Tuesday, October 8, 2013

ကေလးငယ္မ်ား ႏွင့္ အေရာင္ဆိုးခံရမႈ

0 comments

8.10.2013

ရက္ပိုင္းအတြင္း ဆႏၵျပပြဲသတင္းမ်ားက လႊမ္းမိုး ထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထိုအထဲတြင္ ေအာက္ တိုဘာ ၆ရက္က ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ တန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာ စီမံကိန္းတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းခံရသည့္မိသားစုမ်ား၏ ဆႏၵျပမႈ တြင္ ေက်ာင္းသား ကေလးငယ္ေလးမ်ား ပါဝင္လာမႈကို ေတြ႕ျမင္ရသည္။

ထိုမိသားစုဝင္မ်ားသည္ က်ဴးေက်ာ္မ်ား ပင္ျဖစ္လင့္ကစား အိုးအိမ္ညႊန္မႉး ကိုယ္တိုင္က အိမ္ရာ ေဆာက္လၽွင္ ထိုသူမ်ားကို အလုပ္အကိုင္ေပးမည္၊ သင့္ ေတာ္သည့္ေဈးႏႈန္းျဖင့္ အရစ္က်ေရာင္းေပးမည္ဟု ကတိ ေပးထားခဲ့ၿပီး ယင္းကတိကိုေပးခဲ့သည့္ ေတြ႕ဆုံရွင္းလင္း ပြဲတြင္ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္ ေဒါက္တာမ်ိဳးေအာင္ကိုယ္တိုင္ သဘာပတိအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ယခုအခါ ထိုကတိ ေဖာက္ဖ်က္သည့္အတြက္ ဆႏၵျပၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ထို အထဲတြင္ ေက်ာင္းသားအရြယ္ကေလးငယ္မ်ားပါ ပါဝင္ လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ထိုကေလးငယ္မ်ားသည္ ပီဘိကေလးငယ္အရြယ္ ေလးမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး သူတို႔၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာျဖဴစင္မႈကို သူတို႔၏မ်က္ႏွာမ်ားေပၚတြင္ ထင္ဟပ္ေတြ႕ျမင္ရေပသည္။ ထိုဆႏၵျပပြဲတြင္ ဦးစီးသူတစ္ဦးက ကေလးငယ္မ်ားကို မုန႔္ ႏွင့္ အခ်ိဳရည္မ်ား လိုက္လံေဝငွေပးေန သည္ကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ရေပသည္။

ထိုဆႏၵျပပြဲျမင္ကြင္းတြင္ ထိုင္ေနသည့္ ကေလးငယ္မ်ား၏ေရွ႕တြင္ အခ်ိဳရည္ပုလင္းေလးကိုေရွ႕ တြင္ခ်ထားၿပီး တခ်ိဳ႕က ေပးေဝထားသည့္ မုန႔္မ်ား ကို ကိုင္ လ်က္၊ တခ်ိဳ႕က ေမာပန္းသျဖင့္ စားေသာက္ လ်က္ ေတြ႕ ျမင္ရေပသည္။

ဒီေနရာတြင္ တစ္ခုသတိျပဳမိသည္မွာ ထိုကေလးငယ္ မ်ား၏ မသိနားမလည္မႈအေပၚ အသုံးခ်သလိုမ်ိဳးျဖစ္ေန မည္ကို စိုးရိမ္မိျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္လၽွင္ ကေလး ငယ္မ်ား၏ျဖဴစင္မႈကို အေရာင္ဆိုးေပးလိုက္သလိုျဖစ္ သြားနိုင္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္သည္ မ်ားစြာ အေရးႀကီးပါသည္။

ဆႏၵျပသူမ်ား၏ရည္ရြယ္ခ်က္တြင္ ထိုသို႔ေျမအသိမ္း ခံရသည့္မိသားစုဝင္မ်ားထဲတြင္ ယခုလို လူမမည္ေက်ာင္း သားကေလးငယ္မ်ား ပါဝင္ေနသည့္အတြက္ ေထာက္ထား စာနာမႈရရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္နိုင္ေသာ္လည္း ကေလးငယ္မ်ား၏မသိစိတ္တြင္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ အရိပ္ ထိုးမႈတစ္ခုျဖစ္သြားေစနိုင္သည္ကို သတိမူသင့္သည္ဟု ယူဆမိေပသည္။

တစ္ဖန္ ေျမယာသိမ္းဆည္းသူမ်ားအေန ျဖင့္လည္း ထိုထိုေသာမိသားစုဝင္ မ်ားထဲတြင္ ထိုထိုေသာ ကေလးငယ္မ်ားပါဝင္မႈေၾကာင့္ မည္သို႔ေသာအခက္ အခဲ အက်ပ္အတည္း ျဖစ္ေပၚနိုင္သည္ကို သတိထားကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းရန္ အထူးလိုအပ္လွသည္ဟု ယူဆရေပသည္။

ထိုသို႔စဥ္းစားရန္ရွိသည့္အေၾကာင္းမွာ ယင္းကေလး ငယ္မ်ားသည္ နိုင္ငံ၏အနာဂတ္ကိုပုံေဖာ္မည့္ ကေလးငယ္ မ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါ သည္။

သို႔ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ယင္းကေလးငယ္မ်ား၏စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာတြင္ အရြယ္ႏွင့္ မမၽွေသာ၊ စံေသြလြဲနိုင္ေသာအျပဳအမူမ်ား၊ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္မ်ား မျဖစ္ေပၚေစရန္ႏွင့္ အသုံးခ်ခံမ်ားမျဖစ္ေပၚ ေစရန္လိုအပ္လွေပသည္။ ကေလးဘဝအေစာပိုင္းကာလ မ်ား၏စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအသိႏွင့္ ခံစားခ်က္မ်ား သည္ သူ၏ ဘဝတစ္ေလၽွာက္ ႀကီးရင့္သည္အထိ(မသိစိတ္မွ တစ္ဆင့္) လက္ခံသယ္ေဆာင္သြားနိုင္သည့္ သေဘာတရားအျဖစ္ ကေလးသူငယ္ စိတ္ပညာတြင္ေဖာ္ထုတ္ထားရာ ယင္းကို ေကာင္းစြာႏွ လုံးမူမိရန္ အထူးလို အပ္လွေပေၾကာင္း။

အယ္ဒီတာအာေဘာ္

YMG

Leave a Reply

 
Shan News © 2011 DheTemplate.com & Main Blogger. Supported by Makeityourring Diamond Engagement Rings

You can add link or short description here