Wednesday, November 27, 2013

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအေျခခံဥပေဒႏွင္႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ UNA ႏွင့္ UNFC သေဘာတူညီ

0 comments
27.11.2013

စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္း၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းႏွင့္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္တုိ႔ကို ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ သြားရန္ စည္းလုံးညီညြတ္ေသာတုိင္းရင္း သားလူမ်ဳိးမ်ားမဟာမိတ္ (UNA)ႏွင့္ညီၫြတ္ေသာတုိင္းရင္း သား လူမ်ဳိးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC )တုိ႔သည္ ယခုလ ၂၅ ရက္တြင္ေတြ႕ဆုံသေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

ေတြ႕ဆုံၾကရာတြင္ ႏွစ္ဖက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚေနေသာႏုိင္ငံေရးအေျခအေန မ်ား ကိုေဆြးေႏြးသုံးသပ္ၾကၿပီး ျပည္ေထာင္စုႀကီးႏွင့္တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားအားလုံး၏အက်ဳိးအတြက္ တူညီ သည့္ဘုံသေဘာထားမ်ားကို လက္တြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္သြား ရန္ ထပ္ေလာင္း အတည္ျပဳ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

UNA မွ ရွမ္းတုိင္းရင္းသား မ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးခြန္ထြန္းဦးက ယခုလုိေတြ႕ဆုံခြင့္ ရသည့္အတြက္ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္း၊ UNFC ႏွင့္ UNA တုိ႔ေတြ႕ဆုံ ေဆြး ေႏြးျခင္းသည္ ပထမဆုံး အႀကိမ္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔တြင္ တူညီ ေသာ ဘုံရည္မွန္းခ်က္မ်ားရွိသည့္ အတြက္ ေနာင္တြင္ အတူတကြ လက္တြဲအလုပ္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

UNFC မွ ဒုတိယဥကၠ႒(၁) ေအဘယ္တြိဒ္ကလည္း မိမိတုိ႔ အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း ၏ဖိတ္ေခၚခ်က္အရျမန္မာျပည္၏ ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲ တုိးတက္မႈမ်ားကို The Nippon Foundation ၏ပံ့ပိုးမႈျဖင့္လာေရာက္ ေလ့လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ျပည္တြင္း သုိ႔မေရာက္သည္ မွာ ႏွစ္ေပါင္း သုံး ေလးဆယ္ၾကာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ တုိး တက္မႈအခ်ဳိ႕ကိုေတြ႕ျမင္ခဲ့ရေသာ္ လည္း ႏုိင္ငံေရး တုိးတက္မႈ မရွိဘဲ ႏွင့္ တုိင္းျပည္ေရရွည္တုိးတက္ဖုိ႔ ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေသးေၾကာင္းႏိုင္ငံ ေရး နည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းျခင္း မရွိ ေသးသည့္အတြက္ ယေန႔အထိ ပဋိပကၡမ်ား မခ်ဳပ္ၿငိမ္းႏုိင္ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း၊ တုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လုိခ်င္ေၾကာင္း၊ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏လုိလားခ်က္ မ်ားမွာ တန္းတူေရး၊ ကိုယ္ပုိင္ ျပ႒ာန္း ခြင့္ရရွိေရး၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ ေထာင္စုအျဖစ္ ထူေထာင္ေရးတုိ႔ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤရည္မွန္းခ်က္မ်ား ကိုျပည့္ဝႏုိင္ေရး အတြက္တုိင္းရင္း သားမ်ားကႀကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည္ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရၿပီဟု အစုိးရက ယူဆေနေၾကာင္း၊ တစ္ေယာက္ တည္းတစ္ဖြဲ႕တည္းေျပာဆိုတာထက္ စုေပါင္းေျပာဆုိတာက ပိုၿပီးအားရွိ ၍ ပိုၿပီးထိေရာက္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ သည္ရည္ရြယ္ခ်က္ခ်င္းတူေၾကာင္း၊ တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းဆိုပါက ၿဖိဳခြင္းခံရမည္ ကို သင္ခန္းစာယူဖုိ႔လုိေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အခ်င္းခ်င္း ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ ရြက္သြားၾကလွ်င္ မေအာင္ျမင္ စရာအေၾကာင္းမရွိေၾကာင္း ေျပာ ၾကားသည္။ေတြ႕ဆုံရာ၌ UNFC မွ ႏုိင္ဟံသာ၊ ေအဘယ္တြိဒ္၊ ေဒးဗစ္ တာကေပါ၊ နီပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ဥကၠ႒ႏွင့္ဒါ႐ုိက္တာတို႔ တက္ ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

The Union Daily

Leave a Reply

 
Shan News © 2011 DheTemplate.com & Main Blogger. Supported by Makeityourring Diamond Engagement Rings

You can add link or short description here