Friday, November 8, 2013

တုိးျမႇင့္လုိက္ေသာ လွ်ပ္စစ္မီတာခမ်ား ျပန္ေလွ်ာ့ခ်ေရး သီးသန့္အဆုိတင္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက သူရဦးေရႊမန္း သံုးသပ္ေျပာၾကား

0 comments


အဆုိတင္သြင္းမည္ျဖစ္ရာ ေအာင္ျမင္ပါက လွ်ပ္စစ္ဝန္ၾကီးဌာနအေနျဖင္႕ လက္ရွိသတ္မွတ္သည္႕ ဓာတ္အား ခႏႈန္း ထားမ်ားကုိ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရမည္  

8.11.2013


ယခုလ ၈ ရက္(ယေန႔)ျပဳလုပ္မည့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ဝန္ႀကီး ဌာန ကတိုးျမႇင့္ေကာက္ခံေတာ့မည့္ လွ်ပ္စစ္မီတာခမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ရန္အဆုိတစ္ရပ္ကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေအးေမာက္က တင္သြင္း သြားမည္ျဖစ္သည္။

ပထမအၾကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အ႒မပံုမွန္အစည္းအေဝး ဒသမေျမာက္ေန႔တြင္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ အတိုးႏႈန္းသက္သာေသာ ေခ်းေငြ အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္း ၆ဝေခ်းယူၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရး ကြန္ရက္မ်ားကုိ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေရးကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးရာတြင္ေခါင္းစဥ္ ႏွင့္ မသက္ဆုိင္ေသာ အထက္ပါကိစၥရပ္မ်ား ပါဝင္သျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကသူရ ဦးေရႊမန္းက ယင္းအေၾကာင္းအရာကို အဆုိတစ္ရပ္ျဖင့္ တင္သြင္းရန္ သံုးသပ္ျခင္းေၾကာင့္ ယခုလ ၈ ရက္(ယေန႔)တြင္ အဆုိအျဖစ္တင္သြင္းမည္ဟု သိရသည္။   

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကက''တင္ျပ ေဆြးေႏြးတဲ့ေနရာမွာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျပည့္စံုမွ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ပိုလာမယ္ဆုိတဲ့ စကားမွန္ပါတယ္။        

ဒီ့ထက္ပိုလုိအပ္တာကေတာ့ ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ႏုိင္ငံသားမ်ား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ ပုိမုိရရွိေရးဟာ ပိုလုိ႔ေတာင္ အေရး ႀကီးတယ္လုိ႔ ယူဆပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ တင္ျပ ေဆြးေႏြးသြားတဲ့ေနရာမွာ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္မႈကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြး တာ ဒီေခါင္းစဥ္နဲ႔မဆုိင္ပါဘူး။ တကယ္လု႔ိ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျမင့္တက္မႈကို ျပန္ေလွ်ာ့ခ်ဖုိ႔ လုိတယ္ဆုိရင္၊ လိုတယ္ဆုိတဲ့ခံယူခ်က္ယံုၾကည္ ခ်က္ရွိတယ္ ဆုိရင္ သီးျခားအဆို တစ္ရပ္ လႊတ္ေတာ္မွာတင္ျပေဆြးေႏြးသြားဖို႔လုိပါတယ္''ဟု ဦးေအးေမာက္၏ ယေန ႔ေဆြးေႏြးမႈ အၿပီး၌ သံုးသပ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။       

တင္သြင္းမည့္အဆိုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စီမံကိန္း ႏွင့္ဘ႑ာေရးဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈေကာ္မတီ အတြင္း ေရးမွဴး ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအးေမာက္က ဓာတ္အားခမ်ား တုိးျမႇင့္ ေကာက္ခံျခင္းအေပၚ ျပည္သူလူထုအသံ ထြက္ လာျခင္းေၾကာင့္ တင္သြင္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိသတ္မွတ္လုိက္သည့္ႏႈန္းကို ေလွ်ာ့ခ်ေစ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ယူနစ္ ၃၅ က်ပ္ႏႈန္းကုိ ယူနစ္ ၁ဝဝ အထိသတ္မွတ္သည္ဆုိပါက ယူနစ္ ၂ဝဝအထိ တုိးျမႇင့္ေပးရန္ႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားေလွ်ာ့ခ် ေပးရန္၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ႏိုင္ငံတကာစနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲသြားရန္ အဓိက ထားတင္ျပသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ 

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးရဲထြန္း က ''လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားခမ်ားမွာ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ ထိုက္သည္ထက္ ပိုနည္းေနလွ်င္လည္း မေကာင္း သလို ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္သည္ထက္ပုိမ်ားေနလွ်င္ လည္း မေကာင္းပါ ။ ျဖစ္သင့္ သည္ထက္ပိုနည္း ေနလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္က အျမဲတမ္းအ႐ံႈးျပေနမည္။ အျခား လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား မရရိွေသာ ျပည္သူမ်ား အတြက္ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ေပးေဝေရးတြင္ အေႏွာင့္ အယွက္ျဖစ္မည္။ ထို႔ျပင္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားကို ေစ်းေပါေပါရသျဖင့္ ေခြၽတာစြာမသံုးဘဲ အလ ဟႆျဖဳန္းတီးမႈမ်ားေပၚလာမည္။ သို႔ျဖစ္လွ်င္ တိုင္းျပည္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အေႏွာင့္ အယွက္ျဖစ္ေစလိမ့္မည္။ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္သည္ ထက္ ပိုမိုမ်ားျပား ေနလွ်င္လည္း ျပည္သူလူထုမွာ လွ်ပ္စစ္မီတာခအတြက္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္မည္။ လူေနမႈ အဆင့္အတန္း မ်ားက်ဆင္းမည္။ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခ ေစ်းႀကီးသျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ား၏ ထုတ္ကုန္ မ်ားကိုမၿပိဳင္ဆိုင္ႏုိင္ျဖစ္မည္။          

သို႔ျဖစ္လွ်င္ ေနာက္ ဆက္တဲြအျဖစ္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆုိင္း ကုန္မည္။ အလုပ္လက္မဲ့မ်ား ေပါ မ်ားလာမည္။ သို႔ျဖစ္ရာ လွ်ပ္စစ္မီတာခမွာ ရိွသင့္ျဖစ္သင့္သည့္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအတြင္းျဖစ္သင့္ၿပီး အဓိက ထားလုပ္ေဆာင္သင့္သည္မွာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးမႈတြင္ အေလအလြင့္ မျဖစ္ေရး (လူေၾကာင့္တရားမဝင္ ခိုးယူမႈမ်ားပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ လုပ္ငန္း သံုးပစၥည္းမ်ားေခတ္မီေရး)တို႔ကို အာ႐ံုစိုက္လုပ္ ေဆာင္ၿပီးမွသာ ဓာတ္အားခမ်ားကို အေလ်ာ့ အတင္းျပဳလုပ္သင့္ပါသည္''ဟု သေဘာထား မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

Leave a Reply

 
Shan News © 2011 DheTemplate.com & Main Blogger. Supported by Makeityourring Diamond Engagement Rings

You can add link or short description here