Tuesday, December 24, 2013

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ ဆယ္ေက်ာ္သက္အလွမယ္၏ အ၀တ္ ဗလာဓာတ္ပံုမ်ား webcam မွတစ္ဆင့္ ဟက္ကာတိုက္ခိုက္ခံရ

0 comments
24.12.2013

အျခားေသာ webcam မ်ား နည္းတူ Apple ကုမၸဏီ၏ iSight ကင္မရာ စနစ္သည္ ဟက္ကာတိုက္ခိုက္ ခံရႏိုင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း Johns Hopkins တကၠသိုလ္မွ သုေတသီမ်ားက ေျပာၾကားလိုက္သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွ အသက္ ၁၉ ႏွစ္အရြယ္ရွိ အလွမယ္ ကက္ဆီဒီေ၀ါ့ဖ္သည္ ဟက္ကာတိုက္ ခိုက္ခံထားရသည့္ သူမ၏ webcam ႐ုိက္ယူထားေသာ အ၀တ္စားဗလာႏွင့္ သူမ၏ဓာတ္ပံုႏွစ္ပံုပါ၀င္ ေသာ e-mail တစ္ေစာင္ကို အမည္မသိသူတစ္ဦးထံမွ လက္ခံရရွိခဲ့သည့္ျဖစ္ရပ္တစ္ခုကို ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ သည္။

ယင္း e-mail တြင္ အမည္မသိသူတစ္ဦးက ေ၀ါ့ဖ္အေနျဖင့္ သူမ၏ေနာက္ထပ္ အ၀တ္ဗလာဓာတ္ပံုမ်ား ကို ေပးပို႔ရမည္၊ မေပးပို႔ပါက ဓာတ္ပံုမ်ားကို လူသိရွင္ၾကားထုတ္ေဖာ္ျပသသြားမည္ဟု ေရးသားထား သည္။

အဆိုပါဓာတ္ပံုမ်ားကို လေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း သူမ၏ လက္ေတာ့ပ္ webcam မွ ႐ိုက္ယူထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ယူေနစဥ္ webcam မွ မီးလင္းျခင္း မရွိေၾကာင္း ေ၀ါ့ဖ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ LED မီး ကို ပိတ္ထားခဲ့ျခင္း (သို႔မဟုတ္) ဟက္ကာမ်ားက webcam မီးမလင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ထားျခင္း ရွိ၊ မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အတည္ျပဳႏိုင္္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။ ဟက္ကာမ်ားသည္ ေ၀ါ့ဖ္ႏွင့္ ယင္း ပတ္၀န္း က်င္ရွိ အျခား webcam ၁၅၀ ေက်ာ္ကိုလည္း ေထာက္လွမ္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ဟက္ကာတိုက္ခိုက္သူဟု ယူဆရသူ ဂ်ာရက္ဒ္အာဘရာဟမ္သည္ အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာသံုးကြန္ ရက္ ႏွင့္ ေခ်ာင္းၾကည့္ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ အျခားသူမ်ား၏ webcam မ်ားကို ဟက္ကာ တိုက္ခိုက္ ျခင္းျဖင့္ ပုဂ္ၢိဳလ္ေရးရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အခြင့္မရွိဘဲ ၀င္ေရာက္ခဲ့သည္ဟု FBI က ေျပာ ၾကား သည္။ အာဘရာဟမ္သည္ ၿခိမ္းေျခာက္၍ ေငြညႇစ္သည့္စြဲခ်က္မ်ားျဖင့္ အျပစ္ရွိေၾကာင္း ၀န္ခံထြက္ဆို ထားသည္။

မိမိတို႔အေနျဖင့္ သံသယျဖစ္ဖြယ္ရွိသူမ်ားကို ၎တို႔၏ webcam မွတစ္ဆင့္ ေထာက္လွမ္းရန္ “mal ware” ဟူေခၚေသာ ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္ပ႐ိုဂရမ္တစ္ရပ္ကို အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း FBI က ယခုလ အေစာပိုင္း တြင္ ထုတ္ျပန္ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

အဆိုပါ maleware ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္ပ႐ိုဂရမ္သည္ ဟက္ကာတိုက္ခိုက္ခံရသူ၏ webcam ရွိ LED မီးအလုပ္ လုပ္ျခင္းမရွိဘဲ ေထာက္လွမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ ႏိုင္သည္။ ယင္းေဆာ့ဖ္၀ဲလ္သည္ ေ၀ါ့ဖ္၏ webcam ဟက္ ကာတိုက္ခိုက္ခံရၿပီး အ၀တ္ဗလာပံုမ်ားကို ယူေဆာင္ျခင္းခံခဲ့ရသည့္အခ်ိန္က သူကေျပာၾကားေသာ အသံေထာက္လွမ္းမႈေဆာ့ဖ္၀ဲလ္ႏွင့္ တူညီမႈရွိသည္။

Apple ကုမၸဏီ၏ iSight camera စနစ္ႏွင့္ အျခား webcam မ်ားတြင္ LED မီးလံုးႏွင့္webcamအလုပ္ လုပ္ေဆာင္ သည့္အခါ LED မီးလံုးက ႐ိုက္ယူမည့္ ေနရာကို အလိုအေလ်ာက္႐ိုက္ယူႏိုင္ေအာင္ လုပ္ ေဆာင္ေပးသည္။

မိမိႏွင့္လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္မ်ားသည္ Sight ကင္မရာစနစ္ႏွင့္ ကင္မရာအလုပ္ လုပ္ေဆာင္သည့္အခါLED မီးလံုးအလုပ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရွိမႈကို ဟက္ကာ တိုက္ခုိက္ခဲ့ေၾကာင္း Jogns Hopkins သတင္းစာမွ ပူးတြဲစာေရးဆရာ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး လက္ေထာက္ပါေမာကၡတစ္ဦးလည္းျဖစ္သူ စတီဖင္ခ်က္ေ၀းက ေျပာ ၾကားသည္။

ခ်က္ေ၀းႏွင့္ မက္ေသာ္ဘေရာ့ကာတို႔သည္ ကင္မရာ၏ LED မီးလံုးကုိ မီးမလင္းေစဘဲ အသံဗီဒီယုိႏွင့္ ဓာတ္ပံုမ်ားကုိ ႐ုိက္ယူသည့္ကင္မရာ၏စနစ္ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ၎တို႔အဖြဲ႕သည္ iSight ကင္မရာ စနစ္အတြင္းရွိ ေသးငယ္ေသာထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္ကုိ ျပန္လည္အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္းျဖင့္ ရယူလုိသည့္အရာ မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည္။

ေ၀ါ့သည္ ဟက္ကာတိုက္ခိုက္ခံရသည့္webcam မွတစ္ဆင့္ သူမ၏ အ၀တ္ဗလာဓာတ္ပံုမ်ားကို ရယူ ျခင္း ခံရသည့္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုကုိ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။ Apple ကုမၸဏီႏွင့္ အျခားwebcam ထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီ မ်ားသည္ malwareဟက္ကာ တုိက္ခိုက္သည့္အစီအစဥ္ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနၾကရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာသည္ PC Rental Agent ဟု အမည္ေပးထားေသာ webcam ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္မွ တစ္ဆင့္စံုစမ္း ေထာက္လွမ္းမႈမ်ား ခံရဖြယ္ရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ကုန္သြယ္ေရးေကာ္မ ရွင္က ေျပာၾကားသည္။

ယင္းအစီအစဥ္ကို ကမၻာတစ္၀န္းမွ ကြန္ပ်ဴတာ ၄၂၀,၀၀၀ တြင္ ယခင္က တပ္ဆင္ထားေၾကာင္း သိရ သည္။ webcam မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းမရွိပါက စကၠန္႔ျဖင့္ ဖံုးအုပ္ထားျခင္းသည္ webcam ဟက္ကာ တိုက္ခိုက္ျခင္းခံ ရသည့္အႏၱရာယ္ကို ကာကြယ္သည့္ အလံုၿခံဳဆံုးနည္းလမ္းတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။

Mizzima - News in Burmese

Leave a Reply

 
Shan News © 2011 DheTemplate.com & Main Blogger. Supported by Makeityourring Diamond Engagement Rings

You can add link or short description here