Thursday, February 13, 2014

လူမ်ဳိးစု ၁၃၅ မ်ဳိးတြင္ မပါသူမ်ား တိုင္းရင္းသားျဖစ္ခြင့္ ရွိ၊ မရွိကို သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ၿပီးေနာက္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ဆုံးျဖတ္မည္

0 comments
13.2.2014

မတ္လ ျပည္လံုးကၽြတ္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ရာတြင္ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ လူမ်ိဳး စုအမည္မ်ားကို ထည့္သြင္းခြင့္ ရွိသည္ ဟု သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း ၎တို႔ တိုင္းရင္းသားျဖစ္ခြင့္ ရွိျခင္း မရွိျခင္းကို သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ၿပီးမွ လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳ ဆုံးျဖတ္သြားမည္ဟု အစိုးရအဖြဲ႕ က ေျပာဆိုလိုက္ေၾကာင္း ကို စစ္ကိုင္းတုိင္း ခ်င္းတိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး ဦးႏုိထန္ကပ္က မဇၩိမ ကို ေျပာသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၁ ရက္က ေနျပည္ေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္တြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ဒုတိယသမၼတဦးၪဏ္ ထြန္းတို႔ ပါ၀င္ေသာ အစိုးရ အဖြဲ႕၀င္ ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းမ်ားမွ တိုင္းရင္းသားေရးရာ ၀န္ႀကီး မ်ား ေတြ႕ဆုံခဲ့ခ်ိန္တြင္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူေရးႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္၍ တိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီးမ်ား ၏ ေမးျမန္းခ်က္ကို အစိုးရအဖြဲ႕က တုံ႔ျပန္ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

ဦးႏုိထန္ကပ္က “တိုင္းရင္းသားေတြ ေတာင္းေနတဲ့ ကုတ္နံပါတ္ေတြ လုပ္ေပးဖို႔ ျပင္ေပးဖို႔ဆုိတာကေတာ့ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ဘူးဗ်။ လူမ်ဳိးနာမည္ကို အျခားဆိုတဲ့ေနရာမွာ ႀကိဳက္သလို ထည့္ခြင့္ေပးထားတယ္လို႔ေျပာ လိုက္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ဘာမွ ဆက္ေျပာလို႔မရေတာ့ဘူး ျဖစ္သြားတယ္”ဟု ေျပာသည္။

လူဦးေရႏွင့္ သန္းေခါင္စာရင္းဥပေဒကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္က အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ၁၉၈၃ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းပါ အခ်က္အလက္မ်ားအတိုင္း လူမ်ဳိးႀကီးရွစ္မ်ဳိးႏွင့္ လူမ်ိဳးစု ၁၃၅ မ်ဳိးအျဖစ္သာ ကုတ္နံပါတ္မ်ား သတ္မွတ္ေပးထားရာ ယင္းအတုိင္းသာ ေကာက္ယူသြားမည္ျဖစ္သည္ဟု လူ၀န္မႈႀကီး ၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာနက ေျပာၾကားထားၿပီးျဖစ္သည္။

လူမ်ဳိးစု ၁၃၅ မ်ဳိးတြင္ ထည့္သြင္းလိုျခင္း မရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ အျခားဆိုေသာေနရာ တြင္ ျဖည့္သြင္းလို ေသာလူမ်ဳိးအမည္ကို လက္ခံေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သတ္မွတ္ေပးထားေသာ လူမ်ဳိးစု ကုတ္ နံပါတ္မ်ားတြင္ အမည္မွားယြင္းမႈမ်ား၊ လူမ်ဳိးစုအမည္ ထပ္တူညီေနမႈမ်ားႏွင့္ ကုတ္နံပါတ္မရွိေသာ လူမ်ဳိး စုမ်ား အစရွိေသာ လိုအပ္ခ်က္ လြဲမွားမႈမ်ားေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားက အ ဆိုပါအခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေပးရန္ အစိုးရအဖြဲ႕ကို ၎တို႔ႏွင့္ေတြ႕ဆုံရန္ ေတာင္းဆိုေနၾက သည္။

အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သူ ကရင္တုိင္းရင္းသားေရးရာ ၀န္ႀကီး ဦးေစာထြန္းေအာင္ျမင့္က “သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္လိုက္တဲ့ အတြက္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုေတြ ထပ္တိုးလာႏိုင္သလို ထပ္ေန တာေတြလည္း ေလ်ာ့သြားႏိုင္တယ္။ အစိုးရကေတာ့ ၁၃၅ မ်ဳိးအတိုင္း ပဲ ေကာက္မွာ”ဟု မဇၩိမကို ေျပာ သည္။

သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခံမႈတြင္ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ လူမ်ဳိးစုအ မည္ မ်ား ကို လြတ္လပ္စြာ ထည့္ခြင့္ေပး လိုက္ျခင္းျဖင့္ ဌာေနတို င္းရင္းသား မ်ားမဟုတ္ေသာ လူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းအသစ္မ်ား ေပၚ ထြက္လာ ႏိုင္သည့္အတြက္ အစိုးရအေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံကာ ဘုံနားလည္မႈ၊ သ ေဘာတူညီမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ထားသင့္သည္ဟု ၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းဆိုင္ရာ ခ်င္းအမ်ဳိးသား အ ေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီမွ ညိႇႏႈိင္းေရးမွဴး ဦးဆလိုင္းအုိင္းဇက္ခင္က မဇၩိမ ကို ေျပာသည္။

ဦးဆလိုင္းအုိင္းဇက္ခင္က “အစကတည္းက ရွင္းရွင္းလုပ္မထားေတာ့ လူမ်ဳိးစုအသစ္ေတြ ထပ္ျဖစ္လာ တဲ့အခါမွာ နင္တို႔က တိုင္းရင္းသား မဟုတ္ပါဘူးလို႔ ျငင္းခြင့္မရွိေတာ့ဘူး။ ျငင္းခဲ့ရင္ သန္းေခါင္စာရင္း ဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္တာျဖစ္သလို လူ႔အခြင့္အေရးကိုပါ ခ်ဳိးေဖာက္ လိုက္တာပါပဲ”ဟု မဇၩိကို ေျပာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဗမာတိုင္းရင္းသားမွလြဲ၍ ကခ်င္၊ ကယန္း၊ မြန္၊ ရခိုင္၊ ရွမ္း၊ ကရင္ႏွင့္ အျခားလူမ်ဳိးစုမ်ားသည္ ၎တို႔၏ဆႏၵကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားျခင္းမရွိ၊ ေတြ႕ဆုံျခင္းမရွိဘဲ ေကာက္ယူမည့္ သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေၾကညာခ်က္မ်ား အသီးသီး ထုတ္ျပန္၍ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဆီသို႔ ေပးပို႔ၾကသည္။

ယင္းအျပင္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူေရးကို ဦးေဆာင္ လႈပ္ရွားေနေသာ ရွမ္း၊ မြန္၊ ကခ်င္၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ ပအို၀္းႏွင့္ အျခား လူမ်ဳိးစု မ်ားမွ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား စုေပါင္း၍ လူ၀န္ မႈႀကီး ၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီကို ေတြ႕ဆုံလိုသည္ ဟု ေတာင္း ဆိုခ်က္ကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၇ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ရန္ စီစဥ္ေနသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္အတြင္း ေနထိုင္ေသာ ဒုကၡသည္မ်ားသာမက တရားမ၀င္ေနထိုင္ေနသူမ်ား ၊ ႏိုင္ငံ ျခားသားမ်ားကိုပါ သန္းေခါင္ စာရင္းေကာက္ယူသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားသို႔ တရားမ၀င္ သြားေရာက္ေန ထိုင္ေနသူမ်ားကို အေရးယူမည္မဟုတ္ဟု လည္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီက ရန္ကုန္တြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၀ ရက္ကျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ျပည္လုံးကၽြတ္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူေရး ဆိုင္ရာ သတင္းစာရွင္းလင္း ပြဲတြင္ ကတိေပးေျပာဆိုခဲ့သည္။

သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူေရးအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၈ ဒသမ ၆ သန္း ကုန္က်မည္ျဖစ္ ၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရက ၁၅ သန္းထည့္၀င္ကာ ကုလသမဂၢ လူဦးေရရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ (UNFPA)က ကန္ေဒၚ လာငါးသန္း ေထာက္ပံ့မည္ ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၁ သန္းကိုလည္း ၾသစေၾတးလ်၊ ဖင္လန္၊ ဂ်ာမနီ၊ ေနာ္ေ၀၊ ၿဗိတိန္၊ ဆြီဒင္ႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံတို႔က ထည့္၀င္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

Mizzima

Leave a Reply

 
Shan News © 2011 DheTemplate.com & Main Blogger. Supported by Makeityourring Diamond Engagement Rings

You can add link or short description here