Wednesday, February 20, 2013

မႏၲေလး သမိုင္း၀င္ ေရႊေက်ာင္း ထိန္းသိမ္းေရး အေမရိကန္ ကမ္းလွမ္း

0 comments

မႏၲေလး ေရႊနန္းေတာ္ေက်ာင္း (ဓာတ္ပုံ – bugbog.com)
သက္တမ္း ၁၃၇ ႏွစ္ခန္႔ရွိၿပီျဖစ္ေသာ မႏၲေလးေတာင္ေျခရွိ သမုိင္း၀င္ ေရႊေက်ာင္းႀကီး ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေရး အကူအညီေပးရန္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံမွ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္က ကမ္းလွမ္းလုိက္ေၾကာင္း သတင္းရသည္။
ရန္ကုန္အေျခစိုက္ အေမရိကန္သံ႐ုံး ယဥ္ေက်းမႈဌာနမွ သစ္သားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ ေရႊေက်ာင္းႀကီးကုိ ေရွးမူလက္ရာ မပ်က္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေပးမည္ဟု ကမ္းလွမ္းလာျခင္းျဖစ္ၿပီး ယဥ္ေက်းမႉ ၀န္ႀကီးဌာနက မည္သည့္ျပန္ၾကားခ်က္မွ ျပဳလုပ္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။
ေရွးေဟာင္း သုေတသန ဌာနမွ အရာရွိတဦးက“နည္းပညာေရာ ေငြေၾကးေရာ ေထာက္ပံ့မယ္ ဆုိေတာ့ အေကာင္းဘက္က မ်ားမွာပါ၊ ကမ္းလွမ္းတဲ့အဆင့္ဆုိေတာ့ ဘယ္လုိပုံထိန္းသိမ္းမယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ေတြကုိေတာ့ ေျပာဆုိတာမရွိေသးပါဘူး”ဟု ဆုိသည္။
ေရႊနန္းေတာ္ေက်ာင္းဟု အမည္ရသည့္ ေရႊေက်ာင္းႀကီးကုိ သီေပါမင္း နန္းတက္စ ၁၈၇၉ ခုႏွစ္ခန္႔က နတ္ရြာစံ မင္းတုန္းမင္းႀကီး အတြက္ ရည္စူးကာ သစ္သားျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ထားခဲ့ေသာ ေရႊပိန္းခ်ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးျဖစ္ၿပီး အတက္အဆင္း အတြက္ ေလွကားမ်ားသာ အုတ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည္။
လက္ရွိအေျခအေန၌ ေရႊပိန္းခ်မ်ား လြင့္ျပယ္သြားၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ပန္းကႏုတ္၊ ပန္းပုလက္ရာမ်ားမွာ ျမန္မာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္ျဖင့္ ေရွး အစဥ္အဆက္ ထိန္းသိမ္းခဲ့သည့္အတြက္ အေကာင္းပကတိ ရွိေသးေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ သစ္သားထည္ သက္သက္ျဖင့္ သာ တည္ေဆာက္ထားသည့္အတြက္ ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းမည္ဆုိလွ်င္ နည္းပညာပုိင္း၌ အေသးစိတ္အခ်ိန္ယူ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေရွးေဟာင္း သုေတသနဌာနက ေျပာဆိုသည္။
ယခုအခါ သစ္သားေဆာင္ကုိ ေရွရည္ ခံႏုိင္ရည္ရွိေစရန္ ကြန္ကရစ္ တုိင္မ်ားျဖင့္ ေထာက္ကန္ ထိန္းေပးထားသည္။
ေရႊေက်ာင္းႀကီးကဲ့သုိ႔ပင္ မႏၲေလး၊ အမရပူရႏွင့္ အင္း၀ နယ္တ၀ုိက္၌ ႏွစ္ ၁၀၀ ေက်ာ္ သက္တမ္းရွိသည့္ ေရွးျမန္မာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းမ်ား အမ်ားအျပားက်န္ရွိေနေသးရာ သာက၀န္၊ ေရႊအင္ပင္ ေက်ာင္း၊ သဂၤဇာ၊ မင္းထင္ ေယာမင္းႀကီးအုတ္ေက်ာင္း၊ ျမင္း ၀န္၊ သစ္ဆိမ့္၊ ရႏၲပုိ၊ ေရႊက်င္၊ အင္း၀ ဗားကရာ စသည့္ေက်ာင္းတုိက္ႀကီးမ်ားသည္ ေရွးဗိသုကာ လက္ရာမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ ေန သည့္ ေက်ာင္းမ်ားျဖစ္သည္။
ထုိေက်ာင္းမ်ားထဲတြင္ ေ၀ယ်ာ၀စၥ ပစၥည္းမ်ား သိမ္းဆည္းရာ ေဘာဂေဆာင္၊ ေဇတ၀န္ေဆာင္ စသည့္ အေဆာင္အသြယ္သြယ္ ပါရွိ ၿပီး အဂၤါရပ္ျဖင့္ ညီညြတ္သည့္ ေရႊအင္ပင္ ေက်ာင္းႏွင့္ ၁၉ ရာစု ဥေရာပ ဗိသုကာ လက္ရာျဖင့္ ေပါင္းစပ္ထားေသာ ကင္း၀န္မင္းႀကီး ေကာင္းမႈ သာက၀န္ ေက်ာင္းမ်ားသည္ ႏုိင္ငံျခားသား ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ား ေလ့လာမႈ မ်ားျပားသည့္ ေက်ာင္းမ်ားျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။
စာေရးဆရာ နတ္ေမာက္ထြန္းရွိန္ ျပဳစုသည့္ “ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ ျမန္မာေရွးေဟာင္း ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းႀကီးမ်ား” စာအုပ္တြင္  မႏၲေလး၊ အမရပူရႏွင့္ အင္း၀ ၀န္းက်င္တြင္ ျမန္မာေရွးေဟာင္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ က်န္ရွိေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ထားသည္။
သုိ႔ေသာ္ သီေပါမင္းေကာင္းမႈ မွန္နန္းေက်ာင္းမွာ ၿပိဳက်သြားခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး စလင္းမင္းသမီး ေကာင္းမႈ စလင္းေက်ာင္းလည္း မရွိေတာ့ ေပ။ အလားတူ သစ္ဆိမ့္ ေက်ာင္းမွာလည္း မီးေလာင္ပ်က္စီးသြားၿပီ ျဖစ္သည္။
လက္ရွိအေျခအေနတြင္ တခ်ိဳ႕ေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားကုိ ေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ္လည္း ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္မ်ား သီတင္းသုံးေနသည့္အတြက္ ေရွးေဟာင္းပုံစံ မပ်က္ေစရန္ ပူးတြဲညိွႏႈိင္း ထိန္းသိမ္း ေနရသည္ဟု သိရသည္။
စာေရးဆရာ နတ္ေမာက္ထြန္းရွိန္က“ပ်က္စီးသြားတဲ့ မႏၲေလး နန္းေတာ္ႀကီးေတာင္ ျပန္ေဆာက္ၿပီးေတာ့ ထိန္းသိမ္းေနေသးတာ၊ အခုလုိ အင္မတန္ေရွွးက်ၿပီး သစ္သား လက္ရာ ပန္းပု လက္ရာေျမာက္တဲ့ ေရွးေက်ာင္းႀကီးေတြကုိ ပစ္မထားဘဲ ပုိမုိထိန္းသိမ္းသင့္ တယ္၊ ဘုန္းႀကီးေတြနဲ႔ခ်ည္း ပစ္မထားသင့္ဘူး”ဟု ေျပာသည္။
ႏွစ္သက္တမ္း ၁၅၀ ခန္႔ရွိသည့္ ျမန္မာဗိသုကာ လက္ရာမ်ားမွာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္သာ ရွိေတာ့ရာ ေရွးေဟာင္းသုေတ သန ဌာနအေနျဖင့္ ထိန္းသိမ္း၍ ကမၻာလွည့္ခရီးသြား အမ်ားအျပားလာေရာက္ေနသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၀င္ေငြရွာေဖြႏုိင္ေၾကာင္း လည္း ၎က ဆုိသည္။
ေရွးေဟာင္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေရွးေဟာင္းသုေတသန အဖြဲ႔က ၁၉၇၂၊ ၁၉၇၅ ခုနွစ္မ်ားတြင္ ႏွစ္ႀကိမ္ ကြင္း ဆင္း စာရင္းေကာက္ခံခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပုိင္းတြင္ စာရင္းေကာက္ခံျခင္း မရွိေသးေပ။
ျမန္မာျပည္အလယ္ပုိင္း မေကြးတုိင္းအတြင္း၌ စကု၊ စလင္း စသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ေရွးေဟာင္း ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းမ်ား က်န္ရွိေနေသးၿပီး စေလနယ္ရွိ ႐ုပ္စုံေက်ာင္းမွာ ထင္ရွားသည္။
ဧရာ၀တီ

Leave a Reply

 
Shan News © 2011 DheTemplate.com & Main Blogger. Supported by Makeityourring Diamond Engagement Rings

You can add link or short description here