Monday, November 25, 2013

ဆိုက္ဘာျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားက အေကာင့္မ်ား ေဖာက္ထြင္း၀င္ေရာက္ရန္ လူမႈကြန္ရက္မ်ားကို အသံုးခ်ေန

0 comments
ေအာင္မင္း ဘာသာျပန္သည္

စေကာ့တလန္၊ ႏို၀င္ဘာ ၂၄ 

ဆိုက္ဘာျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဘဏ္အေကာင့္မ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီကြန္ပ်ဴတာမ်ားအား Hack (ေဖာက္ထြင္း ၀င္ေရာက္ ရန္)လုပ္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားရရွိရန္ လူမႈကြန္ရက္ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္အေကာင့္အတုမ်ားကို အသံုးျပဳလ်က္ ရွိသည္။ 

ေဖ့စ္ဘြတ္ႏွင့္ တြစ္တာတို႔ကဲ့သို႔ေသာ လူမႈကြန္ရက္၀က္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းေနသည့္ Hacker မ်ားမွ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအား တိုက္ခိုက္ႏိုင္ေခ်ရွိသည္ဟု စေကာ့စီးပြားေရး ျပန္လည္နလန္ထူေရးစင္တာ (SBRC)က ထုတ္ေဖာ္ သတိေပးခဲ့သည္။

အက္ဒင္ဘတ္ရွိ ဘ႑ာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးေနသည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုမွ ေဖ့စ္ဘြတ္ႏွင့္ Linked in တို႔ တြင္ အေကာင့္အတုမ်ား ျပဳလုပ္ထားသည့္ “က်င့္၀တ္ေစာင့္ထိန္းေသာ” ံHacker တစ္ဦးကို ငွားရမ္းကာ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖဲြ႔မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနသည္ဟုလည္း SBRC က ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

၎ Hacker အေနျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္ႏိုင္ခဲ့ရမွ်သာမက ယံုၾကည္မႈပါ တည္ ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ကုမၸဏီ၏ကြန္ရက္မ်ား၊ အေရးပါေသာ စနစ္မ်ား၊ ထိလြယ္ရွလြယ္ေသာ စီးပြား ေရးႏွင့္ စားသံုးသူအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည္မ်ားကိုလည္း အကန္႔အသတ္မရွိရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္။

“လူမႈကြန္ရက္ေတြဟာ စေကာ့တလန္ ႏိုင္ငံအတြင္းက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကိုမ်ားစြာအက်ဳိးျဖစ္ထြန္း ေစပါတယ္။ ဒီလို အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစဖို႔အတြက္ ဒီလုပ္ငန္းေတြဟာ စားသံုးသူေတြရဲ႕ ေျပာင္းလဲေနတဲ့ အေနအထားေတြကိုရရွိဖို႔ လင့္ခ္ေတြ၊ ထုတ္ကုန္ေတြ၊ ၀န္ေဆာင္မႈေတြအေပၚမွာ အႀကံၪဏ္ေတြနဲ႔ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေတြ ေပးအပ္ဖို႔အတြက္ ကိုယ္ပိုင္အသိုင္းအ၀ိုင္းတစ္ခု တည္ေထာင္တာေတြလုပ္ ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္”ဟု SBRC ၏ ဒါ႐ိုက္တာ Mandy Haeburn-Little က ဆိုသည္။

“ဒါေပမဲ့လည္း အြန္လိုင္းျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူေတြက လူေတြရဲ႕ အယံုလြယ္တဲ့ သေဘာသဘာ၀ကို ေကာင္း ေကာင္းသိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခုအခ်ိန္မွာ သူတို႔က လူမႈကြန္ရက္မီဒီယာေတြကို အသံုးျပဳၿပီး တစ္သီး ပုဂၢလသတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို တရား၀င္ရယူဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေနၾကပါတယ္”ဟု ၎ကဆိုသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လူမ်ားအေနျဖင့္ အြန္လိုင္းေပၚတြင္ ေတြ႕ဆံုရသည့္ “သူစိမ္းမ်ား”အား ပို၍သတိထားသင့္ သည္ဟု Haeburn-Little က သတိေပးေျပာဆိုလိုက္သည္။

“ကေလးဘ၀မွာ ကၽြန္မတို႔ဟာ သူစိမ္းေတြကို စကားမေျပာဖို႔ ေန႔စဥ္လိုလို အေျပာခံရပါတယ္။ အြန္ လိုင္းေပၚက အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူေတြအတြက္လည္း ဒီလိုပဲေျပာရမွာပါ။ သတိထားတဲ့အဆင့္အတြက္ ေတာ့ မေျပာလိုပါဘူး။ ကၽြန္မတို႔ အမ်ားစုဟာ အြန္လိုင္းေပၚမွာ ႐ိုးရွင္းစြာ အသံုးျပဳၾကသူေတြပါ”ဟု လည္း သူမက ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားမွ အြန္လိုင္းေပၚတြင္ အျခားပုဂ္ၢိဳလ္တစ္ဦးဦးႏွင့္ ခင္မင္ရင္းႏွီးသူတစ္ဦးအျဖစ္ ဟန္ ေဆာင္ကာ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္ လာေစရန္ စည္း႐ံုးၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ပုဂ္ၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားအား အျပန္အလွန္ မွ်ေ၀ၾကည့္႐ႈရန္အတြက္ထုတ္ေပးေလ့ရွိၾကသည္။ ၎တို႔ထဲတြင္ လံုၿခံဳ ေရးဆိုင္ရာေမးခြန္းမ်ားအတြက္ မၾကာခဏ အသံုးျပဳေလ့ရွိေသာ ေမြးသကၠရာဇ္၊ ေနရပ္ဇာတိႏွင့္ အျခား သတင္းမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။

ထိုသို႔ေသာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားမွာ အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား တစ္ႀကိမ္တစ္ခါလွ်င္ စတာလင္ ေပါင္ ၃၅,၀၀၀ မွ ၆၅,၀၀၀ အထိ ကုန္က်ေစသည္။

PricewaterhouseCoopers မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ သတင္းအစီရင္ခံစာတစ္ခုအရ အေသးစားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ ၈၇ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ၁၂ လအတြင္း နည္းပညာလံုၿခံဳေရးပိုင္းဆိုင္ရာခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားခံခဲ့ရ ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည္။ အတိုက္ အခိုက္ခံခဲ့ရသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၏ ၆၃ ရာခိုင္ႏႈန္းအား Hacker မ်ား အပါအ၀င္ “ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိသည့္ အျပင္လူမ်ား” က ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ လူမႈကြန္ရက္မ်ားပိုင္းဆိုင္သည့္၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္ ဟုလည္း ကုမၸဏီမ်ား က ဆိုခဲ့သည္။

Mizzima

Leave a Reply

 
Shan News © 2011 DheTemplate.com & Main Blogger. Supported by Makeityourring Diamond Engagement Rings

You can add link or short description here