Tuesday, November 5, 2013

ျမန္မာကို သံသယနဲ႔ ျပန္ၾကည့္ေနၿပီလား

0 comments
5.11.2013


ေဆာင္းဦးဟုေခၚေသာ သစ္ရြက္မ်ား အေရာင္ေျပာင္းလဲတတ္သည့္အခ်ိန္သည္ ၀ါရွင္တန္ဒီစီၿမိဳ႕ေတာ္ က်က္သေရေဆာင္ အေမရိကန္ကြန္ဂရက္အေဆာက္အအံု တည္ရွိရာ ကတ္ပီတယ္ေဟးလ္၏ အလွဆံုး အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း နီညိဳေရာင္သစ္ရြက္ေႂကြမ်ား လြမ္းေမာဖြယ္ရာ အုပ္ဆုိင္းေနသည့္ အေဆာက္အအံုတြင္းမွာေတာ့ အေျခအေနမ်ားက သိပ္မလွပပါ။ အထူးသျဖင့္ ယခုရက္ပိုင္းျပဳလုပ္
လာေသာ ျမန္မာျပည္ဆုိင္ရာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒ ၾကားနာပြဲမ်ားတြင္ ျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္သမၼတအိုဘားမား ျမန္မာျပည္သို႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္ လာေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အေမရိကန္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးက တစ္ရွိန္ထိုး ေခ်ာေမြ႕တုိးတက္လာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ လက္စမသတ္ႏုိင္ေသးေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈက ႀကိဳးၾကားႀကိဳၾကားေပၚလာသလို တစ္ျပည္လံုး အႏွံ႔ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လတ္တေလာ ဘာသာေရးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကလည္း ႏုိင္ငံတကာအလယ္တြင္ ဖံုးမရဖိမရ။ သို႔အတြက္ အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္၏ ႏိုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒၾကားနာပြဲမ်ားတြင္ျမန္မာအေပၚ ဆက္ဆံေရးကို သံသယႏွင့္ ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ အိုဘားမားအစိုးရကို တုိက္တြန္းေသာအသံမ်ား ပိုမိုဆူညံလာပါသည္။

ေထာက္ျပသူ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက ျမန္မာႏွင့္ဆက္ဆံေရးသည္ အေမရိကန္၏ အာရွခ်ိန္ခြင္လွ်ာညိႇေရး မူ၀ါဒကို ပံ့ပိုးမႈသိပ္မရွိဟု သံုးသပ္တင္ျပၾကသည္။ အေမရိကန္အစိုးရ၏ အဓိက ႏုိင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒ ရည္မွန္းခ်က္မွာ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသအတြင္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ၾသဇာအာဏာက်ယ္ျပန္႔လာမႈကို ကန္႔သတ္တုံ႔ျပန္ရန္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အာရွတြင္ အေမရိကန္၏ စစ္ေရးဆက္ဆံမႈကို တုိးျမႇင့္ေရးက ဦးစားေပးျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုရည္မွန္းခ်က္ကို ၿပီးေျမာက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အေမရိကန္သည္ ဖိလစ္ပိုင္၊အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္သာဆက္ဆံေရးတုိးခ်ဲ႕သင့္ၿပီး ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ စစ္ေရးဆက္ဆံေရး စတင္ရန္မလိုဟု အေမရိကန္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားဆုိင္ရာေကာ္မတီ ကိုယ္စားလွယ္ ထရင့္ဖရင့္ခ္ က ျပတ္ျပတ္သားသားဆုိပါသည္။

ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ဟိုတုန္းကေရာ၊ ယခုေရာ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္သည့္ သမုိင္းေၾကာင္းရွိေသာ စစ္တပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေရးကို ကိုင္တြယ္ရာတြင္ အိုဘားမားအစိုးရအေနျဖင့္ ျမန္မာအစုိးရ၏ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈသမုိင္းေၾကာင္းကို ျပန္ၾကည့္ရန္လိုသည္ဟု သူကဆုိသည္။ ဒါတင္မက ျမန္မာသည္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားလုိက္နာသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ခုျဖစ္လာရန္ အေ၀းႀကီးလိုေနေသးသည္ဟု အေမရိကန္
လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက ေထာက္ျပသြားၾကသည္။

လႊတ္ေတာ္အမတ္အခ်ဳိ႕ အဓိကဟန္႔တားေနသည္မွာ သမၼတအိုဘားမားအစိုးရအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ စစ္တပ္ခ်င္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည့္အေရးျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္အေနျဖင့္ ေနာက္ထပ္ေျပာစမွတ္ျဖစ္ေသာ
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားလုပ္ၿပီး ယခုထက္သိသာေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္မွသာ စစ္တပ္အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကို စတင္သံုးသပ္သင့္သည္ဟု သူတုိ႔က အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရးဌာနသို႔ တင္ျပ
သြားၾကသည္။

အေမရိကန္အစိုးရ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ဆက္ဆံေရးသည္ အခ်ိန္တိုအတြင္းျမန္ဆန္စြာေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့သည့္သံုးႏွစ္ခန္႔က ျမန္မာသည္ အေမရိကန္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ားႏွင့္ ဒဏ္ခတ္ထားသည့္ အထီးက်န္
ႏိုင္ငံျဖစ္၏။ယခုအခ်ိန္မွာသမၼတဦးသိန္းစိန္ပင္အေမရိကန္သမၼတအိမ္ျဖဴေတာ္အထိ ေရာက္လာခဲ့ေခ်ၿပီ။ ျမန္မာအစိုးရ၏တာ၀န္က
ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကိုဒီမိုကေရစီစနစ္လံုး၀ေရာက္သည္အထိဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရးဖိႏွိပ္မႈမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနဆဲဟု ၾကားနာပြဲမ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက ေထာက္ျပေဆြးေႏြးလာၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္သည္ အိုဘားမားအစိုးရကို ျမန္မာတြင္ ခုိင္မာေသာ ေျပာင္းလဲမႈရွိမွသာ စီးပြားေရးႏွင့္ သံတမန္ေရးညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားလုပ္ရန္ ဖိအားေပးရမည္ဟု အေမရိကန္ႏုိင္ငံေရး မူ၀ါဒပညာရွင္ ႐ိုင္ယန္မက္ကလူယာကေျပာၾကားသည္။

ေရးသားသူ- ထားထားျမင့္

7 Day  Daily

Leave a Reply

 
Shan News © 2011 DheTemplate.com & Main Blogger. Supported by Makeityourring Diamond Engagement Rings

You can add link or short description here