Friday, November 15, 2013

ျမန္မာ့စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ စိန္ေခၚခ်က္ႏွစ္ရပ္ရွိေနဟု ကမၻာ့ဘဏ္ေထာက္ျပ

0 comments

15.11.2013

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အဓိကအားျဖင့္ စိန္ေခၚခ်က္ႏွစ္ရပ္ရွိ ေနေၾကာင္း ကမၻာ့ဘဏ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာစီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒၚေမသက္ဇင္က မဇၩိမသို႔ ေျပာ သည္။

အဆိုပါစိန္ေခၚခ်က္ႏွစ္ရပ္မွာ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ၊ အသစ္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲျပ႒ာန္း လ်က္ရွိေသာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား အမွန္တကယ္ သက္၀င္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရး၏လက္ရွိအရွိန္အဟုန္အား ဆက္လက္ တည္ၿမဲေစရန္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေရးတို႔ျဖစ္သည္ဟု ေဒၚေမသက္ဇင္က မဇၩိမႏွင့္ ႏို၀င္ဘာ ၁၃ ရက္က သီးသန္႔ေတြ႔ဆံုစဥ္ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းက “rule and regulation (လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း) ေတြအမ်ားႀကီး အစိုးရကလုပ္ ေနတာရွိတယ္။ အစိုးရက မလုပ္တာမဟုတ္ဘူး။ ေျပာင္းေနတယ္၊ ျပင္ေနတယ္၊ အသစ္ေရးဆြဲျပ႒ာန္း ေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒါေတြကို တကယ္ေဖာ္ေဆာင္ ႏိုင္ဖို႔လိုတယ္။ ဒါက စိန္ေခၚမႈတစ္ခုေပါ့”ဟု ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိစီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအရွိန္အဟုန္အား ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေရး အတြက္ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား၏ Capacity (စြမ္းေဆာင္ရည္) ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းေန သည့္ မူ၀ါဒလမ္းစဥ္မ်ားအား ေအာက္ေျခ အဆင့္အထိ သိရွိနားလည္ေစရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း စီးပြားေရး ပညာရွင္ ဦးလွေမာင္ကလည္း ေထာက္ျပေျပာဆိုသည္။ 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကာလ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း စီးပြားေရးနယ္ပယ္တြင္ မူ၀ါဒဆိုင္ရာအေျပာင္းအလဲမ်ား ေပၚထြက္ လာၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္မႈ အကန္႔အသတ္မ်ားရွိေနဆဲျဖစ္သည္ ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳက္ (MRF) ၏ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ Excel International Trading Co., Ltd. ၏မန္ေနဂ်င္း ဒါ႐ိုက္တာ ဦးေနလင္းဇင္ က ေျပာသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိစီးပြားေရးအလားအလာသည္ အေကာင္းဘက္သို႔ ဦးတည္ေနၿပီး GDP (စုစု ေပါင္းျပည္တြင္း ထုတ္ကုန္ ပမာဏ) တိုးႏႈန္းသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၆ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိရာမွ ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၆ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း သို႔ ျမင့္တက္ေၾကာင္း မၾကာမီကထုတ္ျပန္ ခဲ့သည့္ ကမၻာ့ဘဏ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံစီးပြားေရးေစာင့္ၾကည့္အစီရင္ ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။ 

ေဒၚေမသက္ဇင္က “ GDP (တက္လာတာကေတာ့ ဂက္စ္တင္ပို႔မႈရယ္၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ ရယ္၊ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းရယ္ ၊ ပို႔ကုန္ေတြတိုးလာတာရယ္တို႔ေၾကာင့္ေပါ့။ ဒါေပမဲ့ အမွန္တကယ္ ျပည္ သူေတြရဲ႕ လူေနမႈအဆင့္အတန္းပါ ျမင့္လာဖို႔  ကေတာ့ ခ်က္ခ်င္းႀကီးေတာ့မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ အခ်ိန္ယူရလိမ့္ မယ္”ဟု ဆက္ေျပာသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးလမ္းစဥ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းကာ ယခင္ေခတ္တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ စိုက္ပ်ဳိးေရးကို အေျခခံၿပီး ယင္းမွရရွိလာေသာ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားျဖင့္ စက္မႈက႑ထူေထာင္ေရးဟူ၍ အစဥ္တစိုက္ေျပာ ၾကားလာခဲ့ရာမွ လမ္းစဥ္သစ္တစ္ခုအေနျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးကို အရွိန္အဟုန္မျပတ္ဆက္လက္တိုးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ရင္း စက္မႈလုပ္ငန္းက႑ကိုပါ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ထူေထာင္မည့္ စနစ္ျဖင့္ေလွ်ာက္လွမ္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၁ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ ရက္ ညေန ၄ နာရီတြင္ ေျပာၾကားေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ပထမဆံုးႏိုင္ငံေတာ္အေျချပမိန္႔ခြန္းတြင္ ပါရွိခဲ့သည္။

Mizzima

Leave a Reply

 
Shan News © 2011 DheTemplate.com & Main Blogger. Supported by Makeityourring Diamond Engagement Rings

You can add link or short description here