Saturday, October 19, 2013

အလုပ္သမား အေျခခံလစာ သတ္မွတ္ေရး အေျဖမထြက္ေသး

0 comments
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕တြင္ ဆႏၵျပေနသည့္ ဟုန္းရွင္း အေအးခန္းစက္ရုံမွ အလုပ္သမားမ်ား (ဓာတ္ပုံ – ေဂ်ပုိင္ / ဧရာ၀တီ)

Saturday, October 19, 2013

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ စက္မႈဇုန္မ်ားတြင္ အလုပ္သမားမ်ား၏ အနည္းဆုံး အေျခခံလစာကုိ တေျပးညီ သတ္မွတ္ႏုိင္ေရး အစိုးရ၊ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား၊ ပညာရွင္မ်ား ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးလ်က္ရွိေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္ထိ အေျခခံလစာ သတ္မွတ္ေရး အေျဖ မထြက္ေသးေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေနျပည္ေတာ္အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ စက္တင္ဘာ ၃ရက္ေန႔ ႏွင့္ ေအာက္တုိဘာ ၆ ရက္ေန႔က အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ႏုိင္ေရး ညိွႏိႈင္းအစည္းအေဝးမ်ားက်င္းပခဲ့ၿပီး အစုိးရ၊ အလုပ္သမား၊ အလုပ္ရွင္၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ သုိ႔ရာတြင္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ အေျခခံလစာ သတ္မွတ္ေရး အေျဖမထြက္ေသးေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အလုပ္သမားမ်ားက လုပ္ငန္းအလႊာအသီးသီးအလိုက္ အနည္းဆုံး အေျခခံလစာေငြေၾကး သတ္မွတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆို ေနၾကၿပီး အေျခခံလစာကို တိုးျမွင့္ သတ္မွတ္ေပးရန္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ စက္မႈဇုန္ အလုပ္သမားမ်ားက အနည္းဆုံးအေျခခံလစာေငြေၾကး သတ္မွတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိေနၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး အေျခခံလစာ သတ္မွတ္ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ လုပ္ခလစာ အလြန္နည္းပါးျခင္းႏွင့္ အဆင္မေျပမႈမ်ား ႀကဳံေတြ႕ ေနရေၾကာင္း သိရွိရသည္။

“က်မတို႔က အေျခခံလစာကို ေသခ်ာသတ္မွတ္ေပးေစခ်င္တယ္၊ အခု အေျခခံလစာဆိုၿပီး ရေနတာက ေဒးေၾကးလို႔ေခၚတယ္၊ တနာရီ ၁၂၀ က်ပ္နဲ႔ အလုပ္ရွင္ကေပးေနတာ၊ အလုပ္နားရင္ မရဘူး၊ ခြင့္တုိင္ရင္ျဖစ္ျဖစ္၊ ခြင့္မဲ့ျဖစ္ျဖစ္ လစာထဲက ရက္မွန္ေၾကးဆိုတာကို ျဖတ္လုိက္တယ္” ဟု မဂၤလာဒုံစက္မႈဇုန္ရွိ အထည္ခ်ဳပ္ စက္ရုံ တခုမွ အလုပ္သမား တဦးျဖစ္သူ မပိုပုိေက်ာ္က ေျပာျပသည္။

စက္မႈဇုန္အလုပ္သမားမ်ားက အေျခခံလစာကို သတ္မွတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုေနၾကေသာ္လည္း လုပ္ငန္းရွင္ အမ်ားစုက တိုးျမွင့္ေပးရန္ မျဖစ္ႏိုင္ဟုဆိုကာ ကန္႔ကြက္ေနမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း အလုပ္သမားေရးရာ ကုိယ္စားလွယ္တဦးျဖစ္သူ ေဒါက္တာစိုင္းခိုင္မ်ိဳးသိန္းက ရွင္းျပသည္။

“အေျခခံလစာမွာ က အနိမ့္ဆုံးလုပ္ခလစာအျပင္ အလုပ္သမားတေယာက္ရဲ႕ စားဝတ္ေနေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရးအျပင္ မိသားစုဝင္ေတြအတြက္ပါ တြက္ခ်က္စဥ္းစားမွာပါ၊ တကယ္လို႔ အေျခခံလစာကို သတ္မွတ္ ၿပီးရင္လည္း သေဘာမတူတဲ့ အလုပ္သမားေတြဘက္က ကန္႔ကြက္ခြင့္ရွိမယ္” ဟု ေဒါက္တာစိုင္းခိုင္မိ်ဳးသိန္းက ဧရာဝတီသို႔ ေျပာသည္။

စက္မႈဇုန္အလုပ္သမားတဦး၏ ပွ်မ္းမွ်လစာသည္ အေျခခံလစာအျဖစ္ တနာရီလွ်င္ ၁၅၀ က်ပ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ အျခားဆုေၾကး မ်ား ပါဝင္မွသာ တလလွ်င္ ၆၅၀၀၀ က်ပ္မွ ၉၀၀၀၀ က်ပ္ အၾကားရရွိေနၿပီး အသုံးစရိတ္သည္ ၇၀၀၀၀ က်ပ္ ခန္႔ရွိေၾကာင္း၊ အေျခခံ လစာကို ေသခ်ာစြာ ဆန္းစစ္ သတ္မွတ္ရန္မွာ အထူး လိုအပ္ေနေၾကာင္း အလုပ္သမား အဖဲြ႔အစည္း မ်ားက ေျပာဆို ၾကသည္။

“စက္ရုံ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ ဖိအားေပးခံေနရတာေတြကို အေလးအနက္ထားၿပီး စဥ္းစားဖို႔ေတာ့ လိုအပ္လိမ့္မယ္၊ အခုက အေျခခံလစာအတြက္ ေဆြးေႏြးမႈေတြ ဆက္တိုက္လုပ္ေနေပမယ့္ တိက်တဲ့သတင္း ထုတ္ျပန္မႈေတြ မရွိဘူး” ဟု ဝန္ေဆာင္မႈ အလုပ္သမားမ်ား အလႊာကိုယ္စားလွယ ္ကိုေအာင္ေဇာ္က ေျပာသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေမလဆန္းမွ စတင္၍ ယခုအခ်ိန္အထိ လိႈင္သာယာ၊ ေရႊျပည္သာ၊ မဂၤလာဒုံႏွင့္ ေတာင္ဒဂုံ ၿမိဳ႕နယ္ မ်ားရွိ စက္ရုံအမ်ားစုတြင္ အေျခခံလစာ တိ္ုးျမႇင့္ သတ္မွတ္ေပးေရး ခြင့္ရက္ နစ္နာေၾကး၊ ကားခ၊ လုပ္ငန္းခြင္ ထိခိုက္မႈေလ်ာ္ေၾကး ေတာင္းဆိုမႈ စသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား အေျခခံကာ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ဆက္တိုက္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

အလုပ္ရွင္မ်ားကမူ အေျခခံလုပ္ခလစာ သတ္မွတ္ေရးမွာ လုပ္ငန္းအေျခအေန၊ လုပ္ငန္းအဆင္ေျပမႈ၊ မေျပမႈ ေပၚမူတည္ သည့္အတြက္ တေျပးညီ သတ္မွတ္ေရးမွာ လက္ေတြ႕က်ရန္ မလြယ္ကူေၾကာင္း၊ အေျခခံလစာ သတ္မွတ္ေပးရန္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အလုပ္သမားမ်ား၏ အေျခအေနကို ေလ့လာ ရသကဲ့သုိ႔ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈစရိတ္၊ ႏုိင္ငံေတာ္ သို႔ေပးသြင္းေနရသည့္ အခြန္ႏႈန္းမ်ား၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ စရိတ္စသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္း စဥ္းစားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိၾကသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ဖန္ထည္ေၾကြထည္စက္ရုံလုပ္ငန္းရွင္ တဦးျဖစ္သူ ဦးဘတင့္ေဆြကလည္း “တခ်ိဳ႕ အလုပ္သမားေတြက်ေတာ့ လုပ္ႏုိင္သေလာက္ ပုတ္ျပတ္ရတဲ့ လစာေတြနဲ႔ဆိုေတာ့ အေျခခံလစာဆိုတာကို စိတ္မဝင္စား ၾကဘူး၊ အေျခခံလစာ သတ္မွတ္ရင္ အဆင္ေျပႏုိင္တဲ့လုပ္ငန္းေတြရွိေပမယ့္ အဆင္မေျပႏုိင္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြလည္း အမ်ားႀကီးပဲ” ဟု ေျပာသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ ေန႔စားအလုပ္သမားတဦးသည္ တေန႔လွ်င္ပွ်မ္းမွ် ၅၀၀၀ က်ပ္မွ ၈၀၀၀ က်ပ္အ ၾကား ရရွိေၾကာင္း၊ တခ်ဳိ႕ စားေသာက္ကုန္ ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေရထြက္ပစၥည္းလုပ္ငန္းမ်ား စသည့္ လုပ္ငန္းတခ်ဳိ႕တြင္လည္း ေန႔စားျဖင့္ လစာေပးေခ်မႈမ်ားရွိေၾကာင္း သိရသည္။

လတ္တေလာ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ရန္အတြက္ စက္မႈဇုန္အလုပ္သမားအလႊာ၊ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား အလုပ္သမားအလႊာ၊ ပု႔ို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး အလုပ္သမားအလႊာ၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး အလုပ္သမား အလႊာႏွင့္ ပင္လယ္ ေရေၾကာင္း အလုပ္သမားအလႊာဟု ခဲြျခားကာ သတ္မွတ္သြားရန္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနက အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အနည္းဆုံးအေျခခံလစာ သတ္မွတ္ေပးႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံတကာမွ အနည္းဆုံးအေျခခံလစာ သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ အားနည္းခ်က္ အားသာခ်က္မ်ား စသည့္ အခ်က္အလက္ မ်ားကို အလုပ္သမားေရးရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ညိွႏိႈင္းေနေၾကာင္း သိရသည္။

အနည္းဆံုးအေျခခံလစာေငြ သတ္မွတ္နိုင္ေရးအတြက္ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ ဥပေဒကို ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ မတ္လ ၂၂ ရက္ေန႔ တြင္ အတည္ျပဳျပဌာန္းခဲ့ၿပီး အဆိုပါ ဥပေဒ၏ နည္းဥပေဒမ်ားကို ၂၀၁၃ ခုနွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္ေန႔ တြင္ ထုတ္ျပန္ ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

ဧရာ၀တီ

Leave a Reply

 
Shan News © 2011 DheTemplate.com & Main Blogger. Supported by Makeityourring Diamond Engagement Rings

You can add link or short description here