Tuesday, November 12, 2013

ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္း မီတာခ တိုးေကာက္မည္မဟုတ္ေတာ့

0 comments
12.11.2013
လွ်ပ္စစ္မီတာခမ်ားတိုးျမႇင့္ေကာက္ခံရန္ အစိုးရ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ႀကီး မ်ားတြင္ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ လာမည့္ ဘ႑ာႏွစ္မွသာ ေျပာင္းလဲေကာက္ ခံေတာ့ မည္ဟု လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္စိုးက ႏိုဝင္ဘာ ၁၂ ရက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ရွင္းလင္းသြားသည္။

"လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားခ တိုးျမႇင့္ျခင္းကို ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္အကုန္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာေရးႏွစ္အစသို႔ စိစစ္ၿပီး ေျပာင္းလဲေကာက္ခံသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္ကို ရယူေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း" ဟု ဦးခင္ေမာင္စိုးက ေျပာသြားသည္။

ဦးခင္ေမာင္စိုး၏ ေျဖရွင္းခ်က္အရ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွစတင္ ေကာက္ခံမည္ဟု အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္ေနရာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ဦးေရႊမန္းက "တိုးမေကာက္ပါဘူး။ လာမယ့္ ဘတ္ဂ်က္ကာလမွာ စိစစ္ညႇိႏႈိင္းၿပီးမွ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ပါမယ္ဆိုတဲ့ အေျဖပဲျဖစ္ပါတယ္" ထပ္ဆင့္ရွင္းလင္းခဲ့သည္။

"ဒီအဆိုေပၚမူတည္ၿပီးေတာ့ လွ်ပ္စစ္မီတာခမ်ား တိုးျမွင့္ေကာက္ခံျခင္းကို ရပ္ဆိုင္းထားမယ္။ လာမယ့္ ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္က်ေတာ့မွ ျပန္လည္ သုံးသပ္စိစစ္ၿပီးမွ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ပါမယ္ဆိုတဲ့ တင္ျပခ်က္က လည္း ျပည္သူမ်ားရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္၊ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ ဆႏၵမ်ားကို ေလးစား စြာ ေဖာ္ေဆာင္ေပး မွာျဖစ္သ လို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကုိလဲ ဒီလိုပဲတင္ျပတယ္လို႔ မိမိအေနနဲ႔ မွတ္ယူပါတယ္" ဟုလည္း လႊတ္ေတာ္ နာယက ဦးေရႊမန္းက ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လွ်ပ္စစ္ မီတာခံမ်ား တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံျခင္းကို ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအးေမာက္က ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ အေရးႀကီးအဆို တင္သြင္းထားမႈကို လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ႀကီးဦးခင္ေမာင္စိုးက ႏိုဝင္ဘာ၁၂ရက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပန္လည္ရွင္းလင္း

ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

"ျပည္သူအမ်ားစု မွ်မွ်တတ ခံစားရရွိႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္အတြက္ ဓါတ္အားခႏႈန္း ထား ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကေန႔ ေငြတန္ဖိုးအရ ယခုတိုးျမႇင့္ေကာက္ခံတဲ့ ေငြပမာဏဟာ မမ်ားလွဘူးလို႔ ယူဆပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္ကို အေလအလြင့္ မရွိေအာင္ ေလွ်ာ့သုံးလိုက္ရင္ မေပးႏိုင္ စရာမရွိပါဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္" ဟုလည္း ဦးခင္ေမာင္စိုးက လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိအေျခအေနအရ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ပါက ေနာက္က် က်န္ေနေသးသည့္အျပင္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခလစာ၀င္ေငြခ်င္း ယွဥ္ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္လည္း ကြားျခားေနသည့္အတြက္ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံမည့္ ဓါတ္အားခႏႈန္းထားမ်ားကို အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ယွဥ္၍ မသတ္မွတ္သင့္ေၾကာင္း လူမႈ၊ စီးပြားေရး ပညာရွင္ အခ်ိဳ႕က သုံးသပ္ၾကသည္။

"တကယ္တမ္းဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဘက္စံု ေနာက္က်က်န္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေရွ႕ က ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ၿပီးေတာ့ေျပာရင္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံက အျခားႏုိင္ငံေတြနဲ႔ တူညီတဲ့ အေျခအေနရွိလား။ အာဆီယံစံႏႈန္း ဆိုတာကို ဘယ္ေပတံနဲ႔ တိုင္းတာမွာလဲ၊ တျခားႏိုင္ငံ နဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ၿပီး ေကာက္ခံတာဆိုရင္ေတာ့ သိပ္ၿပီးေတာ့ သဘာ၀မက်ဘူးလို႔ ကၽြန္ေတာ္ျမင္တယ္" လူ႔အရင္းအျမစ္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈပညာရပ္သင္ၾကားေပးေနေသာ လူမႈစီးပြားပညာရွင္ ဦးေက်ာ္၀င္းက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။

စီးပြားေရး တကၠသိုလ္မွ အၿငိမ္းစားပါေမာကၡ ေဒၚလွျမင့္ကလည္း “ကိန္းဂဏန္းေတြကိုၾကည့္ရင္ ဒီအတိုင္းမၾကည့္ပဲ Stage and Economic Development (အာဆီယံ ႏုိင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏႈန္း) မတူတာကို ၾကည့္ရမွာေပါ့၊ သူမ်ားနဲ႔လိုက္ၿပီး ယွဥ္လုပ္မယ့္အစား ကုိယ့္တိုင္းျပည္နဲ႔ ကိုယ္အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားေစခ်င္ပါတယ္။ ယွဥ္ျပတယ္ဆိုရင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေနတဲ့ အာဆီယံနဲ႔ ကိုယ္နဲ႔ယွဥ္လို႔ သင့္ပါ့မလားေပါ့၊ အဲဒါကို ေထာက္ျပခ်င္ပါတယ္" ဟု ဆိုသည္။

မီတာတိုးျမႇင့္ရန္ သတ္မွတ္ခဲ့သည့္ ဓာတ္အားခႏႈန္းထားမ်ားမွာ အိမ္သံုး တစ္ယူနစ္မွ ယူနစ္ တစ္ရာအထိ တစ္ယူနစ္လွ်င္ ၃၅က်ပ္ႏႈန္း၊ ၁၀၁ ယူနစ္မွစ၍ တစ္ယူနစ္လွ်င္ ၅၀ က်ပ္ႏႈန္း တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ၿပီး စက္မႈလုပ္ငန္းသံုး ဓာတ္အားခမ်ား ကိုလည္း တစ္ယူနစ္မွ ယူနစ္ ငါးေထာင္အထိ တစ္ယူနစ္လွ်င္ ၁၀၀က်ပ္ႏႈန္း၊ ၅၀၀၁ ယူနစ္မွ စတင္၍ တစ္ယူနစ္လွ်င္ ၁၅၀ႏႈန္းအထိ တုိးျမႇင့္ေကာက္ ခံမည္ ဟု ေအာက္တုိဘာလ ၂၅ရက္က သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဓါတ္အားခႏႈန္းထားမ်ားကို အဆင့္ဆင့္ေျပာင္းလဲေကာက္ခံခဲ့ရာ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ပထမအႀကိမ္ ဓါတ္အားခႏႈန္းထား စတင္သတ္မွတ္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔အထိ ၉ ႀကိမ္အထိ ဆင့္ဆင့္ေျပာင္းလဲေကာက္ခံခဲ့သည္

(မဇၩိမသတင္းဌာန)

Leave a Reply

 
Shan News © 2011 DheTemplate.com & Main Blogger. Supported by Makeityourring Diamond Engagement Rings

You can add link or short description here