Tuesday, November 5, 2013

နယ္စပ္ အေျခစိုက္ ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ ျပန္ေရး မေရရာေသး

0 comments

ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္႐ွိဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွဒုကၡသည္မ်ားအား ေနရပ္ ျပန္ပို႔ေရးမွာ၄င္းတို႔၏ပုဂၢလိက ေနရပ္ ျပန္ေရး မျပန္ေရး ဟူသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ေပၚတြင္သာ မူတည္ေၾကာင္း နယ္စပ္ အကူအညီ ေပးေရး ၫြန္႔ေပါင္း အဖဲြ႕ (TBC) မွ ျမန္မာျပည္ တာဝန္ခံ ေဒၚနီလာၿမိဳင္က ေျပာသည္။“ျပန္လည္ ေနရာ ခ်ထားေရး ေဝါဟာရ အရကိုက အမတို႔ အေနနဲ႔က ဒုကၡသည္ ေတြရဲ့ မိမိတို႔ စိတ္ဆႏၵနဲ႕ ေနရပ္ ျပန္ေရး (Volunteer Return) ကိုပဲ အားစိုက္ ပါတယ္၊ ဘယ္အကူအညီ ေပးေရး အဖြဲ႕ေတြမဆို UN ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္အဖြဲ႕ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဒုကၡသည္ေတြ စိတ္ဆႏၵ အရပဲ ေနရပ္ ျပန္ပို႔ ႏိုင္မွာပါ။ အတင္း ဖိအားေပး ေနရာ ျပန္ခ်ေရး (Force Relocation) လုပ္လို႕ မရပါဘူး” ဟု ေဒၚနီလာၿမိဳင္က ေျပာသည္။
ထို႕အတူ TBC အဖြဲ႕၏ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဆိုင္ရာ ကႊ်မ္းက်င္ အရာ႐ွိ မစၥတာ Mike Bruce ကလည္း ထိုင္းအစိုးရ ျမန္မာ အစိုးရ၊ ဒုကၡသည္ အကူအညီ ေပးေရး အဖြဲ႕ႏွင့္ ကုလ လက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႕မ်ား တို႔ႏွင့္ ညွိႏႈိင္း သေဘာတူ ထားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ကာ ယခု အေျခ အေနသည္ ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ ျပန္ေရး အတြက္ ေကာင္းမြန္ တည္ၿငိမ္ေသာ အေျခ အေန မဟုတ္ ေသးေၾကာင္း အားလံုးမွ သံုးသပ္ ထားသည္ဟု ဆိုပါသည္။“က်ေနာ္တို႔ TBC အဖြဲ႕ ၊ ထိုင္းအစိုးရ၊ ျမန္မာ အစိုးရ၊ ကုလ လက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႕ ဥပမာ - UNHCR တို႕ ဒီကိစၥကို အထက္မွာ ေျပာသလိုပဲ ေနရပ္ ျပန္ေရး အတြက္ ေကာင္းမြန္ တည္ၿငိမ္တဲ့ အေျခ အေနေတြ မဟုတ္ေသးဘူး ဆိုတာ သေဘာတူ ထားၿပီး သားပါ၊ ဒါ့ျပင္ကို ဒုကၡသည္ စခန္းေတြမွာ စားနပ္ ရိကၡာ ေလ်ာ့တာလည္း ေနရပ္ ျပန္ဖို႔ ဖိအားေပးတာနဲ႔ လံုးဝ ပတ္သက္မႈ မ႐ွိပါဘူး၊ ေငြေၾကး ေထာက္ပံမႈ အေပၚ မူတည္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ ရတာပါ” ဟု TBC အဖြဲ႕၏ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဆိုင္ရာ ကႊ်မ္းက်င္ အရာ႐ွိ မစၥတာ Mike Bruce က ေျပာသည္။

မည္သည့္ အခ်ိန္၌ ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ျပန္ေရး အတြက္ ျပည္လည္ ေနရာ ခ်ထားေရး အစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည္ ဆိုသည္မွာလည္း အခ်ိန္ ကန္႕သန္ခ်က္မ႐ိွေသး ဟုလည္း ဆိုပါသည္။ TBC အဖြဲ႕အား အဓိက အားျဖင့္ EU မွ အဓိက ေထာက္ပံ ေပးလ်က္ ႐ွိကာ ေထာက္ပံသည့္ ပမာဏကို ေျဖၾကားရန္ မစၥတာ Mike မွ ျငင္းဆို ခဲ့ပါသည္။ယခုႏွစ္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အတြင္း ၿပီးခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လခန္႕မွ စတင္၍ ထိုင္းျမန္မာ နယ္စပ္႐ွိ ဒုကၡသည္ စခန္း (၉) ခုမွ ရိကၡာ ေထာက္ပံ့ ေပးမႈ ပံုစံ အခ်ိဳ႕ကို ေျပာင္းလဲ ခဲ့ၿပီး ၄င္းသည္ ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ ျပန္ေရး အတြက္ ဖိအားေပးသည့္ သေဘာဟု ဒုကၡသည္ စခန္းေနသူ မ်ားက ေျပာဆို ခဲ့ကာ ၄င္းအား TBC အဖဲြ႕မွ မစၥတာ Mike Bruce ႏွင့္ ေဒၚနီလာၿမိဳင္က ျငင္းဆို ခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။
အေထာက္အပံ့ ေပးမႈ ပံုစံ မ်ားကိုလည္း ဒုကၡသည္ စခန္း တြင္း၌ ေထာက္ပံ့ ရိကၡာ မလိုဘဲ ရပ္တည္ ႏိုင္သည့္ ဒုကၡ သည္မ်ား ၊ ပမာဏ အခ်ိဳ႕ ေထာက္ပံ့ရန္ လိုသည့္ ပုံမွန္ လူတန္း စားမ်ား၊ ေထာက္ပံ့ သင့္သည့္ လူတန္းစား မ်ားႏွင့္ အထူး ဂရုစုိက္ ေထာက္ပံ့ ကူညီ ရမည့္ လူတန္းစား မ်ားဟူ၍ ေလးမ်ဳိး ခြဲက ေထာက္ပံ့ ရိကၡာ ေပးေဝမႈ ပံုစံကို ေျပာင္းလဲ က်င့္သံုး ခဲ့ပါသည္။

ထိုသို႕ အေထာက္အပံ့ ပံုစံ ေျပာင္းလဲ ရျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္းရင္း မွာလည္း TBC မွ ယခင္ႏွစ္ မ်ားတြင္ ရ႐ွိေနသည့္ အကူ အညီထက္ သံုးပံု တစ္ပံုခန္႕ အကူအညီ ေလ်ာ့နည္း လာခဲ့ကာ ထိုသည္ကား ရိကၡာေထာက္ပံ့မႈ ပံုစံအား ေျပာင္းလဲရန္ အဓိက အေၾကာင္းရင္း တစ္ရပ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္လည္း ကရင္ အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုး KNU ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္၌ ေတြ႕ဆံု ခဲ့စဥ္ အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားက ကရင္ ဒုကၡသည္ စခန္းမွ ဒုကၡသည္ အိမ္ေထာင္စု (၅၀) ခန္႕အား အစမ္း ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားရန္ ေဆြးေႏြး ခဲ့ဖူး ပါသည္။
နယ္စပ္ အေျခစိုက္ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ဆိုရာ၌လည္း ယခု လက္႐ွိ၌ ေျမယာ သိမ္းဆည္း ထားမႈ ျပသနာမ်ား၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္း အတြက္ လ်ာထားသည့္ ေျမယာ မ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္ ျပန္မည့္ ဒုကၡသည္ မ်ားအတြက္မူ မိမိတို႕ လက္ငုတ္ လက္ရင္း ေျမယာ မ်ားတြင္ ျပန္လည္ ထြန္ယက္ စိုက္ပ်ိဳး လုပ္ကိုင္ ႏိုင္ရန္ အတြက္ ႀကီးစြာေသာ စိန္ေခၚ မႈမ်ား အျဖစ္ ႐ွိေနေၾကာင္း ေဒၚနီလာၿမိဳင္က ဆိုပါသည္။ထို႕အျပင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏိုဝင္ဘာလ (၁) ရက္ေန႕ ၌လည္း TBC အဖြဲ႕မွ ျမန္မာျပည္ အေ႐ွ႕ေတာင္ပိုင္း႐ွိ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု မ်ားသည္ နာတာ႐ွည္ ဆင္းရဲ မြဲေတမႈ၊ ကာလ ၾကာျမင့္စြာ ေနရပ္စြန္႕ခြာ ထြက္ေျပး ေနရမႈႏွင့္ အင္အား ခ်ည့္နဲ႔သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ မ်ားကို မီးေမာင္း ထိုးျပ ထားသည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ စစ္တမ္း တစ္ရပ္ကို ထုတ္ျပန္ ခဲ့ပါသည္။

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အစိုးရ တို႔အၾကား ရ႐ွိ ထားသည့္ အပစ္ အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈ မ်ား၏ ထိလြယ္ ႐ွလြယ္ မႈႏွင့္ ပဋိပကၡ ေဒသမ်ားတြင္ စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒမ်ား တိက်စြာ မသတ္မွတ္ပဲ စီးပြားေရး ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ ေနျခင္းေၾကာင့္ နစ္နာမႈ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေန မ်ားကိုလည္း ၄င္း ႏွစ္ပတ္လည္ စစ္တမ္းတြင္ မီးေမာင္းထိုး ေဖာ္ျပ ထားခဲ့ ပါသည္။ျပည္တြင္း စစ္ဒဏ္ေၾကာင့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွ စ၍ ထိုင္းျမန္မာ နယ္စပ္႐ွိ ဒုကၡသည္ စခန္း (၉) ခုတြင္ ဒုကၡသည္ တသိန္းေက်ာ္ အထိ ႐ွိခဲ့ကာ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ ဒီဇင္ဘာလ TBC အစီရင္ ခံစာအရ လက္႐ွိတြင္ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ား၌ ၁၂၈, ၁၉၉ ဦး ႐ွိေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ထားပါသည္။ သို႕ေသာ္လည္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ဒုကၡသည္ေပါင္း ၃,၀၀၀ ခန္႕ ျမန္မာ ျပည္တြင္းသို႕ ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္ သြားကာ ၁၀,၀၀၀ ဦးတို႔မွာ အျခား လုပ္ငန္း ေဆာင္တာမ်ား လုပ္ကိုင္ရန္ အတြက္ စခန္းမ်ားအား ထြက္ခြာ ခဲ့ေၾကာင္း ၂၀၁၂ TBC အစီရင္ ခံစာ၌ ေဖာ္ျပ ထားပါသည္။

ေရႊဟသာၤသတင္းဌာန

Leave a Reply

 
Shan News © 2011 DheTemplate.com & Main Blogger. Supported by Makeityourring Diamond Engagement Rings

You can add link or short description here