္ၿပီးစိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴ ေတာင္သူမ်ားထံမႇ ကုန္ၾကမ္း၀ယ္ယူရာတြင္လည္း ေစ်းေလ်ာ့၀ယ္မည္သာျဖစ္ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ တိုးလုိက္သည့္ မီတာခကို အမ်ားျပည္သူကသာ ၀င္ထမ္းေပးရမည္ျဖစ္သည္။အမ်ားျပည္သူသံုးအတြက္ တိုးလိုက္သည့္ တစ္ယူနစ္ က်ပ္ ၅၀ ကိုလည္း ျပည္သူသာခံ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ တိုး လိုက္သည့္ က်ပ္ ၁၅၀ ကိုလည္း ျပည္သူသာခံျခင္းျဖင့္အစြယ္လိုသူ၊ ေစခုိင္းသူ၊ ျမားပစ္သူဇာတ္ေပါင္းထုပ္လွ်င္ ေသရမည္မႇာ
 ျပည္သူသာျဖစ္ေတာ့မည္။

ျပည္သူေတြရဲ႕ ပစၥကၡ

ေအာက္တိုဘာ ၂၉ ရက္။ လိႈင္သာယာ စက္မႈဇုန္အတြင္းရႇိ တိုင္ကြန္အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံု အလုပ္သမားမ်ား လစာက်ပ္ တစ္ေသာင္းခြဲတိုးရဖို႔ (တစ္ရက္ က်ပ္ ၅၀၀ လုပ္ အားခ တိုးရဖို့)၊ တစ္ရက္ အလုပ္ပ်က္ က်ပ္ ၅၀၀၀ ျဖတ္ေနတာကို က်ပ္ ၃၀၀၀ ပဲ ျဖတ္ဖို႔၊ ေနမေကာင္းလို႔ ခြင့္ယူရင္ ဆုေၾကးေလး မျဖတ္ဖို႔အတြက္ အလုပ္သမား ၈၀၀ မႇ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆိုေနရသည္။ တစ္လ က်ပ္တစ္ေသာင္းခြဲ ပိုရဖို႔ရန္ ႏို၀င္ဘာ ၂၆ ရက္မႇစကာ ေလးရက္ၾကာသည္အထိ ဆႏၵျပေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ဆႏၵျပေနသည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း ၎တို႔ ဒုကၡခံေတာင္းဆိုေနသည့္ က်ပ္တစ္ေသာင္းခြဲ ရမည္ မရမည္က မေရရာ မေသခ်ာေသး။
ဆုိလိုခ်င္သည္က ယခုအခ်ိန္အထိ အမ်ားျပည္သူမႇာ ေနမႈစားမႈစရိတ္ျဖင့္ ကိုက္ညီသည့္ ၀င္ေငြ မရရႇိေသးျခင္းကို ျပဆိုလိုျခင္း ျဖစ္သည္။စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း အေသးစားႏႇင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားမႇာ ယခု အခ်ိန္အထိ ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ အႏိုင္ႏိုင္ ႀကိဳးပမ္းေနရဆဲျဖစ္ၿပီး အစိုးရအေနျဖင့္ အခ်ိန္ေပး ေထာက္ပံ့ရမည့္ အေနအထားအျဖစ္ ရႇိေနဆဲျဖစ္သည္။
ထုိသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ မီတာခ တက္လိုက္ျခင္းမႇာ လိႈင္သာယာတြင္ လစာက်ပ္တစ္ေသာင္းခြဲ တိုးရေရး ဆႏၵျပေနရေသာ လုပ္သားမ်ားကဲ့သို႔ ၀င္ေငြနည္း ျပည္သူမ်ား၏ ရင္ဘတ္ကို ေဆာင့္တြန္း လိုက္သည္ ဟုပင္ ေျပာရမလို ျဖစ္ေနသည္။

လႊတ္ေတာ္ကို ေမးလုိက္ခ်င္ပါသည္

အမ်ားျပည္သူတစ္ရပ္လံုးႏႇင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ယခု မီတာခ တိုးျမႇင့္ျခင္းမ်ဳိးသည္ လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ကာ အဆံုးအျဖတ္ရယူ အေခ်အတင္ေဆြးေႏြးၿပီး ျပည္သူကိုခ်ျပၿပီးမႇ ဆံုးျဖတ္ကာ ထုတ္ျပန္သင့္သည္။
ပုဂၢလိကသို႔ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးခြင့္ ေပးမည္ဆိုပါကလည္း စံသတ္မႇတ္ထားသည့္ေစ်းႏႈန္း၊ အခ်က္အလက္မ်ားပါသည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ကို အတည္ျပဳၿပီးမႇ ခ်ထားေပးရမည္ျဖစ္သည္။

ယခု လႊတ္ေတာ္မႇပင္ မသိလိုက္ဘဲ အမ်ားျပည္သူသို႔ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ရရႇိေစရန္ အခ်ိန္လံုေလာက္စြာ ႀကိဳတင္အသိေပးမႈမရႇိဘဲ ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ သီးသန္႔ ဥပေဒတစ္ရပ္ မရႇိေသးဘဲ ပုဂၢလိက သို႔ ေစ်းအမ်ဳိး မ်ဳိးျဖင့္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳေနျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူအေနျဖင့္ ေနမႈစားမႈ စရိတ္မ်ား ထပ္မံျမင့္တက္မည့္ အေျခအေန ဆိုက္ေရာက္ေနျခင္းမ်ဳိးကို မည္သို႔မ်ား ေျဖရႇင္းၾကမလဲ။ ေျဖရႇင္းရန္မရႇိဘဲ ယခုအတိုင္း ၿပီးသြားမလား။ လႊတ္ေတာ္ႏႇင့္ မဆိုင္ေတာ့ဘူးလား ဆိုသည္ကို လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား အားလံုးထံ ေမးခြန္းထုတ္လိုက္ခ်င္ပါသည္။ျပည္သူ႔အတြက္ တပ္မေတာ္ဟုဆိုေသာ တပ္မေတာ္မႇ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေသာတပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလႇယ္ေတြေရာအမ်ားျပည္သူအတြက္ ေမးျမန္းေပးရန္ ရႇိမရႇိ ျပည္သူတို႔ကိုယ္စား ထပ္၍ ေမးခြန္းထုတ္လိုက္ခ်င္ပါသည္။အေရးႀကီး အဆိုအျဖစ္ ခဏခဏတင္ခဲ့ ၾကဖူး ရာ ယခု လွ်ပ္စစ္မီတာခတိုးျမႇင့္ျခင္း၊ ပုဂၢလိကလက္၀ယ္သို႔ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရႇိသည့္ေစ်းမ်ားျဖင့္ လုပ္ခြင့္ေပးေနျခင္းမ်ားသည္အေရးႀကီးအဆိုအျဖစ္တင္၍ရမရကိုလည္း ေနာက္ဆံုး ေမးလိုက္ခ်င္ပါေသးသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးကိုလည္း ေမးခ်င္ပါသည္။ သမၼတႀကီးရဲ႕လက္ထက္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မည္သူေတြ ပိုမိုခ်မ္းသာသြားၿပီး မည္သူေတြ ပိုမိုဆင္းရဲသြားပါသလဲ .   .   . ။

အစိုးရကိုလည္း ေမးလိုက္ခ်င္တယ္

၂၀၁၃ ခုႏႇစ္ ဇူလုိင္လ မတိုင္ခင္ကတည္းက လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီ မ်ားသို႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးေနခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း၈၄ၿမိဳ႕နယ္အထိ ေပးရန္စီစဥ္ခဲ့သည္။ပုဂၢလိကသို႔လုပ္ကိုင္ခြင့္ ေပးရာတြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းေပါင္းမ်ားစြာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရႇိထားသည့္ ဦးထြန္းျမင့္ႏိုင္၏ ေအးရႇားေ၀ါလ္ကုမၸဏီ (Gold Energy Co.,Ltd  အမည္ျဖင့္)၊ ဆန္စပါးလုပ္ငန္းျဖင့္ အက်ဳိးအျမတ္ရရႇိေနသည့္ ဦးခ်စ္ခုိင္၏ ဧဒင္စြမ္းအင္ႏႇင့္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကုမၸဏီ၊လုပ္ငန္းေပါင္းမ်ားစြာလုပ္ကိုင္ခြင့္ရရႇိထားသည့္ ေဒါက္တာ ကိုကိုႀကီး၏ Capital Development Ltd၊ ေက်ာက္မ်က္တြင္းထြက္လုပ္ငန္းျဖင့္ ႂကြယ္၀လာသည့္ Ruby Dragon ကုမၸဏီ အပါအ၀င္ ၿမိဳ႕နယ္ ၈၄ ၿမိဳ႕နယ္ကို ပုဂၢလိက ကုမၸဏီ ၂၀ ေက်ာ္ထဲမႇ ရယူထားခဲ့ၾကသည္။ေအးရႇားေ၀ါလ္ကုမၸဏီ (Gold Energy Co.,Ltd  အမည္ျဖင့္) ဆိုပါက ကုမၸဏီတစ္ခုတည္းျဖင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအေရႇ႕ရႇိ ၿမိဳ႕ နယ္ေပါင္း ၂၇ ၿမိဳ႕နယ္ကို တစ္ဦးတည္း ျဖန္႔ျဖဴးခြင့္ ရရႇိသြားခဲ့သည္။ေအးရႇားေ၀ါလ္ကုမၸဏီ (ေရႊစြမ္းအင္ ကုမၸဏီ) က BOT စနစ္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရႇိသြားေသာ ေသာက္ေရခပ္ (၂) ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမႇ ထြက္ရႇိသည့္ ဓာတ္အားမ်ားကို လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာနမႇ ျပန္လည္၀ယ္ယူရာတြင္ တစ္ယူနစ္လ်င္ က်ပ္ ၇၀ အထိ ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ထုိသို႔ေပးရန္အတြက္လည္း လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာနမႇ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခဲ့သည့္အတြက္ တစ္ႏႇစ္လ်င္ က်ပ္ဘီလ်ံ  ၃၀ ေက်ာ္အထိ အမ်ားျပည္သူဘ႑ာထဲမႇ ေအးရႇားေ၀ါလ္ကုမၸဏီသို႔ ေပးေခ်ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။
ေသာက္ေရခပ္ (၂) အား BOT စနစ္ျဖင့္ ပုဂၢလိကသို႔ စိုက္ထုတ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳသည္ ဆိုေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ တ႐ုတ္မႇ ထုတ္ေခ်းသည့္ ေခ်းေငြထဲမႇ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၂ သန္းေက်ာ္ကိုပင္ ထည့္သြင္း အသံုးျပဳခဲ့ေသးသည္။သမၼတႀကီးလက္ထက္ အစြမ္းအရႇိဆံုး၊ ပါေလရာ အခြင့္အေရးရသူ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးစိုးသိန္းႏႇင့္ ရင္းႏႇီးသူ ေရႊေတာင္ကုမၸဏီသည္လည္း ဘီလူးေခ်ာင္း (၃) စီမံကိန္းကို လုပ္ေဆာင္ခြင့္ရထားၿပီး ေအာက္တိုဘာလကုန္တြင္ ၿပီးစီးေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ဘီလူးေခ်ာင္း (၃) စီမံကိန္းအား တည္ေဆာက္ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ တ႐ုတ္က ထုတ္ေခ်းေသာ ေခ်းေငြထဲမႇ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄၈ သန္းေက်ာ္ကို ထည့္သြင္း အသံုးျပဳခြင့္ကိုပါ ေပးလိုက္ေသးသည္။လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရိႇပါက အက်ဳိးအျမတ္မ်ားစြာ ရႏိုင္သည့္ လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္အား မီးေပးခြင့္ကိုလည္း ေရႊေတာင္ကုမၸဏီလား ဘာလားဟု အသံထြက္ေနေသးသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၈၄ ၿမိဳ႕နယ္ကို ပုဂၢလိက ကုမၸဏီ ၂၀ ေက်ာ္အား လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ျဖဴးခြင့္ေပးခဲ့ျခင္း၊ ခ်ေပးရာတြင္ ေစ်းႏႈန္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို ခ်ထားေပးျခင္း၊ ရရႇိသြားသည့္ ကုမၸဏီမ်ားထဲတြင္လည္း အစိုးရတာ၀န္ရႇိသူမ်ားႏႇင့္ နီးစပ္သည့္ လုပ္ ငန္းရႇင္မ်ားသာ အမ်ားဆံုးရရႇိသြားျခင္း၊ ထိုသို႔ ပုဂၢလိက လႊဲေျပာင္းၿပီးမႇ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခမ်ား တိုးျမႇင့္လုိက္ျခင္း၊ တိုးျမႇင့္မႈအေပၚ အမ်ားျပည္သူ ျပင္ဆင္ခြင့္ရေစရန္ အခ်ိန္လံုေလာက္စြာ မေပးဘဲ ႏႇစ္ရက္အလို၌ ထုတ္ျပန္ျခင္း၊ က်ပ္ ၁၀၀ အထိသာ တိုးရမည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုး မီတာခကို က်ပ္ ၁၅၀ အထိ တိုးလိုက္ျခင္းမ်ားသည္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ပါလဲဟု တာ၀န္ရႇိသူမ်ားကို ေမးခြန္းထုတ္ခ်င္မိပါသည္။ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးကိုလည္း ေမးခ်င္ပါသည္။ သမၼတႀကီးရဲ႕လက္ထက္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မည္သူေတြ ပိုမိုခ်မ္းသာသြားၿပီး မည္သူေတြ ပိုမိုဆင္းရဲသြားပါသလဲ . . .။မတတ္ႏိုင္ပါ...ျပည္သူသန္းေပါင္းမ်ားစြာကိုယ္စား ၾကားသိရသမွ် ေမးသင့္၍ ေမးျမန္းလိုက္ပါၿပီ။ တရားစြဲဆိုမည္ဆိုလ်င္လည္း သမၼတႀကီးႏႇင့္ ငပုေတာ တစ္နယ္တည္းသား ကြၽန္ေတာ္ မာန္သူရႇိန္ အေနျဖင့္ ရင္ဆိုင္ရမည္သာျဖစ္သည္။ သမၼတႀကီး ... အမႇန္ေတြ ျမင္ႏိုင္ၾကားႏိုင္ ျပင္ႏိုင္ပါေစ ။    ။

EMG

Leave a Reply

 
Shan News © 2011 DheTemplate.com & Main Blogger. Supported by Makeityourring Diamond Engagement Rings

You can add link or short description here